Znaczenie biologiczne mitozy i mejozy

advertisement
Znaczenie biologiczne mitozy i mejozy - Biologia.net.pl
Mitoza może stanowić rodzaj rozmnażania bezpłciowego. Dzieje się tak u jednokomórkowych
organizmów eukariotycznych, czyli pierwotniaków i glonów. Komórki potomne tych organizmów
są identyczne z organizmem rodzicielskim. Mitoza może być również napędzać wzrost i rozwój.
Organizmy wielokomórkowe powstają przecież w wyniku wielokrotnych podziałów mitotycznych
komórki macierzystej. Jest nią zygota, która powstaje z połączenia dwóch haploidalnych
komórek rozrodczych – gamet w czasie zapłodnienia. Wielokomórkowy organizm to zespół
identycznych genetycznie komórek.
Mejoza odgrywa ważną rolę w rozmnażaniu płciowym. Dzięki temu, iż jest to podział
redukcyjny, komórki, które rozmnażają się płciowo wytwarzają komórki rozrodcze, które są
haploidalne. Dzięki czemu łącząc się w procesie zapłodnienia tworzą diploidalną zygotę, z
której rozwinie się cały dojrzały organizm. Ponadto dzięki
mejozie możliwe jest
występowanie przemiany faz jądrowych w cyklach życiowych organizmów (haplofaza i
diplofaza). W organizmach roślinnych przemiana faz jądrowych wiąże się ściśle z przemianą
pokoleń. Haplofazę stanowi wielokomórkowy organizm, który rozmnaża się za pomocą gamet.
Jest to gametofit. Wielokomórkowy organizm, który rozmnaża się za pomocą zarodników (spor)
reprezentuje diplofazę. Jest to sporofit.
Znaczenie mejozy nie skupia się jedynie na redukcji liczby chromosomów. Dzięki temu
procesowi możliwe są różnice między organizmami tego samego gatunku występującymi na
Ziemi. Jest to zapewnione dzięki zachodzącemu w profazie pierwszego podziału crossing-over,
w wyniku, którego ma miejsce rekombinacja materiału genetycznego oraz dzięki losowemu
rozchodzeniu się chromosomów do przeciwległych biegunów komórki podczas anafazy
pierwszego podziału. To wszystko warunkuje występowanie zmienności osobniczej, a
konkretnie zmienności rekombinacyjnej.
Porównanie mitozy i mejozy
MITOZA
MEJOZA
• W komórkach somatycznych • W komórkach generatywnych
• I podział
• II podziały
• Z jednej komórki macierzystej - •dwie
Z jednej
komórki
komórki
potomne
macierzystej 4 komórki potomne
• Komórki potomne identyczne jak
• Komórki
komórkapotomne
macierzysta
różne genetycznie
Liczba chromosomów:
• przed podziałem – 2n
• Po podziale – 2n
1/2
Znaczenie biologiczne mitozy i mejozy - Biologia.net.pl
Ilość DNA:
• Przed podziałem – 4c
• Po podziale – 2c
Liczba chromosomów:
• Przed podziałem – 2n
• Po podziale – n
Ilość DNA:
• Przed podziałem – 4c
• Po podziale – c
• Profaza – krótka, mało skomplikowana;
• Profazabrak
I – długa,
crossing-over
składa się z 5 etapów, zachodzi
2/2
c
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards