Standardy serii ISO 9000

advertisement
Inżynieria oprogramowania II
Wykład 4
Normy serii ISO 9000
[email protected]
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Copyright © Jerzy R. Nawrocki
Inżynieria oprogramowania II
• Kontrola jakości oprogramowania
• Szacowanie rozmiaru i pracochłonności
• Standardy serii ISO 9000
• Kontrola jakości
• Szacowanie rozmiaru i
• Standardy serii ISO 9000
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań
• Zarządzanie projektami
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań i IEEE 830
• Zarządzanie projektami i PRINCE 2
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki programowania
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Syndrom LOOP
Loop
L ate (późno)
Over budget (przekroczony budżet)
O vertime (nadgodziny)
Poor quality (kiepska jakość)
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
ISO 9001
Dobrzy
Audytor
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Źli
ISO 9001
Dobrzy
Audytor
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Źli
Plan wykładu
• Kontrola jakości
• Szacowanie rozmiaru i
• Standardy serii ISO 9000
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań
• Zarządzanie projektami
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
• Wprowadzenie
• Historia normy ISO 9001:2000
• Główne elementy normy
• ISO 9001 a XP
• Słabe punkty ISO 9001
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Plan wykładu
• Kontrola jakości
• Szacowanie rozmiaru i
• Standardy serii ISO 9000
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań
• Zarządzanie projektami
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
• Wprowadzenie
• Historia normy ISO 9001:2000
• Główne elementy normy
• ISO 9001 a XP
• Słabe punkty ISO 9001
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Historia normy ISO 9001:2000
1920’s: Standard amunicyjny, UK
1950’s: Admirał Rickover i 18 źródeł problemów z jakością
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Admirał Hymen G. Rickover
„Wielu ludzi twierdziło, że dzisiejsze ISO 9000 wywodzi się z
[brytyjskiego] standardu amunicyjnego z lat 20-tych.
My jednak skłonni jesteśmy wierzyć, że faktyczny początek
ISO 9000 miał prawdopodobnie miejsce w trakcie
amerykańskiego programu [budowy] łodzi podwodnej Polaris w
drugiej połowie lat 50-tych, gdy admirał Hymen G. Rickover
[..] był sfrustrowany opóźnieniami spowodowanymi defektami,
błędami i ogólnym brakiem jakości.”
(-) Ray Tricker, Bruce Sherring-Lucas
ISO 9001:2000 in Brief
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Admirał Hymen G. Rickover
Urodzony 27 stycznia 1900 roku w Polsce
Ukończył Akademię Marynarki w 1922 roku
USS LaVallette i USS Nevada
Studia podyplomowe z Elektrotechniki
1930: szkolenie na łodziach podwodnych
II Wojna: Dyrektor Sekcji Elektrycznej Biura
Okrętów
1947: szkolenie nuklearne
1949: Dyrektor Oddziału Reaktorów
Nuklearnych Marynarki Wojennej
1955: Pierwsza nuklearna łódź podwodna
USS Nautilus
Zmarł 8 lipca 1986 roku
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Admirał Hymen G. Rickover
18 źródeł problemów z jakością:
• Stosowanie złych materiałów
• Złe wymiary elementów
• Kłopoty z integracją elementów
pochodzących od różnych dostawców
• Brak umiejętności wytwarzania
• Brak kontroli jakości wyrobów końcowych
• Nieznany status produktów
• Brak działań naprawczych
• ..
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Historia normy ISO 9001:2000
1920’s: Standard amunicyjny, UK
1950’s: Admirał Rickover i 18 źródeł problemów z jakością
1979: BS 5750 dot. systemów jakości; 20 czynników jakości
1987: Normy ISO 9000 dot. ‘Systemów zarządzania jakością’
1994: ISO 9000:1994
2000: ISO 9001:2000 – istotna zmiana
2001: PN-EN ISO 9001
2004: ISO 90003
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Plan wykładu
• Kontrola jakości
• Szacowanie rozmiaru i
• Standardy serii ISO 9000
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań
• Zarządzanie projektami
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
• Wprowadzenie
• Historia normy ISO 9001:2000
• Główne elementy normy
• ISO 9001 a XP
• Słabe punkty ISO 9001
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Główne elementy normy
ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i
terminologia (zastępuje ISO 9000-1:1994)
ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
(zastępuje ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994)
ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne
doskonalenia funkcjonowania (zastępuje ISO 9004-1:1994,
ISO 9000-2:1994)
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Główne elementy normy
Wej.
Proces
Wyjście
Zasoby

Działanie wykorzystujące zasoby i zarządzane w
celu umożliwienia przekształcenia wejść w wyjścia
ISO 9001:2000, Sekcja 0.2
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Dokumentacja w ISO 9001
• Polityka jakości i cele jakości
The aim of the Software Development
Studio is to provide the students with
practical knowledge concerning software
development. The chosen way is to
develop software for real customers. From
educational point of view it is very
important to teach students how to
develop high quality software. Our quality
objectives are:
• customer satisfaction,
• students satisfaction,
• on-time delivery of products.
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Dokumentacja w ISO 9001
• Polityka jakości i cele jakości
• Księga jakości
• The scope of the quality management
system.
• The documented procedures of the QMS
or references to them.
• Description of interaction between the
processes of the QMS.
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Dokumentacja w ISO 9001
• Polityka jakości i cele jakości
• Księga jakości
• Udokumentowane procedury
wymagane przez standard
• Controlling the documents (reviews,
approval, and change management).
• Controlling the records.
•...
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Dokumentacja w ISO 9001
• Polityka jakości i cele jakości
• Księga jakości
• Udokumentowane procedury
wymagane przez standard
• Plany jakości, udokumentowane
procedury, instrukcje pracy
• Zapisy
To provide evidence of conformity to
requirements and of effective operation
of the QMS.
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Główne części normy ISO 9001:2000
4 System zarządzania jakością (dokumentacja)
5 Odpowiedzialność kierownictwa
6 Zarządzanie zasobami
ISO 9001:2000
7 Realizacja wyrobu
8 Pomiary, analiza i doskonalenie
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Plan wykładu
• Kontrola jakości
• Szacowanie rozmiaru i
• Standardy serii ISO 9000
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań
• Zarządzanie projektami
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
• Wprowadzenie
• Historia normy ISO 9001:2000
• Główne elementy normy
• ISO 9001 a XP
• Słabe punkty ISO 9001
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
7 Product realization
7.3 Design and development
Design and development inputs:
• functional and performance requirements
Requirements shall be complete, unambiguous and
not in conflict with each other.
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
7 Product realization
7.2 Customer-related processes
The requirements review „shall be conducted prior to
the organization’s commitment to supply a product to
the customer”.
Where the customer provides no documented statement
of requirements, the customer requirements shall be
confirmed before acceptance.
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Plan wykładu
• Kontrola jakości
• Szacowanie rozmiaru i
• Standardy serii ISO 9000
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań
• Zarządzanie projektami
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
• Wprowadzenie
• Historia normy ISO 9001:2000
• Główne elementy normy
• ISO 9001 a XP
• Słabe punkty ISO 9001
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Problemy z ISO 9001
ISO
Zabieg marketingowy
Brak elastyczności działania
Udokumentowane
= lepsze
Zbyt dużo dokumentacji
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Zbyt ogólne
Pytania?
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Plan wykładu
• Kontrola jakości
• Szacowanie rozmiaru i
• Standardy serii ISO 9000
• Modele CMM/CMMI
• Inżynieria wymagań
• Zarządzanie projektami
• Personal Software Process
• Team Software Process
• Zwinne metodyki
• Rational Unified Process
• Projekty dyplomowe
• Wprowadzenie
• Historia normy ISO 9001:2000
• Główne elementy normy
• ISO 9001 a XP
• Słabe punkty ISO 9001
J.Nawrocki, Wprowadzenie..
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards