Bakterie produkujące benzynę

advertisement
Bakterie produkujące benzynę
2015-07-01 10:08:17
2
Bakterie produkujące benzynę
Naukowcom z Narodowego Instytutu Zaawansowanych Nauk Przemysłowych i Technologii (Sangyo Gijutsu Sogo
Kenkyū-sho) udało się stworzyć genetycznie zmodyfikowane bakterie zdolne do produkcji benzyny.
Mikroorganizmy są w stanie wchłonąć glukozę i przekształcić ją w "błękitne paliwo". Zdaniem szefa grupy
badawczej, profesora Lee Sang-Yupa, na razie skuteczność nowej metody jest bardzo niska. Z jednego litra
roztworu z bakteriami otrzymuje się tylko 580 mg ropy. Jednak naukowcy mają nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości znajdą sposoby na poprawę wydajności. Sam pomysł zaprzęgnięcia bakterii do produkcji paliwa nie
jest nowy. Podobne osiągnięcie ogłosili w kwietniu 2013 roku naukowcy brytyjscy. Jednak tylko Japończykom
udało się otrzymać wysokiej jakości benzynę, a sam proces cechuje się prostotą - bakterie przetwarzają glukozę
bezpośrednio w benzynę.
Japoński ośrodek badawczy ma siedzibę w Tokio, ale większość pracowników znajduje się w Tsukuba Science
City, w Ibaraki oraz w kilku miastach na terenie całej Japonii. Instytut ma tak integrować wiedzę naukową i
techniczna, aby zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze. Pozostaje on w ramach struktury Ministerstwa
Gospodarki, Handlu i Przemysłu. NASA też rozpoczęła badania nad taką produkcją paliw. W 2010 r. amerykańska
firma LS9 opracowała metodę biosyntezy substancji bardzo zbliżonej do oleju napędowego. Pierwotnym celem
było stworzenie mikroorganizmów pożytecznych dla przyszłych misji kosmicznych. Kontynuuje je m.in. zespół
badaczy z amerykańskich Uniwersytetów Browna i Stanforda. Sinicy z rodzaju Anabaena, która jako jeden z
niewielu mikroorganizmów mogłaby być pożyteczna na Marsie, ponieważ potrafi metabolizować występujące w
atmosferze Czerwonej Planety dwutlenek węgla i azot, zaaplikowano gen bakterii E. coli. Dzięki temu Anabaena,
która metabolizując te gazy wytwarza cukier, mogła podzielić się cukrem z innymi koloniami bakterii. Jak
podkreślają naukowcy, w teorii takie zaopatrzone w cukier kolonie bakterii mogłyby wytwarzać na użytek
astronautów np. plastik i paliwo. Już w 2010 r. w USA powstało Połączone Centrum Badań nad Sztuczną
Fotosyntezą, które zatrudnia 200 naukowców pracujących w dwóch ośrodkach: w Kalifornijskim Instytucie
Technologicznym oraz w Lawrence Berkeley National Laboratory w północnej części tego stanu. Celem jest
stworzenie sztucznych roślin, które będą syntetyzować paliwo z wody i dwutlenku węgla.
3
Download