Test konkursowy z historii starożytnej Rzymu - Testy

advertisement
Test konkursowy z historii starożytnej Rzymu.doc
(52 KB) Pobierz
Test konkursowy z historii starożytnego Rzymu
1. Jak się nazywał lud z którego wywodzili się pierwsi królowie Rzymu:
a) Ariowie
b) Etruskowie
c) Sumerowie
d) Samnici
2. W 509 r. p.n.e. została obalona monarchia w Rzymie i Rozpoczął się okres republiki.
Przewrotu dokonał:
a) Tarkwiniusz Pyszny
b) Marek Brutus
Romulus
c) Lucjusz Brutus
d)
3. Matką Romulusa i Remusa była:
a) Oktawia
b) Agrypina
c) Mesalina d) Rea Sylwia
4. W miejsce kropek wpisz cesarzy, którzy wypowiedzieli następujące słowa:
a)„Zabity wróg wonieje piękne, ale jeszcze piękniej zabity obywatel” - …………………
b)”Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” - ………………………………………………...
c)”Jakiż ginie we mnie artysta” - ……………………………………………………………
d)”Pieniądze nie śmierdzą” - ………………………………………………………………...
e)”Jak uważacie, czy dobrze odegrałem komedie życia?” - …………………………………
f)”Przecież nikogo nie każe się za to, czego nie zaniechał”
cesarz: Oktawian August, Juliusz Cezar, Wespazjan, Witeliusz, Neron, Galba
5. Do wymienionych dat panowania, dopisz wymienionych poniżej cesarzy z dynastii
Julijsko-Klaudyjskiej: Oktawian Neron, Tyberiusz, Klaudiusz, August, Kaligula:
a) 30 r. p.n.e.-14 r. n.e. - ………….......................
b) 14 r. p.n.e.-37 r. n.e. -…………………………
c) 37 r. p.n.e.-41 r. n.e. -…………………………
d) 41 r. p.n.e.-54 r. n.e. -…………………………
e) 54 r. p.n.e.-68 r. n.e. -…………………………
6. W miejsce kropek wpisz władców Rzymu, którzy kojarzą ci się z następującymi
wydarzeniami:
a) cesarz matkobójca odpowiedzialny za podpalenie Rzymu - …………………………
b) cesarz odpowiedzialny za zburzenie Świątyni Jerozolimskiej, znany również z romansu
ze starszą o 10 lat od siebie królową Bereniką-………………………
c) cesarz, który chcąc uniknąć dalszej bratobójczej walki z wojskami Witeliusza popełnił
samobójstwo-…………………..
d) założyciel dynastii Flawiuszy, cesarz który słynął z gospodarności i poczucia humoru,
podobno czując zbliżającą się śmierć miał powiedzieć „Coś mi się zdaje, że staję się
bogiem” - …………………….
e) cesarz, który uchodził za psychicznie niezrównoważonego – chciał on uczynić swojego
konia konsulem - …………………….
f) cesarz „filozof” pogromca Sarmatów, Markomanów i Kwadów, zmarł na dżumę
- …………………….
g) cesarz, który w 395 roku podzielił cesarstwo na dwie części między dwóch swoich
synów – Honoriusza i Arkadiusza - ……………………..
h) cesarz, który wydał „edykt mediolański” wprowadzający tolerancje religijną dla
Chrześcijan - …………………
i) cesarz, któremu przypisuje się wprowadzenie dominatu - …………………….
j) cesarz z dynastii Sewerów, który nadał edykt 212 r. z godni e z którym, wszyscy wolni
mieszkańcy imperium mieli uzyskać obywatelstwo rzymskie - ………………………..
k) cesarz który kazał wybudować tzw. limesy, jeden z nich ciągnął się wzdłuż Renu, drugi
odział podbitą południową część Brytanii od Szkocji - …………..
l) cesarz z dynastii Antoninów, który dokonał podboju Dacji - …………………
7. W miejsce kropek wpisz „Fałsz” lub „Prawda”:
a) Kleopatra wywodziła się z dynastii Seleucydów która panowała w Egipcie - …………
b) flotą Oktawiana podczas bitwy pod Akcjum dowodził Marek Wipsaniusz Agrippa - …...
……………….
c) pogromcą powstania Spartakusa był Marek Krassus - ……………………………………
d) Hannibal stracił oko podczas przeprawy przez rzekę Arnus - ……………………………
e) Rzymianie odnieśli sukces w bitwie z Kartaginą pod Kannami w 216 r. p.n.e. - …………
f) Rzymianie dowodzenie przez Warusa zostali pokonani przez Geramanów w Lesie
Teutoburskim.
g) twórcą reformy wojskowej w I w p.n.e. był Gajusz Mariusz
h) bracia Grakchowie twórcy reformy rolnej byli byli popierani przez optymatów
