Puritan Bennett

advertisement
Instrukcja użytkownika
Puritan Bennett
TM
Respirator 520


Informacje dotyczące praw autorskich
COVIDIEN, COVIDIEN wraz z logo, logo firmy Covidien i positive results for life są
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Covidien AG w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe marki są znakami
towarowymi firmy Covidien.
© 2012 Covidien.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność
firmy Covidien i nie mogą być powielane bez zezwolenia. Niniejszy dokument
może być uzupełniany lub zastępowany przez firmę Covidien w dowolnym
momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Należy dopilnować
posiadania najbardziej aktualnej wersji niniejszej instrukcji obsługi. W razie
wątpliwości proszę skontaktować się z Działem wsparcia technicznego firmy
Covidien lub odwiedzić witrynę WWW produktu Puritan Bennett pod
adresem:
http://www.respiratorysolutions.covidien.com
Chociaż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za
dokładne, nie stanowią one zastępstwa dla profesjonalnej oceny.
Respirator może być obsługiwany i serwisowany wyłącznie przez prawidłowo
wyszkolone osoby. Wyłączna odpowiedzialność firmy Covidien w odniesieniu
do respiratora oraz jego użytkowania została określona w udostępnionej
ograniczonej gwarancji.
Żadna informacja zawarta w niniejszej instrukcji nie będzie ograniczać praw
firmy Covidien do korygowania lub w inny sposób zmieniania albo
modyfikowania sprzętu (w tym oprogramowania) opisanego w niniejszym
dokumencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Covidien nie jest
zobowiązana do zapewniania takowych rewizji, zmian lub modyfikacji (w tym
zmian oprogramowania) właścicielowi lub użytkownikowi sprzętu opisanego
w niniejszym dokumencie, o ile nie zostanie podpisana umowa bezpośrednia
zawierająca inny zapis.
Niniejsza Instrukcja użytkownika przeznaczona jest dla
użytkowników nie będących lekarzami i nie zawiera wszystkich
informacji podanych w Instrukcji obsługi dla lekarza. Instrukcja
obsługi dla lekarza znajduje się na płycie CD dostarczonej
z respiratorem, a wersja drukowana dostępna jest na żądanie
od dostawcy sprzętu firmy Covidien.
Spis treści
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa - 1
1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
1.1
Definicje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
1.2
Ostrzeżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
1.3
Symbole i oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 12
1.4
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje . . . . . . . . . . 1 - 16
2
Omówienie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
2.1
Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
2.2
Przeciwwskazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2
2.3
Użytkowanie eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2
2.4
Klasyfikacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
2.5
Panel przedni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 4
2.6
Panel tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 5
2.7
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 6
2.8
Menu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 7
2.9
Menu alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 9
2.10 Menu urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 10
2.11 Jeśli nastąpi awaria respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 10
3
Alarmy i rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 1
3.1
Poziom priorytetu alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 2
3.2
Wyświetlanie alarmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3
3.3
Menu rejestru alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
3.4
Wyciszanie dźwięku alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5
3.5
Wstrzymywanie/Resetowanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
3.6
Ponowne aktywowanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7
3.7
Omówienie alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8
3.8
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 15
3.8.1 Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 15
3.8.2 Rozwiązywanie innych problemów . . . . . . . . . . . . . . 3 - 24
Instrukcja użytkownika
i
Spis treści
ii
4
Złożenie i instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 1
4.1
Instalacja respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 1
4.2
Podłączanie do zewnętrznego zasilania sieciowego . . . . . . . 4 - 2
4.3
Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania prądem 
stałym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
4.4
Obwód pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7
4.4.1 Wybór typu obwodu pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7
4.4.2 Instalacja obwodu pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 8
4.5
Filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 11
4.6
Nawilżacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 12
4.7
Tlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 13
4.7.1 Podawanie tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 13
4.7.2 Podłączenie dostarczania tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 14
4.8
Mocowanie respiratora w podwójnej torbie . . . . . . . . . . . . . 4 - 16
4.9
Montowanie respiratora na wózku inwalidzkim . . . . . . . . . . 4 - 17
4.10 Montowanie respiratora na wózku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 18
4.11 Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki . . . . . . . . . . . 4 - 19
5
Procedury eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 1
5.1
Włączanie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 1
5.2
Parametry menu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 3
5.2.1 Specyfikacje urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 3
5.2.2 Menu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 4
5.2.3 Ciągły transfer danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 4
5.2.4 Transfer trendów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 5
5.3
Rozpoczynanie wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 7
5.4
Zakończenie wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 8
5.5
Wyłączanie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 9
6
Akumulator wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 1
6.1
Pojemność akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 1
6.2
Zasilanie z akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 2
6.3
Test akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 4
6.4
Ładowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 4
6.5
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 5
7
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 1
7.1
Czyszczenie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 1
7.2
Czyszczenie akcesoriów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 2
7.3
Czyszczenie respiratora przy zmianie pacjenta . . . . . . . . . . . . 7 - 2
8
Rutynowa konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 1
8.1
Wymiana filtra wlotu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 1
8.2
Zalecany harmonogram konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 2
8.3
Pomoc serwisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 3
Instrukcja użytkownika
A
Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 1
A.1
Fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 1
A.2
Elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 1
A.3
Wskaźnik i alarmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 3
A.4
Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 3
A.4.1 Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 3
A.5
Monitorowane parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 4
A.6
Zakres, rozdzielczość i dokładność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 4
A.7
Warunki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 7
A.8
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 7
A.9
Pneumatyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 8
A.10 Oświadczenie producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 9
A.11 Zgodność z normami i klasyfikacja IEC . . . . . . . . . . . . . . . . . A - 13
B
Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . B - 1
C
Testy alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 1
C.1
Test niskiego ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 1
C.2
Test awarii zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 2
C.3
Test okluzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 2
C.4
Test akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 3
C.5
Test przypadkowego zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 3
D
Rozpakowanie i przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 1
E
Części i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E - 1
F
Słownik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 1
Instrukcja użytkownika
iii
Spis treści
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
iv
Instrukcja użytkownika
Rysunki
Rysunek 1-1.
Rysunek 1-2.
Rysunek 1-3.
Rysunek 2-1.
Rysunek 2-2.
Rysunek 2-3.
Rysunek 2-4.
Rysunek 2-5.
Rysunek 2-6.
Rysunek 3-1.
Rysunek 3-2.
Rysunek 3-3.
Rysunek 3-4.
Rysunek 3-5.
Rysunek 3-6.
Rysunek 3-7.
Rysunek 3-8.
Rysunek 4-1.
Rysunek 4-2.
Rysunek 4-3.
Rysunek 4-4.
Rysunek 4-5.
Rysunek 4-6.
Rysunek 4-7.
Rysunek 4-8.
Rysunek 4-9.
Rysunek 4-10.
Rysunek 4-11.
Rysunek 4-12.
Rysunek 4-13.
Rysunek 4-14.
Rysunek 4-15.
Rysunek 4-16.
Rysunek 4-17.
Rysunek 4-18.
Rysunek 4-19.
Rysunek 5-1.
Rysunek 5-2.
Rysunek 5-3.
Rysunek 5-4.
Rysunek 5-5.
Rysunek 5-6.
Rysunek 5-7.
Rysunek 5-8.
Położenie etykiet – Widok z przodu z góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Położenie etykiet i oznaczeń – Widok z tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Położenie etykiet – Widok z dołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel przedni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlacz menu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlacze alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wejście do Menu rejestru alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie ekranu Rejestr alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran Rejestru alarmów kiedy żaden alarm nie jest aktywowany. . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyciszanie dźwięku alarmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manualne wstrzymywanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponowne aktywowanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejestr alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uchwyt przewodu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umieszczenie uchwyt przewodu zasilającego we wcięciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kabel zasilający podłączony do respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźniki zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym . . . . . . .
Podłączanie przewodu zasilania prądem stałym do respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obwód jednoodnogowy pacjenta z zaworem wydechowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbliżenie przewodu zaworu wydechowego i proksymalnego przewodu 
ciśnieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obwód jednoodnogowy pacjenta bez zaworu wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr wlotu powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr bakteryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nawilżacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Złącze tlenowe na tylnym panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączenie systemu dostarczania tlenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odłączenie systemu dostarczania tlenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastosowanie podwójnej torby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montowanie respiratora na wózku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stosowanie wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran Menu powitalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry Menu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór menu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór transferu ciągłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór transferu tendencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przypomnienie o rozpoczęciu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozpoczynanie wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrukcja użytkownika
1–17
1–18
1–18
2–4
2–5
2–7
2–8
2–9
2–10
3–3
3–4
3–4
3–5
3–5
3–6
3–7
3–7
4–3
4–3
4–3
4–4
4–5
4–6
4–8
4–9
4–10
4–11
4–12
4–13
4–14
4–15
4–16
4–18
4–18
4–19
4–19
5–2
5–2
5–3
5–4
5–4
5–5
5–7
5–8
v
Rysunki
Rysunek 5-9.
Rysunek 5-10.
Rysunek 6-1.
Rysunek 6-2.
Rysunek 6-3.
Rysunek 6-4.
Rysunek 8-1.
Rysunek C-1.
Rysunek D-1.
Rysunek D-2.
vi
Zakończenie wentylacji (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakończenie wentylacji (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźnik akumulatora wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w procentach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w godzinach i minutach . . . . . . . . .
Wskaźnik zasilania podczas ładowania akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana filtra wlotu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokowanie końcówki pacjenta obwodu jednoodnogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Respiratora Puritan Bennett™ 520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podwójna torba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5–8
5–9
6–3
6–3
6–3
6–5
8–2
C–2
D–2
D–2
Instrukcja użytkownika
Tabele
Tabela 1-1.
Tabela 1-2.
Tabela 3-1.
Tabela 3-2.
Tabela 3-3.
Tabela 5-1.
Tabela 5-2.
Tabela 6-1.
Tabela 7-1.
Tabela 8-1.
Tabela A-1.
Tabela A-2.
Tabela A-3.
Tabela A-4.
Tabela A-5.
Tabela A-6.
Tabela A-7.
Tabela A-8.
Tabela A-9.
Tabela A-10.
Tabela A-11.
Tabela A-12.
Tabela A-13.
Tabela A-14.
Tabela A-15.
Tabela A-16.
Tabela A-18.
Tabela A-17.
Tabela A-19.
Tabela A-20.
Tabela A-21.
Tabela A-22.
Tabela A-23.
Tabela B-1.
Tabela E-1.
Tabela E-2.
Symbole respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etykiety i oznaczenia respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omówienie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmy i działania naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie innych problemów i działania naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas potrzebny na przesłanie danych tendencji z respiratora do
pamięci zewnętrznej USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zatwierdzone roztwory czyszczące do zewnętrznych powierzchni respiratora . . .
Materiały eksploatacyjne i częstotliwość wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis fizyczny (z wyłączeniem akcesoriów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie prądem zmiennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm zdalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźniki zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźniki alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmy dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje i tolerancja parametrów wydajnościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tolerancje parametrów monitorowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warunki dot. środowiska przechowywania i transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warunki dot. środowiska pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakterystyka przesyłania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opór dróg oddechowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opór wlotu powietrza (Filtr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje wydajnościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje wlotu tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emisje elektromagnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odporność elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odporność elektromagnetyczna – częstotliwość radiowa przenoszona
i wypromieniowywana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecana odległość oddzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zgodne przewody i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrukcja użytkownika
1–12
1–16
3–8
3–15
3–24
5–3
5–6
6–2
7–2
8–2
A–1
A–1
A–1
A–2
A–3
A–3
A–3
A–3
A–4
A–4
A–7
A–7
A–7
A–7
A–7
A–7
A–8
A–8
A–9
A–10
A–11
A–12
A–13
B–1
E–1
E–2
vii
Tabele
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
viii
Instrukcja użytkownika
Przedmowa
Cel niniejszej Instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi Respiratora
Puritan Bennett™ 520. Respirator to urządzenie elektryczne, które może służyć przez wiele lat, pod
warunkiem, że będzie prawidłowo obsługiwane, zgodnie z opisem zawartym w tej Instrukcji.
Przed uruchomieniem respiratora, proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi
i zrozumieć zawarte w niej wskazówki.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem respiratora, proszę przeczytać, zrozumieć i ściśle przestrzegać informacji zawartych
w Rozdziale 1, „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Kwalifikacje personelu
Instalacją i konserwacją urządzenia powinien zajmować się upoważniony i przeszkolony personel.
W szczególności, szkolenie dotyczące postępowania z produktami wrażliwymi na wyładowania
elektrostatyczne musi zawierać informacje na temat wykorzystania urządzeń zabezpieczających
przed wyładowaniami elektrostatycznymi i wyjaśnienie znaczenia poniższego symbolu:
.
Gwarancja
Informacje dotyczące gwarancji produktu dostępne są u przedstawiciela handlowego lub w firmie
Covidien.
Rozszerzone usługi serwisowe
W chwili nabycia respiratora, Respiratora Puritan Bennett™ 520 oferuje do nabycia umowy/gwarancje
rozszerzonych usług serwisowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się
z lokalnym przedstawicielem handlowym lub serwisu firmy Covidien.
Wsparcie techniczne online można uzyskać
odwiedzając Centralną Bazę Wiedzy (ang. Center
Knowledge Base) SolvITSM , klikając link na
http://www.respiratorysolutions.covidien.com.
Można tu znaleźć odpowiedzi na często zadawane
pytania na temat tego produktu i innych
produktów firmy Covidien, 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu. W celu uzyskania dalszej
pomocy, proszę skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Covidien.
Instrukcja użytkownika
Przedmowa-1
Przedmowa
Wsparcie techniczne
Informacje kontaktowe serwisu technicznego:
Covidien Argentina
Covidien Australia
Aguero 351
52A Huntingwood Drive
Capital Federal - 1171 ABC,
Huntingwood, NSW 2148
Australia
Argentyna
Tel.: (5411) 4863-5300
Telefon (+61) 1800 350702
Faks: (5411) 4863-4142
Faks +612 9671 8118
Covidien Belgie S.A.-N.V.
Generaal De Wittelaan 9/5
Mechelen
2800
Belgia
Tel. +32 152 981 37
Faks +32 152 167 83
Covidien Chile
Rosario Norte 530, Piso 12
Las Condes
Santiago de Chile, Chile
Tel.: (562) 231-3411
Faks: (562) 231-3527
Covidien Czech Republic
Vyskocilova 1410/1
140 00
Praga
Republika Czeska
Tel. +42 024 109 57 35
Faks + 42 02 3900 0437
Covidien ECE
Galvaniho 7/a
821 04 Bratysława
Republika Słowacka
Tel. +42 124 821 45 73
Faks +42 124 821 45 01
Covidien Hungary
1095 Budapeszt
Mariassy u. 7
Magyarorszag
Węgry
Tel. + 36 1880 7975
Faks + 36 1777 4932
Przedmowa-2
Covidien Brazil
Av. Nações Undias 23013-A
Vila Almeida
São Paulo, SP
Brazylia 04795-100
Tel.: (5511) 5683-8300
Faks: (5511) 5683-8349
Covidien Colombia
Edificio Prados de la Morea
Carretera Central Del Norte
(Cra 7a) Kilometro 18,
Chia-Cundinamarca
Bogota, Kolumbia
Tel.: (571) 619-5469
Faks: (571) 619-5425
Covidien Danmark A/S
Langebrogade 6E, 4. sal
1411 København K
Dania
Tel. +45 702 753 50
Faks:+45 702 756 50
Covidien Finland Oy
Läkkisepäntie 23
00620 Helsinki
Finlandia
Tel. +35 896 226 84 10
Faks +35 896 226 84 11
Covidien Ireland Commercial
Ltd
Block G, Ground Floor,
Cherrywood Technology Park,
Loughlinstown
County Dublin
Irlandia
Tel. +353 1 4381613
Covidien Austria GmbH
Campus21
Europaring F09402
Brunn am Gebrige
A-2345 Austria
+43 223 637 88 39
+43 223 637 88 39 40
Covidien Canada
19600 Clark Graham
Baie d'Urfe, QC, H9X 3R8
Kanada
Tel.:1-514-695-1220, Wew.4004
Faks: 1-514-695-4965
Covidien Costa Rica
La Uruca 75 Metros al Oseste de
Faco
Oficentro La Virgen, Edificio "I"
San Jose, Kostaryka
Tel.: (506) 256-1170
Faks: (506) 256-1185
Faks: (506) 290-8173
Covidien Deutschland GmbH
Punkt serwisu technicznego
Raffineriestr. 18
93333 Neustadt / Donau
Niemcy
Tel. + 49 944 595 93 80
Faks + 49 944 595 93 65
Covidien France SA
Parc d’affaires Technopolis
Bat. Sigma, 3 Avenue du Canada
LP 851 Les Ulis
91975 Courtaboeuf Cedex
Francja
Tel. +33 169 821 400
Faks +33 169 821 532
Covidien Israel
5 Shacham St.
North Industrial Park
Caesarea
38900 Izrael
Tel. +97 246 277 388
Faks +97 266 277 688
Instrukcja użytkownika
Wsparcie techniczne
Informacje kontaktowe serwisu technicznego:
Covidien Italia S.p.A. Covidien Japan Inc.
Via Rivoltana 2/D
Centrum Wsparcia Technicznego
20090 Segrate
83-1, Takashimadaira 1-Chome
Włochy
Itabashi-ku, Tokio 175-0082
Tel. +39 027 031 72 61
Japonia
Faks +39 027 031 72 84
Tel.: +81 (0) 3 6859 0120
Faks: +81 (0) 3 6859 0142
Covidien Nederland BV
Covidien Norge AS
Hogeweg 105
Postboks 343
5301 LL Zaltbommel
1372 Asker.
Holandia
Norwegia
Tel. +31 41 857 66 68
Tel. +47 668 522 22
Faks +31 41 857 67 96
Faks +47 668 522 23
Covidien Polska
Covidien Portugal Lda.
Al. Jerozolimskie 162
Estrada do Outeiro de Polima,
Warszawa. 02-342
Lote 10-1° Abóboda
Polska
2785-521 S.Domingos de Rana
Tel. +48 223 122 130
Portugalia
Faks +48 223 122 020
Tel. +35 121 448 10 36
Faks +35 121 445 1082
Covidien Russia
Covidien Sağlık A.Ş.
53 bld. 5 Dubininskaya Street
Maslak Mahallesi Bilim Sokak No:
5, Sun Plaza Kat: 2-3
Moskwa
ROSJA. 119054 России
Şişli, İstanbul 34398
Tel. +70 495 933 64 69
Turcja
Faks +70 495 933 64 68
Tel. +90 212 366 20 00
Faks +90 212 276 35 25
Covidien Spain S.L.
Covidien Sverige AB
c/Fructuós Gelabert
Box 54
6, pl. Sótano
171 74 Solna
08970 Sant Joan Despí
Szwecja
Barcelona, Hiszpania
Tel. +46 858 56 05 00
Tel. +34 93 475 86 69
Faks + 46 858 56 05 29
Faks +34 93 373 87 10
Covidien UK and Ireland
Unit 2, Talisman Business Park
London Road, Bicester
OX26 6HR, Wielka Brytania
Tel. +44(0)1869 328092
Faks +44 0 1869 327585
Instrukcja użytkownika
Covidien Mexico
Calz.Ermita Iztapalapa 1514
Col. Barrio San Miguel
Del. Iztapalapa
Meksyk, D.F. 09360 Meksyk
Tel.: (5255) 5804-1524
Faks: (5255) 5685-1899
Covidien Panama
Parque Industrial Costa del Esta
Calle Primera, Edifio # 109
Panama City, Panama
Tel.: (507) 264-7337
Faks: (507) 236-7408
Covidien Puerto Rico
Palmas Industrial Park
Road 869 Km 2.0 Bdlg. #1
Cataño, PR 00962
Tel. 787-993-7250
Wew. 7222 lub 7221
Faks 787-993-7234
Covidien South Africa
Corporate Park North
379 Roan Crescent
Randjespark
Midrand, Afryka Południowa
Tel. +27 115 429 500
Faks +27 115 429 547
Covidien Switzerland
Roosstr. 53
Wollerau
8832
Szwajcaria
Tel. +41 17865050
Faks +41 17865010
Azja: Tyco Healthcare Pte Ltd
Singapore Regional Service Centre
15 Pioneer Hub, #06-04
Singapur 627753
Tel. (65) 6578 5187 / 8 / 9
Faks (65) 6515 5260.
E-mail: [email protected]
Przedmowa-3
Przedmowa
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
Przedmowa-4
Instrukcja użytkownika
1 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
1.1
Definicje
W niniejszej instrukcji obsługi wykorzystywane są trzy wskaźniki do podkreślenia istotnych informacji:
Ostrzeżenie, Przestroga i Uwaga. Zdefiniowane są one w następujący sposób:
OSTRZEŻENIE
Wskazuje stan, mogący stanowić zagrożenie dla pacjenta lub operatora respiratora.
Przestroga
Wskazuje stan, mogący spowodować uszkodzenie sprzętu.
Uwaga:
Wskazuje miejsca szczególnie ważne, które umożliwiają zwiększenie wygody lub wydajności pracy
z respiratorem.
Przed użyciem respiratora Puritan Bennett™ 520, należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać tych instrukcji.
Aby prawidłowo i skutecznie korzystać z respiratora i nie dopuścić do wypadków, proszę zwrócić szczególną
uwagę na część 1.2, „Ostrzeżenia” , a także na wszystkie ostrzeżenia i przestrogi zawarte w całej Instrukcji obsługi.
Uwaga:
Wiele funkcji respiratora jest niedostępnych kiedy włączony jest Klucz blokujący
. W celu uzyskania
dodatkowej pomocy, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem lub przedstawicielem producenta sprzętu.
1.2
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia pożarem
•
•
Respiratora nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych substancji znieczulających.
•
Jeśli z respiratora wydobywa się zapach palących się elementów lub płomienie, należy natychmiast
odłączyć pacjenta od respiratora. Następnie, jeśli jest to bezpieczne, należy natychmiast wyłączyć
źródło tlenu i odłączyć je od respiratora, a także odłączyć respirator od zewnętrznych źródeł zasilania.
Jeśli jest to konieczne, należy wentylować pacjenta za pomocą alternatywnych źródeł wentylacji.
•
Nigdy nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia.
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne
źródła zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
Instrukcja użytkownika
1-1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
W przypadku wycieku tlenu, należy zamknąć dopływ tlenu u jego źródła. Ponadto, należy usunąć i/lub
trzymać z dala od urządzenia wszelkie źródła ciepła, w tym żarówki, jako że urządzenie może być
wzbogacone w tlen. Należy przewietrzyć pomieszczenie, aby obniżyć poziom stężenia tlenu.
Ostrzeżenia dotyczące zmniejszenia ryzyka zakażenia
•
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po obsłudze respiratora lub jego akcesoriów, należy dokładnie
umyć ręce.
•
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje.
Brudny lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed
i po każdym użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator.
•
•
Akcesoria jednorazowego użytku
nie powinny być stosowane ponownie.
Filtr wlotu powietrza przeznaczony jest do użytku u jednego pacjenta i nie jest urządzeniem
wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub używać ponownie.
Ostrzeżenia przed użyciem sprzętu
•
•
Respiratora należy używać wyłącznie na odpowiedzialność i zlecenie lekarza.
•
•
Respirator powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Patrz: 2.1, „Przeznaczenie”.
•
Przed wydaniem respiratora osobie nadzorującej lub pacjentowi do stosowania w domu, należy
sprawdzić czy Klawisz blokujący jest włączony, aby nie można było modyfikować najważniejszych
ustawień respiratora.
•
Kiedy pacjent podłączony jest do respiratora nie wolno przeprowadzać testów alarmów. Przed
przeprowadzeniem takich testów należy zapewnić pacjentowi inne źródło wentylacji.
•
Przed podłączeniem pacjenta do respiratora należy sprawdzić funkcjonowanie stanów alarmowych.
Patrz Załącznik C, „Testy alarmów”.
•
Jeśli respirator nie przejdzie testów alarmów lub użytkownik nie może przeprowadzić takich testów,
patrz rozdział 3.8, „Rozwiązywanie problemów” lub należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub
firmą Covidien.
•
Ustawieniem domyślnym dla kompensacji wysokości jest TAK. Kompensacja wysokości powinna być
zawsze ustawiona na TAK, aby zapewnić dokładne obliczenia dostarczanej objętości na wszystkich
wysokościach.
•
Pacjenci korzystający z respiratorów do użytku domowego powinni być stosownie monitorowani
przez lekarzy, osoby nadzorujące oraz przy użyciu odpowiedniego sprzętu monitorującego, zgodnie
z zaleceniami lekarza pacjenta. Respiratora Puritan Bennett™ 520 nie posiada zastosowania jako
wszechstronne urządzenie monitorujące i nie aktywuje alarmów dla wszystkich rodzajów stanów
niebezpiecznych dla pacjentów.
Respirator nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów bez autonomicznego oddychania lub
zależnych od respiratora.
Przed rozpoczęciem wentylacji należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo złożone, czy filtr
wlotu powietrza jest prawidłowo zainstalowany i nie zatkany, czy wentylatory chłodzące oraz otwory
dyfuzyjne dźwięku alarmów nie są zatkane, a wokół urządzenia zapewniona jest odpowiednia
przestrzeń. Należy również sprawdzić, czy obwód pacjenta ma prawidłową konfigurację i jest
odpowiednio podłączony zarówno do respiratora jak i do pacjenta, oraz czy obwód pacjenta – łącznie
ze wszystkimi przewodami — nie jest uszkodzony, ściśnięty ani zatkany.
Ostrzeżenia dotyczące środowiska pracy
•
1-2
Głośność alarmów powinna być dostosowana do środowiska eksploatacji respiratora i wystarczająca,
aby osoby nadzorujące pacjentów mogły je usłyszeć. Otwory alarmów dźwiękowych znajdujące się z
przodu urządzenia nie powinny być zatkane.
Instrukcja użytkownika
Ostrzeżenia
•
Bez wcześniejszego zabezpieczenia urządzenia, nie należy używać respiratora w bezpośrednim
nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła, na zewnątrz lub w pobliżu instalacji, z których wyciek może
stanowić zagrożenie.
•
Jeśli to możliwe, należy unikać używania respiratora w środowisku zakurzonym. Zakurzone
środowisko może wymagać czujnego monitorowania, czyszczenia i/lub wymiany filtra wlotu powietrza
i innych filtrów.
•
Przed rozpoczęciem wentylacji, należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane i czy
wlot powietrza, wentylatory chłodzące i otwory dyfuzyjne dźwięku alarmów nie są zatkane. Sprawdzić
czy obwód pacjenta jest prawidłowo skonfigurowany, odpowiednio podłączony do respiratora, oraz
czy przewody obwodu nie są uszkodzone ani ściśnięte i nie zawierają żadnych ciał obcych.
•
Należy sprawdzić czy bezpośrednie otoczenie respiratora pozwala na prawidłowe podłączenie
urządzenia bez zginania, ściskania lub uszkodzenia wymaganych przewodów lub rurek, oraz czy
podłączenie obwodu pacjenta do pacjenta jest bezpieczne i wygodne.
•
Podczas wentylacji respirator należy umieścić w bezpiecznym miejscu, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w niniejszej Instrukcji.
•
Nie ustawiać respiratora w miejscu dostępnym dla dzieci lub w miejscu, z którego może on spaść na
pacjenta lub inną osobę.
•
Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie respiratora, należy upewnić się, że otwory
cyrkulacyjne (główny wlot lub chłodzenie) nie są zatkane. Umieścić urządzenie w miejscu, w którym
zapewniona jest swobodna cyrkulacja powietrza wokół respiratora i unikać instalacji w pobliżu
ruszających się materiałów, takich jak zasłony.
•
Jeśli respirator był transportowany lub przechowywany w temperaturze różniącej się o ponad 
20 °C ( 36 °F) od temperatury, w której będzie działał, przed użyciem należy pozostawić go do
ustabilizowania się w środowisku jego eksploatacji na co najmniej dwie (2) godziny.
•
Jeśli temperatura otoczenia, w którym działa respirator jest wyższa niż 35 °C (95 °F), przepływ na
wylocie urządzenia może przekraczać 41 °C (106 °F). Może to spowodować u pacjenta niepożądane
skutki uboczne. Aby nie dopuścić do obrażeń pacjenta, należy przesunąć pacjenta i respirator w
chłodniejsze miejsce.
•
Ustawieniem domyślnym dla kompensacji wysokości jest TAK. Kompensacja wysokości powinna być
zawsze ustawiona na TAK, aby zapewnić dokładne obliczenia dostarczanej objętości na wszystkich
wysokościach.
•
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne
źródła zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
•
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora.
Jeśli to konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany (patrz rozdział 8,
„Rutynowa konserwacja”). Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany
na wózku inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie
filtra.
•
W wyniku typowych wahań napięcia występujących podczas normalnego korzystania z wózka,
akumulator zasilający wózek nie może być używany do zasilania respiratora Puritan Bennett™ 520.
Respirator powinien być zawsze podłączony do niezależnego źródła zasilania (np. zasilania AC,
dodatkowych akumulatorów, zasilania napięciem stałym).
•
W czasie i po użyciu respiratora należy obchodzić się z nim ostrożnie, szczególnie przy wysokich
temperaturach otoczenia. Niektóre powierzchnie respiratora mogą się nagrzewać, nawet jeśli nie
zostaną przekroczone specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa.
Instrukcja użytkownika
1-3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych
•
Respiratora Puritan Bennett™ 520 wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności
elektromagnetycznej, powinien on być instalowany i uruchamiany zgodnie z zaleceniami znajdującymi
się w Załączniku A, „Specyfikacje”. W szczególności, na działanie urządzenia mogą mieć wpływ
znajdujące się w pobliżu komórkowe i przenośne urządzenia komunikacyjne, wykorzystujące
częstotliwości radiowe, takie jak telefony komórkowe lub inne systemy przekraczające poziomy
ustalone w normie IEC 60601-1-2. Patrz część A.10, „Oświadczenie producenta”.
•
Użycie akcesoriów innych niż określone, za wyjątkiem źródeł zasilania i przewodów sprzedawanych
przez firmę Covidien, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenia
zabezpieczenia sprzętu przed emisjami elektromagnetycznymi. Jeśli respirator używany jest w pobliżu
takich akcesoriów lub ustawiony jest na takich urządzeniach, należy monitorować jego pracę, aby
zweryfikować prawidłowe działanie.
Ostrzeżenia dotyczące ustawień / Dodatkowe ostrzeżenia dla lekarza
1-4
•
Przed rozpoczęciem wentylacji, zawsze należy sprawdzić czy wszystkie ustawienia są prawidłowo
ustawione, zgodnie z wymaganiami.
•
Respiratora Puritan Bennett™ 520 oferuje szereg trybów dostarczania oddechu. Podczas leczenia
pacjenta, klinicysta powinien uważnie wybrać tryb lub tryby wentylacji dla danego pacjenta. Ten
wybór powinien być oparty o ocenę sytuacji klinicznej dokonaną przez klinicystę, z uwzględnieniem
stanu i potrzeb indywidualnego pacjenta, jak na przykład okresowej zmiany stanu i potrzeb, oraz
z rozważeniem korzyści, ograniczeń i charakterystyki pracy każdego trybu.
•
Zmieniając tryb podczas wentylacji, w zależności od różnic pomiędzy trybami, mogą wystąpić znaczące
zmiany ciśnienia, zmiany prędkości przepływu lub cyklu. Przed ustawieniem nowego trybu należy
upewnić się, że ustawienia pomiędzy różnymi trybami są kompatybilne. Zmniejszy to ryzyko
dyskomfortu i obrażeń pacjenta.
•
Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) nie zapewnia stałej częstości
oddechów. Nie wolno stosować tego trybu, jeśli nie jest odpowiedni do stanu pacjenta.
•
Należy monitorować stan zdrowia pacjenta, aby mieć pewność, że ustawienia respiratora zawsze są
dopasowane do aktualnych wymagań fizjologicznych pacjenta.
•
Głośność alarmów powinna być dostosowana do środowiska eksploatacji respiratora i wystarczająca,
aby osoby nadzorujące pacjentów mogły je usłyszeć.
•
Ustawienie limitów alarmów na wartości ekstremalne może spowodować nieprawidłowe działanie
alarmów respiratora.
•
Alarmy regulowane nie powinny być systematycznie anulowane; powinny być dopasowywane do
potrzeb i stanu pacjenta.
•
Podczas wentylacji pacjentów, którzy są w stanie wyzwolić oddech spontaniczny, sprawdzić czy
ustawienie Wyzw I nie jest wyłączone (ustawione na WYŁ.).
•
Podczas zastosowania u osób dorosłych lub u dzieci należy sprawdzić czy dostosowana objętość
oddechowa jest zgodna z potrzebami pacjenta.
•
Jeśli w respiratorze wielokrotnie wyzwalany jest ten sam typ alarmu, należy poinformować o tym
lekarza, gdyż może on stwierdzić, czy konieczne jest wprowadzenie regulacji ustawienia alarmu.
•
Jeśli CZAS BEZDECHU jest ustawiony na wartość wyższą niż 60/Control R, alarm BEZDECH nie aktywuje
się.
•
Alarm bezdechu powinien być ustawiony na TAK, jeśli pożądane jest generowanie alarmu
dźwiękowego w przypadku wystąpienia zdarzeń bezdechu.
•
Wartość progową wyzwalacza wdechowego należy uważnie modyfikować, aby uniknąć ryzyka
fałszywego wyzwolenia lub „automatyczne wyzwalanie” respiratora. Na przykład, Poziom 1P,
najbardziej wrażliwy tryb, zalecany jest dla zastosowań pediatrycznych. Jednak dla osoby dorosłej,
ustawienie to może spowodować automatyczne wyzwalanie.
Instrukcja użytkownika
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia mające zastosowanie podczas korzystania ze sprzętu
•
•
•
Respiratora należy używać wyłącznie na odpowiedzialność i zlecenie lekarza.
•
Należy pamiętać, że niniejsza Instrukcja opisuje jak reagować na kwestie związane z respiratorem, ale
NIE mówi jak reagować na kwestie związane z pacjentem.
•
Podczas użytkowania respiratora zawsze powinno być dostępne alternatywne źródło wentylacji, na
wypadek problemów z respiratorem. Zaleca się również dodatkową obserwację, odpowiednią dla
stanu pacjenta.
•
Pacjenci powinni być stale monitorowani przez wyszkolony i kompetentny personel medyczny.
Ponadto, osoba nadzorująca powinna potrafić i być przygotowana do podjęcia odpowiednich działań
w sytuacji gdy respirator zidentyfikuje stan alarmowy lub wystąpi problem. Jeśli użytkownik jest osobą
nadzorującą, należy skonsultować się z lekarzem pacjenta, aby upewnić się że posiada się informacje
oraz sprzęt niezbędny do podjęcia odpowiednich działań w przypadku alarmu lub problemu.
•
Należy monitorować stan zdrowia pacjenta i niezwłocznie informować lekarza pacjenta w przypadku
zmian, aby lekarz mógł przedsięwziąć odpowiednie czynności, które mogą obejmować zmiany
ustawień wentylacji.
•
Głośność alarmów powinna być dostosowana do środowiska eksploatacji respiratora i wystarczająca,
aby osoby nadzorujące pacjentów mogły je usłyszeć.
•
Głośność alarmów ustawiana jest przez lekarza i jest częścią ustawień respiratora. Jeśli głośność
alarmów jest niewystarczająca dla danego środowiska, należy skontaktować się z lekarzem w celu
zwiększenia ustawienia głośności alarmów.
•
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
•
Alarmy regulowane nie powinny być systematycznie anulowane; powinny być dopasowywane do
potrzeb i stanu pacjenta.
•
Jeśli w respiratorze wielokrotnie wyzwalany jest ten sam typ alarmu, należy poinformować o tym
lekarza, gdyż może on stwierdzić, czy konieczne jest wprowadzenie regulacji ustawienia alarmu.
•
W czasie i po użyciu respiratora należy obchodzić się z nim ostrożnie, szczególnie przy wysokich
temperaturach otoczenia. Niektóre powierzchnie respiratora mogą się nagrzewać, nawet jeśli nie
zostaną przekroczone specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa.
•
Kiedy podczas wentylacji zostanie wyłączony przycisk zasilania, uruchomi się ciągły alarm. Po
ponownym włączeniu zasilania, respirator podejmie pracę bez konieczności wciskania przycisku
WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
•
Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone, jego zewnętrzna obudowa nie jest prawidłowo zamknięta lub
pracuje ono w sposób nie opisany w niniejszej Instrukcji (nadmierny hałas, emisja ciepła, nietypowy
zapach, alarmy nie uruchamiają się w czasie procedury rozruchu), należy odłączyć dostarczanie tlenu
i zasilanie i natychmiast zakończyć używanie urządzenia.
Respirator powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Patrz: część 2.1, „Przeznaczenie”.
Respirator nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów bez autonomicznego oddychania lub
zależnych od respiratora.
Instrukcja użytkownika
1-5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
Mimo, że Respirator Puritan Bennett™ 520 spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa, i mimo iż
wewnętrzna litowo-jonowa bateria urządzenia jest uznawana za ładunek niebezpieczny w czasie
transportu, jej pojemność nie przekracza wartości progowej 100 Wh i z tego względu jest ona
wykluczona z klasy 9 ładunków niebezpiecznych – Różne. Dlatego też Respirator Puritan Bennett™ 520
i/lub związana z nim bateria litowo-jonowa podlegają pewnym warunkom transportowym zgodnie
z przepisami o ładunkach niebezpiecznych w transporcie powietrznym (IATA: International Air
Transport Association - pol. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych),
Międzynarodowym Kodeksem Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous
Goods code) w transporcie morskim i Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu
Ładunków Niebezpiecznych Drogą Lądową (ang. International Carriage of Dangerous Goods by Road
(ADR)) w Europie. Przepisy te nie dotyczą osób prywatnych przewożących urządzenie, jednak w
przypadku transportu powietrznego zastosowanie mają pewne wymagania. Podczas transportu
powietrznego; Respirator Puritan Bennett™ 520 można zdać na bagaż lub przewozić jako bagaż
podręczny. Baterie zapasowe mogą być wniesione na pokład wyłącznie jako bagaż podręczny.
