Mikroflora jelit a metabolizm leków

advertisement
Farmakoterapia
Mikroflora jelit a metabolizm leków
W każdym odcinku przewodu pokarmowego człowieka
żyją bakterie, które przystosowane są do lokalnie panujących warunków i spełniają ważną funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Najbardziej znane
medycynie są bakterie zasiedlające jelita, nazywane
również mikroflorą jelitową. Tam też mamy do czynienia
z ich największym nagromadzeniem.
Ocenia się, że w jelicie grubym można
znaleźć około 1010 komórek bakteryjnych
w 1 g treści jelitowej. Genomowe analizy ludzkiego mikrobiomu wykazały, że
w jelicie znajduje się aż 3,3 miliona unikatowych genów, czyli 150 razy więcej niż
w naszym własnym DNA. Stwierdza się
obecnie ponad 1000 różnych gatunków
mikroustrojów zasiedlających tę część
układu pokarmowego, jednak jedynie
ok. 30% z nich to skład uniwersalny dla
organizmu ludzkiego. Pozostała część
związana jest zarówno ze zmiennością
osobniczą, jak i np. rejonem, w którym
dany człowiek żyje, jego dietą, a także
uwarunkowaniami genetycznymi. Spośród wszystkich gatunków bakterii zasiedlających przewód pokarmowy wyróżniamy te pożyteczne oraz szkodliwe, których
nadmierny rozwój może prowadzić do
pojawienia się różnych schorzeń.
O pożytecznym działaniu bakterii jelitowych wiadomo dziś bardzo dużo.
Prowadzi się liczne badania, a podawanie preparatów uzupełniających florę jelitową zaleca się w coraz większej
ilości schorzeń, i to nie tylko związanych
z prawidłową pracą układu pokarmowego – wiadomo bowiem, że zaburzenia
i zmiany składu mikroflory przyczyniają
się do powstawania wielu różnorodnych
jednostek chorobowych.
Jedną z najważniejszych funkcji, jakie spełniają bakterie jelitowe, jest ich
udział w trawieniu resztek pokarmowych, które pojawiają się po spożyciu
posiłku. Jest to symbioza tych mikro22
mórki gospodarza. Poza tym bakterie
te produkują również niektóre witaminy, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego; są
to witaminy z grupy B oraz witamina K.
Poza enzymami związanymi z procesami trawiennymi mikroflora jelit wydziela
różne substancje chemiczne pełniące
złożone funkcje, jak np. tworzenie środowiska nieprzyjaznego dla rozwoju innych drobnoustrojów, które mogą być
potencjalnie chorobotwórcze.
Procesy enzymatyczne przeprowadzane
przez bakterie nie pozostają bez wpływu
na leki zażywane przez pacjentów. Również w przypadku tych związków chemicznych drobnoustroje mogą wpływać
na ich aktywację, ułatwianie wchłaniania lub wręcz przeciwnie – unieczynnianie pożądanych związków leczniczych.
Jednym z najbardziej znanych przykładów wpływu flory jelitowej na
leki jest jej związek z prawidłowym
wchłanianiem i działaniem doustnych środków antykoncepcyjnych.
organizmów z organizmem gospodarza. Bakterie, trawiąc niektóre pokarmy,
dostarczają sobie energii, dzięki czemu
człowiek pobiera wartości odżywcze,
których sam nie byłby w stanie przyswoić. Drobnoustroje produkują przede
wszystkim enzymy trawiące cukry długołańcuchowe pochodzenia roślinnego,
m.in. błonnik, normalnie nieprzyswajalny. Dzięki temu organizm ludzki jest
w stanie w pełni wykorzystać bogactwo
witamin i minerałów zawartych w pokarmie roślinnym. W wyniku procesów
enzymatycznych przeprowadzanych
przez bakterie jelitowe powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, głównie octan, propionian i maślan, które
odżywiają kosmki jelitowe, a dodatkowo zmieniają panujące w jelitach pH,
umożliwiając lepsze wchłanianie wielu
mikro- i makroelementów pobranych
z dietą. Ocenia się, że mikrobiologiczna fermentacja może dostarczać nawet
10% energii uzyskiwanej z pożywienia,
która jest wykorzystywana przez ko-
Obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest w tym przypadku niezbędna, ponieważ wpływają one na
przekształcanie leku do aktywnych form
estrogenowych i dzięki temu po wchłonięciu do krążenia może on działać na
odpowiednie receptory. Z tego powodu podczas antybiotykoterapii, kiedy
pożyteczne bakterie również ulegają
zniszczeniu, środki te mogą nie zachować swej aktywności antykoncepcyjnej,
ze względu na problemy z wchłanianiem, lub po wchłonięciu nie wykazywać swoistości do receptorów, ze względu na swą nieaktywną formę. Najmocniej w ten sposób działają tetracykliny,
ryfampicyna oraz ampicylina. Jednak
dla bezpieczeństwa przy każdej antybiotykoterapii powinno się stosować
dodatkowe zabezpieczenie podczas
stosunku seksualnego. Związek pomiędzy działaniem leczniczym a florą bakteryjną wykazano również dla flawonoidów – roślinnych związków leczniczych
Kapsułki
Saszetki o smaku owocowym
Blistry
Zapobiega i leczy:
• ostrą biegunkę u dzieci powyżej 3 miesiąca życia1,2 i dorosłych2
• biegunkę poantybiotykową
• biegunkę spowodowaną zakażeniem Clostridium difficile
e
odn
Wyg wanie:
ko
daw
k
zete
sas łek
2
o
1 d kapsu
lub dobę
na
Lek przepisuje tylko Lekarz, suplementów nie musi.