i) Nazwa amfiteatru Koloseum pochodzi od potężnego posągu Nerona, który znajdował się
koł tego obiektu - …………………..
j) Koloseum zostało oddane do użytku za panowania cesarz Nerona - ……………………
8. W miejsce kropek wpisz odpowiednie pojęcie:
a) rzymskie wodociągi - …………………………..
b) pasy umocnień wybudowane przez cesarza Hadriana wzdłuż Renu i w Brytanii - ……
………………
c) budynki które służyły nie tylko jako łaźnie ale także jako obiekty kulturalne - ………….
…………………….
d) bramy budowane na cześć triumfatorów, którzy wraz z wojskiem przejeżdżali przez nie
po zwycięskiej bitwie - ……………………..
e) zwolennicy reformy rolnej w Rzymie związani z braćmi Grakchami - ………………..
f) przeciwnicy reformy rolnej w Rzymie - …………………… .
g) rządy czterech w imperium rzymskim wprowadzone przez cesarza Dioklecjana - ………
……………………………
9. Podkreśl wyraz lub datę w tekście która jest nieprawdziwa:
Po podboju Pół. Apenińskiego w 264 r. n.e., głównym celem zainteresowania Rzymian
stała się Sycylia, która należała do Grecji. Rywalizacja o tą wyspę doprowadziła do
pierwszej wojny punickiej. Rzymianom udało się pokonać wroga pod Myle a następnie na
morzu w rejonie Wysp Egackich. Hannibal po stłumieniu buntu pokonał Rzymian pod
Kannami, później Rzymianie pokonali wielkiego wodza w bitwie nad Jeziorem
Trazymeńskim, a następnie pod Zamą. W obronie greckich Syrakus zginął Archimedes.
10. W miejsce kropek wpisz polityków i wodzów którzy weszli w skład:
a) I triumwiratu - ………………………… …………………….. …………………….
b) II triumwiratu - ……………………….. …………………….. …………………….
11. Uzupełnij zdania:
Po przekroczeniu rzeki Rubikon Cezar musiał podjąć walkę z Pompejuszem, pokonał go
w bitwie pod …………… w 48 r. p.n.e. W 44 r. p.n.e. ogłosił się …………………
dożywotnim i tego samego roku został zamordowany w Senacie. Następnie utworzono II
triumwirat. Triumwirowie rozgromili zwolenników republiki w bitwie pod …………......
w 42 r. p.n.e. Po pokonaniu opozycji, rozgorzała walka dotychczasowymi sojusznikami.
Z królową Kleopatrą związał się Marek ………………………., którego flota została
Pokonana w bitwie koła przylądka ……………….. w 31 r. p.n.e.
12. Połącz cesarza z dynastią z której się wywodził:
a) Oktawian August
b) Karakala
c) Domicjan
d) Komodus
Sewerów
Antoninów
Flawiuszy
Julijsko – Kaludyjska
13. W miejsce kropek wpisz odpowiedni urząd:
a) najwyższy urzędnik w Rzymie dowodził wojskiem i sprawował funkcje sądownicze
- ………………………………
b) urzędnik który dbał o maralność Rzymian i sporządzał spisy majątkowe obywateli
w celu wystawienia centurii - ………………………………………………………
c) urzędnik, który reprezentował interes plebejuszy, wyposażony w prawo weta - …..
……………………………………………………….
d) urzędnik który sprawował funkcje sądownicze w Rzymie - ………………………..
e) urząd który przejmował całkowita władzę w Rzymie na okres 6 miesięcy w Momocie
wyjątkowego zagrożenia - ………………………………………………
14. Kto napisał następujące dzieła. Wpisz w miejsce kropek autorów:
a) „Sztuka kochania” - ……………………………….
b) „Metamorfozy” - ……………………………………
c) „O wojnie Galijskiej” - …………………………….
d) „Eneida” - …………………………………………..
15. Najsłynniejszy mówca Rzymski okresu republiki to:
a) Demostenes
b) Cyceron
c) Katon
d) Tacyt
1
Plik z chomika:
piotr.warrior
Inne pliki z tego folderu:
 Sprawdzian Renesans(1).doc (131 KB)
Test z historii II wojna światowa.doc (2320 KB)
Test z historii XVII wiek - Barok.doc (402 KB)
 Test z historii XVII wiek - Barok nowy.doc (355 KB)
 Test instytucje Republiki Rzymskiej.doc (51 KB)


Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin






Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Planowanie dydaktyczne
 Środki dydaktyczne
 Wykłady

Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download