Analityka medyczna Mikrobiologia

advertisement
Analityka medyczna
Mikrobiologia - program ramowy 2016/2017
SEMESTR ZIMOWY
Wykład 1. Podstawy różnicowania bakterii i grzybów
Wykład 2. Metody hodowli i identyfikacji bakterii i grzybów
18. 10. 16 (g. 8. 30 – 10.00)
25. 10. 16 (g. 8. 30 – 10.00)
PRZERWA: WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Wykład 3. Wirusy. Związki wzajemne między organizmami.
8. 11. 16 (g. 8. 30 – 10.00)
Wykład 4. Podstawy wykrywania zakażeń. Metody niszczenia
drobnoustrojów poza organizmem ludzkim.
15. 11. 16 (g. 8. 30 – 10.00)
Wykład 5. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych I.
22. 11. 16 (g. 8. 30 – 10.00)
Wykład 6. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych II.
Zakażenia wirusowe. Chemioterapia zakażeń wirusowych.
29. 11. 16 (g. 17. 30 – 17.00)
Wykład 7. Zakażenia grzybicze. Leki p/grzybicze.
6. 12. 16 (g. 17. 30 – 18. 15)
ĆWICZENIA
pytania
1a. Podstawy różnicowania bakterii i grzybów.
1b. Podstawy różnicowania bakterii i grzybów.
29. 11. 16
30. 11. 16
2a. Podstawowe metody identyfikacji bakterii i grzybów
2b. Podstawowe metody identyfikacji bakterii i grzybów.
6. 12. 16
7. 12. 16
P. Kwiatkowski (3x)
3a. Podstawy wirusologii.
3b Związki wzajemne między drobnoustrojami a człowiekiem.
13. 12. 16
14. 12. 16
A. Szcześniak (3xa)
N. Marczuk (3xb)
M. Chruściana (3x)
4a. Podstawy wykrywania zakażeń.
20. 12. 16
4b. Metody niszczenia drobnoustrojów poza organizmem ludzkim.
21. 12. 16
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
5a. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych I.
3. 01. 17
5b. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych I.
4. 01. 17
H. Masiuk (3xa)
N. Serwin (3xb)
6a. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych II.
6b. Zakażenia wirusowe. Chemioterapia zakażeń wirusowych.
10. 01. 17
11. 01. 17
L. Szymaniak (3xa)
K. Galant (3xb)
7a. Zakażenia grzybicze. Chemioterapia zakażeń grzybiczych.
7b. Zakażenia grzybicze. Chemioterapia zakażeń grzybiczych.
17. 01. 17
18. 01. 17
M. Polanowska (3x)
8a. Praktyczne odrabianie ćwiczeń.
8b. Praktyczne odrabianie ćwiczeń.
24. 01. 17
25. 01. 17
L. Szymaniak (3x)
Download