Mistrz Matematyki – Krzyżówka 2016

advertisement
Krzyżówka
1
3
4. Miejsce zerowe funkcji y  x 8
Wpisz do diagramu liczby otrzymane po rozwiązaniu poniższych zadań:
5.
1
2
NWD
(600
,700
)
6. Liczba 2 razy większa od liczby, której 60% wynosi 66,6
6
9. 10·(23·1111)+7
5
10. Liczba trzycyfrowa, której cyfra setek jest równa cyfrze jedności, a suma
cyfr wynosi 4
3
11. Tuzin
4
7
11
8
12
10
9
12. Kwadrat liczby 15
14. Kopa
14
15
13
15. Wartość wyrażenia: 10x4+40x2+5x+71 dla x=-2
16
16. Powierzchnia kuli, której promień wynosi
18
51 (za  przyjmij 3)
18. 3000/00 liczby 2750
17
20
19
19.Pole rombu o przekątnych, których suma długości wynosi 21, a różnica 1.
21
Poziomo:
Pionowo:
1. Mendel
2. Największa liczba utworzona z cyfr: 2, 3, 5, 9 (w której cyfry się nie
powtarzają)
2. Liczba 53169 zapisana w odwrotnej kolejności cyfr
5. 27

1
1
 1

3. Wartość wyrażenia 

1206
2412

7. Liczba DX zapisana za pomocą cyfr arabskich
8. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o
krawędzi podstawy 10, a wysokości ściany bocznej 15,1.
10. Parzysta liczba trzycyfrowa, której cyfra dziesiątek jest kwadratem cyfry
jedności, a cyfra setek - sześcianem cyfry jedności.
13. 20% tej liczby wynosi 112
2
.
5
15. Iloraz liczb 172480 i 56.
2
1
0
10

8
10

7
10
17. 6
20. Liczba czterocyfrowa utworzona z kolejnych liczb pierwszych.
(
22
,
24
)
NWW
(
22
,
24
)
21. NWD
Download