Klasyfikacja ta i normy mogą różnić się w zależności od kraju i środka transportu. Dlatego też zaleca
się, aby użytkownicy przed rozpoczęciem podróży uzyskali informacje u przewoźnika / linii lotniczej,
o tym jakie środki należy podjąć.
•
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas transportu respiratora użytkownik musi używać
podwójnej torby na respirator. Patrz Tabela E-1, „Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów”.
•
Aby zapewnić nieprzerwaną wentylację należy zabezpieczyć alternatywne źródła zasilania (źródło
prądu zmiennego, dodatkowe baterie lub dodatkowy zasilacz stałoprądowy do gniazda
samochodowego). Należy być przygotowanym na awarię zasilania i mieć w zapasie alternatywne
urządzenia do wentylacji.
•
•
Respiratora nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych substancji znieczulających.
•
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności baterii lub części elektrycznych, nie
wolno pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór
chłodzący znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
•
Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie urządzenia, należy upewnić się, że respirator jest
zainstalowany i obsługiwany w warunkach zalecanych przez Załączniku A, „Specyfikacje”.
•
•
Nie należy zostawiać przewodów zasilających na podłodze, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.
•
Kiedy pacjent podłączony jest do respiratora nie wolno przeprowadzać testów alarmów. Przed
przeprowadzeniem takich testów należy przełączyć pacjenta na inne źródło wentylacji.
Nigdy nie należy zanurzać respiratora w żadnym płynie i należy natychmiast wycierać płyn
z powierzchni urządzenia.
Nie należy dopuścić, aby pacjent pozostawał podłączony do respiratora w czasie gdy wentylacja będzie
przerwana, ponieważ pacjent może być narażony na wdychanie znaczących ilości wydychanych gazów,
szczególnie dwutlenku węgla. W pewnych okolicznościach, wdychanie dwutlenku węgla może
prowadzić do niedostatecznej wentylacji, uduszenia, poważnych obrażeń lub zgonu.
Ostrzeżenia dotyczące zasilania elektrycznego
1-6
•
Aby zapewnić nieprzerwaną wentylację należy zabezpieczyć alternatywne źródła zasilania (źródło
prądu zmiennego, dodatkowe baterie lub dodatkowy zasilacz stałoprądowy do gniazda
samochodowego). Należy być przygotowanym na awarię zasilania i mieć w zapasie alternatywne
urządzenia do wentylacji.
•
Nie wolno podłączać respiratora do gniazdka elektrycznego kontrolowanego przełącznikiem
ściennym, ponieważ może dojść do nieumyślnego wyłączenia urządzenia.
•
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności baterii lub części elektrycznych, nie
wolno pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór
chłodzący znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
•
Nie należy zostawiać przewodów zasilających na podłodze, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.
Instrukcja użytkownika
Ostrzeżenia
•
W wyniku typowych wahań napięcia występujących podczas normalnego korzystania z wózka,
akumulator zasilający wózek nie może być używany do zasilania respiratora Puritan Bennett™ 520.
Respirator powinien być zawsze podłączony do niezależnego źródła zasilania. (np. zasilania AC,
dodatkowych akumulatorów lub zasilania prądem stałym).
•
Zawsze gdy to możliwe, operator powinien podłączyć respirator do źródła zasilania sieciowego, aby
zapewnić bezpieczniejszą eksploatację.
•
Maksymalny zalecany okres trwałości wewnętrznego akumulatora wynosi dwa (2) lata. Nie wolno
używać akumulatora, który przed pierwszym wykorzystaniem był przechowywany przez dwa lata lub
dłużej.
•
W celu zmaksymalizowania okresu przydatności do użycia należy okresowo ładować akumulator. Nie
przechowywać wewnętrznego akumulatora przez dłuższy okres bez ładowania, ponieważ może to
skrócić maksymalny okres trwałości.
•
Aby prawidłowo zamocować sieciowy kabel zasilający, mocowanie znajdujące się na kablu zasilającym
musi być włożone do uchwytu kabla zasilającego wbudowanego w pokrywę dostępową akumulatora i
znajdującego się pod gniazdkiem sieciowym. Patrz część 4.2, „Podłączanie do zewnętrznego zasilania
sieciowego”.
•
Aby zapewnić prawidłowe działanie, zasilanie do którego podłączony jest respirator (zarówno prąd
zmienny lub stały) musi spełniać wszystkie właściwe normy i dostarczać prąd odpowiadający napięciu
o charakterystyce opisanej z tyłu respiratora. Patrz specyfikacje elektryczne, które zawiera
Załączniku A, „Specyfikacje”.
•
Przed użyciem respiratora z zewnętrznym źródłem zasilania prądem stałym należy sprawdzić, czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12 – 30 V prądem stałym (poprzez kabel zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
•
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien
być eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło
zasilania nie jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite wyładowanie akumulatora
wewnętrznego. Gdy poziom naładowania akumulatora wewnętrznego będzie niski, wygenerowany
zostanie alarm. Patrz Tabela 3-1, Omówienie alarmów.
•
Używając pomocniczego adaptera samochodowego (zapalniczka do papierosów) należy pamiętać, aby
przed podłączeniem adaptera prądu stałego respiratora najpierw uruchomić samochód, oraz by
samochód pracował w czasie zasilania respiratora z adaptera prądu stałego. Patrz część 4.3,
„Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym”.
•
Jeśli temperatura otoczenia przekracza 40 °C (104 °F), akumulator może nie zostać w pełni naładowany,
nawet jeśli wskaźnik ładowania „AKUMULATORA WEWNĘTRZNEGO” nie pali się. Jest to spowodowane
działaniem wewnętrznego urządzenia akumulatora, zabezpieczającego przed przegrzaniem. W takim
przypadku wyzwolony zostanie alarm WYSOKA/NISKA TEMP. AKUMULATORA. Patrz Tabela 3-2, Alarmy
i działania naprawcze.
•
Aby utrzymać wentylację, po uruchomieniu alarmu „AKUMULATOR PRAWIE ROZŁADOWANY” należy
natychmiast podłączyć respirator do zasilania sieciowego i ponownie naładować akumulator
wewnętrzny.
•
•
Akumulator należy usuwać zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.
•
Kiedy podczas wentylacji zostanie wyłączony przycisk zasilania, uruchomi się ciągły alarm. Po
ponownym włączeniu zasilania, respirator podejmie pracę bez konieczności wciskania przycisku
WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
•
Przed użyciem wewnętrznego akumulatora respiratora należy upewnić się, że jest on całkowicie
naładowany i utrzymuje ładunek.
Należy sprawdzić czy kabel zasilania sieciowego jest w dobrym stanie i czy nie jest ściśnięty. Nie należy
włączać urządzenia jeśli kabel zasilania sieciowego jest uszkodzony.
Instrukcja użytkownika
1-7
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
Respiratory zapasowe lub przechowywane powinny być podłączone do zasilania sieciowego, aby
chronić integralność akumulatora.
•
W celu podłączenia respiratora do zewnętrznego źródła zasilania, należy najpierw podłączyć żądany
przewód zasilający do respiratora. Następnie, przewód zasilający należy podłączyć do zewnętrznego
źródła zasilania.
•
W celu odłączenia respiratora od zewnętrznego źródła zasilania, należy najpierw odłączyć przewód
zasilający od zewnętrznego źródła zasilania, a następnie od respiratora.
•
Podłączyć zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym podłączając najpierw przewód zasilający do
respiratora, a następnie do zewnętrznego źródło zasilania prądem stałym. Aby odłączyć urządzenie od
zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym, należy przeprowadzić odwrotną procedurę.
Ostrzeżenia dotyczące tlenu
1-8
•
Tlenoterapia pacjentów z niewydolnością oddechową jest popularnie stosowaną i skuteczną metodą.
Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwe zastosowanie tlenu może prowadzić do poważnych powikłań,
w tym między innymi do obrażeń pacjenta. Dlatego należy uważnie przestrzegać instrukcji lekarza
pacjenta, dotyczących stosowania tlenu podczas wentylacji pacjenta.
•
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych w części „Z tyłu respiratora dostępne jest złącze
(Rysunek 4-13, punkt 1) do zewnętrznego źródła tlenu podawanego pod niskim ciśnieniem. Do
połączenia zewnętrznego źródła tlenu podawanego pod niskim ciśnieniem do złącza, należy również
użyć specjalnego łącznika (punkt 2) dostarczanego razem z respiratorem. Złącze jest również
wyposażone w szczelny system bezzwrotnego zaworu. Szczelny system bezzwrotnego zaworu składa
się z przyłącza (punkt 3) i zatrzasku blokującego (punkt 4).”, które obejmują użycie specjalnego złącza
tlenowego.
•
Aby uniknąć obrażeń pacjenta i/lub możliwości uszkodzenia respiratora: przed podłączeniem
respiratora do źródła tlenu należy upewnić się, że miernik przepływu (regulator przepływu) jest
podłączony do respiratora, aby regulować dostarczanie tlenu zgodnie z wymaganiami.
•
W przypadku korzystania z tlenu wraz z respiratorem Puritan Bennett™ 520, firma Covidien zaleca
używanie analizatora tlenu z alarmem minimalnego i maksymalnego stężenia. Aby zapewnić
podawanie pacjentowi zaleconego stężenia tlenu, należy mierzyć dostarczany tlen skalibrowanym
analizatorem tlenu wyposażonym w funkcję alarmu minimalnego i maksymalnego stężenia.
•
Respiratora Puritan Bennett™ 520 zaprojektowany jest do podawania tlenu w stężeniu wynoszącym
50% lub niższym. Nie należy przekraczać tej wartości, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
działanie respiratora i stworzyć zagrożenie dla pacjenta.
•
Ciśnienie tlenu dostarczanego do urządzenia nie może przekraczać 7 psi (50k Pa) lub przepływ nie
może być większy niż 15 l/min. Informacje dotyczące tolerancji czułości zawiera Table A-8, Performance
Parameter Specifications and Tolerances, na stronie A-3.
•
W przypadku wycieku tlenu, należy zamknąć dopływ tlenu u jego źródła. Ponadto, należy usunąć i/lub
trzymać z dala od urządzenia wszelkie źródła zapłonu, jako że urządzenie może być wzbogacone w
tlen. Należy przewietrzyć pomieszczenie, aby obniżyć poziom tlenu do normalnego.
•
Przewód łączący respirator ze źródłem tlenu musi być zaprojektowany wyłącznie do stosowania z
tlenem klasy medycznej. Pod żadnym pozorem użytkownikowi nie wolno modyfikować przewodu
doprowadzającego tlen. Ponadto, przewód należy zainstalować bez zastosowania lubrykantów.
•
Gazem dostarczanym do respiratora przez złącze dostarczania tlenu może być wyłącznie tlen klasy
medycznej.
•
Łącznik nie powinien pozostawać podłączony do złącza tlenowego jeśli nie jest on również podłączony
do szczelnego, zewnętrznego źródła tlenu. Kiedy respirator nie korzysta z dostaw tlenu, należy od
niego całkowicie odłączyć źródło tlenu.
•
Dla zapewnienia stabilności respiratora Puritan Bennett™ 520 zamontowanego na wózku, ciężar butli
z tlenem nie powinien przekraczać 14 kg (30 lbs).
Instrukcja użytkownika
Ostrzeżenia
•
Przewód dostarczający tlen zużywa się nawet kiedy nie jest używany i powinien być okresowo
wymieniany. Data przydatności do użycia może być umieszczona z tyłu końcówki przewodu.
•
Dostarczanie tlenu należy regulować za pomocą miernika przepływu podłączonego do wylotu źródła
gazu.
•
Podawanie tlenu należy wyłączyć kiedy wentylacja zostanie przerwana. Przed odłączeniem przewodu
tlenowego, respirator powinien pracować kilka cykli bez tlenu, aby usunąć nadmiar tlenu z obwodu
pacjenta.
•
Przed podłączeniem dostawy tlenu, należy sprawdzić czy przyłącze na złączu tlenowym wystaje na
zewnątrz.
•
Przed zastosowaniem łącznika, należy sprawdzić czy założony jest na nim czarny pierścień i czy jest on
w dobrym stanie. Nie należy używać łączników tlenu bez pierścienia, ze zniszczonym lub zużytym
pierścieniem.
Ostrzeżenia dotyczące przewodów i akcesoriów
•
Respirator nie może korzystać ani być podłączony do przewodów, rurek lub obwodów o właściwościach
antystatycznych i przewodzących.
•
Przed otwarciem opakowania obwodu pacjenta, sprawdzić czy nie są widoczne żadne uszkodzenia
opakowania lub jego zawartości. Nie stosować, jeżeli widoczne są uszkodzenia.
•
Podczas wentylacji nie należy zmieniać obwodu pacjenta.
•
CODZIENNIE należy sprawdzać obwód pacjenta, aby upewnić się, że nie są widoczne żadne oznaki
uszkodzenia, że jest on prawidłowo podłączony i nie ma w nim nieszczelności.
•
•
Akcesoria jednorazowego użytku
•
Filtr wlotu powietrza przeznaczony jest do użytku u jednego pacjenta. Nie jest urządzeniem
wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub używać ponownie.
•
Niewymienienie brudnego filtru wlotu powietrza, lub eksploatacja respiratora bez filtra, może
spowodować poważne uszkodzenie respiratora.
•
Obwód pacjenta musi być zawsze tak ułożony, aby nie ograniczał ruchów pacjenta, pomoże to
zapobiec przypadkowemu odłączeniu lub nieszczelności i zminimalizować ryzyko uduszenia pacjenta.
•
W przypadku zastosowania pediatrycznego, należy sprawdzić czy rodzaj obwodu pacjenta jest dobrze
dopasowany i odpowiedni do zastosowania u dzieci. U pacjentów ważących poniżej 23 kg (53 lb.)
należy stosować odwody dla pacjentów pediatrycznych. Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora,
patrz Tabela E-2, Lista obwodów, na stronie E-2, gdzie znajduje się lista zalecanych obwodów dla
pacjentów pediatrycznych.
•
Zawór wydechowy musi pozwolić na szybkie wyładowanie ciśnienia w obwodzie. Zawór wydechowy
powinien być zawsze czysty, a jego otwór odprowadzający (port wydechowy) nie zatkany.
•
Podczas użytkowania respiratora użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany dodatkowy obwód
oddechowy i zawór wydechowy.
•
Urządzenie nawilżające zawsze powinno być ustawione niżej zarówno od respiratora jak i pacjenta.
Jeśli to konieczne, aby ograniczyć ilość wody w obwodzie pacjenta należy używać skraplaczy, które
trzeba okresowo opróżniać.
•
Jeśli używany jest podgrzewany nawilżacz, użytkownik powinien zawsze monitorować temperaturę
gazu dostarczanego pacjentowi. Zbyt gorący gaz dostarczany z respiratora może poparzyć drogi
oddechowe pacjenta.
nie powinny być stosowane ponownie.
Podczas wentylacji inwazyjnej (kiedy sztuczne drogi oddechowe omijają górną część układu
oddechowego), górna część układu oddechowego pacjenta nie może nawilżać wchodzącego gazu.
Dlatego też, w celu zminimalizowania suchości dróg oddechowych pacjenta i związanego z tym
podrażnienia i dyskomfortu, konieczne jest użycie nawilżacza.
Instrukcja użytkownika
1-9
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy
pacjent otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
•
Poziom oporności wdechowej obwodu i akcesoriów (filtr przeciwbakteryjny, nawilżacz, HME
(wymienniki ciepła i wilgoci), itp.) musi być możliwie jak najniższy. Ustawienia – szczególnie ustawienia
alarmu ODŁĄCZENIE PACJENTA, maksymalnej objętości wdechowej (Max VTI) i minimalnej objętości
wdechowej (Min VTI) – muszą być okresowo korygowane zgodnie ze zmianami oporności w obwodzie
pacjenta – szczególnie wtedy gdy wymieniane są filtry. Dodawanie przyłączeń do systemu oddychania
za pomocą respiratora może spowodować wzrost ciśnienia w czasie wydechu na porcie złącza pacjenta.
•
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać obwodu pacjenta zalecanego w niniejszej
instrukcji przez firmę Covidien; rozdział 4, „Złożenie i instalacja” i Załączniku E, „Części i akcesoria”.
Całkowita określona długość przewodów obwodu pacjenta, mierzona od wylotu respiratora do jego
wlotu wynosi od 1,1 metra (3,6 stopy) do 2,0 metrów (6,6 stopy). Przewody muszą spełniać wszystkie
właściwe normy i muszą posiadać Ø 22 mm zaciski również spełniające wszystkie właściwe normy.
Sprawdzić czy długość i wewnętrzna objętość obwodu pacjenta są odpowiednie dla objętości
oddechowej: przewód falisty o Ø 22 mm dla pacjentów dorosłych, i przewód falisty o Ø 15 mm dla
pacjentów pediatrycznych o objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml.
•
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać wyłącznie akcesoriów (w tym akcesoriów
dostarczających tlen) zatwierdzonych i zalecanych przez firmę Covidien. Patrz Załączniku E, „Części i
akcesoria” lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub serwisu firmy Covidien.
•
Przewód dostarczający tlen zużywa się nawet kiedy nie jest używany i powinien być okresowo
wymieniany. Data przydatności do użycia może być umieszczona z tyłu końcówki przewodu.
•
Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) bez zaworu wydechowego, należy używać
wentylowanej maski na nos lub twarz lub niewentylowanej maski wyposażonej w kompensację
nieszczelności. Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) z zaworem wydechowym, należy
używać maski niewentylowanej.
•
Przed użyciem systemu wezwania pielęgniarki, sprawdzić czy jest on dobrze podłączony i czy działa
prawidłowo.
•
Aby podłączyć respirator do urządzenia wzywającego pielęgniarkę, należy sprawdzić zgodność
respiratora z urządzeniem wzywającym pielęgniarkę i zamówić odpowiednie przewody łączące.
•
Nie używać urządzeń wzywających pielęgniarkę, działających w oparciu o zamknięcie obwodu
elektrycznego, ponieważ urządzenia takie często nie uwzględniają możliwego rozłączenia przewodów
lub całkowitego braku zasilania. Urządzenie wzywające pielęgniarkę powinno być zawsze podłączone
do respiratora.
•
Aby zapobiec zakłóceniom wewnętrznych czujników respiratora, nie należy instalować nawilżacza
przed respiratorem.
•
Użycie akcesoriów innych niż określone, za wyjątkiem źródeł zasilania i przewodów sprzedawanych
przez firmę Covidien, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenia
zabezpieczenia sprzętu przed emisjami elektromagnetycznymi. Jeśli respirator używany jest w pobliżu
takich akcesoriów lub ustawiony jest na takich urządzeniach, należy monitorować jego pracę, aby
zweryfikować prawidłowe działanie.
Ostrzeżenia dotyczące konserwacji
1-10
•
Jeśli istnieje podejrzenie problemu z respiratorem, NAJPIERW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PACJENT NIE
JEST ZAGROŻONY. Jeśli to konieczne, należy odłączyć pacjenta od respiratora i zapewnić mu
alternatywny sposób wentylacji.
•
Nigdy nie należy używać respiratora, jego elementów lub akcesoriów jeśli widoczne są na nich ślady
uszkodzenia. W takiej sytuacji, proszę skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Covidien.
Instrukcja użytkownika
Ostrzeżenia
•
Jeśli respirator zostanie uszkodzony, jego zewnętrzna obudowa nie jest prawidłowo zamknięta lub
pracuje on w sposób nie opisany w niniejszej Instrukcji (nadmierny hałas, emisja ciepła, nietypowy
zapach, alarmy nie uruchamiają się w czasie procedury rozruchu), należy odłączyć dostarczanie tlenu
i zasilanie i natychmiast zakończyć używanie urządzenia.
•
Jeśli respirator nie przejdzie testów alarmów lub użytkownik nie może przeprowadzić takich testów,
zobacz część 3.8, „Rozwiązywanie problemów” lub skontaktuj się z dostawcą sprzętu lub firmą
Covidien.
•
Użytkownik nie powinien sam próbować otwierać, naprawiać ani w inny sposób serwisować
respiratora. Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, uszkodzić respirator i/lub
unieważnić gwarancję. Tylko personel autoryzowany i wykwalifikowany przez firmę Covidien powinien
naprawiać, otwierać i serwisować respirator.
•
•
•
Podwójną torbę na respirator należy regularnie czyścić, zgodnie z zaleceniami producenta.
•
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności baterii lub części elektrycznych, nie
wolno pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór
chłodzący znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
•
Filtr wlotu powietrza przeznaczony jest do użytku u jednego pacjenta i nie jest urządzeniem
wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub używać ponownie.
•
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany; patrz rozdział 8, „Rutynowa
konserwacja”. Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany na wózku
inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie filtra.
•
Przed czyszczeniem respiratora należy najpierw odłączyć respirator i układ pacjenta. Jeśli respirator
używany jest w pomieszczeniu, co miesiąc należy sprawdzać stan filtru wlotu powietrza. Jeśli respirator
używany jest na zewnątrz lub w środowisku zakurzonym, filtr należy sprawdzać co tydzień i w razie
konieczności wymieniać.
•
Żeby zapewnić prawidłowe serwisowanie oraz uniknąć możliwości wystąpienia fizycznego urazu
personelu lub uszkodzenia respiratora, respirator może być serwisowany wyłącznie przez
autoryzowany i wykwalifikowany przez firmę Covidien personel. Wszelkie modyfikacje respiratora
Puritan Bennett™ 520 mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
•
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu dotyczącego respiratora, należy skontaktować
się z dostawcą sprzętu. Nie używać respiratora do chwili rozwiązania problemu.
•
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy przestrzegać harmonogramu konserwacji
zapobiegawczej. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować z dostawcą sprzętu lub
firmą Covidien.
•
•
Codziennie należy sprawdzić prawidłowość połączenia i działania obwodu pacjenta.
•
Należy uważnie stosować wszystkie roztwory i produkty czyszczące. Należy przeczytać i przestrzegać
instrukcji dotyczących roztworów czyszczących, używanych do czyszczenia respiratora. Używać
wyłącznie roztworów wymienionych w Tabela 7-1 na stronie 7-2.
•
Płynnych środków czyszczących nie należy używać wewnątrz obwodu pacjenta ani na elementach
drogi przepływu gazu. Obwód pacjenta należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed czyszczeniem respiratora należy najpierw odłączyć respirator i układ pacjenta.
Nigdy nie należy zanurzać respiratora w żadnym płynie i należy natychmiast wycierać płyn
z powierzchni urządzenia.
Codziennie oraz po każdym złożeniu, czyszczeniu lub ponownym złożeniu obwodu pacjenta należy
sprawdzić czy przewody i inne elementy nie są popękane i nieszczelne oraz czy wszystkie połączenia są
prawidłowe.
Instrukcja użytkownika
1-11
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
Obwód pacjenta przeznaczony jest do jednorazowego użytku, u jednego pacjenta
i należy go
wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta i okresem trwałości urządzenia. Należy zapoznać się
z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta obwodu pacjenta (razem z respiratorem)
i rozdziałem 4, „Złożenie i instalacja”.
•
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje.
Brudny lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed
i po każdym użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator.
•
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany (patrz rozdziałem 8,
„Rutynowa konserwacja”). Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany
na wózku inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie
filtra.
Ostrzeżenia dotyczące ochrony środowiska
•
•
Akumulator należy usuwać zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.
Aby chronić środowisko naturalne, respirator i jego elementy, bez względu na stan ich działania, nie
mogą być usuwane razem z odpadami gospodarczymi i należy je przekazać do selektywnej zbiórki
odpadów i możliwego recyklingu materiałów. Utylizując respirator i jego elementy należy przestrzegać
wszystkich właściwych przepisów.
Ostrzeżenia dotyczące urządzenia USB
•
1.3
Przed użyciem urządzenia USB do przesłania danych z respiratora do komputera zawsze należy
sprawdzić ID pliku.
Symbole i oznaczenia
Tabela 1-1. Symbole respiratora
Symbole
Opisy
Przed użyciem Respiratora Puritan Bennett™ 520, należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać tych
instrukcji (ISO 7000-0434A).
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora, patrz Tabela 1-2, punkt 2.
Część klasy BF (IEC 60417-5333).
Klasyfikacja norm dotycząca ochrony przed porażeniem prądem, odnosząca się do części urządzenia
stykającej się z pacjentem.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 4.
Prąd stały, DC (IEC 60417-5031).
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora i klawiaturze; patrz Rysunek 1-2 i Rysunek 2-3 na
stronie 2-7, punkt 10.
Prąd zmienny, AC (IEC 60417-5032).
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora i klawiaturze; patrz Rysunek 1-2, punkt 6 i
Rysunek 2-3 na stronie 2-7, punkt 10.
Akumulator wewnętrzny.
Symbol ten znajduje się na klawiaturze respiratora; patrz Rysunek 2-3 na stronie 2-7, punkt 10.
Izolacja - sprzęt klasy II (IEC 60417-5172).
Klasyfikacja norm dotycząca ochrony przed porażeniem prądem. Sprzęt klasy II posiada podwójną
izolację, a nie uziemienie. Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 4.
1-12
Instrukcja użytkownika
Symbole i oznaczenia
Tabela 1-1. Symbole respiratora (Ciąg dalszy)
Symbole
Opisy
Indeks oceny ochrony obudowy respiratora, określony w IEC 60529 (BSEN60529:1991).
IP31
Pierwsza cyfra, 3, wskazuje ochronę przed dostaniem sie do respiratora małych ciała obcych (w tym
palców, narzędzi, przewodów, etc. o średnicy większej niż 2,5 mm). Druga cyfra, 1, wskazuje ochronę
przed pionowo kapiącą lub lecącą wodą, jak również przed skondensowaną parą wodną i/lub lekkim
deszczem.
Wskaźnik ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 4.
CSA – Canadian Standards Association.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 4.
Deklaracja zgodności CE
Oznacza zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych, 2007/47/EC.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 4.
Symbol ten znajduje się na klawiszu W GÓRĘ na przednim panelu respiratora, patrz Rysunek 2-3 na
stronie 2-7, punkt 4.
Klawisz ten używany jest do: przesuwania kursora ekranu LCD w górę, linia po linii; zwiększania wartości
wyświetlanych i wybranych ustawień parametrów.
Symbol ten znajduje się na klawiszu W DÓŁ na przednim panelu respiratora, patrz Rysunek 2-3 na
stronie 2-7, punkt 6.
Klawisz ten używany jest do: przesuwania kursora ekranu LCD w dół, linia po linii; zmniejsza wartości
wyświetlanych i wybranych ustawień parametrów.
Symbol ten znajduje się na klawiszu WPROWADŹ na przednim panelu respiratora, patrz Rysunek 2-3 na
stronie 2-7, punkt 5.
Klawisz ten używany jest do potwierdzenia poleceń działań.
Symbol ten znajduje się na klawiszu KONTROLA ALARMU na przednim panelu respiratora, patrz
Rysunek 2-3 na stronie 2-7, punkt 2. (Patrz notatki po lewej i na dole, na czerwono).
Klawisz ten używany jest do: anulowania dźwięku alarmów jednorazowo na 60 sekund; anulowania
alarmu. Więcej informacji znajduje się w Załączniku C, „Testy alarmów”.
Symbol ten znajduje się na klawiszu MENU na przednim panelu respiratora, patrz Rysunek 2-3 na
stronie 2-7, punkt 7.
Klawisz ten używany jest do uzyskania dostępu do menu respiratora poprzez ekran LCD przedniego
panelu respiratora.
Symbol ten (IEC 60417– 5009) znajduje się na przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ. na przednim panelu
respiratora; patrz Rysunek 2-3 na stronie 2-7, punkt 8.
Klawisz ten używany jest rozpoczęcia i zatrzymania wentylacji.
Port do pacjenta.
Symbol ten znajduje się na przedniej części respiratora po prawej stronie, w pobliżu portu do pacjenta;
patrz Rysunek 1-1 na stronie 1-17, punkt 1.
Proksymalny port ciśnieniowy pacjenta.
Symbol ten znajduje się na przedniej części respiratora po prawej stronie, w pobliżu portu do pacjenta;
patrz Rysunek 1-1 na stronie 1-17, punkt 3, oraz Rysunek 1-3 na stronie 1-18.
Port sterowania zaworem wydechowym.
Symbol ten znajduje się na przedniej części respiratora po prawej stronie, w pobliżu portu Do pacjenta,
wskazując podłączenie przewodu pomiędzy zaworem wydechowym obwodu pacjenta; patrz
Rysunek 1-1 na stronie 1-17 i Rysunek 1-3 na stronie 1-18, punkt 3.
Wlot tlenu.
Oznaczenie to znajduje się na tylnym panelu części respiratora, w pobliżu portu wlotu tlenu; patrz
Rysunek 1-2 na stronie 1-18, punkt 2.
Instrukcja użytkownika
1-13
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Tabela 1-1. Symbole respiratora (Ciąg dalszy)
Symbole
Opisy
Złącze wezwania pielęgniarki.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu części respiratora, w pobliżu złącza wezwania pielęgniarki;
patrz Rysunek 1-2 na stronie 1-18, punkt 10.
Przełącznik w pozycji „Wył.” (IEC 60417-5008).
O
Symbol ten znajduje się na wyłączniku zasilania (zasilanie wł./wył.) na tylnym panelu respiratora
i wskazuje położenie wyłącznika w pozycji „Wył.”. Patrz Rysunek 2-2 na stronie 2-5, punkt 2.
Przełącznik w pozycji „Wł.” (IEC 60417-5007).
I
Symbol ten znajduje się na wyłączniku zasilania (zasilanie wł./wył.) na tylnym panelu respiratora
i wskazuje położenie wyłącznika w pozycji „Wł”. Patrz Rysunek 2-2 na stronie 2-5, punkt 2.
Blokada oprogramowania włączona.
Symbol ten pojawia się na górze po lewej stronie ekranu LCD respiratora, kiedy aktywowany zostanie
klawisz blokady. Patrz część 5.3, „Rozpoczynanie wentylacji”.
Akumulator wewnętrzny.
Symbol ten pojawia się na górze po środku ekranu LCD respiratora, wskazuje, że respirator zasilany jest
z wewnętrznego akumulatora. Patrz Rysunek 2-4 na stronie 2-8, punkt 1, więcej informacji znajduje się
w rozdziałem 6, „Akumulator wewnętrzny”.
Parametr czasu narastania ciśnienia (faza wdechowa).
Symbole te pojawiają się na ekranach menu trybu wentylacji. W trybach wentylacji ciśnieniowej,
użytkownik może wybrać jeden z czterech czasów narastania, gdzie ustawienie 1 oznacza najszybszy czas
narastania, a ustawienie 4 oznacza najwolniejszy czas narastania.
Wybrana linia (wypełniony kwadrat).
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza linię, na której obecnie ustawiony jest kursor.
Niewybrana linia (pusty kwadrat).
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza linię, na której obecnie nie jest ustawiony kursor.
Linia zablokowanego parametru.
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza linię, której nie można wybrać (Klawisz blokujący jest
aktywowany).
Linia aktywnego parametru.
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza, że aktualny parametr jest wybrany i można go zmienić.
Patrz rozdziałem 5, „Procedury eksploatacyjne”.
Wykryto wysiłek wdechowy.
Symbol pojawia się w oknie Stanu na ekranie panelu przedniego,wtedy gdy pacjent wyzwoli oddech.
Pasek regulacji parametru.
Symbol ten pokazuje aktualne ustawienie parametrów, takich jak kontrast obrazu i głośność alarmu
w menu Preferencje.
Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - ang. Waste Electrical and
Electronic Equipment).
Symbol ten oznacza, że produkt nie może być utylizowany z odpadami gospodarczymi. Należy go
utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami Patrz Tabela 1-2, punkt 4.
Rok produkcji.
1-14
Instrukcja użytkownika
Symbole i oznaczenia
Tabela 1-1. Symbole respiratora (Ciąg dalszy)
Symbole
Opisy
Producent.
Dźwięk wyłączony.
Symbol ten oznacza, że sygnał dźwiękowy alarmów jest obecnie wyłączony. Więcej informacji znajduje się
w część 3.4, „Wyciszanie dźwięku alarmów.”.
Alarm wstrzymany (zresetowany/anulowany).
Symbol ten oznacza, że jeden lub więcej alarmów zostało wstrzymanych lub
zresetowanych/anulowanych. Więcej informacji znajduje się w część 3.5, „Wstrzymywanie/Resetowanie
alarmów”.
Alarm bezdechu dezaktywowany.
Symbol ten oznacza, że Alarm bezdechu został dezaktywowany.
Wykryto zawór wydechowy.
Symbol ten oznacza, że podczas wentylacji wykryto zawór wydechowy.
Nie wykryto zaworu wydechowego.
Symbol ten oznacza, że podczas wentylacji nie wykryto zaworu wydechowego.
Należy przestrzegać instrukcji użytkowania (ISO 7000-1641).
Symbol ten informuje użytkownika o konieczności przestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji
użytkownika produktu.
Port USB.
Symbol ten wskazuje port komunikacyjny dla podłączenia USB. Patrz Rysunek 1-2, punkt 9.
Złącze komputera.
Symbol wskazuje port, który autoryzowany personel serwisowy produktu Puritan Bennett lub personel
serwisowy firmy Covidien może wykorzystać do konserwacji oprogramowania. Patrz Rysunek 1-2,
punkt 8.
Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego.
Ograniczenia wilgotności.
Ograniczenia temperatury.
Delikatny.
Przechowywać w suchym miejscu.
Instrukcja użytkownika
1-15
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Tabela 1-1. Symbole respiratora (Ciąg dalszy)
Symbole
Opisy
Nie narażać na bezpośrednie nasłonecznienie.
Tą stroną do góry.
1.4
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje
Do respiratora dołączone są różne etykiety lub określone oznaczenia, opisujące środki ostrożności, które należy
podjąć, aby prawidłowo używać respiratora i umożliwić identyfikowalność produktu. Ilustracje tych etykiet i
oznaczeń, a także ich położenie na respiratorze opisano w Tabela 1-2 i rysunkach na następnych stronach. Aby
znaleźć etykiety na Rysunek 1-1 do Rysunek 1-3, należy skorzystać z numerów pozycji w następujących tabelach.
Tabela 1-2. Etykiety i oznaczenia respiratora
1. Etykieta wlotu gazu pacjenta
(Rysunek 1-1, Rysunek 1-3)
2. Oznaczenie i etykieta wlotu tlenu
(Rysunek 1-2)
3. Etykieta zaworu wydechowego
i połączenia ciśnieniowego pacjenta
(Rysunek 1-1, Rysunek 1-3)
Położenie złącza
przewodu
zasilania
sieciowego
4. Etykieta wlotu powietrza
(Rysunek 1-2)
5. Etykieta identyfikacyjna
(Rysunek 1-3)
6. Oznaczenie złącza przewodu
zasilania sieciowego
(Rysunek 1-2)
Położenie
złącza
przewodu
zasilania
prądem
stałym
1-16
Instrukcja użytkownika
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje
Tabela 1-2. Etykiety i oznaczenia respiratora (Ciąg dalszy)
7. Oznaczenie złącza przewodu
zewnętrznego
(Rysunek 1-2)
8. Oznaczenie połączenia
z komputerem
(Rysunek 1-2)
9. Oznaczenie portu USB
(Rysunek 1-2)
N/D
N/D
10. Oznaczenie złącza
przewodu wezwania
pielęgniarki
(Rysunek 1-2)
Uwaga:
Wyróżnione objaśnienia numerów pozycji na poniższych rysunkach odnoszą się do tych wymienionych w
Tabela 1-2.
Rysunek 1-1. Położenie etykiet – Widok z przodu z góry
Instrukcja użytkownika
1-17
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
9
8
7
6
4
10
2
2
Rysunek 1-2. Położenie etykiet i oznaczeń – Widok z tyłu
3
1
5
Rysunek 1-3. Położenie etykiet – Widok z dołu
1-18
Instrukcja użytkownika
2 Omówienie respiratora
2.1
Przeznaczenie
Respiratora Puritan Bennett™ 520 jest przeznaczony do ciągłego lub przerywanego mechanicznego
wspomagania oddechowego pacjentów ważących co najmniej 5 kg (11 lb), wymagających wentylacji
mechanicznej. Respirator jest ograniczonym urządzeniem medycznym przeznaczonym do
stosowania przez wykwalifikowany, przeszkolony personel, pod bezpośrednim nadzorem lekarza.
Przed użyciem Respiratora Puritan Bennett™ 520, należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać tych
instrukcji.
Docelowi pacjenci
W szczególności, respirator jest odpowiedni dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, wymagających
następujących rodzajów inwazyjnego lub nieinwazyjnego wspomagania oddechowego, zgodnie
z zaleceniami lekarza prowadzącego:
• wentylacja ciśnieniem dodatnim (ang. Positive Pressure ventilation)
• tryby wentylacji wspomaganej/kontrolowanej (ang. Assist/Control), wentylacji wspomaganej
ciśnieniem (ang. PSV) lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (ang. CPAP)
• rodzaje oddechów obejmują kontrolowany ciśnieniem i wspomagany ciśnieniowo
Docelowe środowisko
Respirator może być używany w placówkach, warunkach domowych i przenośnych. Nie jest on
przeznaczony do stosowania jako respirator transportowy w nagłych wypadkach.
Respiratora Puritan Bennett™ 520 może być stosowany w samolotach pasażerskich, zgodnie
z wymogami FAA. Patrz część A.11, „Zgodność z normami i klasyfikacja IEC”. Pacjenci podróżujący
z respiratorem Puritan Bennett™ 520 mogą zostać zobowiązani przez obsługę linii lotniczych do
okazania dowodu zgodności urządzenia z normą RTCA/DO-160F, jak również innymi wymogami.
Przed podróżą należy skontaktować się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje na temat konkretnych
wymagań i dokumentacji.
