bhp wyklad 1

advertisement
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.
Cel
• Prezentacja i omówienie obowiązujących
przepisów w zakresie ochrony pracy
• zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi
w Ośrodku
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i
posługiwania się przepisami w pracy
zawodowej
• Kształtowanie postaw wpływających na
rozwiązywanie problemów
2
Agenda
•
•
•
•
•
Istota BHP
Główne źródła prawa pracy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
Nadzór i kontrola warunków pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i
zasad BHP
• Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie
Ośrodka
3
Agenda
•
•
•
•
•
Istota BHP
Główne źródła prawa pracy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
Nadzór i kontrola warunków pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i
zasad BHP
• Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie
Ośrodka
4
Istota BHP
• Dlaczego zajmujemy się BHP?
• Podstawowe pojęcia
– bezpieczeństwo pracy
– higiena pracy
– ochrona pracy
• System ochrony pracy w Polsce
5
Agenda
•
•
•
•
•
Istota BHP
Główne źródła prawa pracy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
Nadzór i kontrola warunków pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i
zasad BHP
• Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie
Ośrodka
6
Główne źródła prawa pracy
•
•
•
•
7
Kodeks pracy
Dział X KP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inne ustawy i akty wykonawcze
Wewnętrzne źródła prawa pracy
Agenda
•
•
•
•
•
Istota BHP
Główne źródła prawa pracy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
Nadzór i kontrola warunków pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i
zasad BHP
• Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie
Ośrodka
8
Prawa i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy
•
•
•
•
•
9
Podstawowe obowiązki pracodawcy
Obowiązki osób kierujących pracownikami
Obowiązki pracowników
Prawa pracownicze
Uprawnienia pracodawcy
Agenda
•
•
•
•
•
Istota BHP
Główne źródła prawa pracy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
Nadzór i kontrola warunków pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i
zasad BHP
• Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie
Ośrodka
10
Nadzór i kontrola warunków pracy
•
•
•
•
•
11
Pracodawca, bezpośredni przełożony
Służba BHP
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Inne
Agenda
•
•
•
•
•
Istota BHP
Główne źródła prawa pracy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
Nadzór i kontrola warunków pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i
zasad BHP
• Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie
Ośrodka
12
Odpowiedzialność za naruszenie
przepisów i zasad BHP
• Dyscyplinarna
– kara upomnienia
– kara nagany
– kara pieniężna
• Karna
• Regulaminowa
13
Agenda
•
•
•
•
•
Istota BHP
Główne źródła prawa pracy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
Nadzór i kontrola warunków pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i
zasad BHP
• Ogólne zasady BHP
14
Ogólne zasady BHP
•
•
•
•
•
15
Zakres działalności
Struktura organizacyjna
Regulaminy wewnętrzne
Zasady dotyczące bezpieczeństwa
Zasady dotyczące higieny pracy
Ćwiczenie - praca Kodeksem Pracy
• Praca z Kodeksem pracy
• Zapoznanie się z:
– Regulaminem
pracowni utk
– Instrukcją BHP
pracowni komputerowej
16
Po zakończeniu tej lekcji
• Znasz podstawowe źródła prawa pracy
• Umiesz wyszukiwać i posługiwać się przepisami
• Znasz zasady BHP obowiązujące w Ośrodku
17
Pytania
18
Download