Nazwa przedmiotu: TEODYCEA Imię i Nazwisko Wykładowcy (z

advertisement
Nazwa przedmiotu:
TEODYCEA
Imię i Nazwisko
Wykładowcy
(z tytułem nauk.):
ks. dr Dariusz Kucharski
Liczba godzin w
roku
20 godz.
Liczba ECTS
4 ECTS
Ważniejsze
zagadnienia:
1. Czym jest teodycea i jakie jest jej miejsce w filozofii.
2. Możliwość poznania istnienia i natury Bożej.
3. Charakter argumentów i zasady funkcjonujące w argumentacji
teodycealnej.
4. „Drogi” św. Tomasz z Akwinu.
5. Argumenty antropologiczne.
6. Argument ontologiczny.
7. Argumenty fizykalne.
8. Analogia - czym jest i jaka jest jej przydatność w teodycei?
9. Filozoficzne określenie natury Boga.
10. Typologia postaw człowieka względem Boga.
11. Ateizm - określenie, filozoficzne źródła ateizmu.
Wybrana literatura:
Elders L. J., Filozofia Boga, Warszawa 1992.
Gilson E., Bóg i ateizm, Kraków 1996.
Granat W., Teodycea, Lublin 1968.
Kowalczyk S., Filozofia Boga, Lublin 1993.
Kowalczyk S., Odkrywanie Boga, Sandomierz 1981.
Kowalczyk S., Nurty filozofii Boga w Polsce w latach 1880-2008, Lublin
2009.
Wciórka L., „Wiedzieć, że jest Bóg”. Elementy teodycei, Poznań 1985.
Download