Prezentacja dla nauczycieli

advertisement
Od grosika do złotówki
Wiesława Grudka
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Kl.II
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
„ Od grosika do złotówki’’
Projekt edukacji finansowej „ Od grosika do złotówki ” przeznaczony dla
uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu jest realizowany
pierwszy raz. Rozpoczął się w grudniu 2012r.
Realizowany jest przy wsparciu Fundacji Kronenberga, Banku City
Handlowy i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
W projekcie bierze udział 9 uczniów. Podczas międzygalaktycznej
podróży uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zgłębiają wiedzę
finansową i uczą się przedsiębiorczości, rozwijając równocześnie
aktywność językową, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczno techniczną oraz muzyczno – ruchową. Podróżując po planetach: Grosik,
Portfelik, Skarbonka, Zabawka, dzieci poprzez zabawę i przygodę poznają
wartość pieniądza i sposoby oszczędzania. Ich przewodnikiem jest Grosik.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Zajęcia są dla uczniów atrakcyjne, gdyż zamiast z podręczników
szkolnych korzystają z ciekawych materiałów dydaktycznych, w które
zostali wyposażeni w ramach realizacji projektu. „Dzienniki Podróży”
z karty pracy na kolejne miesiące, nalepki, plansze i materiały do
działalności plastyczno – technicznej pozwalają na wielozmysłowe
poznawanie tematyki przedsiębiorczości. Współzawodnictwo, prace
zespołowe oraz grupowe stwarzają uczniom możliwość integracji
z zespołem klasowym. Nagrania na płytach CD oraz filmy DVD
dodatkowo rozbudzają ciekawość uczniów i umożliwią wieloaspektową
prezentację omawianych treści.
Do realizacji zadań dydaktycznych zostali włączeni również rodzice,
poprzez wspólne rozwiązywanie zadań.
Ich działania są owocne i twórcze, gdyż zostali wcześniej zapoznani
z założeniami projektu i otrzymali materiały informacyjne na jego temat.
Dzięki znajomości celów i zadań projektu mogą w zamierzony sposób
prowadzić z dziećmi rozmowy w domu na temat przedsiębiorczości
oraz kształtować ich postawy w zakresie oszczędzania.
Nauczycielowi realizację zadań projektu ułatwiały liczne materiały
dydaktyczne , które otrzymał od organizatorów projektu.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Podczas naszej kosmicznej podróży
odwiedziliśmy planety:
PORTFELIK
GROSIK
SKARBONKA
ZABAWKA
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Nasza klasa
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
poznaliśmy znaczenie pojęć:
moneta, banknot, awers, rewers,
rozpoznawaliśmy oraz nazywaliśmy monety
i banknoty,
liczyliśmy pieniądze,
stosowaliśmy miana złoty i grosz,
poznawaliśmy wartość nabywczą pieniądza,
rozwinęliśmy umiejętność pracy w grupie.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Tak wyobrażamy sobie Grosika-przewodnika
międzygalaktycznej podróży:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
W naszej podróży
po Galaktyce Finansów
towarzyszył nam Grosik.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Znamy już pojęcia
awers i rewers.
Wiemy jakimi
monetami i banknotami
płacimy w Polsce.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Uczymy się liczyć pieniądze
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Na planecie Portfelik:
poznaliśmy sposoby zarabiania pieniędzy przez
dorosłych,
zapoznaliśmy się z wyglądem i zastosowaniem
karty płatniczej,
odkryliśmy wartość i potrzebę pracy,
dowiedzieliśmy się, że nie za każdą pracę trzeba
otrzymać zapłatę,
wykonaliśmy portfeliki z papieru.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Rozmawialiśmy o sposobach
zarabiania pieniędzy
i poznawaliśmy różne zawody.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Na planecie Skarbonka:
poznaliśmy sposoby przechowywania pieniędzy
dawniej i dziś- oglądanie filmu,
uczyliśmy się oszczędzania w różnych sytuacjach dnia
codziennego,
dowiedzieliśmy się, że oszczędzanie to nie tylko
gromadzenie pieniędzy,
ukształtowaliśmy umiejętność współpracy w grupie.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Oglądamy film o przechowywaniu
pieniędzy dawniej i dziś
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Dowiedzieliśmy się,
że można oszczędzać
nie tylko pieniądze.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Dyskutowaliśmy na temat
sposobów oszczędzania
na co dzień.
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Rozwiązujemy zadania
Podsumowanie podróży
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Na planecie Zabawka:
poznaliśmy zasady „udanych zakupów”,
rozmawialiśmy na temat wpływu reklamy na
dokonywanie zakupów,
uczyliśmy się racjonalnego wydawania pieniędzy,
stosowaliśmy zdobytą wiedzę w praktyce, podczas
symulacji zakupów,
rozwijaliśmy umiejętność współpracy w grupie,
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Wspólnie ułożyliśmy
listę „udanych
zakupów”.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Pracowaliśmy w
grupach
i prowadziliśmy
ożywione dyskusje.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Grosikowa majówka:
Dowiedzieliśmy się skąd biorą się śmieci.
Poznaliśmy zasady segregacji odpadów.
Dowiedzieliśmy się, co to jest recykling.
Przeliczaliśmy pieniądze.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Co zrobiliśmy z odpadów?
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Od grosika do złotówki
Dziękujemy za uwagę !!
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Download