OSTRZEŻENIE
Mimo, że Respirator Puritan Bennett™ 520 spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa, i mimo iż
wewnętrzna litowo-jonowa bateria urządzenia jest uznawana za ładunek niebezpieczny w czasie
transportu, jej pojemność nie przekracza wartości progowej 100 Wh i z tego względu jest ona wykluczona
z klasy 9 ładunków niebezpiecznych – Różne. Dlatego też Respirator Puritan Bennett™ 520 i/lub związana
z nim bateria litowo-jonowa podlegają pewnym warunkom transportowym zgodnie z przepisami o
ładunkach niebezpiecznych w transporcie powietrznym (IATA: International Air Transport Association pol. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), Międzynarodowym Kodeksem Ładunków
Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods code) w transporcie morskim i
Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Ładunków Niebezpiecznych Drogą Lądową
(ang. International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) w Europie. Przepisy te nie dotyczą osób
prywatnych przewożących urządzenie, jednak w przypadku transportu powietrznego zastosowanie mają
pewne wymagania. Podczas transportu powietrznego, Respirator Puritan Bennett™ 520 można zdać na
bagaż lub przewozić jako bagaż podręczny. Baterie zapasowe mogą być wniesione na pokład wyłącznie
jako bagaż podręczny. Klasyfikacja ta i normy mogą różnić się w zależności od kraju i środka transportu.
Dlatego też zaleca się, aby użytkownicy przed rozpoczęciem podróży uzyskali informacje u przewoźnika /
linii lotniczej, o tym jakie środki należy podjąć.
Instrukcja użytkownika
2-1
Omówienie respiratora
Docelowi operatorzy
Respirator może być obsługiwany przez:
•
•
•
•
•
terapeutów oddechowych,
lekarzy,
pielęgniarki,
osoby nadzorujące stosowanie urządzenia w domu,
pacjentów i ich rodziny.
OSTRZEŻENIE
Respiratora należy używać wyłącznie na odpowiedzialność i zlecenie lekarza.
Respirator nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów bez autonomicznego oddychania lub
zależnych od respiratora.
2.2
Przeciwwskazania
Respirator nie jest przeznaczony do stosowania z gazami znieczulającymi i nie może być używany jako
respirator transportowy w nagłych wypadkach. Respirator nie jest przeznaczony do stosowania
u pacjentów bez autonomicznego oddychania lub zależnych od respiratora.
2.3
Użytkowanie eksploatacyjne
Przenośny Respiratora Puritan Bennett™ 520 do zapewnienia pacjentom wspomagania
oddechowego wykorzystuje mikroturbinę. Lekarze mogą używać wielu różnych interfejsów do
połączenia pacjentów do respiratora: maski nosowe lub maski na całą twarz; rurki dotchawicze lub do
tracheotomii. Dostępne tryby, wybierane przez użytkownika to:
• Wspomagany kontrolowany ciśnieniowo (P A/C)
• Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
• Wentylacja wspomagana ciśnieniowo z wentylacją bezdechu (PSV/ST)
Sieć bezpieczeństwa
Respirator ma wbudowany system alarmowy, który stale monitoruje zarówno pacjenta jak
i urządzenie pod kątem błędów lub awarii, które mogłyby doprowadzić do zagrożenia. W przypadku
wykrycia takich błędów lub awarii, system alarmowy ogłosi odpowiedni stan alarmowy, zarówno
dźwiękowo jak i wizualnie. Stany alarmowe związane z urządzeniem są ustawione fabrycznie, a stany
alarmowe związane z pacjentem są definiowane przez wartości progowe alarmów, ustawione przez
operatora (lekarz lub osoba nadzorująca). Więcej informacji znajduje się w patrz rozdział 3, „Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
OSTRZEŻENIE
Pacjenci korzystający z respiratorów do użytku domowego powinni być stosownie monitorowani przez
lekarzy, osoby nadzorujące oraz przy użyciu odpowiedniego sprzętu monitorującego, zgodnie
z zaleceniami lekarza pacjenta. Respiratora Puritan Bennett™ 520 nie posiada zastosowania jako
wszechstronne urządzenie monitorujące i nie aktywuje alarmów dla wszystkich rodzajów stanów
niebezpiecznych dla pacjentów.
2-2
Instrukcja użytkownika
Klasyfikacja urządzenia
Ustawienia
Klucz oprogramowania, znany jako „Klucz blokujący,” ogranicza dostęp do ustawień parametrów
wentylacji i wprowadzania zmian w trybie wentylacji, aby rozróżniać pomiędzy użyciem przez
„lekarza” a użyciem przez „pacjenta”.
Wzbogacanie w tlen
Tlen może być dostarczany z zewnętrznego źródła o niskim ciśnieniu, ale przepływ tlenu musi być
ograniczony do 15 litrów na minutę (50 kPa, 7 PSI). Respirator automatycznie kompensuje dodatkowy
przepływ wytworzony przez zewnętrzny dopływ tlenu (patrz rozdział 4, „Złożenie i instalacja”).
OSTRZEŻENIE
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne źródła
zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
Tlenoterapia pacjentów z niewydolnością oddechową jest popularnie stosowaną i skuteczną metodą.
Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwe zastosowanie tlenu może prowadzić do poważnych powikłań,
w tym między innymi do obrażeń pacjenta.
Podczas użytkowania Respiratora Puritan Bennett™ 520 użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód oddechowy i zawór wydechowy.
Obwód oddechowy
Respirator jest używany z jednoodnogowym obwodem pacjenta. Więcej informacji znajduje się
w części 4.4, „Obwód pacjenta” na stronie 4-7.
2.4
Klasyfikacja urządzenia
Klasyfikacja IEC / EN 60601-1 respiratora jest następująca:
•
•
•
•
•
Klasa ochrony/izolacji (porażenie prądem): Klasa II
Indeks ochrony obudowy: IP31
Klasyfikacja wg. Dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych: II B
Stopień zabezpieczenia przed zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym: BF
Zasilanie: Zewnętrzne (AC (prądem zmiennym) – sieciowe lub DC (prądem stałym) –
zapalniczka samochodowa) lub wewnętrzne (DC (prądem stałym) – akumulator)
• Tryb działania: Działanie ciągłe
Dodatkowe informacje znajdują się w Załączniku A, „Specyfikacje”.
Instrukcja użytkownika
2-3
Omówienie respiratora
2.5
Panel przedni
1
2
6
6
3
6
5
4
1
Wyświetlacz LCD – Wyświetla informacje o respiratorze,
w tym godziny stosowania przez pacjenta, wersję
oprogramowania, tryby i ustawienia wentylacji oraz
monitorowane i obliczone dane pacjenta. Wyświetlacz
pozwala również użytkownikowi na przeglądanie i
regulowanie, korzystając z Panelu sterowania, ustawień
operacyjnych i konfiguracji alarmu respiratora.
4
Port monitorowania ciśnienia pacjenta – Złączka
do monitorowania proksymalnego ciśnienia
pacjenta.
2
Panel sterujący – Wyposażony w elementy sterujące do
ustawiania i obsługi respiratora, oraz diody wskazujące
źródło zasilania respiratora, status Wł./Wył. wentylacji
i poziom priorytetu alarmu. Funkcje kontrolujące
obejmują włączanie i wyłączanie wentylacji, konfigurację
trybów wentylacji, wyciszanie i anulowanie alarmów
oraz ustawianie parametrów urządzenia i alarmów.
5
Port zaworu wydechowego – Złączka do
dostarczania ciśnienia sterującego do zaworu
wydechowego. Kontroluje pozycję otwartazamknięta zaworu wydechowego.
3
Port podłączenia pacjenta – Zapewnia wylot dla gazu,
który ma być dostarczony pacjentowi poprzez obwód
pacjenta.
6
Otwory boczne i przednie – otwory wentylacyjne
umożliwiające cyrkulację powietrza w celu
chłodzenia wewnętrznych elementów respiratora.
Ponadto, otwory te funkcjonują jako porty dźwięku
dla alarmowych sygnałów dźwiękowych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zakrywać ani zatykać tych otworów.
Rysunek 2-1. Panel przedni
2-4
Instrukcja użytkownika
Panel tylny
2.6
Panel tylny
1
2
3
11
4
10 9 8
7
6
5
1
Ergonomiczna rączka.
7
Złącze przewodu komputera:
Złącze USB mini-B używane do oprogramowania
testowego respiratora Puritan Bennett™.
2
Wyłącznik zasilania z osłoną ochronną:
Urządzenie jest włączone w położeniu I;
urządzenie jest wyłączone w położeniu 0.
8
Port wlotu O2:
Łączy respirator ze źródłem tlenu pod niskim
ciśnieniem za pomocą adaptera podłączonego do
wlotu O2 (patrz części 4.7.1, „Podawanie tlenu”).
3
Złącze przewodu zasilania prądem zmiennym
(sieciowego).
9
Złącze wyjściowe wezwania pielęgniarki:
Używane do podłączenia respiratora do systemu
wezwania pielęgniarki.
4
System do zamocowania przewodu zasilania
prądem zmiennym (sieciowego).
Umożliwia zamocowanie przewodu zasilania
prądem zmiennym, aby uniknąć przypadkowego
rozłączenia.
10
Podłączenie urządzenia USB:
Połączenie USB do oprogramowania
Puritan Bennett™ Respiratory Insight. Są tu dwa
porty USB typu A.
5
Pokrywa dostępowa akumulatora wewnętrznego.
11
Filtr wlotu powietrza:
Filtruje powietrze wlatujące do respiratora.
6
Złącze przewodu zasilania prądem stałym z
kluczem.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zakrywać ani zatykać tych otworów.
Rysunek 2-2. Panel tylny
Instrukcja użytkownika
2-5
Omówienie respiratora
2.7
Panel sterowania
1
2
10
3
9
4
8
5
7
6
1 Wskaźniki alarmowe (dwie diody):
6
Klawisz W DÓŁ:
•
Wskaźnik czerwony:
Przesuwa kursor w dół i zmniejsza wartości parametrów.
•
Ciągły: Aktywowany jest alarm o bardzo
wysokim priorytecie (VHP)
• Aktywowany jest alarm o wysokim
priorytecie (HP).
Żółty wskaźnik:
•
Aktywowany jest alarm o średnim
priorytecie (MP).
2 Klawisz KONTROLA ALARMU:
•
•
7
3 Ekran wyświetlacza:
•
8
•
Przesuwa kursor w górę i zwiększa wartości
parametrów.
•
9
WŁ.: Aby rozpocząć wentylację, wciśnij przycisk na chwilę,
a następnie zwolnij.
WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przez trzy (3) sekundy, a
następnie naciśnij ponownie, aby zatrzymać wentylację.
Wskaźnik stanu wentylacji:
•
•
2-6
Zmienia wyświetlane menu. Na ekranie menu Wentylacji,
naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić ekran menu Alarmu.
Kiedy urządzenie USB jest włożone do respiratora, naciśnij
ten klawisz, aby wyświetlić ekran urządzenia USB.
Klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.:
•
Wyświetla tryby, ustawienia wentylacji, dane
pacjenta, konfigurację respiratora i zarządzanie
alarmami.
4 Klawisz W GÓRĘ:
Klawisz MENU:
•
Naciśnij jeden raz, aby wyciszyć alarm
dźwiękowy na 60 sekund.
Naciśnij dwa razy, aby zatrzymać alarmy
wizualne i dźwiękowe. Jeśli stan alarmowy
zostanie naprawiony, alarm zostaje
anulowany (oprócz alarmu o wysokim
ciśnieniu).
Niebieski podświetlony wskaźnik: urządzenie jest
włączone do zasilania, a wentylacja jest wyłączona
(w stanie czuwania).
Niebieski wskaźnik wyłączony: wentylacja jest włączona.
Instrukcja użytkownika
Menu wentylacji
5 Klawisz WPROWADŹ:
•
•
10 Wskaźniki źródła zasilania elektrycznego:
Dostęp do wartości ustawień i
potwierdzenie modyfikacji tego ustawienia.
Dostęp do podmenu.
•
•
•
•
Wskaźnik PRĄD ZMIENNY świeci się: Źródło zasilania PRĄD
ZMIENNY podłączone.
Wskaźnik PRĄD STAŁY świeci się: Źródło zasilania PRĄD
STAŁY podłączone.
Wskaźnik AKUMULATOR WEWNĘTRZNY świeci się ciągle:
Używany jest akumulator wewnętrzny (zewnętrzne źródło
zasilania nie jest podłączone.)
Wskaźnik AKUMULATOR WEWNĘTRZNY miga: ładowanie
akumulatora.
Rysunek 2-3. Panel sterowania
2.8
Menu wentylacji
1
Menu wentylacji z wentylacją
w stanie gotowości.
2
5
3
6
4
1
Menu wentylacji podczas
wentylacji.
2
5
6
3
4
Instrukcja użytkownika
2-7
Omówienie respiratora
1 Linia informacji ogólnych:
2
Wyświetla aktualny tryb wentylacji,
oraz:
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyświetla generowanie ciśnienia
podczas wentylacji.
3
Wyświetla określone wartości
parametrów wentylacji dla
aktualnie wybranego trybu
wentylacji.
Symbol akumulatora
jeśli
urządzenie jest zasilane z
akumulatora wewnętrznego.
Symbol wyłączenia dźwięku
jeśli alarm jest obecnie wyłączony.
Symbol wyłączenia alarmu
jeśli
alarm został anulowany ręcznie, a
przyczyna alarmu pozostaje.
Dezaktywacja Alarmu
.
bezdechu
Symbol zaworu wydechowego .
Symbol Brak zaworu
wydechowego .
Symbol ABSOLUTNA.
Symbol WZGLĘDNA.
4 Wykres słupkowy:
Ustawienia wentylacji:
5
Okno stanu/monitorowanych
danych:
•
•
•
Linia dostępu do menu
Preferencji:
Podświetl tę linię i naciśnij
, aby
klawisz WPROWADŹ
wyświetlić menu Preferencji.
6
Wentylacja została
zatrzymana (Tryb gotowości):
wyświetla komunikat:
„NACIŚNIJ
ABY
ROZPOCZĄĆ WENTYLACJĘ.”
Wentylacją włączona:
parametry są monitorowane
i wyświetlane.
Symbol Wykryto wysiłek
wydechowy
pojawia się
obok monitorowanego
stosunku Wd:Wy kiedy
pacjent aktywnie wyzwoli
oddech.
Okno stanów alarmowych:
W przypadku alarmów
aktywnych, przewija przez
komunikaty aktywnych
alarmów w formie migającego
obrazu w odwrotnej
kolejności.
Patrz rozdział 3, „Alarmy i
rozwiązywanie problemów”
zawiera szczegółowe
informacje.
Rysunek 2-4. Wyświetlacz menu wentylacji
2-8
Instrukcja użytkownika
Menu alarmu
2.9
Menu alarmu
1
4
Menu alarmu z wentylacją w stanie gotowości.
2
5
3
1
4
Menu alarmu z wentylacją nie w stanie gotowości.
2
5
3
1 Linia tytułu:
Wyświetla tryb wentylacji i następujące
symbole:
•
•
•
•
•
•
Akumulator
jeśli respirator jest
zasilany z akumulatora
wewnętrznego.
Dźwięk wyłączony
jeśli alarm jest
obecnie wyłączony.
Alarm wyłączony
jeśli alarm został
anulowany ręcznie, a przyczyna
alarmu pozostaje.
Dezaktywacja Alarmu bezdechu
.
Symbol zaworu wydechowego .
Symbol Brak zaworu
wydechowego .
4 Okno stanu/monitorowanych danych:
•
•
•
Wentylacja została zatrzymana (Tryb
gotowości): wyświetla komunikat:
„NACIŚNIJ
ABY ROZPOCZĄĆ
WENTYLACJĘ.”
Wentylacją włączona: parametry są
monitorowane i wyświetlane.
Symbol Wykryto wysiłek wydechowy
pojawia się obok
monitorowanego stosunku Wd:Wy
kiedy pacjent aktywnie wyzwoli
oddech.
2 Ustawienia alarmów:
Wyświetla określone wartości
parametrów alarmu dla aktualnie
wybranego trybu wentylacji i są to:
•
•
Ustawienia Min. i Maks. wartości
progowych alarmu, oraz
Aktualne odczyty monitorowanego
pacjenta, lub myślnik (-), jeśli
wentylacja jest w stanie gotowości.
3 Linia dostępu do menu
Rejestru alarmów.
Podświetl tę linię i
naciśnij klawisz
WPROWADŹ
, aby
wyświetlić menu
Rejestru alarmów.
Patrz Instrukcja obsługi
części 3.3, „Menu
rejestru alarmów”.
5 Okno komunikatów alarmowych:
•
W przypadku alarmów aktywnych,
przewija przez komunikaty aktywnych
alarmów w formie migającego obrazu
w odwrotnej kolejności.
• W przypadku alarmów nieaktywnych,
wyświetla ostatni alarm, datę jego
uruchomienia i godzinę zakończenia.
Więcej informacji znajduje się w Patrz
rozdział 3, „Alarmy i rozwiązywanie
problemów”.
Rysunek 2-5. Menu alarmu
Instrukcja użytkownika
2-9
Omówienie respiratora
2.10 Menu urządzenia USB
1
2
3
4
1
Linia tytułu
3
Menu urządzenia USB
2
Numer seryjny respiratora
4
Okno dialogowe
Rysunek 2-6. Menu urządzenia USB
2.11 Jeśli nastąpi awaria respiratora
Jeśli istnieje podejrzenie problemu z respiratorem, NAJPIERW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PACJENT NIE
JEST ZAGROŻONY. Jeśli to konieczne, należy odłączyć pacjenta od respiratora i zapewnić mu
alternatywny sposób wentylacji.
Proszę pamiętać, że instrukcja ta zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów, które mogą
być pomocne w przypadku wystąpienia problemów. Patrz rozdział 3, „Alarmy i rozwiązywanie
problemów”.
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu
lub firmą Covidien. Patrz część 8.3, „Pomoc serwisowa”.
2-10
Instrukcja użytkownika
3 Alarmy i rozwiązywanie
problemów
OSTRZEŻENIE
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
Głośność alarmów powinna być dostosowana do środowiska eksploatacji respiratora i wystarczająca, aby
osoby nadzorujące pacjentów mogły je usłyszeć. Otwory alarmów dźwiękowych znajdujące się z przodu
urządzenia nie powinny być zatkane.
Jeśli w respiratorze wielokrotnie wyzwalany jest ten sam typ alarmu, należy poinformować o tym lekarza,
gdyż może on stwierdzić, czy konieczne jest wprowadzenie regulacji ustawienia alarmu.
Ustawienie limitów alarmów na wartości ekstremalne może spowodować nieprawidłowe działanie
alarmów respiratora.
Alarmy regulowane nie powinny być systematycznie anulowane; powinny być dopasowywane do potrzeb
i stanu pacjenta.
Uwaga:
Wiele funkcji respiratora jest niedostępnych kiedy włączony jest Klucz blokujący
. W celu uzyskania
dodatkowej pomocy, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem lub przedstawicielem producenta sprzętu.
Alarmy lub awarie generowane przez Respiratora Puritan Bennett™ 520 są sklasyfikowane w dwie
kategorie:
• Alarmy wentylacji (lub użytkowe)
• Awarie techniczne
Część alarmów respiratora jest regulowana, w zależności od trybów wentylacji. Istnieją również
automatyczne, nie regulowane alarmy, które pozwalają na stworzenie systemu zabezpieczeń dla
bezpieczniejszej wentylacji pacjenta.
Alarmy wskazują na zdarzenia, które mogą wpłynąć na wentylację w krótkim okresie i wymagają
natychmiastowej interwencji (patrz część 3.8, „Rozwiązywanie problemów” na stronie 3-15).
Awarie techniczne nie wpływają bezpośrednio na działanie urządzenia. Dlatego też, użytkownik nie
jest ostrzegany o awariach technicznych. Tylko upoważnieni i przeszkoleni technicy mogą zapoznać
się z menu konserwacji (patrz Instrukcja serwisowa respiratora Puritan Bennett™ 520).
Uwaga:
Przed użyciem respiratora należy wprowadzić domyślne preferencje ustawień alarmów.
Instrukcja użytkownika
3-1
Alarmy i rozwiązywanie problemów
3.1
Poziom priorytetu alarmu
Poniżej wymieniono hierarchię alarmów dotyczącą sygnalizowania poziomu krytyczności alarmu.
• Bardzo wysoki priorytet (BWP): Sytuacja krytyczna wymagająca natychmiastowej
uwagi; wentylacja jest niemożliwa:
Ciągły sygnał dźwiękowy / z lub bez ciągle palącej się czerwonej diody LED / z lub bez
komunikatu / z lub bez podświetlenia wyświetlacza (możliwe jest wystąpienie stanu
alarmowego, który może nie być sygnalizowany zarówno komunikatem jak i podświetleniem).
• Wysoki priorytet (WP): Sytuacja krytyczna w krótkim czasie; wentylacja jest potencjalnie
zagrożona:
Szybki, przerywany sygnał dźwiękowy / migająca czerwona dioda LED / z komunikatem /
z podświetleniem wyświetlacza
• Średni priorytet (ŚP): Sytuacja krytyczna w długim okresie; w najbliższym czasie nie
będzie to miało wpływu na wentylację:
Przerywany sygnał dźwiękowy / migająca żółta dioda LED / z komunikatem / z podświetleniem
wyświetlacza
Uwaga:
W chwili obecnej nie ma alarmów o niskim priorytecie (NP).
Jeśli w ciągu 60 sekund nie nastąpią działania naprawcze, alarm dźwiękowy nie zostanie wyłączony (Dźwięk
wyłączony) lub zresetowany (Alarm zresetowany), alarmy o wysokim priorytecie będą sygnalizowane dźwiękowo
z maksymalną mocą 85 dB(A).
3-2
Instrukcja użytkownika
Wyświetlanie alarmu
3.2
Wyświetlanie alarmu
W czasie działania, kiedy zostanie aktywowany alarm:
• Zaświeci się lub będzie migał czerwony lub żółty wskaźnik alarmu znajdujący się po lewej stronie
klawisza KONTROLA ALARMU.
• Włączył się alarm dźwiękowy.
• Na dole Menu wentylacji lub Menu alarmu wyświetlany jest migający, podświetlony komunikat.
WSKAŹNIKI ALARMÓW
MENU WENTYLACJI
MENU ALARMU
KOMUNIKATY ALARMOWE
Rysunek 3-1. Wyświetlacze alarmu
Uwaga:
W chwili obecnej nie ma alarmów o niskim priorytecie (NP).
Kiedy uruchomiony zostanie alarm, a obecnie wyświetlanym menu nie są Parametry wentylacji lub
Menu alarmu, aby pokazać komunikat o alarmie wyświetlacz automatycznie przełączy się na jedno
z tych Menu.
W przypadku gdy w tym samym czasie aktywowanych zostanie kilka alarmów, podświetlony zostanie
alarm dźwiękowy i wizualny o najwyższym priorytecie; wyświetlane jednak będą wszystkie aktywne
komunikaty, w kolejności, w jakiej się pojawiły.
Instrukcja użytkownika
3-3
Alarmy i rozwiązywanie problemów
3.3
Menu rejestru alarmów
Wszystkie alarmy zapisywane są w wewnętrznej pamięci respiratora w tym samym czasie, gdy zostaną
aktywowane.
Rejestr alarmów umożliwia wyświetlenie ostatnich ośmiu (8) aktywowanych alarmów, łącznie z datą
i godziną ich aktywowania.
Aby wejść do Rejestru alarmów należy wykonać poniższe czynności:
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu ustawień alarmu (jeśli nie jest to obecnie wyświetlane
menu).
2. Naciśnij klawisz W DÓŁ kilka razy lub przytrzymaj do czasu, aż kursor znajdzie się na wierszu
„Rejestr alarmów” na dole strony. Pojawia się następujący ekran:
Rysunek 3-2. Wejście do Menu rejestru alarmów
3. Naciśnij klawisz WPROWADŹ. Wyświetli się ekran Rejestr alarmów.
Rysunek 3-3. Wyświetlanie ekranu Rejestr alarmów
Uwaga:
Jeśli żaden alarm nie był aktywowany, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „BRAK DANYCH” (patrz
Rysunek 3-4).
W celu uzyskania informacji na temat wiersza „ALARMY SKASOWAN”, patrz część 3.6, „Ponowne
aktywowanie alarmów” na stronie 3-7.
3-4
Instrukcja użytkownika
Wyciszanie dźwięku alarmów.
Rysunek 3-4. Ekran Rejestru alarmów kiedy żaden alarm nie jest aktywowany
Aby manualnie anulować ekran Rejestr alarmów:
Naciśnij klawisz WPROWADŹ kiedy kursor będzie na wierszu „Wstecz”.
Ekran Rejestr alarmów jest anulowany automatycznie:
• Po 15 sekundach kiedy nie zostanie wykryta żadna czynność klawiatury
• Po uruchomieniu alarmu o wysokim priorytecie
Uwaga:
Tylko wykwalifikowany personel może uzyskiwać dostęp do wszystkich alarmów i zdarzeń zarejestrowanych
przez respirator. Aby uzyskać dalsze informacje, wykwalifikowany personel powinien zapoznać się z Instrukcją
serwisową respiratora Puritan Bennett™ 520.
3.4
Wyciszanie dźwięku alarmów.
Użytkownik może wyciszyć dźwięk alarmów jednorazowo na 60 sekund. Jest to funkcja Dźwięk
wyłączony.
Aby wyciszyć dźwięk aktywowanych alarmów:
Naciśnij przycisk KONTROLA ALARMU.
• Dźwięk wszystkich aktywowanych alarmów zostaje wyłączony.
• Część wizualna (wskaźnik świetlny i komunikat) aktywowanych alarmów będzie nadal
widoczna.
• Kiedy funkcja wyłączenia dźwięku jest aktywna, symbol Dźwięk wyłączony jest wyświetlany na
górze po prawej stronie ekranu.
Rysunek 3-5. Wyciszanie dźwięku alarmów.
Jeśli w tym samym czasie aktywowanych zostanie kilka alarmów, naciśnięcie klawisza KONTROLA
ALARMU wpływa na wszystkie aktualnie wyświetlane alarmy.
Instrukcja użytkownika
3-5
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Dźwięk wszystkich aktywowanych alarmów jest automatycznie reaktywowany:
• Po 60 sekundach, jeśli przyczyna(y) alarmu(ów) utrzymuje(ą) się
• Zawsze gdy aktywowany jest nowy alarm
Uwaga:
Jeśli klawisz zostanie zablokowany lub przytrzymywany przez 45 sekund, pojawi się alarm klawiatury.
3.5
Wstrzymywanie/Resetowanie alarmów
OSTRZEŻENIE
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
Głośność alarmów powinna być dostosowana do środowiska eksploatacji respiratora i wystarczająca, aby
osoby nadzorujące pacjentów mogły je usłyszeć. Otwory alarmów dźwiękowych znajdujące się z przodu
urządzenia nie powinny być zatkane.
Niektóre alarmy nie są automatycznie kasowane w chwili, gdy usunięty zostanie stan, który wywołał
alarm, n.p. WYSOKIE CIŚNIENIE. W przypadku tych alarmów, dźwięk alarmu przestaje być generowany
po usunięciu stanu alarmu, ale komunikat alarmu nadal miga, do czasu gdy zostanie ręcznie
anulowany poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza KONTROLA ALARMU.
Niektóre z innych alarmów można wstrzymać ręcznie, nawet jeśli przyczyna(y) ich aktywacji nie
zostanie usunięta.
Aby ręcznie wstrzymać alarm, który został wzbudzony, należy postępować zgodnie
z poniższymi krokami:
Naciśnij dwukrotnie przycisk KONTROLA ALARMU.
• Alarm zostanie wstrzymany do chwili aż zostanie skorygowany i ponownie pojawi się stan
alarmu: dźwięk, wskaźnik świetlny i komunikat są wstrzymane (w przypadku alarmów, które
można wstrzymać ręcznie). Alarm zapisywany jest w Rejestrze alarmów, w którym można
uzyskać do niego dostęp. Patrz część 3.3, „Menu rejestru alarmów” na stronie 3-4. Anulowany
alarm wciąż będzie wyświetlany w oknie komunikatów alarmowych w menu Alarmy, do czasu
aktywacji innego alarmu (dowolnego typu).
Na górze po prawej stronie ekranów Wentylacji i Alarmów wyświetla się symbol Alarm wstrzymany.
Patrz: Rysunek 3-6.
Rysunek 3-6. Manualne wstrzymywanie alarmów
Kiedy żadne inne alarmy nie są aktywowane, ostatni anulowany alarm jest stale wyświetlany w oknie
komunikatów alarmowych w menu Alarmy, razem z datą i godziną jego aktywacji. Alarm Wysokie
ciśnienie musi być resetowany manualnie. Patrz: część 3.7, „Omówienie alarmów” na stronie 3-8.
3-6
Instrukcja użytkownika
Ponowne aktywowanie alarmów
Aby manualnie zresetować alarm Wysokie ciśnienie, należy postępować zgodnie
z poniższymi krokami:
Naciśnij dwukrotnie przycisk KONTROLA ALARMU.
• Alarmy wizualne zostaną zresetowane.
3.6
Ponowne aktywowanie alarmów
Alarmy, które zostały wstrzymane i których przyczyna aktywacji nadal istnieje, można reaktywować.
Aby reaktywować alarmy należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu ustawień alarmu (jeśli nie jest to obecnie wyświetlane
menu).
2. Naciśnij klawisz W DÓŁ, aby ustawić kursor na wierszu „Rejestr alarmów”, jeśli jeszcze nie jest tam
ustawiony. Patrz Rysunek 3-7:
Rysunek 3-7. Ponowne aktywowanie alarmów
3. Naciśnij klawisz WPROWADŹ, aby potwierdzić wejście do menu „Rejestr alarmów”.
4. Naciśnij klawisz W GÓRĘ, aby ustawić kursor na wierszu „ALARMY SKASOWANE”. Patrz
Rysunek 3-8:
Rysunek 3-8. Rejestr alarmów
5. Naciśnij klawisz WPROWADŹ na co najmniej trzy (3) sekundy. Pojawią się następujące zdarzenia:
•
•
•
•
Słyszalny jest pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Włącza się alarm dźwiękowy.
Podświetla się wskaźnik alarmu.
W menu Wentylacji i Alarmów wyświetlane są na zmianę komunikaty wszystkich aktywnych
alarmów.
• Znika symbol Dźwięk wyłączony (jeśli był wyświetlany).
• Znika symbol Alarm wstrzymany.
Instrukcja użytkownika
3-7
Alarmy i rozwiązywanie problemów
3.7
Omówienie alarmów
Uwaga:
Komunikat: „*JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ, URUCHOM PONOWNIE/SERWIS” pojawi się w przypadku niektórych alarmów
tylko wtedy, gdy stan alarmu trwa dłużej niż 30 sekund. Listę tych alarmów zawiera Tabela 3-1, Omówienie
alarmów na stronie 3-8 i Tabela 3-2, Alarmy i działania naprawcze na stronie 3-15.
W przypadku wystąpienia komunikatu „*JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ, URUCHOM PONOWNIE/SERWIS”, zrestartuj
respirator. Jeśli warunek alarmu nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
W celu uzyskania informacji na temat działań naprawczych i rozwiązywania problemów z następującymi
alarmami, patrz Tabela 3-2, Alarmy i działania naprawcze na stronie 3-15.
Tabela 3-1. Omówienie alarmów
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymania
alarmu
ODŁĄCZENIE
ZASILANIA
SIECIOWEGO
Odcięcie zasilania prądem zmiennym
(sieciowego).
Alarm aktywuje się:
• Po 5 sekundach jeśli wentylacja
zostanie zatrzymana.
• Na początku cyklu wentylacji
kiedy wentylacja jest w toku.
Skutek: respirator automatycznie
przełączy się na zasilanie zewnętrzne
prądem stałym, jeśli jest dostępne; w
przeciwnym wypadku na akumulator
wewnętrzny.
ŚP
Tak
Tak
BEZDECH
Respirator nie wykrył wyzwolenia
wdechu po czasie bezdechu
ustawionym w trybach PSV i CPAP.
Automatycznie kasuje się po dwóch
kolejnych oddechach pacjenta.
ŚP
Tak
Tak –
z wyjątkiem
CPAP
ŚP
Tak
Nie
ŚP
Tak
Nie
ŚP
Tak
Tak
ŚP
Tak
Nie
Komunikat
alarmowy
AWARIA
AKUMULATORA1,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA
AKUMULATORA2,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
BRZĘCZYK
AKUMULATOR
PRAWIE
ROZŁADOWANY
AWARIA
BRZĘCZYKA1,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
3-8
Przyczyna/Reakcja respiratora
Respirator wykrył awarię
akumulatora wewnętrznego.
Skutek: nie można korzystać z
akumulatora wewnętrznego.
Nie wykryto akumulatora
wewnętrznego.
Pojawia się kiedy akumulator
brzęczyka jest zbyt słaby, aby
zasygnalizować alarm BRAK
ZASILANIA.
Wadliwe działanie brzęczyka.
Instrukcja użytkownika
Omówienie alarmów
Tabela 3-1. Omówienie alarmów (ciąg dalszy)
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymania
alarmu
Wykryto awarię brzęczyka o bardzo
wysokim priorytecie.
Skutek: brak alarmu dźwiękowego
w przypadku alarmu BRAK
ZASILANIA.
ŚP
Tak
Tak
AWARIA
BRZĘCZYKA3,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Niepowodzenie ładowania
akumulatora w związku z
nieprawidłowym napięciem.
Skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu, aby uzyskać pomoc.
WP
Tak
Nie
AWARIA
BRZĘCZYKA4,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Awaria zw. z akumulatorem
brzęczyka. Napięcie akumulatora
brzęczyka jest zbyt niskie.
Wewnętrzny problem techniczny,
który uniemożliwia akumulatorowi
zasygnalizowanie alarmu BRAK
ZASILANIA.
ŚP
Tak
Tak
SPRAWDŹ
NAŁADOWANIE
AKUMULATORA
Niepowodzenie ładowania
akumulatora wewnętrznego.
Skutek: naładowanie akumulatora
wewnętrznego niemożliwe.
ŚP
Tak
Tak
Wdechowa objętość oddechowa
podczas wydechu na poziomie
< 20% wdechowej objętości
oddechowej i wdechowa objętość
oddechowa równa > 20 ml.
Zawór wydechowy zatkany.
WP
Tak
Nie
Wewnętrzna awaria wentylacji
związana z czujnikiem wykrywania
zaworu wydechowego. (czujnik
ciśnienia)
WP
Tak
Tak
ŚP
Tak
Nie
Komunikat
alarmowy
Przyczyna/Reakcja respiratora
AWARIA
BRZĘCZYKA2,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
SPRAWDŹ ZAWÓR
WYDECH.*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
SPRAWDŹ CIŚNIENIE
ZAWORU WYDECH.
1. Brak sygnału z proksymalnego
czujnika ciśnienia
SPRAWDŹ PRZEWÓD
PROKSYMALNY 1*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Instrukcja użytkownika
Skutek: przełączenie na wewnętrzny
czujnik ciśnienia, aby uzyskać
pomiary ciśnienia.
Alarm aktywuje się:
W przypadku braku sygnału (1):
Po jednym cyklu wentylacji
lub
W przypadku braku sygnału (2) i po
siedemnastym cyklu oddechowym:
Po 17 sekundach dla trybu P A/C, lub
po upływie maksymalnego czasu
pomiędzy 17 sekundami a
czasie bezdechu + 4 sekundy dla
trybu CPAP i PSV.
3-9
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 3-1. Omówienie alarmów (ciąg dalszy)
Komunikat
alarmowy
Priorytet
Możliwość
wstrzymania
alarmu
SPRAWDŹ ALARM
ZDALNY
Brak aktywacji Wezwania pielęgniarki
lub zdalnego systemu alarmowego
w chwili gdy trwa alarm.
ŚP
Tak
Tak
SPRAWDŹ
USTAWIENIA
Alarm aktywuje się:
• Systematycznie po zmianie wersji
oprogramowania
• Utrata zapamiętanych
parametrów
Skutek:
• Klucz blokujący wyłączony
• Ustawienia spoza zakresu są
zastępowane ich wartościami
domyślnymi
ŚP
Tak
Tak
PODŁĄCZ ZAWÓR
LUB ZMIEŃ CIŚ.
Brak podłączonego zaworu przy PEEP
ustawionym na mniej niż 4 mbar lub
PIP ustawione na ponad 30 mbar,
kiedy ciśnienie względne jest
ustawione na WYŁ.
WP
Tak
Nie
CYKLE
KONTROLOWANE
Respirator dostarcza wentylację
bezdechu przy ustawionej awaryjnej
częstości oddechów.
Nie dot.
Nie
Nie
ŚP
Tak
Tak
WENTYLATOR
CHŁODZĄCY,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
3-10
Przyczyna/Reakcja respiratora
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Prędkość działania wentylatora
chłodzącego respiratora jest
nieodpowiednia do wewnętrznej
temperatury urządzenia.
ODŁĄCZENIE
ZASILANIA PRĄDEM
STAŁYM
Odcięcie zewnętrznego zasilania
prądem stałym.
Skutek: przełączenie na akumulator
wewnętrzny.
ŚP
Tak
Tak
AWARIA
URZĄDZENIA3
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Awaria 24 V zasilania.
WP
Tak
Nie
AWARIA
URZĄDZENIA5URUC
HOM
PONOWNIE/SERWIS
Wykrycie awarii w systemie zasilania
elektrycznego.
Skutek: pojemność akumulatora
wewnętrznego nie jest wyświetlana
obok symbolu akumulatora.
ŚP
Tak
Tak
AWARIA
URZĄDZENIA7,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
WP
Tak
Nie
Wykrycie awarii w wewnętrznym
pomiarze napięcia.
AWARIA
URZĄDZENIA9URUC
HOM
PONOWNIE/SERWIS
BWP
Nie
Nie
Błąd POST RAM. Odczyt/zapis RAM
nie odpowiada ustawieniom pamięci.
Instrukcja użytkownika
Omówienie alarmów
Tabela 3-1. Omówienie alarmów (ciąg dalszy)
Przyczyna/Reakcja respiratora
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
AWARIA
URZĄDZENIA10
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Błąd sumy kontrolnej POST FLASH.
Obliczona początkowa suma
kontrolna FLASH nie odpowiada
ustawieniom pamięci.
BWP
Nie
Nie
AWARIA
URZĄDZENIA11
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Błąd POST EEPROM. Początkowa
EEPROM nie odpowiada ustawieniom
pamięci.
BWP
Nie
Nie
AWARIA
URZĄDZENIA12
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
BWP
Nie
Nie
Błąd napięcia odniesienia POST. Błąd
5V lub 10V napięcia odniesienia.
BWP
Nie
Nie
Pojemność akumulatora
wewnętrznego na poziomie
< 10 min. lub 3%.
(napięcie akumulatora na poziomie
< 22,5V)
Skutek: wentylacja zostaje
zatrzymana.
WP
Nie
Nie
Temperatura akumulatora poza
zakresem tolerancji.
Skutek: ładowanie akumulatora
zatrzymuje się.
ŚP
Tak
Tak
ŚP
Tak
Tak
ŚP
Tak
Nie
Komunikat
alarmowy
AWARIA
URZĄDZENIA13
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AKUMULATOR
ROZŁADOWANY
WYSOKA / NISKA
TEMP.
AKUMULATORA*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
WYSOKA WEW.TEMP.
WENT. CHŁODZ.*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
DUŻA
NIESZCZELNOŚĆ
Instrukcja użytkownika
Błąd wersji oprogramowania.
Wewnętrzna temperatura urządzenia
poza zakresem tolerancji.
NIESZCZELNOŚĆ szacowana przez
respirator przekracza wartość
progową alarmu Max LEAK.
Możliwość
wstrzymania
alarmu
3-11
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 3-1. Omówienie alarmów (ciąg dalszy)
Komunikat
alarmowy
Przyczyna/Reakcja respiratora
•
W trybach PSV, CPAP lub P A/C, jeśli
ciśnienie wdechowe jest wyższe niż
(P Support lub P Control + PEEP)
+ 5 mbar do 29 mbar lub + 10 mbar
do ponad 30 mbar w czasie trzech
kolejnych cykli.
lub
•
WYSOKIE CIŚNIENIE
W trybie PSV lub CPAP i P Support
jest wyłączone, jeśli ciśnienie
wdechowe jest wyższe niż PEEP
+ 10 mbar podczas trzech kolejnych
cykli.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych oddechach.
Skutek:
•
Możliwość
wstrzymania
alarmu
WP
Uwaga: Po
usunięciu
stanu
alarmu,
należy
manualnie
zresetować
wskaźnik
priorytetu
alarmu,
naciskając
klawisz
.
Nie
Tak
(Można
wyłączyć
wizualną
część alarmu)
Przełączenie na fazę wydechu.
WYSOKA CZĘSTOŚĆ
ODDECHÓW
Częstość oddechów zmierzona
podczas trzech kolejnych oddechów
wyższa niż ustawiona Max Rtot.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych oddechach.
ŚP
Tak
Nie
WYSOKA VTI
Oddechowa objętość wdechowa
większa niż ustawiona Max VTI
podczas trzech kolejnych oddechów
w trybach PSV, CPAP, P A/C.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych oddechach.
WP
Tak
Nie
CELOWE
ZATRZYMANIE WENT.
Wentylacja została dobrowolnie
zatrzymana przez osobę nadzorującą
lub pacjenta.
WP
Tak
Tak
WP
Nie
Nie
WP
Tak
Nie
ŚP
Tak
Nie
AWARIA
KLAWIATURY,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AKUMULATOR
PRAWIE
ROZŁADOWANY
NISKA VTI
3-12
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Klawisz klawiatury przytrzymany
przez ponad 45 sekund.
Pojemność akumulatora
wewnętrznego na poziomie
< 30 min. lub 8%.
Oddechowa objętość wdechowa
mniejsza niż ustawiona Min VTI
podczas trzech kolejnych oddechów
w trybach PSV, CPAP, P A/C.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych oddechach.
Instrukcja użytkownika
Omówienie alarmów
Tabela 3-1. Omówienie alarmów (ciąg dalszy)
Komunikat
alarmowy
BRAK PRZEWODU
PROKSYMALNEGO2*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
OKLUZJA, SPRAWDŹ
OBWÓD*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
OKLUZJA, SPRAWDŹ
OBWÓD
ODŁĄCZENIE
PACJENTA*
*JEŚLI UTRZYMUJE
SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Przyczyna/Reakcja respiratora
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Ciśnienie proksymalne na poziomie
< 0,6 mbar dla 100 ms podczas fazy
wdechowej 3-go cyklu
oddechowego.
Reakcja respiratora: Przełączenie na
wewnętrzny czujnik ciśnienia, aby
uzyskać pomiar ciśnienia.
ŚP
Tak
Nie
Występuje w konfiguracji z
ZAWOREM, gdy zmierzona objętość
oddechowa jest mniejsza niż 20 ml
podczas trzech kolejnych oddechów
w trybach PSV, CPAP i PA/C.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych oddechach,
gdy objętość oddechowa jest
mniejsza niż 20 ml.
WP
Tak
Nie
Pojawia się w konfiguracji
z kompensacją nieszczelności, kiedy
poziom nieszczelności jest
niewystarczający do wypłukania CO2
z wydychanego przez pacjenta
powietrza. Wbudowana w masce
nieszczelność może być niedrożna.
Wbudowana w masce nieszczelność
jest niewystarczająca dla tych
ustawień.
WP
Tak
Nie
WP
Tak
Nie
ŚP
Tak
Tak
Alarm zostaje aktywowany jeśli
przyczyny alarmu utrzymują się przez
maksymalny czas pomiędzy:
• czasem odłączenia a 60/częstość
oddechów w trybie P A/C
• czasem odłączenia a (czas
bezdechu +2 sek.) w trybie CPAP i
PSV
Możliwość
wstrzymania
alarmu
Jeśli podczas fazy wdechowej
przepływ jest większy niż 130 l/m.
W trybach PSV, CPAP oraz P A/C, jeśli
ciśnienie pacjenta jest niższe od (P
Support + PEEP) - 20% lub (P Control
+ PEEP) - 20%.
AWARIA ZASILANIA,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Instrukcja użytkownika
Wykrycie awarii w systemie zasilania
elektrycznego.
3-13
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 3-1. Omówienie alarmów (ciąg dalszy)
Komunikat
alarmowy
Przyczyna/Reakcja respiratora
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymania
alarmu
BWP
Nie
Tak
1. Dostarczanie energii elektrycznej
do urządzenia zostało przerwane
włącznikiem I/O podczas trwania
wentylacji
lub
BRAK ZASILANIA
(brak komunikatu)
AWARIA CZUJ. CIŚ.1
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Nieprawidłowy sygnał
wewnętrznego czujnika ciśnienia.
Alarm aktywuje się:
• Po 15 sekundach.
WP
Tak
Nie
AWARIA CZUJ.
PROKS.2 URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Nieprawidłowy sygnał
proksymalnego czujnika ciśnienia.
Alarm aktywuje się:
• Po 15 sekundach.
ŚP
Tak
Tak
Ustawienia wentylacji nie są
kompatybilne z rodzajem używanego
obwodu pacjenta.
Zdejmij zawór wydechowy, aby
rozpocząć wentylację CPAP.
WP
Tak
Nie
Ustawienia wentylacji nie są
kompatybilne z rodzajem używanego
obwodu pacjenta.
W obwodzie z zaworem, różnica
pomiędzy PIP a PEEP nie powinna
być mniejsza niż 5 mbar.
WP
Tak
Nie
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
ZDEJMIJ ZAWÓR
TRYB CPAP
(ZDEJMIJ ZAWÓR
LUB ZMIEŃ CIŚ.
BŁĄD WERSJI
OPROGRAMOWANIA
Wykryto nieprawidłową wersję
oprogramowania.
PRZEGRZANIE
TURBINY, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Prędkość turbiny jest zbyt niska a
temperatura zbyt wysoka.
Skutek: wentylacja natychmiast
zatrzymuje się, a dostarczanie O2
zostaje przerwane.
WP
Nie
Nie
Wewnętrzny akumulator nie został
rozpoznany jako akumulator
Puritan Bennett™ lub nie jest
prawidłowym akumulatorem dla
respiratora Puritan Bennett™ 520.
ŚP
Tak
Nie
NIEZNANY
AKUMULATOR
3-14
2. Akumulator został całkowicie
rozładowany, w czasie kiedy był
jedynym źródłem zasilania
respiratora.
Skutek: wentylacja natychmiast
zatrzymuje się. Wentylacja
rozpoczyna się ponownie
natychmiast po naciśnięciu włącznika
w przypadku 1 (powyżej) lub po
przywróceniu zasilania prądem
zmiennym lub stałym w przypadku 2
(powyżej).
Instrukcja użytkownika
Rozwiązywanie problemów
3.8
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE
Niniejsza Instrukcja opisuje jak reagować na alarmy respiratora, ale NIE mówi jak reagować na kwestie
związane z pacjentem.
Żeby zapewnić prawidłowe serwisowanie oraz uniknąć możliwości wystąpienia fizycznego urazu
personelu lub uszkodzenia respiratora, respirator może być serwisowany wyłącznie przez autoryzowany
i wykwalifikowany przez firmę Covidien personel. Wszelkie modyfikacje Respiratora Puritan Bennett™ 520
mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
3.8.1 Alarmy
Tabela 3-2 przedstawia informacje na temat najczęstszych alarmów respiratora, możliwych przyczyn
alarmów i działań naprawczych.
OSTRZEŻENIE
Użytkownik nie powinien sam próbować otwierać, naprawiać ani w inny sposób serwisować respiratora.
Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, uszkodzić respirator i/lub unieważnić
gwarancję. Tylko personel autoryzowany i wykwalifikowany przez firmę Covidien powinien naprawiać,
otwierać i serwisować respirator.
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
Uwaga:
Aby zmienić ustawienia i parametry, należy odblokować ekran respiratora.
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze
Komunikat alarmowy
lub objaw
ODŁĄCZENIE ZASILANIA
SIECIOWEGO
BEZDECH
AWARIA
AKUMULATORA1,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Instrukcja użytkownika
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Źródło zasilania prądem zmiennym
odłączone.
Anuluj alarm, a następnie sprawdź przewód
zasilający i/lub czy w porcie zasilania
sieciowego występuje napięcie.
Anuluj alarm, a następnie sprawdź czy na
wyjściu przewodu zasilającego jest napięcie.
Uruchomienie przy zasilaniu z
zewnętrznego źródła prądu stałego 
12 – 30 V.
Anuluj alarm.
Przepalony bezpiecznik w urządzeniu.
Wymień respirator i wezwij technika
konserwacji.
Wysiłek oddechowy pacjenta mniejszy niż
ustawienie kontrolne czułości.
Sprawdź czy pacjent oddycha i skoryguj
odpowiednio ustawienie wdechu, w oparciu
o potrzeby oddechowe pacjenta.
Bezdech pacjenta.
Zbadaj wysiłek oddechowy pacjenta i jeśli to
konieczne, stymuluj.
Jeśli stan pacjenta uległ zmianie, skoryguj
ustawienia respiratora w oparciu o potrzeby
oddechowe pacjenta.
Wadliwy czujnik.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Problem akumulatora, który nie pozwala na
jego działanie.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
3-15
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Brak lub nie wykryto akumulatora
wewnętrznego.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Wadliwe działanie brzęczyka.
Skutek: brak sygnału dźwiękowego
w czasie gdy alarm jest aktywowany.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
AWARIA BRZĘCZYKA2,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Wewnętrzny problem techniczny, który
uniemożliwia uruchomienie alarmu
o bardzo wysokim priorytecie: „BRAK
ZASILANIA”.
Sprawdź czy osłona ochronna na wyłącznik
I/O znajdujący się z tyłu urządzenia jest
nienaruszona i działa prawidłowo. Zapobiega
ona przypadkowemu naciśnięciu przycisku
I/O i zatrzymaniu wentylacji.
Upewnij się, że urządzenie jest
ustabilizowane.
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
AWARIA BRZĘCZYKA3,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Wewnętrzny problem techniczny, który
uniemożliwia prawidłowe ładowanie
akumulatora.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Wewnętrzny problem techniczny, który
uniemożliwia brzęczykowi ostrzegającemu
akumulatora zasygnalizowanie alarmu
BRAK ZASILANIA.
Podłącz respirator do zasilania sieciowego
i włącz urządzenie za pomocą przycisku
wł./wył. znajdującego się z tyłu respiratora
(I/O). Pozostaw do naładowania przez co
najmniej 15 minut.
Jeśli problem utrzymuje się, ponownie
uruchom respirator, aby sprawdzić czy alarm
zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień respirator
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Akumulator brzęczyka jest zbyt słaby, aby
zasygnalizować alarm BRAK ZASILANIA.
Podłącz respirator do zasilania sieciowego
i włącz urządzenie za pomocą przycisku
wł./wył. znajdującego się z tyłu respiratora
(I/O). Pozostaw do naładowania przez co
najmniej 15 minut.
Naładowanie akumulatora niemożliwe
Nie odłączaj respiratora od źródła zasilania
sieciowego. Sprawdź czy przewód zasilający
jest zamocowany zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale 4, „Złożenie i
instalacja”, tak aby niemożliwe było jego
przypadkowe odłączenie.
W przypadku niskiego poziomu naładowania
akumulatora, użyj alternatywnego urządzenia
do wentylacji pacjenta.
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
AWARIA
AKUMULATORA2,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA BRZĘCZYKA1
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA BRZĘCZYKA4,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
BRZĘCZYK PRAWIE
ROZŁADOWANY
SPRAWDŹ
NAŁADOWANIE
AKUMULATORA
3-16
Instrukcja użytkownika
Rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
SPRAWDŹ ZAWÓR
WYDECH.*
*JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
SPRAWDŹ CIŚNIENIE
ZAWORU WYDECH.
SPRAWDŹ PRZEWÓD
PROKSYMALNY1*
*JEŚLI PROBLEM
UTRZYMUJE SIĘ
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
SPRAWDŹ ALARM
ZDALNY
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Zablokowanie lub nietypowe uszkodzenie
zaworu wydechowego.
Wyczyść lub wymień zawór wydechowy i/lub
jego rurkę kontrolną.
Nadmierna wilgoć w zaworze
wydechowym.
Usuń wilgoć z zaworu wydechowego.
Sprawdź czy zawór wydechowy jest
prawidłowo osadzony.
Zmniejsz temperaturę nawilżacza.
Wadliwe podłączenie lub wadliwe
przewody zaworu wydechowego.
Ponownie podłącz zawór lub wymień zawór
wydechowy i/lub rurkę ciśnieniową
sterowania przewodem wydechowym.
Wadliwy czujnik przepływu wdechowego.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Po rozpoczęciu wentylacji, respirator może
nie wykrywać zaworu wydechowego.
Lub po rozpoczęciu wentylacji, zawór
wydechowy może być fałszywie
wykrywany.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
W czasie rozpoczęcia wentylacji brak
podłączenia proksymalnego przewodu
ciśnieniowego.
Podłącz ponownie proksymalny przewód
ciśnieniowy.
Proksymalny przewód ciśnieniowy
odłączony lub zatkany.
Podłącz ponownie przewód lub wymień jeśli
zatkany.
Sprawdź, czy w przewodzie proksymalnym
nie ma wilgoci lub okluzji.
Zmniejsz temperaturę nawilżacza.
Przełącz na obwód z podgrzewanym
drucikiem.
Wadliwy proksymalny czujnik ciśnienia lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, zleć
wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wezwanie pielęgniarki lub zdalny system
alarmowy są odłączone.
Podłącz przewód Wezwania pielęgniarki lub
alarmu zdalnego do respiratora.
Problem z napięciem sterującym
przekaźnikiem.
Uważnie obserwuj pacjenta, aby wykryć
możliwe uruchomienie alarmu i wezwij
technika ds. konserwacji.
Utrata zapamiętanych parametrów.
Jeśli to konieczne, sprawdź i skoryguj
zalecone parametry.
Zmieniły się wersje oprogramowania.
Jeśli to konieczne, sprawdź i skoryguj
zalecone parametry.
SPRAWDŹ USTAWIENIA
PODŁĄCZ ZAWÓR LUB
ZMIEŃ CIŚ.
CYKLE KONTROLOWANE
Instrukcja użytkownika
Działanie(a) naprawcze
Ustawienia wentylacji nie są kompatybilne
z rodzajem używanego obwodu pacjenta.
Brak podłączonego zaworu przy PEEP
ustawionym na mniej niż 4 mbar
lub
PIP ustawione na ponad 30 mbar, kiedy
ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ.
Podłącz zawór wydechowy.
Zmniejsz PIP do wartości mniejszej niż
30 mbar w ciśnieniu bezwzględnym.
Zwiększ PEEP do wartości większej niż 3 mbar.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, ciśnienia lub
częstości oddech. należy zawsze
skonsultować się z lekarzem.
Respirator dostarcza wentylację bezdechu
przy ustawionej awaryjnej częstości
oddechów.
Sprawdź czy obwód pacjenta jest prawidłowo
zamocowany i czy pacjenta jest prawidłowo
wentylowany.
3-17
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
WENTYLATOR
CHŁODZĄCY, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
ODŁĄCZENIE ZASILANIA
PRĄDEM STAŁYM
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Prędkość działania wentylatora
chłodzącego jest niewłaściwie
dostosowana do wewnętrznej temperatury
urządzenia.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Zasilanie 12 – 30 V prądem stałym
wyłączone w chwili, gdy nie ma zasilania
prądem zmiennym („sieciowego”).
Anuluj alarm, a następnie sprawdź przewód
zasilający i/lub czy w źródle zasilania
zewnętrznego występuje napięcie.
Przepalone bezpieczniki respiratora.
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Awaria zasilania 24 V.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Wewnętrzny problem zasilania
elektrycznego.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Wewnętrzny problem techniczny.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Błąd POST RAM. Odczyt/zapis RAM nie
odpowiada ustawieniom pamięci.
Jeśli pacjent został odłączony, podłącz go
ponownie, aby zresetować awarię.
Jeśli problem utrzymuje się, ponownie
uruchom respirator, aby sprawdzić czy alarm
zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień respirator
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Błąd sumy kontrolnej POST FLASH.
Obliczona początkowa suma kontrolna
FLASH nie odpowiada ustawieniom
pamięci.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Błąd POST EEPROM. Początkowa EEPROM
nie odpowiada ustawieniom pamięci.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Błąd napięcia odniesienia POST. Błąd 5V lub
10V napięcia odniesienia.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Wykryto nieprawidłową wersję
oprogramowania.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
AWARIA URZĄDZENIA3
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA URZĄDZENIA5
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA URZĄDZENIA7
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA URZĄDZENIA9
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA URZĄDZENIA10
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA URZĄDZENIA11
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA URZĄDZENIA12
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA URZĄDZENIA13
JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
3-18
Działanie(a) naprawcze
Instrukcja użytkownika
Rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
AKUMULATOR
ROZŁADOWANY
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Pojemność akumulatora wewnętrznego
jest niższa niż 10 min.(lub 3%) - akumulator
działał zbyt długo.
Działanie(a) naprawcze
Podłącz ponownie urządzenie do gniazda
sieciowego, podłącz je do źródła zasilania
prądem stałym lub wymień akumulator.
Przypomnienie: akumulator wewnętrzny
można ładować tylko wtedy, gdy jest
respirator podłączony jest do źródła zasilania
prądem zmiennym.
Uwaga: Sprawdź czy respirator działa w
prawidłowym zakresie temperatury (patrz
Załączniku A, „Specyfikacje”).
Umieść urządzenie w cieplejszym środowisku
(jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska)
lub w chłodniejszym środowisku (jeśli
temperatura otoczenia jest zbyt wysoka).
Na przykład: sprawdź czy respirator nie jest
narażony na bezpośrednie nasłonecznienie
lub czy nie znajduje się obok otworu
wentylacyjnego klimatyzacji.
WYSOKA WEW.TEMP.
WENT. CHŁODZ.
Wewnętrzna temperatura urządzenia poza
zakresami tolerancji.
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy respirator działa w
warunkach wysokiej temperatury otoczenia,
należy z nim postępować ostrożnie;
powierzchnie niektórych części urządzenia
mogą być nagrzane.
OSTRZEŻENIE
W przypadku działania w warunkach wysokiej
temperatury otoczenia, obniżenie
wewnętrznej temperatury respiratora do
prawidłowego zakresu eksploatacji może
potrwać dość długo. Aby zapobiec
obrażeniom pacjenta, sprawdź czy
temperatura powietrza wdychanego przez
pacjenta nie przekracza 41 °C (106 °F).
W przypadku wątpliwości należy wymienić
respirator.
Wadliwa sonda temperatury wewnętrznej
lub inna nieprawidłowość techniczna.
Instrukcja użytkownika
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
3-19
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
WYSOKA/NISKA TEMP.
AKUMULATORA*
Temperatura akumulatora poza zakresami
tolerancji.
*JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
Wadliwa sonda temperatury wewnętrznej
lub inna nieprawidłowość techniczna
wewnątrz akumulatora.
DUŻA NIESZCZELNOŚĆ
NIESZCZELNOŚĆ szacowana przez
respirator przekracza wartość progową
alarmu Max LEAK.
WYSOKA VTI
3-20
Działanie(a) naprawcze
PRZESTROGA: Sprawdź czy respirator jest
eksploatowany zgodnie z instrukcjami
obsługi zawartymi w Załączniku A,
„Specyfikacje”.
Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska,
umieść urządzenie w cieplejszym środowisku. 
Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka,
umieść urządzenie w chłodniejszym
środowisku.
Na przykład: sprawdź czy respirator nie jest
narażony na bezpośrednie nasłonecznienie
lub czy nie znajduje się obok otworu
wentylacyjnego klimatyzacji. Alarm awarii
temperatury nie wpływa na działanie
respiratora.
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy respirator działa w
warunkach wysokiej temperatury otoczenia,
należy z nim postępować ostrożnie;
powierzchnie niektórych części urządzenia
mogą być nagrzane.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli komunikat
alarmowy utrzymuje się, proszę skontaktować
się z działem obsługi technicznej.
PRZESTROGA: Nie wolno ładować
uszkodzonego akumulatora; akumulatora
takiego nie można naładować.
Popraw maskę, aby zredukować nieszczelność
lub zwiększ ustawienia alarmu.
Korekta poziomu Max VTI zbyt mała
(w trybach PSV, CPAP i P A/C).
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, ciśnienia lub
częstości oddech. należy zawsze
skonsultować się z lekarzem.
Zmień poziom Max VTI.
Korekta poziomu ciśnienia zbyt duża dla
wymaganej objętości( w trybach PSV, CPAP
i P A/C).
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, ciśnienia lub
częstości oddech. należy zawsze
skonsultować się z lekarzem.
Zmień poziom ciśnienia.
Nieszczelność w obwodzie pacjenta
powodująca zwiększenie odchylenia
przepływu.
Sprawdź i prawidłowo podłącz obwód
pacjenta.
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta.
Wadliwy czujnik przepływu lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Instrukcja użytkownika
Rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
WYSOKIE CIŚNIENIE
WYSOKA CZĘSTOŚĆ
ODDECHÓW
CELOWE ZATRZYMANIE
WENT.
AWARIA KLAWIATURY,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AKUMULATOR PRAWIE
ROZŁADOWANY
Instrukcja użytkownika
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Niedrożność dróg oddechowych.
Sprawdź tchawicę pacjenta i usuń
niedrożność. W przypadku niedrożności filtra
należy go wymienić.
Niedrożność proksymalnego przewodu
ciśnieniowego lub obwodu pacjenta.
Wyczyść proksymalny przewód ciśnieniowy
lub obwód pacjenta lub wymień je.
Kaszel lub inny wysokoprzepływowy
wysiłek wydechowy.
Wylecz kaszel pacjenta.
Jeśli to konieczne, wycisz alarm.
Zmiany w oporności lub podatności
wdechowej pacjenta.
Lekarz powinien sprawdzić czy ustawienia
respiratora są właściwe dla pacjenta.
Wadliwe wewnętrzne obwody urządzenia
lub czujnik ciśnienia.
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Korekta poziomu Max Rtot zbyt mała.
Skoryguj Max Rtot.
Korekta poziomu Wyzw I zbyt mała.
Skoryguj Wyzw I zgodnie z potrzebami
pacjenta.
Hiperwentylacja pacjenta.
Wycisz alarm i wezwij zespół medyczny jeśli
objawy będą się utrzymywały.
Sprawdź cykl automatyczny i skoryguj czułość
wdechową, usuń nieszczelność lub skropliny z
obwodu pacjenta.
Wadliwy czujnik przepływu wdechowego.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Użytkownik/osoba nadzorująca zatrzymała
wentylację za pomocą klawisza
. Wentylacja
WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
jest w trybie gotowości.
Sprawdź czy wentylacja została celowo
wyłączona.
Przytrzymanie klawisza przez ponad
45sekund.
Naciskaj i zwalniaj klawisze w prawidłowy,
zalecany sposób. Nie przytrzymuj klawiszy
dłużej niż 45sekund.
Klawisz na klawiaturze jest zablokowany.
Jeśli zwolnienie klawisza(y) nie powiedzie się,
ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
urządzenie i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta, jeśli sytuacja będzie się
utrzymywała.
Pojemność akumulatora wewnętrznego
jest niższa niż 30 min. (lub 8%) - akumulator
działał zbyt długo.
Niezwłocznie podłącz respirator do gniazda
sieciowego lub do zewnętrznego źródła
zasilania prądem stałym.
Przypomnienie: akumulator wewnętrzny
można ładować tylko wtedy, gdy jest
respirator podłączony jest do źródła zasilania
prądem zmiennym.
3-21
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
NISKA VTI
BRAK PRZEWODU
PROKSYMALNEGO2
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Korekta poziomu Min VTI zbyt mała (w
trybach PSV, CPAP i P A/C).
Zmień poziom Min VTI.
Korekta poziomu ciśnienia nie
wystarczająca do osiągnięcia wymaganej
objętości (w trybach PSV, CPAP i P A/C).
Zmień poziom ciśnienia zgodnie z
zaleceniami lekarza.
Obwód pacjenta niedrożny lub odłączony.
Wyczyść, udrożnij i/lub ponownie podłącz
obwód pacjenta.
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta.
Wadliwy czujnik przepływu lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Sprawdź stan pacjenta, wymień urządzenie i
skontaktuj się z technikiem lub
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Proksymalny przewód ciśnieniowy jest
odłączony.
Podłącz proksymalny przewód ciśnieniowy.
OKLUZJA, SPRAWDŹ
OBWÓD
*JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
OKLUZJA, SPRAWDŹ
OBWÓD
ODŁĄCZENIE PACJENTA
*JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA ZASILANIA,
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
3-22
Obwód pacjenta niedrożny.
Wyczyść, udrożnij i/lub prawidłowo podłącz
obwód pacjenta.
Używana jest konfiguracja bez wentylacji
lub wbudowany w masce lub obwodzie
nieszczelność jest zablokowana bądź
niewystarczająca dla danych ustawień.
Uwaga:
Wysoka częstość oddechów lub częstość
awaryjna może w niewystarczającym
stopniu usuwać CO2 w przypadku
niektórych wentylowanych masek
pediatrycznych.
Wymień obwód bez wentylacji na obwód z
wentylacją. Wyczyść i odblokuj maskę bądź
obwód systemu z wentylacją lub zmień go na
system z wentylacją o konfiguracji z większą
kompensacją nieszczelności. Spróbuj
zmniejszyć awaryjną częstość oddechów
pacjenta.
Nieszczelność lub poluzowane połączenie
w obwodzie pacjenta.
Odłączenie obwodu od pacjenta lub
respiratora.
Sprawdź połączenia obwodu pacjenta z
respiratorem; sprawdź wszystkie połączenia
pod kątem przecieku i czy są dobrze
zamocowane.
Jeśli to konieczne, wymień obwód pacjenta.
Przepływ wdechowy przekracza 130 L/M.
Skoryguj ustawienie alarmu Bezdech.
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta.
Wadliwe wewnętrzne obwody urządzenia
lub czujnik ciśnienia.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, zleć
wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi lub
skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Wewnętrzny problem zasilania
elektrycznego.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Instrukcja użytkownika
Rozwiązywanie problemów
Tabela 3-2. Alarmy i działania naprawcze (ciąg dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
W czasie trwania wentylacji zasilanie
zostało odłączone głównym wyłącznikiem.
Naciśnij wyłącznik I/O, aby przywrócić
zasilanie elektryczne respiratora i kontynuuj
wentylację.
Aby zatrzymać wentylację, naciśnij na trzy
sekundy klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
Naciśnij ponownie klawisz WENTYLACJA
WŁ./WYŁ., aby potwierdzić zatrzymanie.
(patrz rozdział 5, “Procedury eksploatacyjne”).
Wewnętrzny akumulator zasilający
respirator jest całkowicie rozładowany.
Niezwłocznie podłącz respirator do gniazda
sieciowego lub do zewnętrznego źródła
zasilania prądem stałym; w innym przypadku
zastosuj inne urządzenie do wentylacji
pacjenta.
Wadliwy wewnętrzny czujnik ciśnienia.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, zleć
wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wadliwy proksymalny czujnik ciśnienia lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, zleć
wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Ustawienia wentylacji nie są kompatybilne
z rodzajem używanego obwodu pacjenta.
Zdejmij zawór wydechowy, aby rozpocząć
wentylację przy ustawieniu niższym niż 5
mbar różnicy pomiędzy PEEP a PIP lub
Zwiększ różnicę pomiędzy PEEP a PIP do
minimum 5 mbar.
ZDEJMIJ ZAWÓR TRYB
CPAP
Ustawienia wentylacji nie są kompatybilne
z rodzajem używanego obwodu pacjenta.
Zdejmij zawór wydechowy, aby rozpocząć
wentylację CPAP.
BŁĄD WERSJI
OPROGRAMOWANIA
Wykryto nieprawidłową wersję
oprogramowania.
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Przegrzanie turbiny spowodowane blokadą
podczas eksploatacji.
Sprawdź czy otwory boczne i przednie nie są
zatkane.
Sprawdź filtr wlotu powietrza.
Ponownie uruchom respirator, aby sprawdzić
czy alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Wewnętrzny akumulator nie rozpoznany
jako akumulator produktu
Puritan Bennett™ lub akumulator inny niż
wymagany przez Respiratora
Puritan Bennett™ 520.
Zamień na akumulator 2400 MAh
przeznaczony dla respiratora
Puritan Bennett™ 520 lub wezwij
przedstawiciela serwisu.
BRAK ZASILANIA (bez
komunikatu)
AWARIA CZUJ. CIŚ.1
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
AWARIA CZUJ. PROKS.2
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
ZDEJMIJ ZAWÓR LUB
ZMIEŃ CIŚ.
PRZEGRZANIE TURBINY
URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS
NIEZNANY AKUMULATOR
Instrukcja użytkownika
3-23
Alarmy i rozwiązywanie problemów
3.8.2 Rozwiązywanie innych problemów
Tabela 3-3 omawia inne możliwe problemy z respiratorem, przyczyny i działania naprawcze.
OSTRZEŻENIE
Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone, jego zewnętrzna obudowa nie jest prawidłowo zamknięta lub
pracuje ono w sposób nie opisany w niniejszej Instrukcji (nadmierny hałas, emisja ciepła, nietypowy
zapach, alarmy nie uruchamiają się w czasie procedury rozruchu), należy odłączyć dostarczanie tlenu
i zasilanie i natychmiast zakończyć używanie urządzenia.
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu dotyczącego respiratora, należy skontaktować się
z dostawcą sprzętu. Nie używać respiratora do chwili rozwiązania problemu.
Uwaga:
Kiedy urządzenie zostanie po raz pierwszy włączone po całkowitym rozładowaniu akumulatora wewnętrznego,
może włączyć się brzęczyk lub alarmy akumulatora. Podłącz do źródła zasilania sieciowego i włącz respirator.
Wiele funkcji respiratora jest niedostępnych kiedy włączony jest Klucz blokujący
. W celu uzyskania
dodatkowej pomocy, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem lub przedstawicielem producenta sprzętu.
Tabela 3-3. Rozwiązywanie innych problemów i działania naprawcze
Stany
Podczas
wentylacji nie
wyłącza się
podświetlenie
ekranu
Możliwe przyczyny
Podświetlenie w Menu preferencje
ustawione na WYŁ.
W Menu preferencje Podświetlenie
ustaw na TAK.
Głośność alarmu
zbyt niska lub zbyt
wysoka
Poziom głośności alarmu jest
nieodpowiedni do środowiska pacjenta.
Ponownie wyreguluj poziom dźwięku.
Słaba widoczność
wyświetlaczy
Ustawienie kontrastu jest
nieodpowiednie w stosunku do
natężenia światła otoczenia.
Ponownie wyreguluj kontrast.
Problem z wyświetlaczem.
Wyreguluj kontrast lub jeśli problem
utrzymuje się, skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Sprawdź czy respirator nie jest narażony
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Brak zewnętrznego źródła zasilania i
akumulator wewnętrzny całkowicie
rozładowany.
Podłącz respirator do źródła zasilania
prądem zmiennym.
Szum turbiny.
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Niesprawny filtr i/lub tłumik turbiny.
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Uszkodzone membrany zaworów.
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Niedrożność głównego lub
dodatkowych wlotów powietrza w
obudowie.
Zlikwiduj niedrożność zatkanych
otworów wlotu i wylotu powietrza
respiratora.
Do urządzenia dostał się płyn.
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Nietypowy
wygląd ekranu
Po naciśnięciu
przycisku I/O
respirator
nie uruchamia się
Niewielki hałas
Świst lub wibracje
Nadmierne
wydzielanie ciepła
Skropliny w
urządzeniu
3-24
Działania naprawcze
Instrukcja użytkownika
4 Złożenie i instalacja
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem respiratora, proszę przeczytać, zrozumieć i ściśle przestrzegać informacji zawartych
w Rozdziale 1, „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Respirator nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów bez autonomicznego oddychania lub
zależnych od respiratora.
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje. Brudny
lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po każdym
użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator. Wysoce zalecane jest
użycie filtra antybakteryjnego przy wylocie respiratora. Patrz rozdział 7, “Czyszczenie”.
4.1
Instalacja respiratora
Aby zainstalować Respiratora Puritan Bennett™ 520:
• Należy wybrać miejsce, w którym będzie zapewniona swobodna cyrkulacja powietrza; należy
unikać instalacji w pobliżu luźnych materiałów, takich jak zasłony.
• Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na działanie światła słonecznego.
• Respirator należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, tak aby wszystkie jego nóżki stykały
się z powierzchnią. Respirator może działać w dowolnym położeniu, pod warunkiem że wloty
powietrza nie są zatkane, a urządzenie jest zabezpieczone przed upadkiem i spowodowaniem
uszkodzeń i/lub obrażeń personelu.
OSTRZEŻENIE
Zawsze gdy to możliwe, operator powinien podłączyć respirator do źródła zasilania sieciowego, aby
zapewnić bezpieczniejszą eksploatację.
Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie respiratora, należy upewnić się, że otwory cyrkulacyjne
(główny wlot lub chłodzenie) nie są zatkane. Umieścić urządzenie w miejscu, w którym zapewniona jest
swobodna cyrkulacja powietrza wokół respiratora i unikać instalacji w pobliżu ruszających się materiałów,
takich jak zasłony.
Nie ustawiać respiratora w miejscu dostępnym dla dzieci lub w miejscu, z którego może on spaść na
pacjenta lub inną osobę.
Należy sprawdzić czy bezpośrednie otoczenie respiratora pozwala na prawidłowe podłączenie urządzenia
bez zginania, ściskania lub uszkodzenia wymaganych przewodów lub rurek, oraz czy podłączenie obwodu
pacjenta do pacjenta jest bezpieczne i wygodne.
Bez wcześniejszego zabezpieczenia urządzenia, nie należy używać respiratora w bezpośrednim
nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła, na zewnątrz lub w pobliżu instalacji, z których wyciek może
stanowić zagrożenie.
Instrukcja użytkownika
4-1
Złożenie i instalacja
Jeśli temperatura otoczenia, w którym działa respirator jest wyższa niż 35 °C (95 °F), przepływ na wylocie
urządzenia może przekraczać 41 °C (106 °F). Może to spowodować u pacjenta niepożądane skutki
uboczne. Aby nie dopuścić do obrażeń pacjenta, należy przesunąć pacjenta i respirator w chłodniejsze
miejsce.
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne źródła
zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
Nie wolno podłączać respiratora do gniazdka elektrycznego kontrolowanego przełącznikiem ściennym,
ponieważ może dojść do nieumyślnego wyłączenia urządzenia.
Jeśli temperatura otoczenia przekracza 40°C (104°F), akumulator może nie zostać w pełni naładowany,
nawet jeśli wskaźnik ładowania „AKUMULATORA WEWNĘTRZNEGO” nie pali się. Jest to spowodowane
działaniem wewnętrznego urządzenia akumulatora, zabezpieczającego przed przegrzaniem.
Użycie akcesoriów innych niż określone, za wyjątkiem źródeł zasilania i przewodów sprzedawanych przez
firmę Covidien, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenia
zabezpieczenia sprzętu przed emisjami elektromagnetycznymi. Jeśli respirator używany jest w pobliżu
takich akcesoriów lub ustawiony jest na takich urządzeniach, należy monitorować jego pracę, aby
zweryfikować prawidłowe działanie.
Respiratora Puritan Bennett™ 520 wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności
elektromagnetycznej, powinien on być instalowany i uruchamiany zgodnie z zaleceniami, które opisuje
Załącznik A, „Specyfikacje”. W szczególności, na działanie urządzenia mogą mieć wpływ znajdujące się w
pobliżu komórkowe i przenośne urządzenia komunikacyjne, wykorzystujące częstotliwości radiowe, takie
jak telefony komórkowe lub inne systemy przekraczające poziomy ustalone w normie IEC / EN 60601-1-2.
Patrz: część A.10, „Oświadczenie producenta” na stronie A-9.
Respirator nie może korzystać ani być podłączony do przewodów, rurek lub obwodów o właściwościach
antystatycznych i przewodzących.