Enterol 250 (Saccharomyces boulardii)
Skład: 1 kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna (kapsułka, saszetka) i fruktoza (saszetka). Postać farmaceutyczna: kapsułki/proszek do sporządzenia
zawiesiny doustnej. *Wskazania: ostre biegunki bakteryjne, przebiegające bez krwi w kale i bez znacznego odczynu ogólnego, jako dodatek do nawodnienia u dorosłych i dzieci; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; dodatek do leczenia antybiotykami
w nawracających zakażeniach C. difficile; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym. Dawkowanie i sposób podawania: doustnie, 1 do 2 kapsułek lub saszetek na dobę; zawartość saszetki zmieszać z niewielką ilością płynu lub pokarmem, a kapsułkę popić
wodą; kapsułkę można otworzyć (zalecane u dzieci do 6 lat ze względu na ryzyko zadławienia) i zawartość dodać do napoju lub pokarmu; u dzieci i pacjentów żywionych dojelitowo zaleca się stosowanie preparatu w saszetkach. Przeciwwskazania: nie stosować u pacjentów
z cewnikiem założonym do żyły centralnej, nadwrażliwość na składniki preparatu. Ostrzeżenia i środki ostrożności: nie mieszać z gorącymi (temp. powyżej 50°C) lub zimnymi płynami, potrawami i z alkoholem; w celu najlepszego działania unikać stosowania preparatu bezpośrednio po
posiłkach; leczenie preparatem jest dodatkiem do niezbędnego nawodnienia pacjenta; objętość podawanych płynów oraz drogę ich podawania (doustna lub dożylna) dostosować do nasilenia biegunki, wieku i stanu ogólnego pacjenta; nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, saszetek nie stosować u pacjentów z zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy. Działania niepożądane: bardzo rzadko fungemia Saccharomyces boulardii z dodatnimi posiewami z krwi
u pacjentów hospitalizowanych, z założonym cewnikiem do żyły centralnej, zaburzeniami odporności i ciężkimi schorzeniami przewodu pokarmowego lub leczonych dużymi dawkami preparatu; we wszystkich przypadkach fungemia ustąpiła po zastosowaniu leczenia przeciwgrzybiczego
lub usunięciu cewnika z żyły centralnej; w badaniach klinicznych obserwowano bóle w nadbrzuszu i wzdęcia, które zwykle nie wymagały przerwania leczenia. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja. Pozwolenia nr: 7484 (kapsułki), 7485
(saszetki) wydane przez Prezesa URPL. Kategoria dostępności: produkty lecznicze wydawane bez recepty – OTC.
1. Meta-analysis: Saccharomyces boulardii for treating acute diarrhoea in children H. SZAJEWSKA, A. SKÓRKA & M. DYLAG Aliment Pharmacol, Ther 2007; 25: 257–264
2. Jednocześnie z DPN – Doustny Płyn Nawadniający
ENT/MK/03/14, data opracowania luty 2014
Farmakoterapia
o działaniu przede wszystkim antyoksydacyjnym. Zaleca się je w prewencji
chorób nowotworowych, miażdżycy,
chorób serca i wątroby. Zarówno te podane z dietą, jak i w postaci preparatów
farmakologicznych często występują
w formie nieaktywnych glikozydów i aby
otrzymać ich aktywną formę, czyli tzw.
aglikon, należy przeprowadzić reakcję
hydrolizy. Najczęściej podlegają one
hydrolizie właśnie w jelicie, pod wpływem enzymów wydzielanych przez bakterie jelitowe. Do najpopularniejszych
związków chemicznych stosowanych
w preparatach aptecznych z tej grupy
należą diosmina, hesperydyna, sylimaryna, a także polecane w profilaktyce
menopauzy izoflawony sojowe. Liczne
badania nad florą jelitową wskazują
również, że enzymy bakteryjne mogą
katalizować takie reakcje jak hydroliza
glukuronidów, siarczanów, dehydroksylacja, demetylacja, redukcja wiązania podwójnego, rozkład pierścienia
węglowego z utworzeniem fenolokwasów, a następnie ich dekarboksylacja
oraz wiele innych. Zakres pożytecznego
działania jest bardzo szeroki, ale również trudny do określenia ze względu
na wspomnianą wcześniej zmienność
osobniczą flory jelitowej.
