Genetyka V - Zadania i odpowiedzi - porcelainlucy

advertisement
Genetyka V.doc
(330 KB) Pobierz
DZIAŁ: GENETYKA V
34.Wyjaśnić pojęcia: a/ biotechologia, b/ inżynieria genetyczna
c/ heterozja
a/ BIOTECHOLOGIA - celowe zabiegi zmierzające do uzyskania użytecznych ,żywych
organizmów
lub produktów z nich pochodzących.
b/ INŻYNIERIA GENETYCZNA – bezpośrednie manipulacje na materiale genetycznym.
c/ HETEROZJA – wybujałość mieszańców ,mieszańce powstały w wyniku skrzyżowania osobników
z linii czystych ( homozygotycznych) .Np.: kukurydza – osobniki potomne silnie wyrosły, posiadały
dużą plenność.
35.Wyjaśnić praktyczne metody osiągnięć genetyki klasycznej:
a/ selekcji sztucznej,
b/ wchowu wsobnego
A/ SELEKCJI SZTUCZNEJ - świadome oddzielanie konkretnych osobników danego
gatunku
do dalszych krzyżówek w celu uzyskania odmian o pożądanych cechach.
Np.; stosowana w celu uzyskania krów o większej mleczności,, świni mięsnych ...,
koni szybkich , o dużej wytrzymałości podczas biegów
B/ WCHOWU WSOBNEGO - u zwierząt krzyżowanie ze sobą osobników blisko
spokrewnionych , u roślin stosowanie samozapylania. Osiąga się osobniki homozygotyczne,
mniej żywotne i mniej plenne.
36.Wyjaśnić metody stosowane w inżynierii genetycznej:
a) transformacja,
b) transdukcja,
c/ koniugacja
a/ TRANSFORMACJA - Nabywanie przez komórki biorcy nowych cech w wyniku pobrania obcego
DNA występującego w środowisku.
Doświadczenie Griffitha – przeprowadzone na dwóch szczepach dwoinki zapalenia płuc. Zmiana
informacji genetycznych danego szczepu komórek bakterii - biorcy pod wpływem innego szczepu
bakterii – dawcy innych odmianach genu
Dowiódł sposób przekazywania informacji genetycznej u bakterii
Wykorzystał dwa szczepy bakterii dwoinki zapalenia płuc:
szczep zjadliwy – wywołujący zapalenie płuc,
szczep niezjadliwy ,łagodny- nie wywołujący zapalenia płuc.
I – do myszy wprowadził bakterie żywe zjadliwe – mysz zachorowała,
II – do myszy wprowadził bakterie żywe łagodne – mysz nie zachorowała,
III – do myszy wprowadził bakterie żywe łagodne i bakterie martwe zjadliwe – mysz zachorowała.
Analiza przypadku trzeciego – mysz nie powinna zachorować ponieważ bakterie niezjadliwe nie
wywołują choroby.
Dlaczego mysz zachorowała? Bakterie niezjadliwe pobrały informację o zjadliwości
od martwych bakterii zjadliwych. Bakterie niezjadliwe uległy transformacji – stały się zjadliwymi.
b/ TRANSDUKCJA – bierne przenoszenie materiału genetycznego ( DNA) z jednej komórki do
drugiej
za pośrednictwem bakteriofaga.
C/ KONIUGACJA – proces płciowy zachodzący między dwiema bakteriami. Jedna zawiera czynnik
męski – F+,w którym jest plazmid ( odręne od nukleoidu kolista cząsteczka DNA,
Druga – żęnska – F- ; nie posiada plazmidu. Plazmid może być przekazywany zjednej komórki
bakterii
do drugiej podczas koniugacji. Bakterie wtedy zmieniają pleć.
Analiza schematu:
Koniugacja nie jest sposobem rozmnażania płciowego ,ponieważ nie powstają komórki potomne.
37.Wyjaśnić pojęcie:
a/ wektor,
b/ klonowanie DNA,
c/ klon ,
d/ organizm
transgeniczny,
e/organizm modyfikowany genetycznie – GMO , f/ klonowanie organizmów
A/ WEKTOR - czynnik ( plazmid, wirus, chromosom bakteryjny) ,który przenosi informację
genetyczną albo czynnik przenoszący pasożyty lub patogeny z jednego organizmu na drugi.
B/ KLONOWANIE DNA – powielania fragmentu DNA w określonym klonie bakteryjnym
C/ KLON – grupa komórek lub organizmów o identycznych genotypach ,powstałych w
wyniku mitotycznego podziału jednej komórki lub podziała jednego organizmu na
drodze rozmnażania wegetatywnego lub pączkowania
D/ ORGANIZM TRANSGENICZNY – organizm posiadający obcy gen lub obce geny warunkujące
ściśle określone cechy, albo pozbawiony jakiegoś genu.
E/ ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE – GMO – organizmy uzyskane metodami
inżynierii genetycznej ( nie tylko zawierające obce geny – bakterie , rośliny, zwierzęta, grzyby ) ,
Organizmy w których dokonano zmian w materiale genetycznym.
F/ KLONOWANIE ORGANIZMÓW – uzyskiwanie osobników identycznych genetycznie –
klonu.
Np.: gatunki rozmnażające się bezpłciowo – bakterie, pierwotniaki, glony jednokomórkowe..
Np.: bliźnięta jednojajowe u ludzi.
38.Dokonać analizy procesu transformacji.
TRANSFORMACJA - Nabywanie przez komórki biorcy nowych cech w wyniku pobrania obcego
DNA występującego w środowisku.
Doświadczenie Griffitha – przeprowadzone na dwóch szczepach dwoinki zapalenia płuc. Zmiana
informacji genetycznych danego szczepu komórek bakterii - biorcy pod wpływem innego szczepu
bakterii – dawcy innych odmianach genu