4.2
Podłączanie do zewnętrznego zasilania sieciowego
Do zasilania respiratora można wykorzystać dowolne z czterech poniższych źródeł: zasilanie prądem
zmiennym, zasilanie 12 - 30 V prądem stałym, zasilanie z akumulatora wewnętrznego lub dodatkowy
zasilacz stałoprądowy (gniazda zapalniczki samochodowej). W sytuacji gdy dostępne jest zasilanie
prądem zmiennym, respirator automatycznie wybierze to źródło zasilania.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłowe działanie, zasilanie do którego podłączony jest respirator (zarówno prąd
zmienny jak i stały) musi spełniać wszystkie aktualne i właściwe normy i dostarczać prąd odpowiadający
napięciu o charakterystyce opisanej z tyłu respiratora.
Należy sprawdzić czy kabel zasilania sieciowego jest w dobrym stanie i czy nie jest ściśnięty. Nie należy
włączać urządzenia jeśli kabel zasilania sieciowego jest uszkodzony.
Podłączyć zewnętrzne źródło zasilania elektrycznego podłączając najpierw przewód zasilający do
respiratora, a następnie do zewnętrznego źródło zasilania. Aby odłączyć urządzenie od zewnętrznego
źródła zasilania elektrycznego, należy przeprowadzić odwrotną procedurę.
Nie wolno podłączać respiratora do gniazdka elektrycznego kontrolowanego przełącznikiem ściennym,
ponieważ może dojść do nieumyślnego wyłączenia urządzenia.
Nie należy zostawiać przewodów zasilających na podłodze, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.
4-2
Instrukcja użytkownika
Podłączanie do zewnętrznego zasilania sieciowego
Aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu przewodu zasilającego prądem zmiennym, uchwyt kabla
zasilającego (Rysunek 4-1, punkt 1) należy umieścić we wcięciu (Rysunek 4-1, punkt 2) na pokrywie
akumulatora: Uchwyt sieciowego przewodu zasilającego.
2
1
Rysunek 4-1. Uchwyt przewodu zasilającego
Aby zabezpieczyć sieciowy przewód zasilający:
1. Włóż uchwyt przewodu zasilającego (Rysunek 4-2, punkt 1) do wcięcia w pokrywie akumulatora.
1
2
Rysunek 4-2. Umieszczenie uchwyt przewodu zasilającego we wcięciu
2. Wciśnij sieciowy przewód zasilający do uchwytu przewodu (Rysunek 4-2, punkt 2).
3. Podłącz żeńską końcówkę sieciowego przewodu zasilającego (Rysunek 4-3, punkt 1) respiratora
do gniazda zasilania sieciowego, znajdującego się z tyłu respiratora.
1
Rysunek 4-3. Kabel zasilający podłączony do respiratora
Instrukcja użytkownika
4-3
Złożenie i instalacja
4. Męską końcówkę sieciowego przewodu zasilającego podłącz do gniazdka sieciowego.
• Zapali się wskaźnik ZASILANIE SIECIOWE, znajdujący się w górnym lewym rogu respiratora
• Wskaźnik miga, kiedy ładowany jest akumulator i wyłącza się, kiedy akumulator jest w pełni
naładowany. (patrz Rysunek 4-4 na stronie 4-4.)
Jeśli sieciowy przewód zasilający zostanie odłączony lub nastąpi awaria zasilania sieciowego, alarm
„ODŁĄCZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO” zasygnalizuje automatyczne przełączenie na zewnętrzne
źródło zasilania prądem stałym (jeśli przewód zasilania prądem stałym jest podłączony) lub na
zasilanie z wewnętrznego akumulatora respiratora.
Zaświeci się jeden z trzech wskaźników, umieszczonych na górze, po lewej stronie panelu przedniego
respiratora, sygnalizując które z trzech możliwych źródeł zasilania jest obecnie używane przez
urządzenie (patrz Rysunek 4-4).
Uwaga:
Jedyną sytuacją kiedy w tym samym czasie zapalone są wskaźniki zasilania sieciowego (AC POWER) i inny
wskaźnik, jest sytuacja kiedy respirator podłączony jest do zasilania sieciowego i ładuje się akumulator (wskaźnik
miga).
Rysunek 4-4. Wskaźniki zasilania
Aby odłączyć sieciowy przewód zasilający:
1. Odłącz sieciowy przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
2. Odłącz sieciowy przewód zasilający od gniazda zasilania sieciowego, znajdującego się z tyłu
urządzenia.
3. Chwyć przewód na poziomie uchwytu i przekręć w prawo, podnosząc i wyciągając z uchwytu.
4-4
Instrukcja użytkownika
Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym
4.3
Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania
prądem stałym
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym należy sprawdzić czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12– 30 V prądem stałym (poprzez przewód zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
Używając pomocniczego adaptera samochodowego (zapalniczka do papierosów) należy pamiętać, aby
przed podłączeniem adaptera prądu stałego respiratora najpierw uruchomić samochód, oraz by
samochód pracował w czasie zasilania respiratora z adaptera prądu stałego.
Uwaga:
Zawsze należy mieć przygotowane alternatywne źródło wentylacji, szczególnie w czasie transportu pacjenta lub
kiedy niedostępne jest zasilanie z gniazdka sieciowego.
Kiedy respirator zasilany jest z akumulatora zewnętrznego, konieczna jest obecność wykwalifikowanej osoby
nadzorującej (która potrafi zapewnić konieczne działania naprawcze w przypadku wystąpienia stanu
alarmowego).
Jeśli niedostępne jest zasilanie sieciowe, przed skorzystaniem z akumulatora wewnętrznego, najpierw należy
skorzystać z zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym.
Aby podłączyć respirator do zewnętrznego źródła zasilania:
1. Przed podłączeniem respiratora włącz silnik.
2. Najpierw podłącz przewód zasilania prądem stałym do respiratora.
3. Następnie podłącz przewód zasilania prądem stałym do gniazda samochodowego.
Uwaga:
Zawsze gdy niedostępne jest zasilanie sieciowe, respirator może działać korzystając z zewnętrznego, stale
zasilanego źródła zasilania prądem stałym 12 – 30 V poprzez przewód prądu stałego (Rysunek 4-5, punkt 1),
podłączonego do gniazda zasilania prądem stałym respiratora, znajdującego się na tylnym panelu (Rysunek 4-5,
punkt 2). Przewód zasilania prądem stałym jest opcjonalny; patrz Załącznik E, „Części i akcesoria”, gdzie podano
więcej informacji. Jako źródła zasilania można użyć dodatkowego portu prądu stałego w samochodzie
(zapalniczka).
1
2
Rysunek 4-5. Podłączanie respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym
Instrukcja użytkownika
4-5
Złożenie i instalacja
OSTRZEŻENIE
Podłączyć zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym podłączając najpierw przewód zasilający do
respiratora, a następnie do zewnętrznego źródło zasilania prądem stałym. Aby odłączyć urządzenie od
zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym, należy przeprowadzić odwrotną procedurę.
Aby podłączyć przewód zasilania prądem stałym do respiratora:
1. Czerwoną kropkę na złączu prądu stałego respiratora ustaw w jednej linii z oznaczeniem na
przewodzie zasilania prądem stałym (Rysunek 4-6, punkt 1).
1
Przed podłączeniem
przewodu ustaw
w jednej linii
oznaczenia (kropki
i/lub linie).
3
2
Wciśnij, aby podłączyć przewód
zasilania prądem stałym
Rysunek 4-6. Podłączanie przewodu zasilania prądem stałym do respiratora
2. Wciśnij przewód zasilania prądem stałym do złącza prądu stałego respiratora (Rysunek 4-6,
punkt 2).
• Usłyszysz „kliknięcie”.
• Zapali się wskaźnik ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM znajdujący się w górnym lewym rogu
respiratora (patrz Rysunek 4-4).
Aby odłączyć przewód zasilania prądem stałym od respiratora, pociągnij pierścień blokujący
(Rysunek 4-6, punkt 3) i wyciągnij wtyczkę z tylnego panelu respiratora.
W przypadku gdy nastąpi awaria zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego lub zostanie ono
odłączone, alarm „ODŁĄCZENIE ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM” sygnalizuje automatyczne przełączenie
na zasilanie z akumulatora wewnętrznego.
4-6
Instrukcja użytkownika
Obwód pacjenta
4.4
Obwód pacjenta
OSTRZEŻENIE
Przed otwarciem opakowania obwodu pacjenta, sprawdzić czy nie są widoczne żadne uszkodzenia
opakowania lub jego zawartości. Nie stosować, jeżeli widoczne są uszkodzenia.
W przypadku zastosowania pediatrycznego, należy sprawdzić czy rodzaj obwodu pacjenta jest dobrze
dopasowany i odpowiedni do zastosowania u dzieci. U pacjentów ważących poniżej 23 kg (53 funtów)
należy stosować obwody pediatryczne. Patrz Tabela E-2, Lista obwodów na stronie E-2, gdzie wymieniono
zalecane obwody pacjenta.
Obwód pacjenta musi być zawsze tak ułożony, aby nie ograniczał ruchów pacjenta, pomoże to zapobiec
przypadkowemu odłączeniu lub nieszczelności i zminimalizować ryzyko uduszenia pacjenta.
Należy sprawdzić czy bezpośrednie otoczenie respiratora pozwala na prawidłowe podłączenie urządzenia
bez zginania, ściskania lub uszkodzenia wymaganych przewodów lub rurek, oraz czy podłączenie obwodu
pacjenta do pacjenta jest bezpieczne i wygodne.
Obwód pacjenta przeznaczony jest do jednorazowego użytku, u jednego pacjenta
i należy go
wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta i okresem trwałości urządzenia. Należy zapoznać się
z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta obwodu pacjenta (razem z respiratorem)
i rozdział 4, „Złożenie i instalacja”.
Codziennie oraz po każdym złożeniu, czyszczeniu lub ponownym złożeniu obwodu pacjenta należy
sprawdzić czy przewody i inne elementy nie są popękane i nieszczelne oraz czy wszystkie połączenia są
prawidłowe.
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać obwodu pacjenta zalecanego w niniejszej
Instrukcji przez przez firmę Covidien; patrz rozdział 4, „Złożenie i instalacja” i Załącznik E, „Części i
akcesoria”. Całkowita określona długość przewodów obwodu pacjenta, mierzona od wylotu respiratora
do jego wlotu wynosi 1,1 metra (3,6 stopy) do 2,0 metrów (6,6 stopy). Przewody muszą spełniać wszystkie
właściwe normy i muszą posiadać Ø 22 mm zaciski również spełniające wszystkie właściwe normy.
Sprawdzić czy długość i wewnętrzna objętość obwodu pacjenta są odpowiednie dla objętości
oddechowej: przewód falisty o Ø 22 mm dla pacjentów dorosłych, i przewód falisty o Ø 15 mm dla
pacjentów pediatrycznych o objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml.
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy pacjent
otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
Podczas użytkowania Respiratora Puritan Bennett™ 520 użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód oddechowy i zawór wydechowy.
4.4.1 Wybór typu obwodu pacjenta
Należy pamiętać o wybraniu w menu preferencji prawidłowego obwodu; szczególnie uwagę należy
zwrócić, aby podczas korzystania z obwodu pediatrycznego, opcja Obwód pediatryczny Tak/Nie była
ustawiona na TAK (patrz Załącznik E, „Części i akcesoria”).
Informacje dotyczące zatwierdzonych obwodów można uzyskać odwiedzając Centralną Bazę Wiedzy
SolvITSM i klikając link http://www.respiratorysolutions.covidien.com lub kontaktując się z
przedstawicielem produktu Puritan Bennett™.
Instrukcja użytkownika
4-7
Złożenie i instalacja
4.4.2 Instalacja obwodu pacjenta
Obwód pacjenta jest montowany w zależności od konfiguracji używanego obwodu i akcesoriów.
Poniższe procedury opisują instalację obwodu pacjenta z nawilżaczem. Aby dodać inne akcesoria,
należy zapoznać się z instrukcją instalacji dotyczącą konkretnych stosowanych akcesoriów.
Aby podłączyć obwód jednoodnogowy z zaworem wydechowym: (patrz Rysunek 4-7)
1. Sprawdź elementy obwodu pacjenta pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia (które mogą
spowodować nieszczelność). Do zmontowania obwodu pacjenta nie używaj uszkodzonych
elementów.
2. Zainstaluj filtr bakteryjny (punkt 3) na porcie wylotowym DO PACJENTA, jak pokazano na rysunku.
3. Dołącz jeden koniec krótkiej rurki obwodu (punkt 4) do filtra bakteryjnego (punkt 3).
4. Dołącz drugi koniec rurki obwodu (punkt 4) do portu wlotu nawilżacza (punkt 10).
5. Umieść skraplacz (punkt 5) pomiędzy portem wylotowym nawilżacza a wlotem zaworu
wydechowego (punkt 7).
6. Sprawdź czy zawór wydechowy (punkt 7) jest umieszczony możliwie jak najbliżej pacjenta.
7. Podłącz jeden koniec proksymalnego przewodu ciśnieniowego (punkt 11) do proksymalnego
portu ciśnieniowego na zaworze wydechowym (punkt 8), a drugi koniec do portu ciśnieniowego
pacjenta w respiratorze (punkt 2).
8. Podłącz jeden koniec przewodu zaworu wydechowego (punkt 9) do portu zaworu wydechowego
na zaworze wydechowym (punkt 7), a drugi koniec do portu zaworu wydechowego w respiratorze
(punkt 1).
9. Umieść interfejs pacjenta na końcu obwodu pacjenta (punkt 6).
Rysunek 4-7. Obwód jednoodnogowy pacjenta z zaworem wydechowym
4-8
Instrukcja użytkownika
Obwód pacjenta
Uwaga:
Przedstawiony na rysunku nawilżacz (punkt 10), skraplacz (punkt 5) i przewody zamocowane przed
jednoodnogowym obwodem pacjenta nie są dostarczane z tym respiratorem. Więcej informacji można uzyskać u
dostawcy.
Rysunek 4-8. Zbliżenie przewodu zaworu wydechowego i proksymalnego przewodu ciśnieniowego
Rysunek 4-8 przedstawia szczegóły połączeń proksymalnego przewodu ciśnieniowego (punkt 1)
i przewodu zaworu wydechowego (punkt 2).
Aby podłączyć obwód jednoodnogowy bez zaworu wydechowego (tylko NIV):
Patrz: Rysunek 4-9.
1. Sprawdź elementy obwodu pacjenta pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia (które mogą
spowodować nieszczelność). Do zmontowania obwodu pacjenta nie używaj uszkodzonych
elementów.
2. Zainstaluj filtr bakteryjny (punkt 1) na porcie wylotowym DO PACJENTA, jak pokazano na rysunku.
3. Dołącz jeden koniec krótkiej rurki obwodu (punkt 2) do filtra (punkt 1).
4. Dołącz drugi koniec rurki obwodu (punkt 2) do portu wlotu nawilżacza (punkt 6).
5. Umieść skraplacz (punkt 3) pomiędzy portem wylotowym nawilżacza a końcówką pacjenta
obwodu pacjenta.
6. Podłącz jeden koniec proksymalnego przewodu ciśnieniowego (punkt 7) możliwie najbliżej
klienta, do maski lub wejścia kaniuli (punkt 5), a drugi koniec do portu ciśnieniowego pacjenta
w respiratorze (punkt 8).
7. Podłącz wentylowany (NIV) interfejs do końcówki obwodu pacjenta (punkt 4).
Instrukcja użytkownika
4-9
Złożenie i instalacja
Rysunek 4-9. Obwód jednoodnogowy pacjenta bez zaworu wydechowego
Koniec proksymalnego przewodu ciśnieniowego należy podłączyć możliwie jak najbliżej pacjenta
(jeśli to możliwe do maski lub wejścia kaniuli), aby respirator mógł uwzględnić wszystkie straty
obciążeniowe związane z obwodem i potencjalnymi akcesoriami. Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się
zmodyfikowanie wartości progowej alarmu ODŁĄCZENIE PACJENTA, poprzez ustawienie limitu
alarmowego Maks. VTI dla trybów ciśnienia. Przypomnienie: Sprawdź czy długość i wewnętrzna
objętość obwodu pacjenta są kompatybilne z objętością oddechową: przewód pierścieniowy
o Ø 22 mm dla pacjentów dorosłych i przewód pierścieniowy o Ø15 mm dla pacjentów
pediatrycznych, przy objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml. Jeśli to konieczne, należy użyć łącza
22F-15M przy wylocie.
OSTRZEŻENIE
Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) bez zaworu wydechowego, należy używać
wentylowanej maski na nos lub twarz lub niewentylowanej maski wyposażonej w kompensację
nieszczelności. Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) z zaworem wydechowym, należy
używać maski niewentylowanej.
Poziom oporności wdechowej obwodu i akcesoriów (filtr przeciwbakteryjny, nawilżacz, HME (wymienniki
ciepła i wilgoci), itp.) musi być możliwie jak najniższy. Ustawienia – szczególnie ustawienia alarmu
ODŁĄCZENIE PACJENTA, maksymalnej objętości wdechowej (Max VTI) i minimalnej objętości wdechowej
(Min VTI) – muszą być okresowo korygowane zgodnie ze zmianami oporności w obwodzie pacjenta –
szczególnie wtedy gdy wymieniane są filtry. Dodawanie przyłączeń do systemu oddychania za pomocą
respiratora może spowodować wzrost ciśnienia w czasie wydechu na porcie złącza pacjenta.
Zawór wydechowy musi pozwolić na szybkie wyładowanie ciśnienia w obwodzie. Zawór wydechowy
powinien być zawsze czysty, a jego otwór odprowadzający (port wydechowy) nie zatkany.
4-10
Instrukcja użytkownika
Filtry
Przed rozpoczęciem wentylacji należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo złożone, czy filtr wlotu
powietrza jest prawidłowo zainstalowany i nie zatkany, a wokół urządzenia zapewniona jest odpowiednia
przestrzeń. Należy również sprawdzić czy obwód pacjenta jest odpowiednio podłączony zarówno do
respiratora jak i do pacjenta, a obwód pacjenta - łącznie ze wszystkimi przewodami - nie jest uszkodzony
ani zatkany.
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy pacjent
otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
4.5
Filtry
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany (patrz rozdział 8, „Rutynowa
konserwacja”). Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany na wózku
inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie filtra.
Respirator posiada dwa rodzaje filtrów:
• filtr wlotu powietrza
• filtr bakteryjny
Filtr wlotu powietrza
Składający się z gąbki i środka filtrującego drobne cząsteczki i umieszczony z tyłu respiratora, filtruje
powietrze wchodzące do respiratora.
Rysunek 4-10. Filtr wlotu powietrza
OSTRZEŻENIE
Filtr wlotu powietrza przeznaczony jest do użytku u jednego pacjenta i nie jest urządzeniem
wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub używać ponownie.
Niewymienienie brudnego filtru wlotu powietrza, lub eksploatacja respiratora bez filtra, może
spowodować poważne uszkodzenie respiratora.
Instrukcja użytkownika
4-11
Złożenie i instalacja
Filtr bakteryjny
Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie filtra bakteryjnego (patrz Rysunek 4-11) w obwodzie
jednoodnogowym pacjenta, podłączonym do portu DO PACJENTA:
Filtr ten chroni respirator przed zanieczyszczeniem przez pacjenta (głównie przed ponownie
wdychanym gazem). Patrz Rysunek 4-11, punkt 1.
Rysunek 4-11. Filtr bakteryjny
Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat stosowania i konserwacji filtra(ów)
bakteryjnego, znajdującymi się w instrukcji producenta.
4.6
Nawilżacz
Nawilżacz (Rysunek 4-12) zwiększa wilgotność (para wodna) i ogrzewa gaz w obwodzie pacjenta. Jest
on umieszczony w obwodzie pacjenta pomiędzy głównym wylotem a pacjentem (patrz Rysunek 4-8 i
Rysunek 4-9).
OSTRZEŻENIE
Podczas wentylacji inwazyjnej (kiedy sztuczne drogi oddechowe omijają górną część układu
oddechowego), górna część układu oddechowego pacjenta nie może nawilżać wchodzącego gazu.
Dlatego też, w celu zminimalizowania suchości dróg oddechowych pacjenta i związanego z tym
podrażnienia i dyskomfortu, konieczne jest użycie nawilżacza.
Urządzenie nawilżające zawsze powinno być ustawione niżej od respiratora jak i pacjenta. Jeśli to
konieczne, aby ograniczyć ilość wody w obwodzie pacjenta należy używać skraplaczy, które trzeba
okresowo opróżniać.
Jeśli używany jest podgrzewany nawilżacz, użytkownik powinien zawsze monitorować temperaturę gazu
dostarczanego pacjentowi. Zbyt gorący gaz dostarczany z respiratora może poparzyć drogi oddechowe
pacjenta.
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy pacjent
otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
4-12
Instrukcja użytkownika
Tlen
Rysunek 4-12. Nawilżacz
Kiedy używane jest urządzenie nawilżające, wszelkie skropliny powstające w obwodzie pacjenta
zbierają się w skraplaczu. Jeśli użytkownik zauważy wilgoć w obwodzie pacjenta, powinien wymienić
wilgotne elementy obwodu na suche.
Należy zapoznać się z informacjami na temat działania, czyszczenia i sterylizowania nawilżacza,
zawartymi w instrukcji nawilżacza.
4.7
Tlen
OSTRZEŻENIE
Respiratora nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych substancji znieczulających.
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne źródła
zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
4.7.1 Podawanie tlenu
OSTRZEŻENIE
Tlenoterapia pacjentów z niewydolnością oddechową jest popularnie stosowaną i skuteczną metodą.
Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwe zastosowanie tlenu może prowadzić do poważnych powikłań,
w tym między innymi do obrażeń pacjenta.
Tlen podawany pacjentowi jest wprowadzany do urządzenia ze źródła zewnętrznego, przez złącze
tlenowe znajdujące się z tyłu respiratora. Następnie jest włączany do całkowitej objętości
dostarczanego gazu. Kiedy tlen ze źródła zewnętrznego nie jest używany, należy wyjąć złącze wlotu
tlenu znajdujące się z tyłu respiratora.
Konkretny przepływ tlenu do pacjenta zależy od charakterystyki fizjologicznej pacjenta i ustawień
respiratora.
Ustawienie przepływu tlenu powinno być dostosowane do każdego pacjenta i ustalone w stosunku
do pomiaru skalibrowanego analizatora tlenu. Ponieważ czynniki wpływające na przepływ
podawanego tlenu mogą zmieniać się, należy upewnić się czy ustawienia te zawsze odpowiadają
aktualnym celom tlenoterapii, określonym przez lekarza.
Instrukcja użytkownika
4-13
Złożenie i instalacja
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń pacjenta i/lub możliwości uszkodzenia respiratora: przed użyciem respiratora należy
skorzystać z miernika przepływu (regulatora przepływu), aby przed podłączeniem respiratora do dostaw
tlenu wyregulować podawany tlenu do specyfikacji.
Ciśnienie tlenu dostarczanego do urządzenia nie może przekraczać 7 psi (50 kPa) lub przepływ nie może
być większy niż 15 litrów na minutę. Informacje dotyczące tolerancji czułości zawiera Tabela A-8 na
stronie A-3.
Respiratora Puritan Bennett™ 520 może być używany z analizatorem tlenu z alarmem minimalnego i
maksymalnego stężenia. Aby zapewnić podawanie pacjentowi zaleconego stężenia tlenu, należy mierzyć
dostarczany tlen skalibrowanym analizatorem tlenu wyposażonym w funkcję alarmu minimalnego i
maksymalnego stężenia.
4.7.2 Podłączenie dostarczania tlenu
OSTRZEŻENIE
Gazem dostarczanym do respiratora przez złącze dostarczania tlenu może być wyłącznie tlen klasy
medycznej.
Przewód łączący respirator ze źródłem tlenu musi być zaprojektowany wyłącznie do stosowania z tlenem
klasy medycznej. Pod żadnym pozorem użytkownikowi nie wolno modyfikować przewodu
doprowadzającego tlen. Ponadto, przewód należy zainstalować bez zastosowania lubrykantów.
Z tyłu respiratora dostępne jest złącze (Rysunek 4-13, punkt 1) do zewnętrznego źródła tlenu
podawanego pod niskim ciśnieniem. Do połączenia zewnętrznego źródła tlenu podawanego pod
niskim ciśnieniem do złącza, należy również użyć specjalnego łącznika (punkt 2) dostarczanego razem
z respiratorem. Złącze jest również wyposażone w szczelny system bezzwrotnego zaworu. Szczelny
system bezzwrotnego zaworu składa się z przyłącza (punkt 3) i zatrzasku blokującego (punkt 4).
1
2
3
4
Rysunek 4-13. Złącze tlenowe na tylnym panelu
4-14
Instrukcja użytkownika
Tlen
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem dostaw tlenu, należy sprawdzić czy przyłącze na złączu tlenowym (Rysunek 4-13,
punkt 3) wystaje na zewnątrz.
Przed zastosowaniem łącznika (Rysunek 4-14, punkt 2) należy sprawdzić czy założony jest na nim czarny
pierścień i czy jest on w dobrym stanie. Nie należy używać łączników tlenu bez pierścienia, ze zniszczonym
lub zużytym pierścieniem.
Aby podłączyć system dostarczanie tlenu do respiratora:
O ile będzie to konieczne, patrz Rysunek 4-14:
1. Sprawdź złącze dostarczania tlenu (Rysunek 4-14, punkt 1), aby upewnić się, że jest na nim
założony czarny pierścień (punkt 2).
2. Wciśnij złącze dostarczania tlenu (punkt 1) do złącza tlenowego respiratora (Rysunek 4-14,
punkt 3).
• Przyłącze blokujące złącza tlenowego respiratora (punkt 4) chowa się.
• Zatrzask blokujący złącza tlenowego respiratora (punkt 5) zostaje zwolniony i blokuje
podłączenie tlenowe.
1
2
4 5
3
Rysunek 4-14. Podłączenie systemu dostarczania tlenu
Aby odłączyć system dostarczania tlenu od respiratora:
Uwaga:
Przed przełączeniem respiratora w tryb gotowości lub wyłączeniem go należy sprawdzić czy wyłączono źródło
tlenu.
1. Zatrzymaj przepływ tlenu ze źródła tlenu.
Instrukcja użytkownika
4-15
Złożenie i instalacja
2. Wciśnij zatrzask blokujący złącza tlenowego respiratora, jak pokazano na Rysunek 4-15, aby
odblokować podłączenie tlenu.
Rysunek 4-15. Odłączenie systemu dostarczania tlenu
3. Odłącz złącze tlenowe dostarczania tlenu pociągając je do siebie.
Zatrzask blokujący złącza tlenowego respiratora (Rysunek 4-14, punkt 4) wysunie się, co jest
konieczne do rozłączenia złącza tlenowego.
OSTRZEŻENIE
Łącznik nie powinien pozostawać podłączony do złącza tlenowego jeśli nie jest on również podłączony do
szczelnego, zewnętrznego źródła tlenu. Kiedy respirator nie korzysta z dostaw tlenu, należy od niego
całkowicie odłączyć źródło tlenu.
W przypadku wycieku tlenu, należy zamknąć dopływ tlenu u jego źródła. Ponadto, należy usunąć i/lub
trzymać z dala od urządzenia wszelkie źródła zapłonu, jako że urządzenie może być wzbogacone w tlen.
Należy przewietrzyć pomieszczenie, aby obniżyć poziom tlenu do normalnego.
Aby zapobiec zakłóceniom wewnętrznych czujników respiratora, nie należy instalować nawilżacza przed
respiratorem.
4.8
Mocowanie respiratora w podwójnej torbie
Podwójna torba jest torbą transportową o podwójnej funkcji. Pozwala na zamocowanie respiratora
Puritan Bennett™ 520 na wózku inwalidzkim lub noszenie go jako plecaka. (Patrz: Rysunek 4-16.)
OSTRZEŻENIE
Przed instalacją należy sprawdzić czy respirator jest wyłączony i odłączony od wszystkich zewnętrznych
źródeł zasilania.
W celu zamocowania respiratora w podwójnej torbie należy wykonać poniższe
czynności:
1. Otwórz tylny panel podwójnej torby.
2. Wsuń respirator do podwójnej torby, tak aby zapewnić ścisłe dopasowanie.
3. Zamknij tylny panel podwójnej torby sprawdzając czy paski zamknięcia z haczykami i pętelkami są
dobrze zamocowane.
4-16
Instrukcja użytkownika
Montowanie respiratora na wózku inwalidzkim
4.9
Montowanie respiratora na wózku inwalidzkim
OSTRZEŻENIE
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne źródła
zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien być
eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło zasilania nie
jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite wyładowanie akumulatora wewnętrznego. Gdy
poziom naładowania akumulatora wewnętrznego będzie niski, wygenerowany zostanie alarm. Patrz
Tabela 3-1. Omówienie alarmów.
Bez wcześniejszego zabezpieczenia urządzenia, nie należy używać respiratora w bezpośrednim
nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła, na zewnątrz lub w pobliżu instalacji, z których wyciek może
stanowić zagrożenie.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności baterii lub części elektrycznych, nie wolno
pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór chłodzący
znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
Przed użyciem wewnętrznego akumulatora respiratora należy upewnić się, że jest on całkowicie
naładowany i utrzymuje ładunek.
Respiratory zapasowe lub przechowywane powinny być podłączone do zasilania sieciowego, aby chronić
integralność akumulatora.
W wyniku typowych wahań napięcia występujących podczas normalnego korzystania z wózka,
akumulator zasilający wózek nie może być używany do zasilania respiratora Puritan Bennett™ 520, ani też
akumulator respiratora nie może być używany do zasilania wózka. Respirator powinien być zawsze
podłączony do niezależnego źródła zasilania (np. zasilania AC, dodatkowych akumulatorów, zasilania
napięciem stałym).
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany (patrz rozdział 8, „Rutynowa
konserwacja”). Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany na wózku
inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie filtra.
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas transportu respiratora użytkownik musi używać
podwójnej torby na respirator. Patrz Tabela E-1. Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.
W celu zamocowania podwójnej torby na wózku inwalidzkim należy wykonać poniższe
czynności i zapoznać z Rysunek 4-16:
1. Odepnij dwa paski plecaka przymocowane do bocznych klamerek.
2. Zapnij pasek nośny na centralnym pierścieniu.
3. Zamocuj podwójną torbę na rączce do prowadzenia wózka.
4. Dołącz nieregulowaną stronę paska podtrzymującego do bocznej klamry podwójnej torby.
5. Przełóż pasek podtrzymujący wokół oparcia wózka.
6. Wyreguluj długość paska podtrzymującego i zamocuj regulowaną stronę paska do klamry
z drugiej strony podwójnej torby.
Instrukcja użytkownika
4-17
Złożenie i instalacja
Rysunek 4-16. Zastosowanie podwójnej torby
4.10 Montowanie respiratora na wózku
Dopasuj otwory montażowe (punkt 1) znajdujące się na dole Respiratora Puritan Bennett™ 520 do
przyłączy montażowych (punkt 2) na górze platformy wózka.
Rysunek 4-17. Montowanie respiratora na wózku
1
2
4-18
Instrukcja użytkownika
Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki
Rysunek 4-18. Stosowanie wózka
4.11 Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki
Podłącz przewód wezwania pielęgniarki (Rysunek 4-19, punkt 1) do złącza monitorowania wezwania
pielęgniarki (punkt 2).
1
2
Rysunek 4-19. Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki
OSTRZEŻENIE
Przed użyciem systemu wezwania pielęgniarki, sprawdzić czy jest on dobrze podłączony i czy działa
prawidłowo.
Aby podłączyć respirator do urządzenia wzywającego pielęgniarkę, należy sprawdzić zgodność
respiratora z urządzeniem wzywającym pielęgniarkę i zamówić odpowiednie przewody łączące.
Nie używać urządzeń wzywających pielęgniarkę, działających w oparciu o zamknięcie obwodu
elektrycznego, ponieważ urządzenia takie często nie uwzględniają możliwego rozłączenia przewodów lub
całkowitego braku zasilania. Urządzenie wzywające pielęgniarkę powinno być zawsze podłączone do
respiratora.
Instrukcja użytkownika
4-19
Złożenie i instalacja
Funkcja wezwania pielęgniarki zapewnia zdalne ostrzeżenia o stanach alarmowych respiratora
(na przykład kiedy respirator używany jest w izolatce) i posiada następujące funkcje:
• Respirator sygnalizuje alarm, za pomocą sygnału zwiernego lub rozwiernego.
• Zdalny alarm jest aktywowany w chwili, gdy wystąpi stan alarmowy, pod warunkiem że nie ma
miejsca żadna z poniższych sytuacji:
• Funkcja wyłączenia dźwięku jest aktywna.
• Respirator jest wyłączony (WYŁ.).
• Port alarmu zdalnego to żeńskie złącze 8-pinowe; dopuszczalne natężenie to 100 mA przy prądzie
stałym 24 V (maks.).
4-20
Instrukcja użytkownika
5 Procedury eksploatacyjne
5.1
Włączanie respiratora
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem respiratora, proszę przeczytać, zrozumieć i ściśle przestrzegać informacji zawartych
w Rozdziale 1, „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Respirator nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów bez autonomicznego oddychania lub
zależnych od respiratora.
Jeśli respirator był transportowany lub przechowywany w temperaturze różniącej się o ponad 20 °C
( 36 °F) od temperatury, w której będzie eksploatowany, przed użyciem należy pozostawić go do
ustabilizowania się w środowisku jego eksploatacji na co najmniej dwie (2) godziny.
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne źródła
zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
Podczas użytkowania respiratora zawsze powinno być dostępne alternatywne źródło wentylacji, na
wypadek problemów z respiratorem. Zaleca się również dodatkową obserwację, odpowiednią dla stanu
pacjenta.
Aby zapewnić nieprzerwaną wentylację należy zabezpieczyć alternatywne źródła zasilania (źródło prądu
zmiennego, dodatkowe baterie lub dodatkowy zasilacz stałoprądowy do gniazda samochodowego).
Należy być przygotowanym na awarię zasilania i mieć w zapasie alternatywne urządzenia do wentylacji.
Przed rozpoczęciem wentylacji należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo złożone, czy filtr wlotu
powietrza jest prawidłowo zainstalowany i nie zatkany, a wokół urządzenia zapewniona jest odpowiednia
przestrzeń. Należy również sprawdzić czy obwód pacjenta jest odpowiednio podłączony, zarówno do
respiratora jak i do pacjenta, a obwód pacjenta - łącznie ze wszystkimi przewodami - nie jest uszkodzony
ani niedrożny.
Podczas użytkowania Respiratora Puritan Bennett™ 520 użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód oddechowy i zawór wydechowy.
Przed podłączeniem pacjenta do respiratora należy sprawdzić funkcjonowanie stanów alarmowych. Patrz
Załącznik C, „Testy alarmów".
Przed rozpoczęciem wentylacji, zawsze należy sprawdzić czy wszystkie ustawienia są prawidłowo
ustawione, zgodnie z wymaganiami.
Jeśli respirator nie przejdzie testów alarmów lub użytkownik nie może przeprowadzić takich testów, patrz
część 3.8, „Rozwiązywanie problemów” lub należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą
Covidien.
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien być
eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło zasilania nie
jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite wyładowanie akumulatora wewnętrznego. Gdy
poziom naładowania akumulatora wewnętrznego będzie niski, wygenerowany zostanie alarm. Patrz
Tabela 3-1, Omówienie alarmów.
Instrukcja użytkownika
5-1
Procedury eksploatacyjne
Aby włączyć respirator:
• Przełącz włącznik I/O (zakryty, przełącznik kołyskowy znajdujący się z tyłu respiratora) w położenie
I, jak pokazano na poniższym Rysunek 5-1.
Rysunek 5-1. Włączanie respiratora
Pojawią się następujące zdarzenia:
• Respirator włączy się.
• Przeprowadzany jest Samotest po włączeniu zasilania (ang. Power On Self Test - POST) (po
podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym).
• Wskaźniki na przednim panelu migają (z wyjątkiem wskaźnika informującego o rodzaju
używanego zasilania, który pozostaje zapalony).
•
•
•
•
Włącza się na krótko alarm dźwiękowy.
Włącza się podświetlenie ekranu.
Przez chwilę wyświetlane jest logo PURITAN BENNETT.
Podświetla się niebieski wskaźnik RESP. W STANIE GOTOWOŚCI znajdujący się po prawej
stronie klawisza WENTYLACJA WŁ./WYŁ., wskazując że urządzenie jest w trybie gotowości.
• Przez około pięć (5) sekund wyświetlany jest ekran Menu powitalnego, który zawiera licznik
godzin pracy urządzenia i licznik godzin pacjenta, jak to przedstawia Rysunek 5-2.
Rysunek 5-2. Ekran Menu powitalnego
Uwaga:
Jeśli respirator został wcześniej wyłączony przyciskiem I/O w czasie gdy trwała wentylacja, respirator uruchamia
się od razu w trybie wentylacji i nie pokazuje ekranu Menu powitalnego.
Rejestry alarmów, awarii technicznych i zdarzeń są przechowywane w pamięci nieulotnej na Głównym CPU PCB,
co zapewnia zachowanie informacji w chwili gdy respirator zostaje wyłączony, a także w czasie awarii zasilania.
5-2
Instrukcja użytkownika
Parametry menu USB
Aby pominąć Menu powitalne:
• Naciśnij WENTYLACJA WŁ./WYŁ., aby od razu rozpocząć wentylację.
Wyświetla się menu Wentylacji.
Rysunek 5-3. Parametry Menu wentylacji
Domyślnie, uruchamianym trybem wentylacji jest ostatni używany tryb, a ustawienia są takie same jak
aktywne ustawienia w chwili gdy urządzenie zostało ostatnio wyłączone.
Jeśli pamięć respiratora dotycząca ustawień nie działa prawidłowo, aktywowany jest alarm „SPRAWDŹ
USTAWIENIA”. W takim przypadku należy zresetować i zapisać żądane parametry; w przeciwnym razie
urządzenie będzie działało z domyślnymi wartościami parametrów.
