INSTYTUCJE GOSPODRKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin

advertisement
INSTYTUCJE GOSPODARKI RYNKOWEJ
Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek
Wykład 11 i 12
Nowa teoria mikroekonomiczna –
Koncepcje przedsiębiorstwa i
przedsiębiorczości
Część II
KULTUROWE ŹRÓDŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
B. Berger Kultura przedsiębiorczości
„Dlaczego kultura? Dotychczas studia nad
przedsiębiorczością były zdominowane przez
ekonomistów. Wskazując na to, że ich prace nie
ukazują pełnego obrazu przedsiębiorczości, nie
kwestionuje się dorobku nauk ekonomicznych. Nie
trudno jednak zauważyć, że wielu ekonomistów
celowo pomija to, co zdaniem innych stanowi
najistotniejszy element przedsiębiorczości: wpływ
takich czynników społecznych, jak przekonania
moralne, normy i wartości, jakie ludzie w rozmaitych
kulturach cenią sobie najbardziej.
2
KULTUROWE ŹRÓDŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Cd.:
Właśnie te czynniki wyznaczają ogólne ramy, w
których jednostki mogą rozwijać swoją
przedsiębiorczość i poszukiwać dla siebie nowych
możliwości. W przeciwieństwie do tego, co sądzą
niektórzy, kapitalizm sam przez się nie jest zły czy
amoralny. W swoich właściwych formach sprzyja
rozwijaniu takich cech jak pracowitość, skłonność do
współpracy, zdolność do wyrzeczeń, zdecydowanie i
gotowość do zmiany sposobu myślenia. Właśnie
powiązanie przedsiębiorczości z kulturą uważają za
najbardziej fascynujące ci, którzy interesują się
warunkami ludzkiej niezależności” (R.Hawkins, Jr.)
3
KULTUROWE ŹRÓDŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
M. Weber, Etyka protestancka i duch
kapitalizmu:
„Gdziekolwiek sięgała władza purytańskiego
pojmowania życia, sprzyjała ona w każdym wypadku
– i fakt ten ma o wiele większe znaczenie niż samo
sprzyjanie tworzenia kapitału – tendencji do
mieszczańskiego, ekonomicznie racjonalnego
sposobu życia; była ona najpoważniejszym, a przede
wszystkim najbardziej konsekwentnym jego
nosicielem. Stała ona o kolebki nowoczesnego
„człowieka ekonomicznego”.
4
KULTUROWE ŹRÓDŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Etyka wczesnego kalwinizmu a życie
gospodarcze:
• Asceza;
• Oszczędność (ograniczanie konsumpcji);
• Pracowitość;
• Dążenie do zysku jako wyraz woli Boga.
5
KULTUROWE ŹRÓDŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„Jeśli Bóg pokazał wam sposób, w jaki legalnie
możecie zyskać więcej niż w inny sposób, nie
szkodząc przy tym ani własnej duszy ani
cudzej i jeśli sposób ten odrzuciliście,
wybierając mniej zyskowny, to przekreślacie
jeden z celów waszego zawodu – powołania,
odrzucacie godność zarządcy (steward) Boga i
odmawiacie przyjęcia darów jego oraz użycia
ich dla Niego, kiedy On tego żąda. Wolno
wam pracować, aby być bogatymi dla Boga,
ale nie dla ciała i grzechu” (Baxter)
6
KULTUROWE ŹRÓDŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
• „Przedsiębiorczy familizm” Hongkongu i Chin;
• Przedsiębiorczość w „nieformalnej
gospodarce”;
• Rola kobiet w gospodarce krajów Trzeciego
Świata;
• F. Fukuyama: Zaufanie jako podstawa etyki
biznesu i efektywnego gospodarowania.
7
KULTUROWE ŹRÓDŁA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
• „Socjologiczny punkt widzenia każe traktować każdą
ludzką społeczność jako sieć podzielanych zbiorowo
sensów. Gdy zostają one zinstytucjonalizowane,
rozpoczyna się spontaniczny proces tworzenia
kultury. Powoli i niedostrzegalnie poszczególne
wzory interakcji między ludźmi przekształcają się w
nawyki, są rutynizowane i instytucjonalizowane.
Nieustannie rozwijają się się potrzebne
umiejętności, a ludzie zaczynają traktować udział w
życiu zbiorowym jako coś naturalnego i oczywistego.
W sprzyjających okolicznościach politycznych
wszystko to prowadzi do powstania szczególnej,
nowoczesnej kultury oraz nowoczesnych form
produkcji.” (B.Berger).
8
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards