Seminarium-6-10-2014

advertisement
Seminarium-6/13-11-2014
Ludność rdzenna
1. Ludność rdzenna (tubylcza, plemienna) w narracji medialnej ? Opis zjawiska/wybrany
przykład ‘imienny’ ludności rdzennej ?
2. Ludność rdzenna – zagadnienie prawa międzynarodowego - geneza (Liga Narodów ?) i
‘bieg’ ONZ-owskiej narracji – KTO ja prowadzi ? na Manhattanie/w organizacjach
wyspecjalizowanych ?
2.1. Definicja – prawna ? - ludności rdzennej ?
3. Traktatowe ustalenia tyczące ludności rdzennej przed 2007 r. – skala/przedmiot ?
3.1. konwencja MOP nr 107 dotycząca ludności tubylczej i plemiennej (1957) – była
ratyfikowana przez 27 państw – Status: Outdatet instrument (Technical Convention)
Angola, Argentyna, Bangladesz, Belgia, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Dominikana, Ekwador,
Egipt, Salwador, Ghana, Gwinea-Bissau, Haiti, Indie, Irak, Malawi, Meksyk, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru,
Portugalia, Syria, Tunezja
3.2. konwencja MOP nr 169 w sprawie ludności rdzennej i plemiennej (1989) – ‘jest’
aktualnie 22 ratyfikacji (weszła w życie 5.09.1991 r.)
Argentyna, Boliwia, Brazylia, Republika Środkowoafrykańska, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Dania, Dominikana,
Ekwador, Fidżi, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Napal, Holandia, Nikaragua, Norwegia, Paragwaj, Peru,
Hiszpania, Wenezuela
4. Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej –
13.09.2007 r. – 141/4 [Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone]/11
3.a. hard law/soft law ?
3.b. uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ – ich normatywna uroda ?
5. Deklaracja - art. 3-5 – prawo do samostanowienia ludów rdzennych a ewolucja kręgu
‘biorców’ prawa do samostanowienia …
5.1. Karta Narodów Zjednoczonych - Art. 1(2) (26.06.1945)
5.2. Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego nr 1514 (14.12.1960)
5.3. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka - art. 1 (1)(2) (16.12.1966)
5.4. Samostanowienie wewnętrzne (mniejszości narodowe) – samostanowienie zewnętrzne
(dekolonizacja/orzeczenie Sądu Najwyższego Kanady - 1998).
5.5. Deklaracja - art. 3-5 – prawo do samostanowienia ludów rdzennych – samostanowienie
wewnętrzne …
6. Art. 34 Deklaracji – wymiar samostanowienia wewnętrznego
„Ludność rdzenna ma prawo do promowania, rozwoju i zachowania swoich struktur
instytucjonalnych i ich charakterystycznych zwyczajów, duchowości, tradycji, procedur,
praktyk oraz, gdzie takowe istnieją – systemów prawnych lub zwyczajów, zgodnie ze
standardami międzynarodowych praw człowieka.
a
a art. 8-10 Konwencji nr 169 MOP dotycząca ludności tubylczej i plemiennej w krajach
niezależnych.
7. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Ekwadoru numer 113-14-SEP-CC z roku 2014.
Download