5.2
Parametry menu USB
Menu USB jest dostępne nawet wtedy, gdy aktywowany został Klucz blokujący (patrz część 5.3,
„Rozpoczynanie wentylacji” na stronie 5-7).
Menu USB wyświetla się automatycznie, kiedy urządzenie USB zostanie podłączone do respiratora,
niezależnie czy wentylacja jest włączona lub wyłączona.
Jednocześnie powinno być podłączone tylko jedno urządzenie USB, w przeciwnym wypadku
wyświetli się komunikat o błędzie. Menu USB jest niedostępne z menu Konfiguracji lub menu
Konserwacji.
Aby uzyskać dostęp do danych pacjenta z komputera PC, lekarze mogą skorzystać z pakietu
dedykowanego oprogramowania Puritan Bennett™ Respiratory Insight. W celu uzyskania dalszych
informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Covidien lub przedstawicielem ds.
produktów Puritan Bennett.
5.2.1 Specyfikacje urządzenia USB
Tabela 5-1. Specyfikacje urządzenia USB
Charakterystyka
Obsługiwane formaty
Kompatybilność USB
Pamięć flash USB: USB 2,0 lub USB 1,1; format 32-bitowy
Liczba plików
Maksymalnie 999 (wielkość sektora: 512-2,048 bajtów)
Pojemność USB
128 MB do 4GB (aby zagwarantować dokładność czasu
przesyłu, wolne musi być co najmniej 10% pojemności
urządzenia USB).
Instrukcja użytkownika
5-3
Procedury eksploatacyjne
5.2.2 Menu USB
Aby uzyskać dostęp do menu USB, kiedy podłączone jest urządzenie USB:
Naciśnij kilkukrotnie przycisk MENU, aż pojawi się menu USB:
Rysunek 5-4. Wybór menu USB
W przypadku aktywacji alarmu o wysokim priorytecie, respirator automatycznie wyświetli stronę
alarmu. Aby powrócić do menu USB, naciśnij klawisz MENU.
Regulowane parametry tego menu to:
• Ciągły transfer danych
• Transfer trendów
• Skasuj pamięć USB
5.2.3 Ciągły transfer danych
Z respiratora na urządzenie USB można przesłać do 48 godzin danych.
Aby rejestrować je w sposób ciągły, urządzenie USB musi być stale podłączone do respiratora z
aktywną wentylacją.
Na urządzeniu USB zostaną zarejestrowane następujące dane:
• Monitorowane: ciśnienie, krzywe nieszczelności i przepływ wdechowy
• Tendencje: pomiary nieszczelności, VTI, częstości oddechów, Wd:Wy, M. Vol, PIP i PEEP.
Dostęp do danych może uzyskać lekarz lub osoba serwisująca, korzystając z oprogramowania
Puritan Bennett™ Respiratory Insight.
Rysunek 5-5. Wybór transferu ciągłego
5-4
Instrukcja użytkownika
Parametry menu USB
Aby z respiratora na urządzenie USB przesyłać dane w sposób ciągły:
1. Za pomocą strzałek W GÓRĘ lub W DÓŁ, umieść kursor na pozycji „Ciągły transfer danych”.
2. Naciśnij WPROWADŹ.
• Kursor zmienia się na symbol plus/minus.
• Parametr wybrany do zmiany miga.
3. Naciśnij W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby zmienić wartość wybranego parametru.
4. Naciśnij WPROWADŹ, aby potwierdzić nowe ustawienie parametru.
• Ustawienie nowego parametru wyświetla się w sposób ciągły.
• Kursor jest ustawiony w pozycji STOP.
5. Aby manualnie zakończyć transfer ciągły, naciśnij klawisz WPROWADŹ.
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany parametru poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ, respirator zresetuje parametr do jego poprzedniej wartości.
Uwaga:
W czasie transferu wszystkie menu respiratora pozostają dostępne.
W czasie transferu wyświetlany jest komunikat „TRWA TRANSFER... POZOSTAŁY CZAS”.
W czasie rejestracji ciągłej inne funkcje urządzenia USB nie są dostępne.
Jeśli pojemność pamięci urządzenia USB jest niewystarczająca, wyświetli się komunikat „TRANSFER
NIEMOŻLIWY - NIEWYSTARCZAJĄCA POJEMNOŚĆ USB”, a transfer danych będzie niemożliwy. Przed ponownym
rozpoczęciem przesyłu danych, usuń dane z urządzenia USB. Patrz: proces usuwania danych.
W przypadku odłączenia urządzenia USB lub błędu transferu, wyświetli się komunikat „BŁĄD TRANSFERU ODŁĄCZENIE USB” lub „BŁĄD TRANSFERU - PROBLEM TECHNICZNY”. W takiej sytuacji należy ponownie rozpocząć
proces transferu. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.
5.2.4 Transfer trendów
Z respiratora na urządzenie USB można przesłać dane tendencji z jednego roku.
Z respiratora na urządzenie USB można przesłać tendencje wentylacji takie jak: pomiary
nieszczelności, VTI, częstości oddechów, Wd:Wy, M. Vol, PIP i PEEP.
Dostęp do danych może uzyskać lekarz lub osoba serwisująca, korzystając z oprogramowania
Puritan Bennett™ Respiratory Insight.
Rysunek 5-6. Wybór transferu tendencji
Instrukcja użytkownika
5-5
Procedury eksploatacyjne
Aby z respiratora na urządzenie USB przesyłać dane tendencji:
1. Za pomocą strzałek W GÓRĘ lub W DÓŁ, umieść kursor na pozycji „Transfer trendów”.
2. Naciśnij WPROWADŹ.
• Kursor zmienia się na symbol plus/minus.
• Parametr wybrany do zmiany miga.
3. Naciśnij W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby zmienić wartość wybranego parametru.
4. Naciśnij WPROWADŹ, aby potwierdzić nowe ustawienie parametru.
• Ustawienie nowego parametru wyświetla się w sposób ciągły.
• Kursor jest ustawiony w pozycji STOP.
5. Aby manualnie zakończyć transfer tendencji, naciśnij klawisz WPROWADŹ.
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany parametru poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ, respirator zresetuje parametr do jego poprzedniej wartości.
Tabela 5-2. Czas potrzebny na przesłanie danych tendencji z respiratora do pamięci
zewnętrznej USB
Ilość danych do przesłania
(w miesiącach)
Czas potrzebny na przesłanie
danych z respiratora na
urządzenie USB
3 miesięcy
Około 2 minut
6 miesięcy
Około 4 minut
9 miesięcy
Około 6 minut
12 miesięcy
Około 8 minut
Uwaga:
W czasie transferu wyświetlany jest komunikat „TRWA TRANSFER... POZOSTAŁY CZAS”.
W czasie transferu tendencji inne funkcje urządzenia USB są dostępne.
Jeśli pojemność pamięci urządzenia USB jest niewystarczająca, wyświetli się komunikat „TRANSFER
NIEMOŻLIWY - NIEWYSTARCZAJĄCA POJEMNOŚĆ USB”, a transfer danych będzie niemożliwy. Przed ponownym
rozpoczęciem przesyłu danych, usuń dane z urządzenia USB. Patrz: proces usuwania danych.
W przypadku odłączenia urządzenia USB lub błędu transferu, wyświetli się komunikat „BŁĄD TRANSFERU ODŁĄCZENIE USB” lub „BŁĄD TRANSFERU - PROBLEM TECHNICZNY”. W takiej sytuacji należy ponownie rozpocząć
proces transferu. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.
5-6
Instrukcja użytkownika
Rozpoczynanie wentylacji
5.3
Rozpoczynanie wentylacji
Przed rozpoczęciem wentylacji, należy zapoznać się z Załącznikiem B, „Lista kontrolna weryfikacji
pracy urządzenia”.
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem pacjenta do respiratora należy sprawdzić funkcjonowanie stanów alarmowych.
Przed rozpoczęciem wentylacji, należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane i czy wlot
powietrza, wentylatory chłodzące i otwory dyfuzyjne dźwięku alarmów nie są zatkane. Sprawdzić czy
obwód pacjenta jest prawidłowo skonfigurowany, odpowiednio podłączony do respiratora, oraz czy
przewody obwodu nie są uszkodzone ani ściśnięte i nie zawierają żadnych ciał obcych.
Uwaga:
Wiele funkcji respiratora jest niedostępnych kiedy włączony jest Klucz blokujący
. W celu uzyskania
dodatkowej pomocy, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem lub przedstawicielem producenta sprzętu.
Kiedy respirator znajduje się w trybie gotowości (jest włączony, ale wentylacja nie została rozpoczęta),
w oknie menu wentylacji i alarmu, po prawej stronie, pojawia się komunikat przypominający
operatorowi respiratora o wciśnięciu klawisza WENTYLACJA WŁ./WYŁ., w celu rozpoczęcia
wentylacji (Rysunek 5-7).
Rysunek 5-7. Przypomnienie o rozpoczęciu wentylacji
Aby rozpocząć wentylację:
Naciśnij i zwolnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ. (Rysunek 5-8, punkt 1).
• Wyłącza się niebieski wskaźnik, znajdujący się na górze po prawej stronie klawisza
WENTYLACJA WŁ./WYŁ (Rysunek 5-8, punkt 2).
• Słyszalny jest pojedynczy sygnał dźwiękowy.
• Rozpoczyna się wentylacja.
• Wartości monitorowanych parametrów wyświetlane są w oknie po prawej stronie.
Instrukcja użytkownika
5-7
Procedury eksploatacyjne
Rysunek 5-8. Rozpoczynanie wentylacji
5.4
Zakończenie wentylacji
OSTRZEŻENIE
Nie należy dopuścić, aby pacjent pozostawał podłączony do respiratora w czasie gdy wentylacja zostanie
zakończona, ponieważ pacjent może być narażony na wdychanie znaczących ilości wydychanych gazów,
szczególnie dwutlenku węgla. W pewnych okolicznościach, wdychanie dwutlenku węgla może prowadzić
do niedostatecznej wentylacji, uduszenia, poważnych obrażeń lub zgonu.
Respirator można wyłączyć w każdej chwili.
Aby wyłączyć respirator:
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ. (Rysunek 5-8, element 1) przez trzy (3)
sekundy.
• W oknie monitorowania pojawia się komunikat przypominający użytkownikowi
o konieczności przytrzymania przycisku, jak pokazano na poniższym rysunku:
Rysunek 5-9. Zakończenie wentylacji (1)
5-8
Instrukcja użytkownika
Wyłączanie respiratora
2. W czasie przytrzymania przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.:
• Wyświetlony zostanie nowy komunikat proszący użytkownika o ponowne naciśnięcie klawisza
w celu potwierdzenia zatrzymania wentylacji (pokazany na poniższej ilustracji).
Rysunek 5-10. Zakończenie wentylacji (2)
• Słyszalne są dwa sygnały dźwiękowe.
3. Zwolnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
4. Naciśnij ponownie klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ., aby potwierdzić zatrzymanie wentylacji; w
przeciwnym wypadku wentylacja będzie kontynuowana.
• Wentylacja zostaje zakończona.
• Zapala się niebieski wskaźnik LED, znajdujący się na górze po prawej stronie klawisza
WENTYLACJA WŁ./WYŁ (Rysunek 5-8, punkt 2), wskazujący że wentylacja jest w trybie
gotowości.
• Wyświetla się monit dotyczący rozpoczęcia kolejnej wentylacji (patrz Rysunek 5-7 na
stronie 5-7).
5.5
Wyłączanie respiratora
OSTRZEŻENIE
Po ponownym włączeniu respiratora, urządzenie natychmiast rozpocznie wentylację - bez konieczności
wcześniejszego wciśnięcia przez użytkownika przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
Po użyciu respiratora należy obchodzić się z nim ostrożnie, szczególnie przy wysokich temperaturach
otoczenia. Niektóre powierzchnie respiratora mogą być bardzo gorące, nawet jeśli nie zostaną
przekroczone specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa.
Przełącz wyłącznik I/O na położenie O (wył.), aby wyłączyć respirator.
• Wyłącza się niebieski wskaźnik LED, znajdujący się na górze po prawej stronie klawisza
WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
• Ekran respiratora wyłącza się.
Uwaga:
Kiedy respirator zostanie całkowicie zatrzymany, ale wciąż będzie podłączony do zasilania sieciowego (zielony
wskaźnik zasilania sieciowego świeci się), akumulator wewnętrzny będzie nadal się ładował.
Kiedy podczas wentylacji zostanie wyłączony przycisk zasilania, uruchomi się ciągły alarm. Po ponownym
włączeniu zasilania, respirator podejmie pracę bez konieczności wciskania przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
Instrukcja użytkownika
5-9
Procedury eksploatacyjne
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
5-10
Instrukcja użytkownika
6 Akumulator wewnętrzny
OSTRZEŻENIE
Przed użyciem respiratora z zewnętrznym źródłem zasilania prądem stałym należy sprawdzić, czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12 – 30 V prądem stałym (poprzez przewód zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
Maksymalny zalecany okres trwałości wewnętrznego akumulatora wynosi dwa (2) lata. Nie wolno używać
akumulatora, który przed pierwszym wykorzystaniem był przechowywany przez dwa lata lub dłużej.
W celu zmaksymalizowania okresu przydatności do użycia należy okresowo ładować akumulator. Nie
przechowywać wewnętrznego akumulatora przez dłuższy okres bez ładowania, ponieważ może to skrócić
maksymalny okres trwałości.
Mimo, że Respirator Puritan Bennett™ 520 spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa, i mimo iż
wewnętrzna litowo-jonowa bateria urządzenia jest uznawana za ładunek niebezpieczny w czasie
transportu, jej pojemność nie przekracza wartości progowej 100 Wh i z tego względu jest ona wykluczona
z klasy 9 ładunków niebezpiecznych – Różne. Dlatego też Respirator Puritan Bennett™ 520 i/lub związana
z nim bateria litowo-jonowa podlegają pewnym warunkom transportowym zgodnie z przepisami o
ładunkach niebezpiecznych w transporcie powietrznym (IATA: International Air Transport Association pol. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), Międzynarodowym Kodeksem Ładunków
Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods code) w transporcie morskim i
Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Ładunków Niebezpiecznych Drogą Lądową
(ang. International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) w Europie. Przepisy te nie dotyczą osób
prywatnych przewożących urządzenie, jednak w przypadku transportu powietrznego zastosowanie mają
pewne wymagania. Podczas transportu powietrznego, Respirator Puritan Bennett™ 520 można zdać na
bagaż lub przewozić jako bagaż podręczny. Baterie zapasowe mogą być wniesione na pokład wyłącznie
jako bagaż podręczny. Klasyfikacja ta i normy mogą różnić się w zależności od kraju i środka transportu.
Dlatego też zaleca się, aby użytkownicy przed rozpoczęciem podróży uzyskali informacje u przewoźnika /
linii lotniczej, o tym jakie środki należy podjąć.
6.1
Pojemność akumulatora
Rezerwowa pojemność akumulatora wewnętrznego zależy od poziomu parametrów wentylacji,
warunków środowiskowych (głównie od temperatury) i charakterystyki fizjologicznej pacjenta.
Przy całkowicie naładowanym akumulatorze, w normalnej temperaturze pokojowej 25 ºC (± 5 ºC),
można oczekiwać, że respirator będzie działał zasilany z akumulatora wewnętrznego przez średni czas
przedstawiony w Tabela 6-1.
Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić tylko gdy respirator jest zasilany z akumulatora.
Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora należy chwilowo odłączyć zasilanie sieciowe
(w czasie gdy respirator jest w trybie gotowości lub zapewnia wentylację) i odczytać procent
naładowania wyświetlany obok ikony akumulatora znajdującej się na górze ekranu respiratora.
Instrukcja użytkownika
6-1
Akumulator wewnętrzny
Tabela 6-1. Pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego
Wyświetlane wartości
Średni czas eksploatacji przy zasilaniu z akumulatora
wewnętrznego1
Vt 200 ml (± 5 ml)
PIP  10 mbar (± 2 mbar)
5 godzin (–10%)
Rtot  20 oddechów na minutę
Vt 300ml (± 5 ml)
PIP  20 mbar (± 2 mbar)
4 godziny (–10%)
Rtot  15 oddechów na minutę
Vt500 ml (± 5 ml)
PIP  30 mbar (± 2 mbar)
3 godziny (–10%)
Rtot  15 oddechów na minutę
Vt750 ml (± 5 ml)
PIP  45 mbar (± 2 mbar)
Rtot  20 oddechów na minutę
2 godziny (–10%)
(Maksymalne parametry wentylacji)
1. Przedstawione średnie czasy działania dotyczą w pełni naładowanego akumulatora z mniej niż 50 cyklami
naładowania/rozładowania. Rzeczywisty czas działania może być krótszy od czasu średniego w zależności od
poziomu parametrów wentylacji, warunków otoczenie (głównie temperatury) oraz fizjologicznych
charakterystyk pacjenta.
6.2
Zasilanie z akumulatora
OSTRZEŻENIE
Przed użyciem wewnętrznego akumulatora respiratora należy upewnić się, że jest on całkowicie
naładowany i utrzymuje ładunek.
Respiratory zapasowe lub przechowywane powinny być podłączone do zasilania sieciowego, aby chronić
integralność akumulatora.
Uwaga:
Kiedy urządzenie zostanie po raz pierwszy włączone po całkowitym rozładowaniu akumulatora wewnętrznego,
może włączyć się brzęczyk lub alarmy akumulatora. Podłącz do źródła zasilania sieciowego i włącz ponownie.
W przypadku przerwy w zasilaniu sieciowym lub odłączenia zewnętrznego zasilania sieciowego lub
prądem stałym, respirator automatycznie przechodzi na zasilanie z akumulatora wewnętrznego i:
• Na górze, w wierszu z informacjami ogólnymi wyświetla się symbol akumulatora.
• Pojemność rezerwowa akumulatora wyświetlana jest po prawej stronie symbolu akumulatora.
• Wskaźnik akumulatora wewnętrznego znajdujący się na górze po lewej stronie panelu
przedniego respiratora stale się świeci (Rysunek 6-1).
6-2
Instrukcja użytkownika
Zasilanie z akumulatora
Rysunek 6-1. Wskaźnik akumulatora wewnętrznego
• Aktywowany jest alarm utraty zewnętrznego zasilania.
Jeśli wentylacja zostanie zatrzymana, pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego jest
wyświetlana jako procent naładowania akumulatora. Patrz: Rysunek 6-2.
Rysunek 6-2. Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w procentach
Jeśli respirator działa, pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego jest chwilowo wyświetlana
jako procent. Następnie, kiedy respirator obliczy pozostały czas działania akumulatora (co zajmuje
około dwóch minut, w zależności od zużycia energii przez respirator), pojemność rezerwowa
akumulatora wewnętrznego jest wyświetlana w godzinach i minutach (zaokrąglonych do najbliższych
piętnastu minut). Patrz: Rysunek 6-3.
Rysunek 6-3. Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w godzinach i minutach
Alarmy „AKUMULATOR PRAWIE ROZŁADOWANY” i „AKUMULATOR ROZŁADOWANY” (patrz rozdział 3,
„Alarmy i rozwiązywanie problemów”) są wyzwalane kiedy zmniejszy się pojemność rezerwowa
akumulatora wewnętrznego.
Instrukcja użytkownika
6-3
Akumulator wewnętrzny
OSTRZEŻENIE
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien być
eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło zasilania nie
jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite wyładowanie akumulatora wewnętrznego. Gdy
poziom naładowania akumulatora wewnętrznego będzie niski, wygenerowany zostanie alarm. Patrz
Tabela 3-1, Omówienie alarmów.
Aby utrzymać wentylację, po uruchomieniu alarmu „AKUMULATOR PRAWIE ROZŁADOWANY” należy
natychmiast podłączyć respirator do zasilania sieciowego i ponownie naładować akumulator wewnętrzny.
Od czasu aktywowania alarmu „AKUMULATOR ROZŁADOWANY”, jeśli respirator nie zostanie
podłączony do zewnętrznego źródła zasilania, mogą uruchomić się inne alarmy z związku z
niewystarczającym napięciem zasilania.
W końcowej fazie rozładowania, alarm „AKUMULATOR ROZŁADOWANY” stanie się alarmem ciągłym,
a wentylacja może zostać przerwana w dowolnej chwili tej fazy.
Uwaga:
Symbol alarmu „AKUMULATOR ROZŁADOWANY” może zniknąć chwilę przed całkowitym zatrzymaniem
respiratora, ale zawsze uruchamia on końcowy, ciągły alarm, do chwili pełnego rozładowania akumulatora.
6.3
Test akumulatora
Respirator stałe i automatycznie sprawdza stan akumulatora wewnętrznego, nawet wtedy gdy
akumulator nie jest używany jako główne źródło zasilania. Alarm „AWARIA AKUMULATORA1” jest
aktywowany za każdym razem gdy wykryty zostanie problem akumulatora lub ładowarki.
Co miesiąc należy jednak odłączać respirator od zewnętrznego źródła zasilania, aby sprawdzić
poprawność działania akumulatora wewnętrznego.
6.4
Ładowanie akumulatora
W przypadku gdy poziom naładowania akumulatora zostanie uznany za niewystarczający, na
podstawie wyświetlacza pojemności rezerwowej, konieczne jest naładowanie wewnętrznego
akumulatora. Zazwyczaj, ładowanie akumulatora zaleca się kiedy poziom jego pojemność spadnie do
poziomu 80%, a także systematycznie po jego przechowywaniu i przed ponownym użyciem.
Uwaga:
Aby uniknąć zbyt wielu cykli ładowania/rozładowania i wydłużyć żywotność akumulatora w czasie podłączenia
do źródła zasilania sieciowego, akumulator nie zacznie się ładować do chwili, gdy poziom jego ładowania nie
spadnie poniżej 85%-90%.
W celu naładowania akumulatora wewnętrznego należy wykonać poniższe czynności:
Podłącz respirator do źródła zasilania prądem zmiennym.
• Zaświeci się wskaźnik „ZASILANIE SIECIOWE” (Rysunek 6-4, punkt 1).
• Wskaźnik „AKUMULATOR WEWNĘTRZNY” miga (Rysunek 6-4 punkt 2).
6-4
Instrukcja użytkownika
Przechowywanie
1
2
Rysunek 6-4. Wskaźnik zasilania podczas ładowania akumulatora
Kiedy akumulator zostanie całkowicie naładowany, wskaźnik „AKUMULATOR WEWNĘTRZNY” wyłączy
się.
OSTRZEŻENIE
Jeśli temperatura otoczenia przekracza 40°C (104°F), akumulator może nie zostać w pełni naładowany,
nawet jeśli wskaźnik ładowania „AKUMULATORA WEWNĘTRZNEGO” nie pali się. Jest to spowodowane
działaniem wewnętrznego urządzenia akumulatora, zabezpieczającego przed przegrzaniem.
Włączenie respiratora nie jest konieczne do rozpoczęcia ładowania akumulatora, działanie respiratora
podczas ładowania akumulatora zwiększy jednak czas potrzebny do jego pełnego naładowania.
Podczas ładowania zupełnie wyładowanego akumulatora, konieczne może być ładowanie respiratora
przez maksymalnie sześć (6) godzin, jeśli respirator jest w stanie gotowości lub trzynaście (13) godzin
jeśli działa wentylacja.
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym należy sprawdzić czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12–30 V prądem stałym (poprzez przewód zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
6.5
Przechowywanie
Przed przechowywaniem respiratora przez dłuższy okres wyjęcie z niego akumulatora nie jest
konieczne. Respirator należy jednak przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu o dobrej
wentylacji:
• Temperatura: około 21 °C (70 °F)
• Wilgotność: wilgotność względna poniżej 80%
Uwaga:
Kiedy urządzenie jest przechowywane, należy je co miesiąc ponownie ładować, aby zmaksymalizować żywotność
akumulatora. Aby naładować akumulator, podłącz respirator do zasilania AC (sieciowego).
Jeśli akumulator będzie przechowywany dłużej niż jeden miesiąc w temperaturze wyższej niż 21 °C
(70 °F) lub dłużej niż jeden lub dwa tygodnie w temperaturze wyższej niż 45 °C (113 °F), pojemność
rezerwowa akumulatora może zmienić się. Przed ponownym wykorzystaniem akumulatora konieczne
będzie jego naładowanie.
Instrukcja użytkownika
6-5
Akumulator wewnętrzny
Jeśli respirator był przechowywany dłużej niż 30 dni, należy podłączyć go do zasilania sieciowego,
włączyć za pomocą przycisku I/O znajdującego się z tyłu respiratora, a przed rozpoczęciem wentylacji,
pozostawić go do naładowania przez 15 minut.
Akumulatora nie wolno przechowywać przez okres dłuższy niż dwa lata, bez względu na warunki
przechowywania.
Uwaga:
Przed odłączeniem źródła zasilania sieciowego należy całkowicie naładować akumulator wewnętrzny.
6-6
Instrukcja użytkownika
7 Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje. Brudny
lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po każdym
użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator.
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po obsłudze respiratora lub jego akcesoriów, należy dokładnie
umyć ręce.
7.1
Czyszczenie respiratora
Przed i po zastosowaniu u pacjenta, a także wtedy kiedy będzie to konieczne, należy wyczyścić
wszystkie zewnętrzne panele i powierzchnie, aby utrzymać respirator w czystości. Respirator należy
czyścić okresowo, zawsze gdy jest zabrudzony, przed konserwacją i przed przechowywaniem go.
OSTRZEŻENIE
Należy uważnie stosować wszystkie roztwory i produkty czyszczące. Należy przeczytać i przestrzegać
instrukcji dotyczących roztworów czyszczących, używanych do czyszczenia respiratora. Używać wyłącznie
roztworów wymienionych w Tabela 7-1.
Nigdy nie należy zanurzać respiratora w żadnym płynie i należy natychmiast wycierać płyn z powierzchni
urządzenia.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności baterii lub części elektrycznych, nie wolno
pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór chłodzący
znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
Aby oczyścić powierzchnię respiratora:
1. Namoczyć czystą, miękką ściereczkę w roztworze łagodnego mydła i wody lub w innym
zatwierdzonym roztworze. Lista zatwierdzonych roztworów czyszczących znajduje się w
Tabela 7-1.
2. Mocno wycisnąć ściereczkę, aby usunąć nadmiar płynu.
3. Delikatnie przetrzeć zewnętrzną obudowę respiratora, uważając aby nadmiar płynu nie dostał się
do otworów na powierzchni respiratora. Patrz powyższe ostrzeżenie.
4. Osuszyć powierzchnię respiratora czystą, miękką, bezkłaczkową ściereczką.
Instrukcja użytkownika
7-1
Czyszczenie
Tabela 7-1. Zatwierdzone roztwory czyszczące do zewnętrznych powierzchni respiratora
Opis
Delikatny płyn do zmywania naczyń.
70% alkohol izopropylowy (alkohol
techniczny)
10% wybielacz chlorowy(90% wody
z kranu)
Aldehyd glutarowy
Szpitalne środki dezynfekujące
Woda utleniona
15% amoniak (85% woda z kranu)
Domowe środki czyszczące na bazie
amoniaku
Domowe środki czyszczące
7.2
Czyszczenie akcesoriów
Akcesoria i elementy respiratora, w tym obwód pacjenta, należy czyścić zgodnie z instrukcjami
producenta.
OSTRZEŻENIE
Codziennie oraz po każdym złożeniu, czyszczeniu lub ponownym złożeniu obwodu pacjenta należy
sprawdzić czy przewody i inne elementy nie są popękane i nieszczelne oraz czy wszystkie połączenia są
prawidłowe.
Płynnych środków czyszczących nie należy używać wewnątrz obwodu pacjenta ani na elementach drogi
przepływu gazu. Obwód pacjenta należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
7.3
Czyszczenie respiratora przy zmianie pacjenta
Aby przygotować respirator dla nowego pacjenta, należy wykonać następujące
czynności:
1. Zmienić obwód pacjenta i wszystkie filtry.
2. Wyczyścić respirator. (Patrz część 7.1, ‘Czyszczenie respiratora”.)
7-2
Instrukcja użytkownika
8 Rutynowa konserwacja
OSTRZEŻENIE
CODZIENNIE należy sprawdzać obwód pacjenta, aby upewnić się, że nie są widoczne żadne oznaki
uszkodzenia, że jest on prawidłowo podłączony i nie ma w nim nieszczelności.
Użytkownik nie powinien sam próbować otwierać, naprawiać ani w inny sposób serwisować respiratora.
Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, uszkodzić respirator i/lub unieważnić
gwarancję. Tylko personel autoryzowany i wykwalifikowany przez firmę Covidien powinien naprawiać,
otwierać i serwisować respirator.
8.1
Wymiana filtra wlotu powietrza
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany. Jest to szczególnie istotne
w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany na wózku inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe
mogą spowodować szybsze zabrudzenie filtra.
Niewymienienie brudnego filtru wlotu powietrza, lub eksploatacja respiratora bez filtra, może
spowodować poważne uszkodzenie respiratora.
Filtr wlotu powietrza przeznaczony jest do użytku u jednego pacjenta. Nie jest urządzeniem
wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub używać ponownie.
Jeśli respirator używany jest w pomieszczeniu, co miesiąc należy sprawdzać stan filtru wlotu
powietrza. Jeśli respirator używany jest na zewnątrz lub w środowisku zakurzonym, filtr wlotu
powietrza należy sprawdzać co tydzień i w razie konieczności wymieniać.
Wymiana filtra wlotu powietrza:
1. Przytrzymaj filtr palcami (patrz Rysunek 8-1, punkt 1).
2. Wyjmij filtr (Rysunek 8-1, punkt 2) i wyrzuć.
3. Włóż do urządzenia nowy filtr i upewnij się że:
a. Strona drobnocząsteczkowa jest skierowana na zewnętrz, od respiratora.
b. Filtr jest dobrze zainstalowany w obudowie. Prawidłowe zainstalowanie filtra zapobiega
przedostaniu się cząsteczek do urządzenia.
Instrukcja użytkownika
8-1
Rutynowa konserwacja
2
1
Rysunek 8-1. Wymiana filtra wlotu powietrza
8.2
Zalecany harmonogram konserwacji
Materiały eksploatacyjne i częstotliwość wymiany
Przy normalnych warunkach użytkowania – względnie bezpyłowe środowisko i brak uszkodzeń
urządzenia i jego elementów (wstrząsy, pęknięcia, znaczące zabrudzenie) – zalecana jest następująca
częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych respiratora:
Tabela 8-1. Materiały eksploatacyjne i częstotliwość wymiany
Elementy
Filtr wlotu powietrza
(piankowy+drobnocząsteczkowy)
Filtr bakteryjny wdechowy
Obwód pacjenta
Zalecana częstotliwość wymiany
Raz w miesiącu lub częściej, w zależności od stopnia zabrudzenia
Zapoznać się z zaleceniami producenta
Zapoznać się z zaleceniami producenta
Do jednorazowego użytku u jednego pacjenta
Uwaga:
Listę części i akcesoriów zawiera Załącznik E, „Części i akcesoria”, lub należy skontaktować się z przedstawicielem
serwisu lub wejść na stronę http://www.respiratorysolutions.covidien.com.
Informacje na temat dodatkowych akcesoriów, nie koniecznie uznanych za materiały eksploatacyjne można
znaleźć u ich producenta.
Aby zapobiec ryzyku zakażenia krzyżowego, firma Covidien zaleca zastosowanie filtrów STERIVENT
(Ref: 351/5856 lub równoważny), które chronią port wylotowy pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Należy go
wymieniać wtedy, gdy jest to konieczne – nawet przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany,
w szczególności gdy respirator jest zainstalowany na wózku inwalidzkim. Warunki środowiskowe mogą
spowodować szybsze zanieczyszczenie filtra.
8-2
Instrukcja użytkownika
Pomoc serwisowa
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować niesprawność urządzenia, jego nadmierne
przegrzanie, utratę pewnych funkcji i, w dłuższym okresie, negatywnie wpłynąć na trwałość
respiratora.
Konserwacja wewnętrznego akumulatora
W celu sprawdzenia prawidłowego działania akumulatora, nie trzeba go wyjmować.
Okresowy test akumulatora wewnętrznego
Respirator stałe i automatycznie sprawdza stan akumulatora wewnętrznego, nawet wtedy gdy
akumulator nie jest używany jako główne źródło zasilania.
Należy jednak CO MIESIĄC sprawdzać stan jego naładowania, odłączając respirator od zewnętrznego
źródła zasilania (patrz część 6.2, „Zasilanie z akumulatora”). Test taki jest konieczny po otwarciu
respiratora lub po dłuższym okresie jego nieużywania (jeden miesiąc lub dłużej), aby sprawdzić
prawidłowe działanie połączeń wewnętrznych, łączących akumulator z innymi elementami.
OSTRZEŻENIE
Maksymalny zalecany okres trwałości wewnętrznego akumulatora wynosi dwa (2) lata. Nie wolno używać
akumulatora, który przed pierwszym wykorzystaniem był przechowywany przez dwa lata lub dłużej.
W celu zmaksymalizowania okresu przydatności do użycia należy okresowo ładować akumulator. Nie
przechowywać wewnętrznego akumulatora przez dłuższy okres bez ładowania, ponieważ może to skrócić
maksymalny okres trwałości.
Wymiana wewnętrznego akumulatora
Akumulator wewnętrzny należy wymieniać kiedy jego pojemność spadnie poniżej 1920 mAh. Proszę
pamiętać, że ze względu na ochronę środowiska, respiratora i jego części – w tym akumulatora
wewnętrznego – nie można wyrzucać z odpadami gospodarczymi. Respirator i jego części należy
przekazać do selektywnej zbiórki odpadów i możliwego recyklingu, oraz przestrzegać wszystkich
właściwych przepisów.
Uwaga:
Ponieważ całkowita liczba cykli ładowania/rozładowania wynosi około 300, może zostać wykryty 20% spadek
potencjału.
8.3
Pomoc serwisowa
OSTRZEŻENIE
Jeśli istnieje podejrzenie problemu z respiratorem, NAJPIERW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PACJENT NIE JEST
ZAGROŻONY. Jeśli to konieczne, należy odłączyć pacjenta od respiratora i zapewnić mu alternatywny
sposób wentylacji.
Użytkownik nie powinien sam próbować otwierać, naprawiać ani w inny sposób serwisować respiratora.
Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, uszkodzić respirator i/lub unieważnić
gwarancję. Respirator może być otwierany, naprawiany lub serwisowany wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
W przypadku problemów z respiratorem, patrz patrz rozdział 3, „Alarmy i rozwiązywanie problemów”
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu
lub firmą Covidien.
Szczegółowe informacje kontaktowe lokalnego serwisu technicznego Covidien znajdują się w sekcji
„Wsparcie techniczne” , w rozdziale Przedmowa.
Instrukcja użytkownika
8-3
Rutynowa konserwacja
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
8-4
Instrukcja użytkownika
A Specyfikacje
A.1
Fizyczne
Tabela A-1. Opis fizyczny (z wyłączeniem akcesoriów)
Waga respiratora
4,5 kg (9,9 lb.)
Wymiary respiratora
szerokość 235 mm x głębokość 315 mm x wysokość 154 mm
Szerokość 9,25 cala x Głębokość 12,40 cala x Wysokość 6,0 cali
Złącza
Złącze odnogi wdechowej: ISO 22 mm (ŚZ) stożkowe
Wlot tlenu: Złącze żeńskie z zaworem
Pojemność przewodów
powietrznych urządzenia
2000 ml
Objętość obwodu
oddechowego
•
Dla dorosłych,
jednoodnogowy
550 ml
•
Pediatryczny,
jednoodnogowy
300 ml
Filtr wlotu powietrza
Wymiary: 70długość mm x szerokość 60 mm
Skład: Elektrostatyczny materiał filtrujący z włókna polipropylenowego,
laminowany na piankę poliuretanową o otwartych porach.
Skuteczność: 99,999982% przy 30 L/m (filtruje drobnoustroje 3,3 μm)
Wymagania dot.
wdechowego filtra
bakteryjnego
A.2
Maksymalny dopuszczalny opór przepływu: 4 mbar przy 60 l/m
Elektryczne
Tabela A-2. Zasilanie prądem zmiennym
Napięcie
Częstotliwość
Zużycie energii
100 V prąd zmienny do 240 V prąd zmienny
50 Hz/60 Hz
maks. 180 VA
12 V prąd stały
Nie dot.
8.3 A
30 V prąd stały
Nie dot.
3.3 A
Tabela A-3. Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
Napięcie
25,2 V prąd stały
Pojemność pełnego naładowania
2,4 Ah
Wartość znamionowa w amperogodzinach
W trybie gotowości: < 1,5 Ah
Podczas wentylacji: < 0,5 Ah
Wartość znamionowa w watogodzinach
Instrukcja użytkownika
od 62 Wh do 63 Wh
A-1
Specyfikacje
Tabela A-3. Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy (ciąg dalszy)
Prąd ładowania
•
•
Tryb gotowości
Tryb wentylacji
1,5 A/godz. (czas trwania:
< 4 godz.)
0.5 A/godz. (czas trwania:
< 8 godz.)
Średni czas działania przy 25 °C (± 5 ºC) , z całkowicie naładowanym akumulatorem (z mniej niż
50 cyklami naładowania/rozładowania) i przy następujących wyświetlanych wartościach:
Vt = 200 ml (± 5 ml), PIP = 10 mbar (± 2 mbar), Rtot = 20 bpm
5 godz. (–10%)
Vt = 300 ml (± 5 ml), PIP = 20 mbar (± 2 mbar), Rtot = 15 bpm
4 godz. (–10%)
Vt = 500 ml (± 5 ml), PIP = 30 mbar (± 2 mbar), Rtot = 15 bpm
3 godz. (–10%)
Vt = 750 ml (± 5 ml), PIP = 45 mbar (± 2 mbar), Rtot = 20 bpm
2 godz. (–10%)
(ustawienia maksymalne)
Tabela A-4. Alarm zdalny
Port zdalnego alarmu :
4
Inaczej nazywany portem wezwania
pielęgniarki, zapewnia zdalne ostrzeżenia
o stanach alarmowych respiratora.
3
6
1
Przykładem otoczenia, w którym wymagane
może być zastosowanie takiej funkcji jest
używanie respiratora w izolatce.
