Detekcja sygna*ów

advertisement
Michał Białek
detekcja sygnału
tak
nie
tak
trafienie
ominięcie
nie
fałszywy alarm
prawidłowe odrzucenie
czy jest sygnał


Aby spostrzec bodziec jego wielkość musi być
odpowiednia, tzn. przekroczyć próg
absolutny
Próg absolutny to minimalna wartość bodźca,
aby został on zauważony
bodźce zbyt słabe, aby zostały uświadomione są
przetwarzane na poziomie nieświadomym,
zapamiętywane i wpływają na przetwarzanie
innych bodźców.
 Niektórzy uczeni uważają, że bodźce odbierane
podczas snu są przetwarzane w podobny
sposób. Niekiedy uważa się, że takie słabe
bodźce nie powodując świadomej refleksji,
czynią nas bezbronnych, gdyż nie możemy się
obronić przed zawartą w przekazie sugestią. W
efekcie sugestia ta mogłaby być traktowana jako
własną myśl, lub zalążek p



Prawo Webera
Aby zauważyć różnice między dwoma
bodźcami różnica musi przekroczyć próg

Dla ciężaru na przykład niezauważalna dla
nas różnica wynosi 2%, dla jasności światła 7,9%, a dla głośności dźwięku - 4,8%

Dźwięk jest falą powietrza i może być zapisany na wiele różnych
sposobów. Jednym z nich jest zmiana ciśnienia akustycznego w
proporcjonalne zmiany napięcia elektrycznego lub natężenia
prądu. Ta forma analogowa może zostać przekształcona w formę
cyfrową, czyli ciąg liczb, odpowiadający wartościom tego napięcia.
Przekształcenia dokonuje się za pomocą przetwornika analogowo
cyfrowego. Do zapisu w standardzie CD Audio liczby są 16-bitowe i
są zbierane 44 100 razy w sekundzie. Jest to jakościowo bardzo
dobry standard, ale do zapisania wszystkich danych opisujących
dźwięk potrzeba stosunkowo dużego strumienia danych (w
przybliżeniu 1,5 Mb/s dla stereo), co jest szczególnie kłopotliwe w
przypadku konieczności przesyłania tych danych za pomocą sieci.
Dźwięk zakodowany w tym standardzie jest zazwyczaj źródłem
danych do kompresji MP3.




Aby zmniejszyć ilość danych stosuje się różne metody zakodowania tych danych,
w tym MP3. MP3 opiera się na wcześniej wspomnianym modelu
psychoakustycznym i jest to metoda stratna. Polega na tym, że zostają
„usunięte” (stratność) te informacje o dźwięku, które są niezauważalne lub mało
istotne dla człowieka (psychoakustyczność).
Mimo przyjęcia, że człowiek słyszy dźwięki do 20 kHz, w praktyce tę granicę
wyznacza 16 kHz. W muzyce dźwięki powyżej 16 kHz nie są tak istotne, a
słyszalność tych dźwięków jest różna. Znaczna wśród dzieci i młodzieży, z czasem
zanika. Dlatego większość popularnych kodeków usuwa pasma powyżej 16 kHz.
Z modelu psychoakustycznego wynika, że najlepiej słyszymy dźwięki w okolicach
2-4 kHz. Czym częstotliwość dźwięku bardziej odbiega od tego pasma, tym coraz
gorzej go słyszymy. Zatem, jeśli dźwięk będzie cichszy od progu słyszalności, nie
będzie on zauważony. Z tego wynika, że skrajne częstotliwości mogą zostać
zapisane z dużo mniejszą dokładnością (na mniejszej licznie bitów).
Z modelu psychoakustycznego wynika również zjawisko maskowania (potocznie
można powiedzieć, że głośne dźwięki „zagłuszają” ciche). Zatem w pobliżu
głośnych dźwięków (w pobliżu - znaczy podobna częstotliwość tuż przed, i tuż
po, w czasie) również można zmniejszyć liczbę bitów, gdyż szum kwantyzacji nie
będzie słyszany.

Upsizing – takie zmienianie bodźca aby
różnica była zauważalna

Downsizing – takie zmienianie bodźca, aby
nie było widać różnicy
Ciekawym przypadkiem wykorzystania downsizingu
była zmiana ułożenia foteli w samolotach linii
lotniczych "United Airlines".
 Zmniejszono szerokość foteli o 3,3 cm oraz odległość
pomiędzy rzędami siedzeń o 5,1cm. Zmiany te
pozostały niezauważone przez pasażerów, pozwoliły
natomiast na zwiększenie liczby miejsc w samolocie, a
tym samym liczby przewożonych osób. Prawo
Webera pozwala bowiem na szczegółowe wyliczenie
progu różnicy dla różnych bodźców.


. Rozcieńczyć można praktycznie wszystko: od past do zębów, kremów,
szamponów do włosów, po wędliny i wyroby mięsne. Do tych ostatnich
używa się specjalistycznych nastrzykiwarek. Za ich pomocą do mięsa
pompuje się biały roztwór wodny, zawierający sól oraz polifosforany.
Polifosforany otwierają białka i wpływają na jego wodochłonność.
Wystarczy jeszcze równomiernie rozprowadzić wodę za pomocą
masownic. Mięsko przybierze na wadze, a woda wycieknie dopiero na
patelni u klienta. Rezultaty tego typu zabiegów są zdumiewające.

Standardowo z 1 kg mięsa wytwarza się 1,15kg- 1,35kg wędlin. Na tyle
zezwalają przepisy. Kto się nimi specjalnie nie przejmuje, ten potrafi
zwiększyć wagę takiego wyrobu nawet dwukrotnie. Najlepsze do
pompowania są wędzonki, szynki i balerony. (2) Przepisy nie zabraniają
stosowania innych dodatków zwiększających objętość i wagę produktu białek roślinnych, skrobi - a także substancji konserwujących,
przeciwutleniaczy, barwników i emulgatorów, które poprawiają wygląd,
jak również substancji wzmacniających smak i zapach.

Wyniki kontroli Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie
jakości handlowej mięsa czerwonego i jego
przetworów z czerwca 2004r. jasno ukazują, że
takie praktyki są na porządku dziennym. Na 16%
zakwestionowanych produktów, w co piątym
było za dużo wody, a ponad połowa próbek
zawierała za mało białka zwierzęcego zastąpiono je tańszym białkiem roślinnym. (4)


Jak pisze Andrzej Kondej, powszechnym
dowodem ich bezczelności jest coś, co w
branży wędliniarskiej nazywa się
"pampersem".
Jest to podkładka, która znajduje się na dnie
wszystkich styropianowych i tekturowych
opakowań wyrobów mięsnych. Ma ona za
zadanie wchłaniać wodę i wszystkie inne
substancje wstrzyknięte w trakcie procesów
przetwarzania. (5)

(1) Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka, "Psychologia
zachowań konsumenckich"
(2) "Ile mięsa w mięsie?" Fundacja VIVA! Za: Interia,
16.12.2004,
(3) Ibid
(4) Wyniki kontroli Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno - Spożywczych w zakresie jakości
handlowej mięsa czerwonego i jego przetworów z
czerwca 2004r., JIHARS, http://www.ijhar-s.gov.pl
news.php?idnews=19
(5) Andrzej Kondej, "Polowanie na klienta. Jak nami
manipulują producenci i sprzedawcy"
Download