Dowiódł sposób przekazywania informacji genetycznej u bakterii
Wykorzystał dwa szczepy bakterii dwoinki zapalenia płuc:
szczep zjadliwy – wywołujący zapalenie płuc,
szczep niezjadliwy ,łagodny- nie wywołujący zapalenia płuc.
I – do myszy wprowadził bakterie żywe zjadliwe – mysz zachorowała,
II – do myszy wprowadził bakterie żywe łagodne – mysz nie zachorowała,
III – do myszy wprowadził bakterie żywe łagodne i bakterie martwe zjadliwe – mysz zachorowała.
Analiza przypadku trzeciego – mysz nie powinna zachorować ponieważ bakterie niezjadliwe nie
wywołują choroby.
Dlaczego mysz zachorowała? Bakterie niezjadliwe pobrały informację o zjadliwości
od martwych bakterii zjadliwych. Bakterie niezjadliwe uległy transformacji – stały się zjadliwymi.
39.Metody wprowadzania DNA do komórki biorcy
40.Wyjaśnić cechy wektora:
Cechy wektora:
 Ma jedno miejsce rozpoznawane przez enzym zastosowany do trawienia DNA ( enzym
restrykcyjny),
 Ma zdolność namnażania się w komórce gospodarza,
 posiada marker – gen ,nadający komórce, do której został wprowadzony cechę jakiej przedtem
nie miała
41.Dokonać analizę procesu transdukcji.
1.etap – wyizolowanie pojedynczego genu
Enzymy restrykcyjne rozpoznają odpowiednie sekwencje DNA i dokonują cięć w poprzek.
Jeden enzym rozpoznaje tylko jedną sekwencję DNA.
Obszar cięcia enzymów restrykcyjnych ma charakter palindromowy. Palindrom -ułożenie
nukleotydów na jednej nici DNA jest takie samo jak na drugiej nici lecz w odwrotnym
kierunku.(nukleotydy czytane na jednej nici od przodu są identyczne z nukleotydami na drugiej
nici czytane od tyłu)W miejscu cięcia powstają lepkie końce
2. etap - DNA wektora ( plazmid) zostaje przecięte
przez enzymem restryktazą w jednym miejscu - powstają lepkie końce.
3.Połączenie wyciętego DNA ( genu) z DNA wektora za pomocą lepkich końców.
Lepkie końce zwierają komplementarne nukleotydy.
LIGACJA - enzymy LIGAZY sklejają lepkie końce.
4.Powstaje hybrydowy ( zrekombinowany DNA)
5.Wektor z zrekombinowanym DNA wnika do komórki bakterii – bakteria jest zmieniona
genetycznie
42. Przedstawić schematycznie metody klonowania DNA
METODY KLONOWANIA
In vivo
in
vitro
( wewnątrz komórki
bakterii)
( namnażanie w probówce
techniką PCR)
43.Dokonać analizę procesu klonowania DNA.
Jest to metoda in vivo. Do komórki bakterii wprowadzono zrekombinowany plazmid. Bakterie
namnażają się . Każda komórka potomna zawiera zrekombinowany plazmid.
Jest to metoda in vivo. Bakteria pobrała zrekombinowany plazmid z otoczenia. Wewnątrz komórki
bakterii plazmidy ulegają autoreplikacji ( klonowaniu)
44.Wyjaśnić metodę in vitro
z wykorzystaniem techniki PCR.
Rozdzielenie fragmentu cząsteczki DNA
na dwie nici,
Synteza starterów, które przyłączają się
do nici DNA,
Dodanie polimerazy DNA zależnej od DNA
– powstają sklonowane fragmenty DNA.
Metoda ta może być powtarzana wielokrotnie.
46..Określić korzyści wynikające z zastosowania inżynierii genetycznej w rolnictwie
Pozytywne znaczenie w rolnictwie rolnictwie:
A/Stosowanie organizmów transgenicznych:
Pomidory – gen o przedłużonej trwałości przechowywania ( mogą być daleko
transportowane, dłużej przechowywane w stanie dobrym do spożycia),
Kukurydza, soja, bawełna – geny odporności na owady szkodniki ( obniżono zużycie środków
ochrony roślin, gleba nie jest skażona),
Ryż – złoty ryż – wprowadzenie genów do wytwarzania witaminy A ( ( w krajach
Trzeciego Swiata wit.A zawarta w ryżu zapobiega występowaniu ślepoty , ochrona przed głodem)
B/Stosowanie selekcji sztucznej i chowu wsobnego Uzyskanie odmian roślin i ras zwierząt o pożądanych cechach - bardziej plenna kukurydza ,krowy o
wysokiej mleczności.
47.Określić korzyści wynikające z zastosowania inżynierii genetycznej w medycynie
A/ Produkcja przez mikroorganizmy transgeniczne różnych substancji:
Drożdże –produkcja szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
Bakterie Escherichia coli ( Pałeczki okrężnicy) – produkcja insuliny ludzkiej, hormonu wzrostu,
produkcja leków przeciwzakrzepowych,
B/ Produkcja przez rośliny transgeniczne - aminokwasy egzogenne – lizynę,,metioninę.
Złoty ryż – witamina A – nie występuje slepota
C/ przeszczepy – klonowanie tkanek i narządów do przeszczepów ( narządy będą przyjmowane –
zgodność tkankowa)
D/ ...
Plik z chomika:
porcelainlucy
Inne pliki z tego folderu:

Bierny układ ruchu.doc (763 KB)
 Cytologia.doc (764 KB)
 Genetyka I.doc (1370 KB)
 Genetyka II.doc (664 KB)
 Genetyka III.doc (536 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie
Protisty


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards