Uploaded by User2627

Komórki naskórka

advertisement
Komórki wyścielające wewnętrzną
powierzchnię jelit
Komórki naskórka
Krwinki czerwone
Komórki wątroby
Komórki kostne
Komórki mięśni żebrowych
Komórki mózgu
Temat – Znaczenie mitozy,mejozy i apoptozy.
5 dni
2 tygodnie
4 miesiące
300 – 500 dni
10 lat
15 lat
Tyle co my
Download