Zachwycone Bogiem

advertisement
zachwycone
BOGIEM
Wiedzieć
to nie to samo,
co znać
Czego wymaga
poznawanie Boga,
żeby zachwycać się
Nim…
dyscypliny
cierpliwości
i wytrwałości
wierności
Paweł i Sylas
stale
zachwyceni
A około północy
Paweł i Sylas
modlili się
Bogiem
i śpiewem
wielbili Boga,
więźniowie zaś
przysłuchiwali się im.
Dz 16:24
Co ma robić
nauczyciel, by wzbudzać
u dzieci zachwyt Bogiem?
 mieć świeżą RELACJĘ z BOGIEM
 trwać w żywej SPOŁECZNOŚCI
 dzielić się ŚWIADECTWEM
o BOŻYM działaniu
Jako nauczyciel ENTUZJASTA
skutecznie będziesz mógł
zachęcać dzieci do żywej
relacji a nie religijności,
poprzez konkretną pomoc
w poznawaniu Boga…
… o tym
na warsztatach.
zapraszam
na przerwę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards