Pracownia Psychologiczna mgr Małgorzata Siwica 44

advertisement
Pracownia Psychologiczna mgr Małgorzata Siwica
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 7,
44-280 Rydułtowy ul. Bema 25
Pracownia psychologiczna od 2009 roku świadczy usługi psychologiczna dla firm i osób
prywatnych. Firmę tworzy zespół wykwalifikowanych psychologów i pracowników obsługi
klienta. Dzięki współpracy ze specjalistami dziedzin pokrewnych systematycznie poszerzamy
zakres oferowanych usług. W naszej pracy stawiamy na profesjonalizm oraz sprawne
przeprowadzania badań psychologicznych. Wysokie kompetencje, doświadczenie oraz dostęp
do profesjonalnych metod badawczych jest podstawą rzetelnej diagnostyki.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
I. Badania psychologiczne kierowców
 Kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych, kierowców rajdowych
 Kierujących samochodami służbowymi do 3,5 t
 Instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 Osoby kierowane przez starostwa za jazdę pod wpływem alkoholu lub za
przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych lub będące sprawcami
wypadków
II. Badania psychologiczne operatorów
 Wózków jezdniowych widłowych
 Koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, sprzętu budowlanego, żurawi, podnośników
itp.
 Strażaków OSP
III. Badania psychologiczne dla osób zatrudnionych w górnictwie
 Na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji i sprawności psychofizycznej
 Na stanowiska górnik strzałowy, instruktor strzałowy i wydawca materiałów
wybuchowych
IV. Usługi psychologiczne z zakresu psychologii pracy – nabór i selekcja pracowników
V. Badania psychologiczne pracowników ochrony fizycznej oraz osób ubiegających się
o pozwolenie na broń
VI. Badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych
 Diagnoza neuropsychologiczna
 Diagnoza psychologiczna zaburzeń rozwojowych u dzieci
 Diagnoza psychologiczna na potrzeby wydawania opinii psychologicznych
VII. Diagnoza i terapia uzależnień
VIII. Pomoc psychologiczna – rozmowy i porady psychologiczne, mediacje rodzinne
IX. Szkolenia:
 „Doskonalenie kompetencji wychowawczych”
 Szkolenia z zakresu psychologii dla instruktorów
Aktualna lista szkoleń znajduje się na stronie internetowej
www.pracownia-psychologiczna.rybnik.pl
Dla stałych klientów oraz firm chcących nawiązać współpracę dopasowujemy indywidualną
ofertę cenową.
Biuro obsługi klienta
Rybnik Tel. 692-533-359
Rydułtowy Tel. 697-810-301
Download