7
8
Opis pinów wezwania pielęgniarki
(widok z tyłu respiratora)
Respirator sygnalizuje alarm, za pomocą
sygnału zwiernego lub rozwiernego.
Zdalny alarm jest aktywowany w chwili, gdy
wystąpi stan alarmowy, pod warunkiem że
nie ma miejsca żadna z poniższych sytuacji:
5
2
Pin
Sygnał
Kolor drucika
alarmu
zdalnego
1
wspólny przekaźnik
czarny
2
sygnał zwierny (NO)
brązowy
3
sygnał rozwierny (NC)
pomarańczowy
4
zasilanie zdalne (nie używane)
5
Sygnał RX (nie
używane)
6
Sygnał TX (nie
używane)
7
zasilanie zdalne +
(nie używane)
•
Funkcja wyłączenia dźwięku jest
aktywna
• Respirator jest wyłączony.
Port alarmu zdalnego to żeńskie złącze
8-pinowe. Dopuszczalne natężenie prądu
wynosi 100 mA przy 24 V zasilaniu prądem
stałym (maks.).
A-2
Instrukcja użytkownika
Wskaźnik i alarmy
A.3
Wskaźnik i alarmy
Tabela A-5. Wskaźniki zasilania
Wentylacja WŁ./WYŁ.
Zasilanie
sieciowe
Zasilanie
prądem stałym
Akumulator wewnętrzny
•
Zielony
Zielony
•
•
Niebieski w trybie
gotowości
Nie pali się jeśli trwa
wentylacja.
•
Miga jeśli trwa ładowanie
akumulatora.
Podświetlony w sposób ciągły
jeśli respirator jest zasilany z
akumulatora wewnętrznego.
Tabela A-6. Wskaźniki alarmów
Wysoki priorytet
Średni priorytet
Czerwona migająca dioda LED
Żółta migająca dioda LED
Tabela A-7. Alarmy dźwiękowe
A.4
Dźwięk wyłączony
Głośność alarmu
60 s ± 1 s
od 65 do 85 dB (A) ± 10% w odległości 1 metra
Wydajność
A.4.1 Specyfikacje
Tabela A-8. Specyfikacje i tolerancja parametrów wydajnościowych
Ustawienia
Zakres
Tolerancja
Ciśnienie
5 do 55 mbar
± (1 mbar +10%)
Czas
0,3 do 2,4 s
± 50 ms lub 10%, w zależności od
tego, która wartość jest większa
Szybkość
1 do 60 oddechów na
minutę
± 1 bpm
Czułość wdechu
1P do 5
N/D
Czułość wydechowa
5 do 95%
± (4 l/m +10%) docelowego
przepływu wydechowego, w oparciu
o E Sens w przeciągu 50 ms
Wd:Wy
1:4 do 1:1
± 50 ms lub 10%, w zależności od
tego, która wartość jest większa
I/T
20% do 50%
± 50 ms lub 10%, w zależności od
tego, która wartość jest większa
Instrukcja użytkownika
A-3
Specyfikacje
A.5
Monitorowane parametry
Tabela A-9. Tolerancje parametrów monitorowanych
Parametry respiratora
Tolerancja
Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP)
± (2 mbar + 8%)
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
(PEEP)1
± (2 mbar + 8%)
Wdechowa objętość oddechowa (VTI)
± (10 ml + 10%VTI)*Czułość oddechów
Całkowita częstość oddechów (Rtot)
± 1 bpm
Stosunek I:E (I:E)
± 50 ms lub 10%, w zależności od tego,
która wartość jest większa
Stosunek I/T (I/T)
± 50 ms lub 10%, w zależności od tego,
która wartość jest większa
Czas wdechu (I Time)
± 100 ms
Wdechowa objętość minutowa (M Vol)
± (10ml + 10%)
Przeciek
± (3 l/m + 20%)
Indeks bezdechu (AI)
± 1 epizod/godz.
Czas bezdechu
±1 s
% spontanicznego (Spont)
±1%
1. Respiratora Puritan Bennett™ 520 nie posiada możliwości redukowania ciśnienia do poziomu poniżej ciśnienia
PEEP w czasie fazy wydechowej.
A.6
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Tabela A-10 wymienia zakresy, rozdzielczości i dokładności ustawień respiratora, ustawień alarmów
i danych pacjenta.
Tabela A-10. Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora
Ustawienia respiratora
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Tryb
Zakres: P A/C, PSV, CPAP
Rozdzielczość: N/D
Dokładność: N/D
Wartość domyślna: P A/C
VTdocelowa (Docelowa obj. oddech.)
Zakres: 50 ml do 2000 ml
Rozdzielczość: 10 ml
Dokładność: Docelowa objętość oddechowa < VTI
< docelowa objętość oddechowa +20% jeśli wartość maks.
P jest wystarczająco wysoka by osiągnąć docelową objętość
oddechową
Wartość domyślna: WYŁ. (100 mL)
Szczytowe ciśnienie wdechu
Zakres: 5 mbar do 55 mbar w konfiguracji z zaworem
(PIP)
Zakres: 5 mbar do 30 mbar w konfiguracji z kompensacją
nieszczelności
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) ustawienia P Control + PEEP
Wartość domyślna: 15 mbar
Zależy od PEEP, kiedy ciśnienie względne ustawione jest na
TAK
A-4
Instrukcja użytkownika
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Tabela A-10. Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora (ciąg dalszy)
Ustawienia respiratora
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Kontrola ciśnieniem
Zakres: 5 mbar do 55 mbar w konfiguracji z zaworem
(P Control)
Zakres: 6 mbar do 30 mbar w konfiguracji z kompensacją
nieszczelności
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) ustawienia P Control + PEEP
Wartość domyślna: 15 mbar
Zależy od PEEP, kiedy ciśnienie względne ustawione jest na
TAK
Wspomaganie ciśnieniem (P Support)
Zakres: WYŁ. lub 5 mbar do 55 mbar w konfiguracji z zaworem
Zakres: 6 mbar do 30 mbar w konfiguracji z kompensacją
nieszczelności
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) ustawienia P Support + PEEP
Wartość domyślna: 15 mbar
Zależy od PEEP, kiedy ciśnienie względne ustawione jest na
TAK
Stosunek I:E (I:E)
Zakres: od 1:1 do 1:4
Rozdzielczość: 1/0,1 s
Dokładność: ± 50 ms lub 10%, w zależności od tego, która
wartość jest większa
Wartość domyślna: 1/2
Stosunek I/T (I/T)
Zakres: 20% do 50%
Rozdzielczość: 1%
Dokładność: ± 50 ms lub 10%, w zależności od tego, która
wartość jest większa
Wartość domyślna: 33%
Częstość oddechów (R-Rate)
Zakres: 5 oddechów na minutę do 60 oddechów na minutę
w trybie P A/C
Rozdzielczość: 1 oddechów na minutę
Dokładność: ± 1 bpm
Wartość domyślna: 13
Czułość wdechu (Wyzw I)
Zakres: 1P-5
Rozdzielczość: 1
Dokładność: Nie dot.
Wartość domyślna: 2
w trybie CPAP, czułość wdech. ustawiona jest na 2 i nie można
jej regulować.
Czułość wydechowa (Wyzw E)
Zakres: 5% do 95% przepływu szczytowego
Rozdzielczość: 5%
Dokładność: ± (4 l/m +10%) docelowego przepływu
wydechowego, w oparciu o Wyzw E w przeciągu 50ms
Wartość domyślna: 25%
W trybie CPAP, Czułość wydech. ustawiona jest na 25% i nie
można jej regulować.
Instrukcja użytkownika
A-5
Specyfikacje
Tabela A-10. Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora (ciąg dalszy)
Ustawienia respiratora
Zakres, rozdzielczość i dokładność
PEEP
Zakres: WYŁ. do 20 mbar
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) mbar
Wartość domyślna: WYŁ.
Zależy od: PIP w trybach P A/C i PSV, kiedy ciśnienie względne
ustawione jest na TAK
Narastanie
Zakres: 1-4
Rozdzielczość: 1
Wartość domyślna: 2
Zależy od: Czas wdechu (Insp time)
Awaryjna częstość oddechów (RRa Apnea)
Zakres: 4-40 oddechów na minutę
Rozdzielczość: 1 oddechów na minutę
Wartość domyślna: 13
Zależy od: Czas Ti Min
Czas bezdechu (Ta Apnea)
Zakres: AUTO lub 1-60 s
Rozdzielczość: 1 s
Wartość domyślna: AUTO
Zależy od: Awaryjnej częst. oddech. (RRa Apnea)
W PSV, czas bezdechu: AUTO = 60/RRa Apnea
W CPAP, czas bezdechu: AUTO = 30
Minimalna wdechowa objętość oddechowa
(Min VTI)
Zakres: 30 ml do 1990ml
Rozdzielczość: 10 ml
Wartość domyślna: 300
Zależy od: Max VTI
Maksymalna wdechowa objętość
oddechowa (Max VTI)
Zakres: 80 ml do 3000 ml
Rozdzielczość: 10 ml
Wartość domyślna: 2000 ml
Zależy od: Min VTI
Maksymalna częstość oddechów (Max Rtot)
Zakres: 10 bpm do 70 bpm
Rozdzielczość: 1 oddechów na minutę
Wartość domyślna: WYŁ.
Zależy od: Częstości oddech. (R-Rate)
Minimalny czas wdechu (Czasi Min)
Zakres: 0,1 do 2,8s
Rozdzielczość: 0,1 s
Wartość domyślna: AUTO (Czas narastania + 300 ms)
Zależy od: Czas Ti Max, awaryjnej częstości oddech.
(RRa Apnea), czasu narastania
Maksymalny czas wdechu (Czas Ti Max)
Zakres: 0,8 do 3 s
Rozdzielczość: 0,1 s
Wartość domyślna: AUTO {Min [3 s; (30/częstość oddech)]}
Zależy od: Czasi Min, częstość oddech.
A.7
Warunki środowiskowe
Należy przestrzegać wymienionych poniżej warunków środowiskowych:
A-6
Instrukcja użytkownika
USB
Tabela A-11. Warunki dot. środowiska przechowywania i transportu
Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie
atmosferyczne
Wysokość n.p.m.
-40 °C do +70 °C
10% do 95% wilg. wzgl.
500 hPa do 1060 hPa
-152 m do 3964 m
(7,2 psi do 15,4 psi)
(-500 stóp do 13 000 stóp)
(-40 °F do +158 °F)
Tabela A-12. Warunki dot. środowiska pracy
Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie
atmosferyczne
Wysokość n.p.m.
+5 °C do 40 °C
10% do 95% wilg. wzgl.
600 hPa do 1100 hPa
-152 m do 3964 m
(8,7 psi do 16,0 psi)
(-500 stóp do 13 000 stóp)
(+41 °F do 104 °F)
Podczas użytkowania w ekstremalnych warunkach, wykraczających poza powyższe zalecenia, ale
mieszczących się w limitach napięcia zasilania wynoszącego –20%, w stosunku do nominalnej
temperatury lub temperatury wynoszącej 45 °C (113 °F) i wilgotności 75% wilg. wzgl., respirator nie
powinien funkcjonować nieprawidłowo ani stanowić zagrożenia dla użytkownika. Jednak dłuższa lub
częsta eksploatacja urządzenia w takich ekstremalnych warunkach może spowodować przedwczesne
zużycie elementów lub konieczność częstszej konserwacji.
A.8
USB
Tabela A-13. Specyfikacje urządzenia USB
Charakterystyka
Obsługiwane formaty
Kompatybilność USB
Pamięć flash USB: USB 2.0 lub USB 1.1
Format pliku pamięci
32-bitowy format USB (wielkość sektora: 512 - 2,048 bajtów)
Liczba plików
Maksymalnie 999
Pojemność USB
128 MB do 4 GB
Tabela A-14. Charakterystyka przesyłania danych
A.9
Opis danych respiratora
Pojemność
Pojemność tendencji
86 MB
Pojemność zdarzeń
512 KB lub 5 500 zdarzeń
Pojemność monitorowania
42 MB / 48 godzin
Pneumatyczne
Tabela A-15. Opór dróg oddechowych
Wdechowy
Wydechowy
1,0 mbar przy przepływie 30 l/m ± 0,1 mbar
0,5 mbar przy przepływie 30 l/m ± 0,1 mbar
3,7 mbar przy przepływie 60 l/m ± 0,1 mbar
1,1 mbar przy przepływie 60 l/m ± 0,1 mbar
Tabela A-16. Opór wlotu powietrza (Filtr)
1,1 cmH2O (1,079 mbar) przy przepływie 30 l/m
Instrukcja użytkownika
A-7
Specyfikacje
Tabela A-17. Specyfikacje wlotu tlenu
Maksymalne ciśnienie
Maksymalny przepływ
Patrz Tabela A-8, „Specyfikacje i
tolerancja parametrów wydajnościowych”
50 kPa (7 psi)
15 l/m
Tabela A-18. Specyfikacje wydajnościowe
A-8
Ciśnienie
robocze
Poziom
ciśnienia
akustycznego
Maksymalny
limit ciśnienia
Zgodność
wewnętrzna
(respirator)
Czas reakcji
wyzwolenia
wdechu (Ttr)
5 mbar – 55 mbar
30 dBA (zgodnie
z warunkami
testowania NF EN
ISO 17510-1)
60 mbar
0,0001 l/mbar
100 ms
Instrukcja użytkownika
Oświadczenie producenta
A.10 Oświadczenie producenta
Poniższe tabele, od Tabela A-19 do Tabela A-22, zawierają deklaracje producenta dotyczące emisji
elektromagnetycznych, odporności elektromagnetycznej i zalecanych odległości rozdzielenia
pomiędzy respiratorem a przenośnymi i komórkowymi urządzeniami komunikacji radiowej oraz listę
zgodnych przewodów.
OSTRZEŻENIE
Respiratora Puritan Bennett™ 520 wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności
elektromagnetycznej, powinien on być instalowany i uruchamiany zgodnie z zaleceniami znajdującymi
się w Załączniku A, „Specyfikacje”. W szczególności, na działanie urządzenia mogą mieć wpływ znajdujące
się w pobliżu komórkowe i przenośne urządzenia komunikacyjne, wykorzystujące częstotliwości radiowe,
takie jak telefony komórkowe lub inne systemy przekraczające poziomy ustalone w normie IEC 60601-1-2.
Patrz część A.10, „Oświadczenie producenta”.
Użycie akcesoriów innych niż określone, za wyjątkiem źródeł zasilania i przewodów sprzedawanych przez
firmę Covidien, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenia
zabezpieczenia sprzętu przed emisjami elektromagnetycznymi. Jeśli respirator używany jest w pobliżu
takich akcesoriów lub ustawiony jest na takich urządzeniach, należy monitorować jego pracę, aby
zweryfikować prawidłowe działanie.
Tabela A-19. Emisje elektromagnetyczne
Produkt Respiratora Puritan Bennett™ 520 jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik respiratora ma za zadanie zapewnić
pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Emisja RF
Grupa 1
Respirator wykorzystuje energię pola
radiowego (RF) wyłącznie do swoich
wewnętrznych funkcji. Dlatego też
jego emisja RF jest bardzo niska,
podobnie jak niskie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia
jakichkolwiek zakłóceń w pracy
pobliskiego sprzętu elektronicznego.
Klasa B
Respirator nadaje się do stosowania
we wszystkich instytucjach, w tym
w środowiskach domowych oraz
miejscach bezpośrednio
podłączonych do publicznej sieci
zasilania o niskim napięciu, która
zasila budynki mieszkalne.
CISPR 11 / EN 55011
Emisja RF
CISPR 11 / EN 55011
Emisja sygnałów
harmonicznych
Klasa A
IEC / EN 61000-3-2
Wahania napięcia/
Emisje migotania
Jest zgodny
IEC / EN 61000-3-3
Instrukcja użytkownika
A-9
Specyfikacje
Tabela A-20. Odporność elektromagnetyczna
Respirator jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach elektromagnetycznych środowiska
eksploatacji. Klient lub użytkownik respiratora ma za zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Test odporności
Poziom testu normy
IEC / EN 60601
Poziom zgodności
Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
± 6 kV kontaktowe
± 6 kV kontaktowe
IEC / EN 61000-4-2
± 8 kV powietrze
± 8 kV powietrze
Krótkie zwarcia /
impulsy elektryczne
± 2 kV dla linii zasilającej
± 2 kV dla linii zasilającej
IEC / EN 61000-4-4
± 1 kV dla linii
wejściowej/wyjściowej
± 1 kV dla linii
wejściowej/wyjściowej
Skok napięcia
± 1 kV linia/linia
± 1 kV linia/linia
± 2 kV linia/ziemia
± 2 kV linia/ziemia
< 5% UT
< 5% UT
(> 95% zanik UT przez
0,5 cyklu)
(> 95% zanik UT przez
0,5 cyklu)
40% UT
40% UT
(60% zanik UT przez 5 cykli)
(60% zanik UT przez 5 cykli)
70% UT
70% UT
(30% zanik UT przez 25 cykli)
(30% zanik UT przez 25 cykli)
< 5% UT
< 5% UT
(> 95% zanik UT przez 5 s)
(> 95% zanik UT przez 5 s)
3 A/m
3 A/m
IEC / EN 61000-4-5
Zaniki, krótkie
przerwania i wahania
napięcia linii
zasilających
IEC / EN 61000-4-11
Pole magnetyczne o
częstotliwości prądu
(50/60 Hz)
IEC / EN 61000-4-8
Wytyczne dotyczące
warunków
elektromagnetycznych
otoczenia
Posadzka powinna być
wykonana z drewna, betonu
lub płytek ceramicznych. Jeśli
posadzka jest pokryta
materiałem syntetycznym,
wilgotność względna powinna
być nie mniejsza niż 30%.
Jakość zasilania prądem
zmiennym (sieciowego)
powinna być typowa dla
środowiska szpitalnego lub
komercyjnego.
Jakość zasilania prądem
zmiennym (sieciowego)
powinna być typowa dla
środowiska szpitalnego lub
komercyjnego.
Jakość zasilania prądem
zmiennym (sieciowego)
powinna być typowa dla
środowiska szpitalnego lub
komercyjnego. Jeśli użytkownik
respiratora wymaga ciągłości
działania produktu podczas
przerw w zasilaniu sieciowym,
zaleca się zasilanie urządzenia
przy użyciu zasilacza
awaryjnego (UPS) lub
akumulatora.
Pola magnetyczne o
częstotliwości prądu
zasilającego powinny
występować na poziomie
charakterystycznym dla
typowych środowisk
szpitalnych lub komercyjnych.
Uwaga: Parametr UT to napięcie sieci elektrycznej przed zastosowaniem poziomu testowego.
A-10
Instrukcja użytkownika
Oświadczenie producenta
Tabela A-21. Odporność elektromagnetyczna – częstotliwość radiowa przenoszona i wypromieniowywana
Respirator jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach elektromagnetycznych środowiska
eksploatacji. Klient lub użytkownik respiratora ma za zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Poziom testu normy
IEC /EN 60601-1-2
Test odporności
Poziom zgodności
Wytyczne dotyczące warunków
elektromagnetycznych otoczenia





















Przewodzenie RF
3 Vrms
3 Vrms
IEC / EN 61000-4-6
150 kHz do 80 MHz poza
pasmami PNMa
150 kHz do 80 MHz poza
pasmami PNM

d=0,35√P

10 Vrms
w pasamch PNMa
10 Vrms
w pasamch PNM
d=1,2√P
10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz
10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz
Przenośnych urządzeń komunikacyjnychoraz sprzętu telefonii komórkowej należy
używać w odległości nie mniejszej od
wszelkich części produktu, włącznie
z przewodami, niż zalecana odległość
oddzielenia, obliczona na podstawie
równania odpowiedniego do
częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość rozdzielenia
Promieniowanie RF
IEC / EN 61000-4-3
d=1,2√P 80 MHz do 800 MHz
d=2,3√P 800 MHz do 2,5 GHz
gdzie symbol „P” jest maksymalną
wyjściową mocą znamionową nadajnika
w watach (W) według producenta
nadajnika, natomiast symbol „d” oznacza
zalecaną odległość oddzielenia w
metrach (m) b.
Natężenie pola pochodzącego ze
stacjonarnych nadajników RF, jak
określono przez terenowe badanie
elektromagnetyzmu, c powinno być
niższe od poziomu zgodności w każdym
zakresie częstotliwości d.
Interferencja może wystąpić w pobliżu
sprzętu mającego następujące
oznaczenie:
Instrukcja użytkownika
A-11
Specyfikacje
Tabela A-21. Odporność elektromagnetyczna – częstotliwość radiowa przenoszona i wypromieniowywana (ciąg dalszy)
Uwaga:
•
•
Przy częstotliwości 80 MHz oraz 800 MHz, ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości.
Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji. Na rozchodzenie się promieniowania
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie go przez budynki, przedmioty i ludzi.
a
Pasma PNM (przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do
27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz.
Poziomy zgodności w pasmach częstotliwości PNM od 150 kHz do 80 MHz oraz od 80 MHz do 2,5 GHz są przeznaczone do zmniejszenia prawdopodobieństwa
występowania zakłóceń spowodowanych przypadkowym wniesieniem sprzętu komunikacji przenośnej / komórkowej do obszarów przebywania pacjentów.
Z tego powodu przy wyliczaniu zalecanej odległości rozdzielania dla nadajników w tych przedziałach częstotliwości używa się dodatkowego współczynnika
10/3.
c
Mocy sygnału nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) radia przenośne, radiostacje
amatorskie, radiostacje krótkofalowe i FM, a także stacje telewizyjne nie można prognozować teoretycznie z trafnością pomiarową. Aby należycie ocenić
warunki elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu stacjonarnych nadajników radiowych, należy wykonać pomiar terenowy. Jeżeli zmierzone natężenie pola
w miejscu eksploatacji respiratora przekracza stosowny poziom zgodności radiowej, należy nadzorować pracę produktu Respiratora Puritan Bennett™ 520 pod
względem prawidłowości działania. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak zmiana
orientacji lub lokalizacji pulsoksymetru Respiratora Puritan Bennett™ 520.
d
W przypadku zakresu częstotliwości ponad 150 kHz do 80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 10 V/m.
b
Tabela A-22. Zalecana odległość oddzielenia
Respirator jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, gdzie kontrolowane są zakłócenia
spowodowane promieniowaniem RF. Klient lub użytkownik respiratora może pomóc w zapobieganiu powstawania
zakłóceń elektromagnetycznych przez utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i komórkowymi
radiowymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami), a produktem w sposób zalecony poniżej, stosownie do
maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.
Odległość oddzielenia stosowna do częstotliwości nadajnika
Znamionowa moc
wyjściowa
nadajnika (W)
150 kHz do 80 MHz
(poza pasmami PNM)
150 kHz do 80 MHz
(w pasamch PNM)
80 MHz do 800 MHz
800 MHz do 2,5 GHz
d=0,35√P
d=1,2√P
d=1,2√P
d=2,3√P
0,01
0,035 m
0,12 m
0,12 m
0,23 m
0,1
0,11 m
0,38 m
0,38 m
0,73 m
1
0,35 m
1,2 m
1,2 m
2,3 m
10
1,1 m
3,8 m
3,8 m
7,3 m
100
3,5 m
12 m
12 m
23 m
W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej innej niż jedna z powyższych, zalecaną odległość oddzielania
d w metrach (m) można oszacować za pomocą odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika równania, przy czym P to
maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika.
Uwaga:
•
•
Przy częstotliwości 80 MHz oraz 800 MHz, ma zastosowanie odległość oddzielenia dla wyższego zakresu częstotliwości.
Pasma PNM (przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz;
13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz.
•
Przy wyliczaniu zalecanej odległości rozdzielania dla nadajników w pasmach częstotliwości PNM od 150 kHz do 80 MHz
oraz od 80 MHz do 2,5 GHz używany jest dodatkowy współczynnik 10/3, który ma zmniejszać prawdopodobieństwo
występowania zakłóceń spowodowanych przypadkowym wniesieniem sprzętu komunikacji przenośnej / komórkowej
do obszarów przebywania pacjentów.
•
Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji. Na rozchodzenie się promieniowania
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie go przez budynki, przedmioty i ludzi.
A-12
Instrukcja użytkownika
Zgodność z normami i klasyfikacja IEC
Tabela A-23. Zgodne przewody i akcesoria
Przewód lub akcesorium
Maksymalna długość
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Wielkiej
Brytanii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Japonii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Chin
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Afryki
Południowej
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Indii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Australii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Europy
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla Kanady
1,8 m (5,9 stopy)
Przewód wezwania pielęgniarki
5 m (16,4 stopy)
Przewód do 12V gniazda samochodowego na prąd stały
5 m (16,4 stopy)
Złącze wlotu tlenu
-
A.11 Zgodność z normami i klasyfikacja IEC
Normy ogólne:
• Elektryczny sprzęt medyczny: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa IEC 60601-1:1990
i EN 60601-1:1990 i wszystkie jej poprawki do 1995.
• Respirator będzie wykonany w taki sposób, aby był zgodny z poniższymi klasyfikacjami
produktu, określonymi w punkcie 5 normy 60601-1:
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprzęt klasy II
Sprzęt wewnętrznie zasilany
Części klasy BF stykające się z pacjentem
IP31 odnośnie dostępu do części niebezpiecznych i przedostania się wilgoci
Nie stosować urządzenia w obecności łatwopalnych mieszanin środków znieczulających.
Nie nadaje się do sterylizacji
Odpowiedni do działania ciągłego
Odłączany przewód zasilający
• Dodatek nr 1-94 do CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 - Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1:
Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa.
• UL 60601-1 Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa:
2003.
Instrukcja użytkownika
A-13
Specyfikacje
Normy uzupełniające
• Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa -2- Norma
uzupełniająca- wymagania i testy dot. zgodności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2:2007
i EN 60601-1-2: 2007.
• Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa -2- norma
uzupełniająca: Programowane elektryczne systemy medyczne IEC 60601-1-4:2000 i EN 606011-4:2004.
• Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa -2- norma
uzupełniająca: Funkcjonalność IEC 60601-1-6:2006 i EN 60601-1-6:2007.
• Ogólne wymagania, testy i wytyczne dot. systemów alarmowych w elektrycznym sprzęcie
medycznym i elektrycznych systemach medycznych IEC 60601-1-8:2003 i EN 60601-1-8:2007.
Normy szczegółowe
• Respirator płuc do zastosowań medycznych- Szczegółowe wymagania dla zachowania
podstawowego bezpieczeństwa i wydajności, Część 6: Urządzenia wspomagania
oddechowego do użytku domowego EN ISO 10651-6: 2009.
• Respiratory płuc do zastosowań medycznych- Szczegółowe wymagania dla zachowania
podstawowego bezpieczeństwa i wydajności, Część 1: Urządzenia wspomagające oddychanie
do użytku domowego YY 0600.1-2007 (ISO 10651-6:2004, MOD).
• Sprzęt do znieczuleń i wspomagający oddychanie - złącza stożkowe - Część 1: Stożki i gniazda
EN ISO 5306-1:2004.
Normy dot. transportu drogą powietrzną
• Warunki środowiskowe i procedury testowe dla sprzętu lotniczego - RTCA/DO-160:2007.
A-14
Instrukcja użytkownika
B Lista kontrolna weryfikacji pracy
urządzenia
W poniższych sytuacjach należy przeprowadzić weryfikację pracy urządzenia i kontrole
bezpieczeństwa wymienione w poniższej Tabela B-1, aby upewnić się, że respirator działa
prawidłowo:
• Przed zastosowaniem respiratora u pacjenta.
• Regularnie, zgodnie z protokołem danej instytucji.
• Po konserwacji lub wprowadzeniu zmian w ustawieniach respiratora.
Jeśli respirator nie przejdzie dowolnej z poniższych kontroli bezpieczeństwa lub użytkownik nie może
przeprowadzić takiej kontroli, należy zapoznać się z część 3.8, „Rozwiązywanie problemów” na stronie
3-15 lub skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Covidien (patrz część 8.3, „Pomoc serwisowa”
na stronie 8-3).
OSTRZEŻENIE
Przed przeprowadzeniem takich testów należy zapewnić pacjentowi inne źródło wentylacji.
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po obsłudze respiratora lub jego akcesoriów, należy dokładnie
umyć ręce.
Tabela B-1. Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia
1
Sprawdź prawidłowy wygląd i czystość respiratora.
2
Sprawdź czy wszystkie etykiety i oznaczenia respiratora są wyraźne i
czytelne.
3
Potwierdź, że filtr wlotu jest czysty i prawidłowo zainstalowany.
4
Upewnij się, że na sieciowym przewodzie zasilającym nie widać oznak
uszkodzenia, takich jak zapętlenia, złamania lub uszkodzenia izolacji.
5
Podłącz sieciowy przewód zasilający.
Upewnij się, że na przednim panelu migają wszystkie wskaźniki
zasilania, z wyjątkiem wskaźnika zasilania prądem zmiennym
(sieciowego), który powinien być zapalony.
6
Przestaw wyłącznik I/O w położenie I, aby aktywować test respiratora.
Sprawdź czy migają dwa wskaźniki alarmu i wskaźnik trybu gotowości
). Sprawdź
(znajdujący się obok przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
również, czy słychać sygnał dźwiękowy dwóch brzęczyków alarmowych.
7
Przeprowadź Test funkcjonowania alarmów, zgodnie z protokołem danej
instytucji (patrz Załącznik C, „Testy alarmów”).
8
Sprawdź czy głośność alarmu jest dostosowana do środowiska pacjenta.
Instrukcja użytkownika
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
B-1
Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia
Tabela B-1. Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia (Ciąg dalszy)
B-2
9
Sprawdź czy przestrzegany jest harmonogram konserwacji
zapobiegawczej respiratora. Patrz: rozdział 8, „Rutynowa konserwacja”.
Pozytywny
10
Upewnij się, że obwód oddechowy pacjenta jest prawidłowo dołączony
do respiratora, razem ze wszystkimi niezbędnymi elementami i nie
widać na nim żadnych uszkodzeń lub przecieków.
Pozytywny
Instrukcja użytkownika
C Testy alarmów
Przed podłączeniem respiratora do pacjenta należy przeprowadzić następujące testy, aby sprawdzić
czy alarmy respiratora działają prawidłowo.
OSTRZEŻENIE
Kiedy pacjent podłączony jest do respiratora nie wolno przeprowadzać testów alarmów. Przed
przeprowadzeniem takich testów należy zapewnić pacjentowi inne źródło wentylacji.
Jeśli respirator nie przejdzie testu alarmu lub użytkownik nie może przeprowadzić takich testów, należy
zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów (patrz rozdział 3, „Alarmy i rozwiązywanie
problemów”) w niniejszej Instrukcji lub skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Covidien (patrz
część 8.3, „Pomoc serwisowa” na stronie 8-3).
Uwaga:
Wiele funkcji respiratora jest niedostępnych kiedy włączony jest Klucz blokujący
. W celu uzyskania
dodatkowej pomocy, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem lub przedstawicielem producenta sprzętu.
Podczas większości testów konieczne jest podłączenie zatwierdzonego obwodu pacjenta do respiratora. Przed
przeprowadzeniem testów należy sprawdzić czy obwód pacjenta jest prawidłowo podłączony.
C.1
Test niskiego ciśnienia
1. Przed rozpoczęciem należy ustawić parametry wentylacji i alarmu określone przez lekarza
pacjenta i zainstalować obwód jednoodnogowy.
2. Aby rozpocząć wentylację, wciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
3. Koniec obwodu oddechowego pacjenta pozostaw otwarty i kontynuuj wentylację.
4. Zaczekaj (Czas bezdechu + 2 sekundy; Czas bezdechu nie zawsze wynosi 5 sekund), a następnie
sprawdź czy:
• zaświecił się wskaźnik Wysokiego priorytetu (czerwony)
• wyświetlany jest alarm „ODŁĄCZENIE PACJENTA”
• włącza się alarm dźwiękowy
5. Naciśnij jeden raz klawisz KONTROLA ALARMU, aby wyciszyć alarm.
6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ. przez trzy (3) sekundy, a następnie go
zwolnij. Naciśnij ponownie klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ., aby potwierdzić zatrzymanie.
Respirator przełączy się na tryb gotowości i anuluje alarmy.
Instrukcja użytkownika
C-1
Testy alarmów
C.2
Test awarii zasilania
Uwaga:
Jeśli respirator zasilany jest z zewnętrznego źródła zasilania lub baterii wewnętrznej, przed rozpoczęciem testu
należy podłączyć respirator do źródła zasilania prądem zmiennym.
1. Odłączyć respirator od źródła zasilania AC. Sprawdź czy:
•
•
•
•
zaświecił się wskaźnik Średniego priorytetu (żółty)
włączył się alarm „BRAK NAPIĘCIA SIECIOWEGO”
włączył się alarm dźwiękowy
wskaźnik ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM zaświeci się jeśli podłączone będzie źródło prądu
stałego; w innym przypadku zaświeci się wskaźnik AKUMULATOR WEWNĘTRZNY
2. Naciśnij klawisz KONTROLA ALARMU dwukrotnie , aby zresetować alarm.
3. Ponownie podłącz respirator do źródła zasilania prądem zmiennym.
C.3
Test okluzji
Uwaga:
Testy okluzji można przeprowadzać tylko w trybach ciśnienia.
1. Sprawdzić czy przewód ciśnieniowy obwodu pacjenta jest prawidłowo podłączony do
odpowiednich złączy, zarówno na respiratorze jak i na proksymalnym porcie ciśnienia, (patrz
część 4.4, „Obwód pacjenta” na stronie 4-7).
2. Zablokować port wydechowy na zaworze wydechowym obwodu pacjenta. Patrz: Rysunek C-1 na
stronie C-2.
Rysunek C-1. Blokowanie końcówki pacjenta obwodu jednoodnogowego
3. Aby rozpocząć wentylację, wciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ..
4. Zaczekaj aż respirator dostarczy trzy (3) kolejne oddechy. Na początku czwartego oddechu,
sprawdź czy:
• zaświecił się wskaźnik Wysokiego priorytetu (czerwony)
• aktywuje się alarm „Okluzja”
• włączył się alarm dźwiękowy
5. Naciśnij klawisz KONTROLA ALARMU, aby wyciszyć alarm.
6. Odblokuj port wydechowy.
• alarm zostanie anulowany.
C-2
Instrukcja użytkownika
Test akumulatora
7. Naciśnij i przytrzymaj klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ. przez trzy (3) sekundy, a następnie go
zwolnij. Naciśnij ponownie klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ., aby potwierdzić zatrzymanie.
• Wentylacja zostaje zakończona.
C.4
Test akumulatora
Respirator ma możliwość sprawdzenia mocy akumulatora (patrz rozdział 6, „Akumulator
wewnętrzny”). Aby określić z jakiego źródła zasilany jest respirator, należy sprawdzić wskaźnik
zasilania, znajdujący się na górnym panelu. Zapalony będzie wskaźnik, wskazujący dostępne obecnie
źródło zasilania.
1. Należy odłączyć sieciowy przewód zasilający i przewód zasilający prądem stałym (jeśli jest
podłączony) od respiratora.
• uruchomi się alarm ZASILANIE ODŁĄCZONE
2. Naciśnij dwa razy klawisz KONTROLA ALARMU, aby wstrzymać alarm. Sprawdź czy:
• świeci się wskaźnik AKUMULATOR WEWNĘTRZNY znajdujący się na górze po lewej stronie
wyświetlacza
• na górze ekranu wyświetlony jest symbol AKUMULATOR (razem z poziomem naładowania)
3. Podłącz kabel zasilania sieciowego. Sprawdź czy:
• świeci się wskaźnik ZASILANIE SIECIOWE znajdujący się na górze po lewej stronie wyświetlacza
• wskaźnik na górze po lewej stronie wyświetlacza miga, co wskazuje, że akumulator ładuje się
(nastąpi to jeśli respirator zasilany był z akumulatora tak długo, że wyładował się na tyle, aby
włączyło się jego ładowanie)
• symbol AKUMULATOR znajdujący się na górze po lewej stronie wyświetlacza nie jest już
wyświetlany na górze ekranu
C.5
Test przypadkowego zatrzymania
Aby sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie alarmu dźwiękowego o bardzo wysokim priorytecie,
należy przeprowadzić następujące czynności:
1. Naciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ., aby rozpocząć wentylację.
2. Przełącz wyłącznik I/O na położenie O (wył.), aby wyłączyć respirator w czasie wentylacji. Sprawdź
czy:
• Włącza się ciągły sygnał alarmu dźwiękowego
• Respirator wyłącza się. Nie powinny świecić się żadne wskaźniki alarmów ani wyświetlić się
żadne komunikaty o alarmie.
3. Naciśnij jeden raz klawisz KONTROLA ALARMU, aby wyciszyć alarm dźwiękowy.
Instrukcja użytkownika
C-3
Testy alarmów
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
C-4
Instrukcja użytkownika
D Rozpakowanie i przygotowanie
Respiratora Puritan Bennett™ 520 dostarczany jest wraz z następującymi elementami:
(1) Wydrukowaną Instrukcją obsługi (w języku zamówionym przez klienta)
(1) Instrukcją obsługi lekarza na płycie CD (na żądanie możliwe jest dostarczenie wersji drukowanej)
(1) Obwodem pacjenta i zaworem
(1) Zestawem sześciu (6) piankowych/drobnocząsteczkowych filtrów wlotu powietrza
(1) Torbą transportową
(1) Złączem tlenu
(1) Kablem sieciowym
OSTRZEŻENIE
Korzystając z Respiratora Puritan Bennett™ 520, użytkownicy powinni mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód i zawór.
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas transportu Respiratora Puritan Bennett™ 520
użytkownik musi używać podwójnej torby. Patrz Rysunek D-2.
W celu rozpakowania i przygotowania respiratora należy wykonać poniższe czynności:
1. Z plastikowej torby wyjmij:
• Plastikową torebkę z Instrukcją obsługi dla lekarza.
• Respirator i jego elementy i/lub akcesoria.
2. Wyjmij obwód pacjenta, sieciowy przewód zasilający i zestaw drobnocząsteczkowych filtrów
wlotu powietrza.
