Kontakt dla mediów

advertisement
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Bielska
Koordynatorka ds. komunikacji i pr
tel. 692 018 022, 22 654 64 00 wew. 114
[email protected]
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 9 czerwca 2015 r.
Europejskie Forum Banków Żywności - debata na temat włączenia społecznego
najuboższych
W dniach 11-13 czerwca w Olsztynie odbędzie się Europejskie Forum Banków Żywności. Hasłem
przewodnim wydarzenia jest: "Żywność – dobro, które angażuje", tematem włączenie społeczne
inicjowane przez Banki Żywności i partnerów. W Forum uczestniczyć będzie Minister Pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz, Banki Żywności z 22 krajów Europy a także przedstawiciele Komisji europejskiej,
administracji publicznej, firm oraz organizacji odbierających żywność z Banków Żywności w Polsce.
Forum organizowane jest przez Europejską Federację Banków Żywnosci, Federację Polskich Banków
Żywności i Bank Żywności w Olsztynie.
Żywność dobro- które angażuje
Walka z ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego jest jednym z priorytetów Europejskiego Funduszu
Społecznego w okresie 2014-2020. Dla Banków Żywności jest to wyzwanie ponieważ koncentrowały się
przede wszystkim na zaspokojeniu podstawowej potrzeby jaką jest żywność. Włączanie społeczne dla
Banków Żywności oznacza angażowanie potrzebujących do działań, dzięki którym nabędą nowych
umiejętności, wejdą w interakcje ze społeczeństwem i będą rozwijać umiejętności samodzielnego
funkcjonowania. - Naszą misją jest zapobieganie marnowaniu żywności i wspieranie pomocą żywnościową
najuboższych. W dłuższej perspektywie chcemy sprawiać by żywność dawała dodatkowy efekt i pomagała
w powrocie do samodzielnego funkcjonowania osobom, którym pomagamy. Podczas Forum w gronie Banków
Żywności z całej Europy będziemy szukać formuły działań, dzięki którym za sprawą Banków Żywności
i organizacji partnerskich dokona się inkluzja społeczna najuboższych. - mówi Marek Borowski Prezes Zarządu
Federacji Polskich Banków Żywności. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z działaniami wypróbowanymi już
w poszczególnych krajach przez Banki Żywności. Działania te można podzielić na: zatrudnienie,
uczestniczenie w wolontariacie i edukację.
Powrót do społeczeństwa z Bankami Żywności
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w projektach europejskich Banków Żywności mogą nauczyć się
gospodarować budżetem domowym, przygotowywać odżywcze posiłki z podstawowych produktów
spożywczych, zdobyć wiedzę o tym jak prawidłowo się odżywiać i nie marnować jedzenia. Banki Żywności
w Europie zwłaszcza w Portugalii, Belgii, Francji, na Litwie i w Polsce prowadzą dla potrzebujących
warsztaty na temat budżetów domowych, zbilansowanej diety i nauki gotowania. Takie działania będą
realizowane także w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Banki Żywności często
włączają do wolontariatu osoby wykluczone np. podczas zbiórek żywności w sklepach lub sortowania
żywności w magazynach. Jest to możliwość wejścia w relacje z klientami i pracownikami sklepów oraz
z innymi wolontariuszami, rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, pracy w zespole, planowania. Innym
przykładem są ogrody społecznościowe we Francji i na Węgrzech, które prowadzone są na polach
dzierżawionych przez Banki Żywności. Osoby wykluczone jako wolontariusze zajmują się uprawą owoców
i warzyw i korzystają ze zbiorów. Podobną ideą jest zbieranie z pól rolników warzyw, które nie nadają się
do sprzedaży z powodu nieodpowiednich wymiarów lub koloru. Dzięki takim działaniom osoby wykluczone
otrzymują wsparcie żywnościową ale także możliwość uczestniczenia w relacjach społecznych.
Jednym z efektów inkluzji inicjowanej przez Banków Żywności jest powrót na rynek pracy. Zatrudnienie
w Bankach Żywności znalazło wiele osób, które kiedyś same korzystały z pomocy żywnościowej. Osoby te
pracują na stanowiskach takich jak: kierowca, magazynier, operator wózka widłowego, lub personel
administracyjny. Innym przykładem jest też Bank Żywności w Olsztynie, który powołał do życia 4 spółdzielnie
socjalne i przywrócił na rynek pracy 23 osoby. Podopieczni jednej ze spółdzielni „Przysmaki” zajmują się
przygotowywaniem posiłków dla najuboższych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
- W najbliższej przyszłości w Spółdzielni Socjalnej Przysmaki planujemy wprowadzenie przetwórstwa
spożywczego na bazie świeżej żywności pozyskiwanej przez Bank Żywności w Olsztynie od producentów oraz
sklepów. Produktem finalnym mają być przetwory, konfitury, dżemy, suszone oraz mrożone warzywa
i owoce a także suszone pieczywo.- dodaje Piotr Koprucki Dyrektor Banku Żywności w Olsztynie.
Żywność – dobro, które angażuje
Banki Żywności w Polsce i w całej Europie chcą przywrócić do samodzielnego i stabilnego funkcjonowania
w społeczeństwie jak najwięcej osób. – Dlatego zachęcamy biznes do partnerstwa w ramach społecznej
odpowiedzialności oraz samorządy i administrację państwową. Jest bardzo dużo przestrzeni dla firm, które
mogłyby np. zatrudniać w Bankach Żywnosci takich pracowników lub wspólnie realizować projekty takie jak
ogrody np. społecznościowe. Są to bardzo skuteczne metody inkluzji społecznej, które przynoszą korzyść dla
całego społeczeństwa. Chcemy też angażować organizacje, które odbierają z Banków Żywności do
innowacyjnych projektów. W Polsce dopiero zaczynamy rozwijać ten obszar działalności. – mówi Marek
Borowski. W Forum uczestniczyć będzie 60 Delegatów z Banków Żywności w Europie z 22 krajów między
innymi z: Albanii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Polski,
Portugalii, Słowacja, Serbii, Ukrainy, Węgier i Włoch. Fundacja Batorego przyznała Federacji grant z
Funduszy EOG po to, byśmy korzystając z potencjału Banków Żywności i organizacji partnerskich wpłynęli na
zmianę społeczną. W efekcie po to, abyśmy angażowali wokół Banków Żywności instytucje i ludzi, którzy
chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość. Forum zorganizowane jest w ramach projektu. – mówi Marek Borowski
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli:
Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej
Marek Gustaw Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marian Podziewski- Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Organizatorzy:
Europejska Federacja Banków Żywności.
Bank Żywności w Olsztynie,
Federacja Polskich Banków Żywności oraz Honorowy
Wydarzenie organizowane jest w ramach programu
Obywatele dla Demokracji finansowanego
z Funduszy EOG
Partnerzy:
Patroni medialni:
Federacja Polskich Banków Żywności to Organizacja Pożytku Publicznego (KRS 0000063599). Jesteśmy wspólnotą 32 Banków
Żywności. Zapobiegamy marnowaniu żywności i niesiemy pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym w Polsce.
Naszą misję realizujemy przez pozyskiwanie produktów spożywczych od producentów żywności. Pozyskujemy także nadwyżki żywności
od sieci handlowych, dzięki czemu żywność, zamiast się marnować, trafia do potrzebujących. Realizujemy Europejski Program Pomocy
Żywnościowej. Organizujemy zbiórki żywności. Prowadzimy programy edukacyjne o zapobieganiu marnowania jedzenia i racjonalnym
odżywianiu.
W 2014 roku Banki Żywności wsparły ponad 1,3 miliona osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 47 000 ton
żywności na cele społeczne. Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 12 tirów żywności dziennie. Pomoc
przekazaliśmy do 3 800 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych
instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.
Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne,
wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno
seniorów i dorosłych, jak i dzieci.
Banki Żywności pozyskiwały i przekazywały produkty spożywcze takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery,
pieczywo oraz słodycze. Wartość przekazanej potrzebującym żywności to ponad 115 milionów złotych!
W Polsce 2,5 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one
kwotą mniejszą niż 551 zł. Jednocześnie co roku 9 milionów ton żywności marnuje się. Rozwiązujemy ten paradoks. Pomagaj
z nami lub pomóż nam pomagać! www.bankizywnosci.pl
Download