Od grosika do złotówki

advertisement
Druga edycja
rok szkolny
2013/2014
Trwa druga edycja projektu
„Od grosika do złotówki”
realizowanego przez Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości
i Fundację Kronenberga przy
Citi Handlowym we współpracy
z placówkami doskonalenia
nauczycieli w całym kraju.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy
w zakresie edukacji finansowej,
nabywanie doświadczenia dotyczącego
samodzielnego podejmowania decyzji
związanej z własnymi oszczędnościami
oraz poznawanie sposobów racjonalnego
gospodarowania nimi.
Projekt skierowany jest do uczniów klas
początkowych szkoły podstawowej. Jego realizację
zaplanowano na drugi semestr klasy drugiej oraz
pierwszy semestr klasy trzeciej. Obejmuje
całoroczną pracę uczniów pod hasłem:
Międzygalaktyczna podróż z Grosikiem. Podczas
kolejnych miesięcy pracy uczniowie odbywają
wirtualną podróż, w czasie której odwiedzają różne
planety i zdobywają niżej wymienione umiejętności.
W tej edycji udział bierze
klasa II a
Klasa II b
Klasa II c
Projekt realizujemy od grudnia 2013 roku.
Wycinamy czapeczki…
Uzupełniamy dziennik podróży …
Podczas Międzygalaktycznej podróży
z Grosikiem towarzyszy nam piosenka:
W grudniu przygotowywaliśmy się do podróży
z Grosikiem.
 zapoznaliśmy naszych rodziców z projektem,
 poznaliśmy piosenkę „Od grosika do złotówki”,
 rysowaliśmy Grosika ,
 budowaliśmy rakiety .
W styczniu byliśmy na planecie Grosik:
 poznaliśmy pojęcia: moneta, banknot, nominał, bilon,
awers, rewers, grosz i złoty,
 nauczyliśmy się liczyć pieniądze,
 zgodnie współpracowaliśmy w grupie.
W lutym wylądowaliśmy na planecie Portfelik :

poznaliśmy sposoby zarabiania pieniędzy,

poznaliśmy wygląd i zastosowanie karty
płatniczej oraz kredytowej,
znamy wartość i potrzebę pracy.

W marcu zwiedzamy planetę Skarbonka
 poznaliśmy
:
znaczenie pojęć: konto, debet,
kredyt, saldo,
 wiemy jak przechowywano pieniądze dawniej i dziś,
 znamy różne sposoby lokowania pieniędzy,
 liczymy pieniądze.
W kwietniu wystartowaliśmy na planetę zabawka:
 poznaliśmy
zasady udanych zakupów,
 bawiliśmy się w sklep ,
 znamy pojęcia: reklama, marka, oferta, jakość, data
ważności, produkt, konsument.
W maju wyruszyliśmy z Grosikiem na bezpieczna
majówkę:

poznaliśmy pojęcia: recykling, surowce wtórne,

ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody,
oszczędzanie w domowym budżecie,
znamy zasady selektywnej zbiórki odpadów,
Nasza galeria
W czerwcu wyruszamy na bezpieczne wakacje z
Grosikiem...
Projekt opracowały:
Mirosława Jobczyńska
Jolanta Nowakowska
Ilona Thiem
Download