3. Sprawdź respirator i zwróć uwagę czy:
• na zewnętrznej obudowie respiratora i osłonie ochronnej wyłącznika I/O nie ma wgnieceń lub
zarysowań, które mogłyby wskazywać na uszkodzenie.
• etykiety i oznaczenia respiratora są wyraźne i czytelne.
• na sieciowym przewodzie zasilającym nie ma oznak uszkodzenia, takich jak zapętlenia,
złamania lub nacięcia.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy używać respiratora, jego elementów lub akcesoriów jeśli widoczne są na nich ślady
uszkodzenia. W takiej sytuacji, proszę skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Covidien.
4. Jeśli to konieczne, wyczyść respirator delikatnym roztworem z mydłem (patrz rozdział 7,
„Czyszczenie”).
5. Upewnij się, że zainstalowany jest filtr wlotu powietrza.
Instrukcja użytkownika
D-1
Rozpakowanie i przygotowanie
Rysunek D-1. Respiratora Puritan Bennett™ 520
Rysunek D-2. Podwójna torba
D-2
Instrukcja użytkownika
E Części i akcesoria
Tabela E-1 podaje listę akcesoriów dostępnych dla Respiratora Puritan Bennett™ 520.
W celu zamówienia części lub akcesoriów, proszę skontaktować się z dostawcą sprzętu lub
przedstawicielem firmy Covidien.
Uwaga:
Respirator dostarczany jest wraz z następującymi elementami: książeczka z Instrukcją obsługi, płyta CD
z Instrukcją dla lekarza (na żądanie możliwe jest dostarczenie wersji drukowanej); jeden obwód pacjenta
z zaworem; zestaw sześciu (6) piankowych/drobnocząsteczkowych filtrów wlotu powietrza; torba transportowa;
jedno złącze O2; oraz jeden sieciowy przewód zasilający.
Tabela E-1. Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Opis
Torba transportowa (szara)
Złącze wlotu tlenu
Wózek respiratora
Podwójna torba (niebieska lub różowa)
dostarczana razem z:
Watowanymi paskami do plecaka, 2 pary
Paskiem nośnym
Paskiem do przenoszenia
OSTRZEŻENIE
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas
transportu respiratora użytkownik musi używać
podwójnej torby na respirator. Patrz Rysunek D-2 na
stronie D-2.
Przewód zasilania prądem zmiennym (sieciowy)
Przewód zasilania prądem stałym (do podłączenia do
zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym, takiego jak
12 woltowe gniazdo samochodowe)
Przewód wezwania pielęgniarki (5 metrów)
Kombinowany filtr wlotu powietrza, (6 w zestawie)
Uwaga: Jest to filtr „piankowy plus drobnocząsteczkowy”
wymieniony w Tabela 8-1, „Materiały eksploatacyjne i
częstotliwość wymiany”, na stronie 8-2).
Akumulator wewnętrzny
Akumulator zewnętrzny
3-drożny zawór DAR™
Instrukcja użytkownika
E-1
Części i akcesoria
Tabela E-1. Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Opis
Wdechowe filtry bakteryjne DAR™
Barrierbac
Barrierbac S
Barrierbac S zagięty
Hygrobac
Hygrobac S
Hygrobac S zagięty
Hygroboy
Hygroster
Hygroster Mini
Sterivent
Sterivent S
Sterivent Mini
Hygrolife II
Tabela E-2 przedstawia listę materiałów eksploatacyjnych dostępnych dla respiratora.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać obwodu pacjenta zalecanego w niniejszej
Instrukcji przez przez firmę Covidien; patrz rozdział 4, „Złożenie i instalacja” i Załącznik E, „Części i
akcesoria”. Całkowita określona długość przewodów obwodu pacjenta, mierzona od wylotu respiratora
do jego wlotu wynosi 1,1 metra (3,6 stopy) do 2,0 metrów (6,6 stopy). Przewody muszą spełniać wszystkie
właściwe normy i muszą posiadać Ø 22 mm zaciski również spełniające wszystkie właściwe normy.
Sprawdzić czy długość i wewnętrzna objętość obwodu pacjenta są odpowiednie dla objętości
oddechowej: przewód falisty o Ø 22 mm dla pacjentów dorosłych, i przewód falisty o Ø 15 mm dla
pacjentów pediatrycznych o objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml.
Tabela E-2. Lista obwodów
Opis
Numer katalogowy
Jednoodnogowy obwód pacjenta DAR™ z zaworem
wydechowym, 180 cm, PVC, DLA DOROSŁYCH
5093600
Jednoodnogowy obwód pacjenta DAR™ z zaworem
wydechowym, 180 cm, PVC, PEDIATRYCZNY
5093500
Jednoodnogowy obwód pacjenta DAR™ bez zaworu
wydechowego, 180 cm, PVC, DLA DOROSŁYCH
5093300
Jednoodnogowy obwód pacjenta DAR™ bez zaworu
wydechowego, 180 cm, PVC, PEDIATRYCZNY
5093100
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących części i akcesoriów do Respiratora Puritan Bennett™ 520,
skontaktuj się z przedstawicielem serwisu lub wejdź na stronę
http://www.respiratorysolutions.covidien.com.
E-2
Instrukcja użytkownika
F Słownik
Alarm celowego zatrzymania went.
Alarm celowego zatrzymania wentylacji - Wentylacja została wyłączona przez użytkownika / osobę
nadzorującą i respirator jest w trybie gotowości.
Awaryjna częstość oddechów
Częstość cykli kontrolowanych w trybie PSV podczas fazy bezdechu.
Bezdech
Brak oddechu lub schematu oddychania, który umożliwia zaspokojenie potrzeb oddechowych danej
osoby.
bpm
Skrót od „oddechów na minutę”, jednostka miary częstości oddechów (patrz poniżej).
Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
Ciągłe ciśnienie w drogach oddechowych utrzymywane w cyklu oddechu spontanicznego.
cmH2O
Skrót od „centymetrów wody”, jednostka miary ciśnienia.
Czas bezdechu
Dopuszczalny czas pomiędzy oddechami, zanim uruchomi się alarm BEZDECH, kiedy nie zostanie
wykryty wysiłek oddechowy pacjenta.
Czas narastania
Określa sposób w jaki zostanie osiągnięte docelowe ciśnienie, a pośrednio określa minimalny czas
wdechu.
Częstość oddechów
Liczba cykli oddechowych (wdech + wydech) zakończonych w ciągu jednej minuty. Prawidłowa
częstość oddechów osoby dorosłej podczas spoczynku wynosi od 12 – 20 oddechów na minutę
(bpm).
Częstość oddechów (Awaryjna częstość oddechów)
Całkowita liczba oddechów, zarówno wywołanych przez urządzenia jak i spontanicznych,
dostarczonych przez respirator w ciągu jednej minuty.
Instrukcja użytkownika
F-1
Słownik
Czułość
Ten regulowany parametr określa wysiłek wdechowy, jaki musi wykonać pacjent, zanim respirator
dostarczy oddech wspomagany lub zażąda przepływu w przypadku oddechu spontanicznego.
Respiratora Puritan Bennett™ 520 jest wyzwalany ciśnieniem, a zakresy czułości wynoszą od 1P do 5:
im niższa cyfra, tym bardziej czuła jest czułość wyzwalania.
Czułość wdechu (Wyzw I)
Poziom wysiłku wdechowego, jaki pacjent musi zapewnić w chwili rozpoczęcia oddechu
wyzwalanego przez urządzenie. Poziomy czułości (od 1P do 5) odpowiadają różnicom w przepływie w
porównaniu do odchylenia przepływu. Poziom 1P, najbardziej czuły (dla zastosowań pediatrycznych)
i wymaga najmniejszego wysiłku do wyzwolenia oddechu. Poziom 5 wymaga największego wysiłku
do wyzwolenia oddechu.
Czułość wydechowa
Poziom czułości wydechowej (Wyzw E) to wartość procentowa szczytowego przepływu, przy której
zakończony będzie oddech wspomagany ciśnieniem.
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP)
Ciśnienie w obwodzie pacjenta mierzone przy końcu wydechu.
Dźwięk wyłączony
Wstrzymuje dźwięk alarmu jednorazowo na 60 sekund i wyświetla
„Wyciszenie alarmu.”
symbol; często nazywany
Faza wdechowa
Faza cyklu oddechowego, podczas której pacjent wdycha powietrze.
Faza wydechowa
Faza cyklu oddechowego, podczas której pacjent wydycha powietrze.
hPa
Skrót od „hektopaskal”, jednostka miary ciśnienia atmosferycznego.
Czas Ti (Czas wdechu)
Pomiar czasu wdechu.
Indeks bezdechu (AI)
Indeks bezdechu to średnia liczba bezdechów na godzinę wentylacji. Jest on obliczony na podstawie
Alarmu bezdechu.
Kontrola ciśnieniem (P Control)
Zwiększenie wentylacji pacjenta synchronizowane z wysiłkiem wdechowym, aż do osiągnięcia
ustawionego wcześniej ciśnienia. Ciśnienie jest utrzymywane przez cały przepływ wdechowy
pacjenta i jest przełączane na wartości typowe dla wydechu po upływie określonego czasu
(kontrolowane przez wybrane ustawienie czasu wdechu). Stosowana w trybie
wspomaganym/kontrolowanym.
L
Litry (jednostka objętości).
F-2
Instrukcja użytkownika
LED
Dioda emitująca światło; używana jako wskaźniki świetlne na przednim panelu respiratora.
Licznik godzin pacjenta
Licznik czasu wentylacji pacjenta.
Licznik godzin pracy urządzenia
Licznik całkowitego czasu wentylacji od chwili wyprodukowania lub zmiany płyty głównej.
lpm
Litry na minutę (jednostka wielkości przepływu).
M Vol (Objętość minutowa)
Przepływ dostarczany pacjentowi przy każdym oddechu jest mierzony przez czujnik przepływu
wdechowego, a pomiar ten jest wykorzystywany do obliczenia objętości minutowej (Vt x Rtot)
Max Leak (Maks. nieszczelność)
Maksymalne ustawienie alarmu wartości progowej dużej nieszczelności. Alarm zostanie uruchomiony
w chwili przekroczenia wyliczonej nieszczelności.
Max P (Maksymalne ciśnienie wdechowe)
Max P umożliwia respiratorowi korygowanie ciśnienia wdechowego do maksymalnego limitu, aby
osiągnąć docelową objętość oddechową (VTdocelowa).
Max Rtot (Całkowita częstość oddechów)
Maksymalne ustawienie alarmu, które zapobiega hiperwentylacji lub automatycznemu wyzwoleniu
respiratora. Alarm WYSOKA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW zostanie wyzwolony jeśli całkowita częstość
oddechów przekroczy ustawiony limit.
Mbar
Skrót od „milibar”, jednostka miary ciśnienia atmosferycznego.
Minimalny czas wdechu
Minimalny czas wdechu, jaki musi upłynąć zanim pacjent będzie mógł wyzwolić wydech.
Minimalny czas wydechu
Minimalny czas wydechu, jaki musi upłynąć zanim pacjent będzie mógł wyzwolić wdech.
Obwód pacjenta
Przewody pomiędzy respiratorem a pacjentem.
Odchylenie przepływu
Przepływ turbiny przez obwód pacjenta podczas fazy wydechu, w celu uniknięcia ponownego
wdychania.
Oddech kontrolowany
Wyzwolony oddech o określonym ciśnieniu, kontrolowany i zakończony przez respirator.
Instrukcja użytkownika
F-3
Słownik
Oddech pacjenta
Cykl oddechowy inicjowany przez pacjenta.
Oddech wspomagany
Oddech o ustalonym ciśnieniu, wyzwolony przez pacjenta, a następnie kontrolowany i zakończony
przez respirator.
Osoba nadzorująca
Osoba pomagająca pacjentowi w codziennych zadaniach. Może być to członek rodziny, pomoc
mieszkająca razem z pacjentem lub personel pielęgniarski placówki opieki zdrowotnej.
P A/C (wspomagany/kontrolowany ciśnieniem)
Tryb respiratora, który zapewnia oddechy inicjowane przez urządzenie, dostarczane przy ciśnieniu,
czasie wdechu i częstości oddechów ustawionych przez lekarza.
Pauza alarmu
Alarmy dźwiękowe i wizualne zostają przerwane i pojawia się symbol
. Symbol będzie
wyświetlany do chwili rozwiązania przyczyny alarmu. Na przykład, kiedy respirator zasilany jest
z akumulatora wewnętrznego, alarm o odłączeniu zasilania sieciowego może być wyłączony, a
symbol wyłączonego alarmu będzie wyświetlany do chwili podłączenia urządzenia do zasilania
sieciowego. Wyłączony alarm zostanie zarejestrowany na ekranie rejestru alarmów i może być
reaktywowany.
Ponowne wdychanie
Pacjent wdycha wydychany przez siebie gaz.
Poziom naładowania akumulatora
Wskazuje pozostałą pojemność akumulatora; znajduje się obok symbolu akumulatora.
Przeciek
Podczas wentylacji w konfiguracji z kompensacją nieszczelności, jest to średni przeciek podczas
każdego cyklu i w ciągu ostatnich 24 godzin.
Przepływ
Objętość gazu dostarczana przez respirator w porównaniu do czasu, wyrażona w litrach na minutę
(l/m).
PSI
Funty na cal kwadratowy.
PSV (Wentylacja wspomagana ciśnieniem)
Wentylacja wspomagana ciśnieniem.
Resetowanie alarmu
Funkcja używana tylko w przypadku alarmu Wysokie ciśnienie, resetuje komunikat alarmu
wizualnego.
F-4
Instrukcja użytkownika
Rtot (Cał. częst. oddech.)
Parametr mierzony przez respirator, równy całkowitej liczbie oddechów zmierzonych w ciągu minuty
(bpm).
SPONT (Cykl spontaniczny)
Jest to wartość procentowa cykli wentylacji zainicjowanych przez pacjenta w ciągu ostatnich
24 godzin.
Spontaniczny
Tryb wentylacji, w którym dostarczane są tylko oddechy wspomagane. Tryb spontaniczny nie
zapewnia oddechów jeśli pacjent nie wykona wysiłku wdechowego większego od ustawień czułości;
nie ma w nim awaryjnej częstości oddechów w przypadku bezdechu.
Stosunek I:E
Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu.
Stosunek I/T
Stosunek czasu wdechu do całkowitego czasu oddechu.
Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych (PAW)
Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych to średnie ciśnienie szczytowe podczas fazy
wdechowej, mierzone w każdym cyklu i w ciągu ostatnich 24 godzin.
Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP)
Najwyższe ciśnienie zmierzone w obwodzie pacjenta podczas fazy wdechowej.
Średnie ciśnienie w drogach oddechowych
Średnie ciśnienie każdego oddechu pacjenta.
Tryb gotowości
Tryb operacyjny respiratora, w którym jest on podłączony do zasilania (wyłącznik zasilania I/O
ustawiony jest na I), ale nie wentyluje pacjenta.
Tryb wspomagany/kontrolowany (A/C)
W trybie wspomaganym/kontrolowanym, respirator dostarcza wspomagany oddech o ustalonym
ciśnieniu, w sytuacji gdy wysiłek oddechowy pacjenta wytwarza spadek przepływu lub ciśnienia
większy od ustawienia CZUŁOŚĆ. W przypadku niewystąpienia wysiłku oddechowego pacjenta,
respirator dostarczy oddech kontrolowany o ustalonym ciśnieniu. (Nie dotyczy trybów PSV/CPAP).
Ułamkowa zawartość wdychanego tlenu (FiO2)
Ilość tlenu dostarczanego pacjentowi.
URUCHOM PONOWNIE/SERWIS
Jest to komunikat alarmu. W przypadku wystąpienia komunikatu „*JEŚLI UTRZYMUJE SIĘ, URUCHOM
PONOWNIE/SERWIS”, zrestartuj respirator. Jeśli warunek alarmu nie zostanie usunięty, skontaktuj się
z przedstawicielem serwisu.
Instrukcja użytkownika
F-5
Słownik
Vent Time (Czas wentylacji)
Dane o czasie trwania wentylacji oparte są na liczniku pacjenta i pokazują całkowity czas wentylacji
w godzinach i minutach, w ciągu ostatnich 24 godzin.
VTdocelowa (Objętość docelowa)
Funkcja VTdocelowa umożliwia respiratorowi osiągnięcie ustawionej objętości gazu, dostarczanej
pacjentowi, przy pomocy zakresu ciśnień w trybach wentylacji opartych na ciśnieniu.
Wdechowa objętość oddechowa (VTI)
Objętość dostarczana pacjentowi w każdej fazie wdechowej.
Wspomaganie ciśnieniem (P Support)
Zwiększenie wentylacji pacjenta synchronizowane z wysiłkiem wdechowym, aż do osiągnięcia
ustawionego wcześniej ciśnienia. Ciśnienie jest utrzymywane do chwili aż przepływ wdechowy
zostanie zredukowany do wartości procentowej przepływu szczytowego, zależnej od ustawienia
czułości wydechowej dla wdechu, kiedy respirator przechodzi do wydechu. Dostępne w trybie
spontanicznym.
Wysiłek pacjenta
Wysiłek wdechowy inicjowany przez pacjenta.
Zasilanie
Zasilanie prądem zmiennym.
Zasilanie prądem stałym
Prąd stały.
Zasilanie sieciowe
Prąd przemienny/prąd sieciowy.
F-6
Instrukcja użytkownika
Skorowidz
A
C
Akcesoria
czyszczenie 7 - 2
Akumulator wewnętrzny
częstotliwość testu 8 - 3
częstotliwość wymiany 8 - 3
konserwacja (nie wymagana) 8 - 3
ładowanie 6 - 4
ładowanie (Ostrzeżenie) 6 - 5
przechowywanie 6 - 5
test 6 - 4, C - 3
Akumulator, wewnętrzny
działanie 6 - 2
pojemność 6 - 1
pojemność rezerwowa, wyświetlana 6 - 2
symbol 6 - 2
wskaźnik, panel przedni (rysunek) 6 - 3
wyświetlanie pojemności rezerwowej, wentylacja
w toku (rysunek) 6 - 3
wyświetlanie pojemności rezerwowej, wentylacja
zatrzymana (rysunek) 6 - 3
Alarmy
Komunikat BRAK DANYCH 3 - 4
menu 2 - 9
Menu rejestru 3 - 4
omówienie 3 - 8
ponowne aktywowanie 3 - 7
Poziom priorytetu 3 - 2
resetowanie 3 - 6, 3 - 7
Rozwiązywanie problemów 3 - 15
testy C - 1
wyciszanie 3 - 5
wyświetlanie 3 - 3
Alarmy dźwiękowe
wyciszanie 3 - 5
Alarmy i rozwiązywanie problemów 3 - 1
Alarmy, użytkowe 3 - 1
Alarmy, wentylacja 3 - 1
Awarie techniczne 3 - 1
Awarie, techniczne 3 - 1
Cyrkulacja powietrza (Ostrzeżenie) 1 - 3, 4 - 1
Częstotliwość wymiany
filtr wlotu powietrza 8 - 2
filtr wylotu powietrza (przeciwbakteryjny) 8 - 2
materiały eksploatacyjne 8 - 2
obwód pacjenta 8 - 2
Części i akcesoria E - 1
Czyszczenie
akcesoria 7 - 2
respirator 7 - 1
roztwory i produkty, zatwierdzone 7 - 2
B
I
Bezpieczeństwo
wbudowany system alarmowy 2 - 2
Instrukcja użytkownika
D
Dwutlenek węgla
ryzyko wdychania i uduszenia 5 - 8
E
Ekran menu powitalnego
pomijanie 5 - 3
wyświetlanie 5 - 2
Etykiety 1 - 16
F
Filtr przeciwbakteryjny 4 - 12
Filtr wlotu powietrza 4 - 11
częstotliwość wymiany 8 - 2
wymiana 8 - 1
Filtr wlotu powietrza, wymiana (rysunek) 8 - 2
Filtr wylotu powietrza (przeciwbakteryjny)
częstotliwość wymiany 8 - 2
Filtry 4 - 11
przeciwbakteryjny 4 - 12
wlot powietrza 4 - 11
G
Gorące powierzchnie
respirator 5 - 9
Gwarancja Przedmowa - 1
Informacje dotyczące pomocy serwisowej 8 - 3
Instalacja
umieszczenie respiratora 4 - 1
Skorowidz-1
Skorowidz
K
Klasyfikacja urządzenia 2 - 3
Klawiatura 2 - 6
Kompatybilność elektromagnetyczna
i komórkowe/przenośne urządzenia
komunikacyjne. 4 - 2
Komunikat alarmowy AKUMULATOR PRAWIE
ROZŁADOWANY 3 - 12, 3 - 21, 6 - 4
Komunikat alarmowy AKUMULATOR ROZŁADOWANY
3 - 11, 3 - 19, 6 - 4
Komunikat alarmowy AWARIA AKUMULATORA 1 3 - 8,
3 - 15, 6 - 4
Komunikat alarmowy AWARIA AKUMULATORA2 3 - 8,
3 - 16
Komunikat alarmowy AWARIA BRZĘCZYKA1 3 - 8, 3 - 16
Komunikat alarmowy AWARIA BRZĘCZYKA2 3 - 9, 3 - 16
Komunikat alarmowy AWARIA BRZĘCZYKA3 3 - 9, 3 - 16
Komunikat alarmowy AWARIA BRZĘCZYKA4 3 - 9, 3 - 16
Komunikat alarmowy AWARIA CZUJ. CIŚ.1 3 - 14, 3 - 23
Komunikat alarmowy AWARIA CZUJ. PROKS.2 3 - 14,
3 - 23
Komunikat alarmowy AWARIA KLAWIATURY 3 - 12,
3 - 21
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA3 3 - 10,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA5 3 - 10,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA7 3 - 10,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA9 3 - 10,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA10 3 - 11,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA11 3 - 11,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA12 3 - 11,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA URZĄDZENIA13 3 - 11,
3 - 18
Komunikat alarmowy AWARIA ZASILANIA 3 - 13, 3 - 22
Komunikat alarmowy BEZDECH 3 - 8, 3 - 15
Komunikat alarmowy BŁĄD WERSJI
OPROGRAMOWANIA 3 - 14, 3 - 23
Komunikat alarmowy BRAK PRZEWODU
PROKSYMALNEGO2 3 - 13, 3 - 22
Komunikat alarmowy BRAK ZASILANIA 3 - 14, 3 - 23
Komunikat alarmowy BRZĘCZYK PRAWIE
ROZŁADOWANY 3 - 8, 3 - 16
Komunikat alarmowy CELOWE ZATRZYMANIE WENT.
3 - 12, 3 - 21
Komunikat alarmowy CYKLE KONTROLOWANE 3 - 10,
3 - 17
Komunikat alarmowy DUŻA NIESZCZELNOŚĆ 3 - 11,
3 - 20
Skorowidz-2
Komunikat alarmowy NIEZNANY AKUMULATOR 3 - 14,
3 - 23
Komunikat alarmowy NISKA VTI 3 - 12, 3 - 22
Komunikat alarmowy ODŁĄCZENIE PACJENTA 3 - 13,
3 - 22
Komunikat alarmowy ODŁĄCZENIE ZASILANIA
PRĄDEM STAŁYM 3 - 10, 3 - 18, 4 - 6
Komunikat alarmowy ODŁĄCZENIE ZASILANIA
SIECIOWEGO 3 - 8, 3 - 15
Komunikat alarmowy OKLUZJA, SPRAWDŹ OBWÓD
3 - 13, 3 - 22
Komunikat alarmowy PODŁĄCZ ZAWÓR LUB ZMIEŃ
CIŚ. 3 - 10, 3 - 17
Komunikat alarmowy PRZEGRZANIE TURBINY 3 - 14,
3 - 23
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ ALARM ZDALNY
3 - 10, 3 - 17
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ CIŚNIENIE ZAWORU
WYDECH. 3 - 9, 3 - 17
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ NAŁADOWANIE
AKUMULATORA 3 - 9, 3 - 16
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ PRZEWÓD
PROKSYMALNY1 3 - 9, 3 - 17
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ USTAWIENIA 3 - 10,
3 - 17
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ ZAWÓR WYDECH.
3 - 9, 3 - 17
Komunikat alarmowy WENTYLATOR CHŁODZĄCY
3 - 10, 3 - 18
Komunikat alarmowy WYSOKA / NISKA TEMP.
AKUMULATORA 3 - 11, 3 - 20
Komunikat alarmowy WYSOKA CZĘSTOŚĆ
ODDECHÓW 3 - 12, 3 - 21
Komunikat alarmowy WYSOKA VTI 3 - 12, 3 - 20
Komunikat alarmowy WYSOKA WEW.TEMP. WENT.
CHŁODZ. 3 - 11, 3 - 19
Komunikat alarmowy WYSOKIE CIŚNIENIE 3 - 12, 3 - 21
Komunikat alarmowy ZDEJMIJ ZAWÓR LUB ZMIEŃ CIŚ.
3 - 14, 3 - 23
Komunikat alarmowy ZDEJMIJ ZAWÓR TRYB CPAP
3 - 14, 3 - 23
Komunikat BRAK DANYCH, ekran Rejestr alarmów 3 - 4
Komunikaty alarmowe
AKUMULATOR PRAWIE ROZŁADOWANY 3 - 12,
3 - 21, 6 - 4
AKUMULATOR ROZŁADOWANY 3 - 11, 3 - 19, 6 - 4
AWARIA AKUMULATORA 1 3 - 8, 3 - 15, 6 - 4
AWARIA AKUMULATORA2 3 - 8, 3 - 16
AWARIA BRZĘCZYKA1 3 - 8, 3 - 16
AWARIA BRZĘCZYKA2 3 - 9, 3 - 16
AWARIA BRZĘCZYKA3 3 - 9, 3 - 16
AWARIA BRZĘCZYKA4 3 - 9, 3 - 16
AWARIA CZUJ. CIŚ.1 3 - 14, 3 - 23
AWARIA CZUJ. PROKS.2 3 - 14, 3 - 23
AWARIA KLAWIATURY 3 - 12, 3 - 21
Instrukcja użytkownika
Skorowidz
AWARIA URZĄDZENIA3 3 - 10, 3 - 18
AWARIA URZĄDZENIA5 3 - 10, 3 - 18
AWARIA URZĄDZENIA7 3 - 10, 3 - 18
AWARIA URZĄDZENIA9 3 - 10, 3 - 18
AWARIA URZĄDZENIA10 3 - 11, 3 - 18
AWARIA URZĄDZENIA11 3 - 11, 3 - 18
AWARIA URZĄDZENIA12 3 - 11, 3 - 18
AWARIA URZĄDZENIA13 3 - 11, 3 - 18
AWARIA ZASILANIA 3 - 13, 3 - 22
BEZDECH 3 - 8, 3 - 15
BŁĄD WERSJI OPROGRAMOWANIA 3 - 14, 3 - 23
BRAK PRZEWODU PROKSYMALNEGO2 3 - 13, 3 - 22
BRAK ZASILANIA 3 - 14, 3 - 23
BRZĘCZYK PRAWIE ROZŁADOWANY 3 - 8, 3 - 16
CELOWE ZATRZYMANIE WENT. 3 - 12, 3 - 21
CYKLE KONTROLOWANE 3 - 10, 3 - 17
DUŻA NIESZCZELNOŚĆ 3 - 11, 3 - 20
NIEZNANY AKUMULATOR 3 - 14, 3 - 23
NISKA VTI 3 - 12, 3 - 22
ODŁĄCZENIE PACJENTA 3 - 13, 3 - 22
ODŁĄCZENIE ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM 3 - 10,
3 - 18, 4 - 6
ODŁĄCZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO 3 - 8, 3 - 15
OKLUZJA, SPRAWDŹ OBWÓD 3 - 13, 3 - 22
PODŁĄCZ ZAWÓR LUB ZMIEŃ CIŚ. 3 - 10, 3 - 17
PRZEGRZANIE TURBINY 3 - 14, 3 - 23
SPRAWDŹ ALARM ZDALNY 3 - 10, 3 - 17
SPRAWDŹ CIŚ. ZAWORU 3 - 9
SPRAWDŹ CIŚNIENIE ZAWORU WYDECH. 3 - 9,
3 - 17
SPRAWDŹ NAŁADOWANIE AKUMULATORA 3 - 9,
3 - 16
SPRAWDŹ PRZEWÓD PROKSYMALNY1 3 - 9, 3 - 17
SPRAWDŹ USTAWIENIA 3 - 10, 3 - 17
SPRAWDŹ ZAWÓR WYDECH. 3 - 17
WENTYLATOR CHŁODZĄCY 3 - 10, 3 - 18
WYSOKA / NISKA TEMP. AKUMULATORA 3 - 11,
3 - 20
WYSOKA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW 3 - 12, 3 - 21
WYSOKA VTI 3 - 12, 3 - 20
WYSOKA WEW.TEMP. WENT. CHŁODZ. 3 - 11, 3 - 19
WYSOKIE CIŚNIENIE 3 - 12, 3 - 21
ZDEJMIJ ZAWÓR LUB ZMIEŃ CIŚ. 3 - 14, 3 - 23
ZDEJMIJ ZAWÓR TRYB CPAP 3 - 14, 3 - 23
Konserwacja
harmonogram, zalecany 8 - 2
L
Licznik pacjenta 5 - 2
Licznika urządzenia 5 - 2
Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia B - 1
Instrukcja użytkownika
Ł
Ładowanie akumulatora wewnętrznego 6 - 4
M
Materiały eksploatacyjne
częstotliwość wymiany 8 - 2
Menu
alarmy 2 - 9
wentylacja 2 - 7
Menu Preferencji
wyświetlanie 5 - 4
Menu rejestru
alarmy 3 - 4
Menu rejestru alarmów
anulowanie automatyczne 3 - 5
anulowanie manualne 3 - 5
Monitorowane parametry
specyfikacje A - 4
N
Naprawy respiratora
tylko wykwalifikowany personel (Ostrzeżenie)
8 - 1, 8 - 2
Nawilżacz 4 - 12
O
Obwód oddechowy 4 - 7
Obwód pacjenta 4 - 7
częstotliwość wymiany 8 - 2
długość i objętość wewnętrzna 4 - 10
instalacja 4 - 8
jednoodnogowy, podłączenie 4 - 8, 4 - 9
podłączanie do respiratora 4 - 7
wybór 4 - 7
Operatorzy/Użytkownicy
dla których przeznaczony jest respirator 2 - 2
Ostrzeżenia
definicja 1 - 1
ogólna lista 1 - 1
Otwory, cyrkulacja powietrza 1 - 3, 4 - 1
Oznaczenia 1 - 12, 1 - 16
P
Pacjenci
dla których przeznaczony jest respirator 2 - 1
Pacjent
podłączenia portu wylotowego (rysunek) 4 - 9
Panel przedni 2 - 4
Panel tylny 2 - 5
Pierścień, łącznik tlenowy (Przestroga) 4 - 15
Skorowidz-3
Skorowidz
Płyny
nie należy dopuszczać do dostania się do
respiratora (Ostrzeżenie) 1 - 3
Podłączanie do
dostarczania tlenu 4 - 14
dostarczania tlenu (rysunek) 4 - 15
tlen 4 - 14
Zasilanie prądem stałym 4 - 5
Zasilanie sieciowe 4 - 2
Podwójna torba (rysunek) D - 2
Pojemność akumulatora 6 - 1
Ponowne aktywowanie alarmów 3 - 7
Poziomy alarmów 3 - 2
Problemy 3 - 24
Promieniowanie elektromagnetyczne
i używanie akcesoriów 4 - 2
Przechowywanie akumulatora wewnętrznego 6 - 5
Przeciwwskazania
do stosowania respiratora 2 - 2
przełącznik I/O (rysunek) 5 - 2
Przewód wezwania pielęgniarki 4 - 19
Przewód zasilania sieciowego
odłączenie 4 - 4
zamocowanie do respiratora 4 - 3
Przeznaczenie 2 - 1
Przycisk WENTYLACJA WŁ./WYŁ. 5 - 2
Przyciski
WENTYLACJA WŁ./WYŁ. 5 - 2
Przyłącze, złącze tlenu 4 - 15
R
Resetowanie alarmów 3 - 6
Respirator
awaria 2 - 10
części i akcesoria E - 1
czyszczenie 7 - 1
filtry 4 - 11
montowanie na wózku inwalidzkim 4 - 17
możliwość gorących powierzchni 5 - 9
podłączenia portu wylotowego pacjenta (rysunek)
4-9
podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki
4 - 19
połączenia, właściwe (ostrzeżenie) 1 - 3, 4 - 1, 4 - 7
rozpakowanie i przygotowanie D - 1
specyfikacje A - 1
symbole i oznaczenia 1 - 12
torba transportowa (rysunek) D - 1
włączanie 5 - 1
wyłączanie 5 - 9
Respirator i przedostanie się cieczy (Ostrzeżenie) 1 - 3
Rozpakowanie i przygotowanie respiratora D - 1
Rozpoczynanie wentylacji 5 - 7
Skorowidz-4
Rozwiązywanie problemów
alarmy 3 - 15
inne problemy 3 - 24
S
Samo-test po włączeniu zasilania (POST) 5 - 2
Specyfikacje
elektryczne A - 1
fizyczne A - 1
monitorowane parametry A - 4
oświadczenie producenta A - 9
pneumatyczne A - 8
respirator A - 1
środowiskowe A - 7
wskaźnik i alarmy A - 3
wydajność A - 3
zakres, rozdzielczość i dokładność A - 4
zgodność z normami i klasyfikacja IEC A - 13
Specyfikacje dot. norm, zgodności i klasyfikacji IEC
A - 13
Specyfikacje dotyczące elementów pneumatycznych
A-8
Specyfikacje elektryczne A - 1
Specyfikacje fizyczne A - 1
Specyfikacje środowiskowe A - 7
Specyfikacje wg. oświadczenia producenta A - 9
Specyfikacje wskaźników i alarmów A - 3
Specyfikacje wydajnościowe A - 3
Specyfikacje zakresu, rozdzielczości i dokładności A - 4
Sygnał dźwiękowy 6 - 5
System wezwania pielęgniarki
podłączenie przewodu do respiratora 4 - 19
Ś
Środki ostrożności dotyczące użycia
zakłócenia elektromagnetyczne 1 - 12
Środki ostrożności dotyczące użycia, ostrzeżenia
konserwacja 1 - 12
ogólne 1 - 1
tlen 1 - 12
ustawienia 1 - 12
Środki ostrożności dotyczące użycia, przestrogi
instalacja
środowisko 1 - 12
konserwacja 1 - 12
ogólne 1 - 12
Środowisko
odpowiednie do stosowania respiratora 2 - 1
Instrukcja użytkownika
Skorowidz
T
Test
akumulator wewnętrzny 6 - 4, C - 3
Test awarii zasilania C - 2
Test ciągłego ciśnienia C - 2
Test niskiego ciśnienia C - 1
Test przypadkowego zatrzymania C - 3
Testy alarmów
awaria zasilania C - 2
ciągłe ciśnienie C - 2
niskie ciśnienie C - 1
Test przypadkowego zatrzymania C - 3
Tlen
odłączanie dostarczania tlenu od respiratora 4 - 15
podłączenie dostarczania 4 - 14
przyłącze złącza 4 - 15
specjalny łącznik 4 - 14, 4 - 15
stosowanie wyłącznie klasy medycznej
(Ostrzeżenie) 4 - 14
wzbogacanie 2 - 3
złącze na tylnym panelu (rysunek) 4 - 14
Torba transportowa (rysunek) D - 1
Transfer ciągły, urządzenie USB 5 - 4
Transfer tendencji, urządzenie USB 5 - 5
Transport drogą powietrzną
Normy dot. transportu drogą powietrzną A - 14
użycie w samolotach pasażerskich 2 - 1
Transport, nagłe wypadki
respirator nie jest do tego przeznaczony 2 - 2
Tryby wentylacji 2 - 2
Wskaźnik
RESP. W STANIE GOTOWOŚCI 5 - 2
Wskaźnik AKUMULATOR WEWNĘTRZNY 6 - 4
Wskaźnik RESP. W STANIE GOTOWOŚCI 5 - 2
Wskaźniki
AKUMULATOR WEWNĘTRZNY 6 - 2, 6 - 4
Zasilanie sieciowe 6 - 5
Wyłączanie respiratora 5 - 9
Wymagania FAA 2 - 1
Wymiana
filtr wlotu powietrza 8 - 1
Wyświetlanie
alarmów 3 - 3
Z
Zagrożenie pożarem (ostrzeżenie) 4 - 2
Zakończenie wentylacji 5 - 8
Zasilanie prądem stałym
podłączanie do 4 - 5
przewód
odłączenie od respiratora 4 - 6
podłączanie do respiratora 4 - 6
Zasilanie sieciowe
podłączanie do 4 - 2
wskaźnik 6 - 5
Zbliżenie portu wdechowego (rysunek) 4 - 9
Złożenie i instalacja 4 - 1
Ź
Źródła zapłonu (ostrzeżenie) 4 - 2
U
Umieszczenie respiratora (instalacja) 4 - 1
URUCHOM 3 - 11
Urządzenie USB
Charakterystyka 5 - 3
Menu USB 5 - 4
Obsługiwane formaty 5 - 3
Parametry menu USB 5 - 3
Specyfikacje 5 - 3
Transfer ciągły 5 - 4
Transfer tendencji 5 - 5
Uwagi
definicja 1 - 1
W
Wentylacja
menu 2 - 7
uruchamianie 5 - 7
zakończenie 5 - 8
Włączanie respiratora 5 - 1
Wózek inwalidzki
montowanie respiratora na 4 - 17
Instrukcja użytkownika
Skorowidz-5
Skorowidz
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
Skorowidz-6
Instrukcja użytkownika
10056095 Rev C 03/2012
COVIDIEN, COVIDIEN with logo and Covidien logo are
U.S. and/or internationally registered trademarks of
Covidien AG.
™ Trademarks of a Covidien company.
™* Trademarks of their respective owner.
© 2012 Covidien.
Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield,
MA 02048 USA.
Covidien Ireland Limited, IDA Business &
Technology Park,Tullamore.
www.covidien.com
[T] 1-800-635-5267
Download