Obecnie prowadzi się liczne badania nad
wpływem określonych bakterii jelitowych
na aktywność określonych leków. W przypadku statyn zaobserwowano, że podanie konkretnego preparatu u niektórych
osób przynosi wymierne efekty farmakologiczne, a u innych pacjentów nie odnotowuje się spadku poziomu cholesterolu. Analiza wykazała, że u osób reagujących flora bakteryjna wytwarzała trzy
konkretne kwasy tłuszczowe, natomiast
w drugiej grupie zaobserwowano obecność pięciu zupełnie innych kwasów
tłuszczowych. Badacze podejrzewają,
że skoro kwasy żółciowe i statyny dzielą
te same szlaki transportowe do wątroby
i jelit, to poniekąd walczą między sobą
o pierwszeństwo. Z tego powodu produkowanie mniejszych bądź większych
ilości określonych kwasów może nasilać
24
lub osłabiać działanie leków. Podobne
obserwacje przeprowadzono podczas
podawania pacjentom leków przeciwnowotworowych, m.in. cyklofosfamidu.
Okazuje się, że lek ten u niektórych chorych działa bez zarzutu, u innych z kolei
nie wykazuje żadnej aktywności farmakologicznej. Teoria dotycząca wpływu
niektórych szczepów bakterii na ten proces została potwierdzona w badaniach
na myszach, w których układzie pokarmowym farmakologicznie zahamowano
namnażanie się określonych gatunków
bakterii jelitowych, a następnie zbadano
efektywność farmakoterapii. Ponadto naukowcy odkryli, że bakteria Eggerthella
lenta jest w stanie dezaktywować digoksynę. Aby wyjaśnić tę sytuację, badacze
przestudiowali interakcję między florą
jelitową a lekiem na organizmie mysim.
Dzięki temu odkryto szczep odpowiedzialny za inaktywację digoksyny, a także
opisano zachodzący mechanizm biologiczny. Dalsze analizy wykazały również,
że poza dezaktywacją niektóre szczepy
bakteryjne mogą przekształcić lek do
toksycznego metabolitu. Badania pozwalające określić szczep bakterii pozytywnie wpływający na wchłanianie
lub aktywację leku w przyszłości mogą
się przyczynić do wzrostu efektywności
farmakoterapii. Będzie to możliwe dzięki
podawaniu w terapii skojarzonej odpowiednich preparatów probiotycznych,
zawierających określony i wyselekcjonowany gatunek drobnoustroju.
Mimo wszystko wpływ bakterii probiotycznych na działanie leków
wciąż jest tematem niezbyt dobrze
poznanym i podlegającym ciągłym
obserwacjom.
Już dziś jednak znamy wiele innych
bardzo ważnych działań, dzięki którym
preparaty probiotyczne zyskują coraz
większą popularność wśród pacjentów. Poza podawaniem probiotyków
podczas antybiotykoterapii, w celu zapobiegnięcia pojawieniu się tzw. biegunki poantybiotykowej, stosowanie
ich zaleca się w różnych schorzeniach
jelit, np. w zespole jelita nadwrażliwego,
biegunce infekcyjnej, zaparciu, oraz jako
naturalny regulator przemiany materii
i pracy układu pokarmowego. Probiotyki polecane są w stanach obniżonej
odporności, ponieważ ograniczają rozwój patogennych szczepów, ale również
stymulują układ odpornościowy. Poza
tym bakteriom jelitowym przypisuje się
obniżanie poziomu cholesterolu, a także walkę z otyłością. Mają właściwości
antykarcynogenne, pomagają w łagodzeniu stanów alergicznych.
Najlepszym sposobem na regulację
naturalnej flory jelitowej jest oczywiście zastosowanie odpowiedniej diety, szczególnie bogatej w odżywczy
dla bakterii błonnik i ubogiej w białka
mięsa, ponieważ wpływa ono na rozwój
bakterii pasożytniczych. Można także
zastosować dostępne na rynku aptecznym preparaty probiotyczne o działaniu
potwierdzonym przez badania kliniczne
– takie właściwości mają tylko preparaty
zarejestrowane jako produkty lecznicze.
Należy jednak pamiętać o kilku ważnych
aspektach takiej terapii. Preparat powinien być podawany regularnie przez
dłuższy czas, tak aby bakterie miały
szanse zasiedlić nabłonek jelit. Powinno
się wybierać również preparaty wyprodukowane dla danego kraju, ponieważ
tylko one zawierają bakterie charakterystyczne dla przewodu pokarmowego
ludzi żyjących na określonej szerokości
geograficznej. Warto też zwrócić uwagę
na konstrukcję kapsułki leku – najlepiej,
by była odporna na działanie kwasu
żołądkowego i rozpadała się dopiero
w jelicie, ponieważ większość bakterii,
które tam chcemy dostarczyć, jest wrażliwa na bardzo niskie pH kwasu solnego
i mogłaby nie przeżyć. Trzeba również
sprawdzić, czy lek należy przechowywać
w lodówce, by nie stracił aktywności farmakologicznej – choć dostępnych jest
dziś coraz więcej wygodnych preparatów, które mogą pozostawać w temperaturze pokojowej.
mgr farm. Iwona Napierała
Download