zarz*dzenie nr 1 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

advertisement
PIW.Adm.021.1.2017
Zarządzenie nr 1/2017
z dnia 03 stycznia 2017 r.
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie w sprawie ustalenia „punktów”
terenowych badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa i mięsa zwierząt łownych na terenie
powiatu łukowskiego i osób wyznaczonych do badania w tych „punktach”.
§1
Na podstawie art.5 ust.2 pkt.1 w związku z art. 16 ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. „o Inspekcji Weterynaryjnej” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz . 1482)
w związku z § 7 ust.5, wyznaczam lekarzy weterynarii do badania zwierząt rzeźnych i
ich mięsa oraz mięsa zwierząt łownych przeznaczonych na własne potrzeby i ustalam
miejsca badania zwane „punktami badania” na terenie powiatu łukowskiego:
1. Punkt badania mięsa w Łukowie.
1/1-wyznaczony do badania poubojowego mięsa świń poddanych ubojowi na własne
potrzeby i mięsa dzików odstrzelonych oraz na obecność włośni
-lek.wet.Michał Piasecki
21-400 Łuków,ul.Glinki 13
1/2-wyznaczony do badania poubojowego mięsa świń poddanych ubojowi na własne
potrzeby i mięsa dzików odstrzelonych oraz na obecność włośni
–lek.wet.Jan Marek Klink
21-400 Łuków,ul.Zagrodowa 29
2. Punkt badania mięsa w Krzywdzie.
-wyznaczony do badania poubojowego mięsa świń poddanych ubojowi na własne
potrzeby i mięsa dzików odstrzelonych oraz na obecność włośni
-lek.wet.Konrad Wronowski
21-470 Krzywda,ul.Żelechowska 7
3. Punkt badania mięsa w Woli Mysłowskiej.
-wyznaczony do badania poubojowego mięsa świń poddanych ubojowi na własne
potrzeby i mięsa dzików odstrzelonych oraz na obecność włośni
-lek.wet.Dariusz Jakubowski
21-426 Wola Mysłowska 50
4. Punkt badania mięsa w Trzebieszowie.
-wyznaczony do badania poubojowego mięsa świń poddanych ubojowi na własne
potrzeby i mięsa dzików odstrzelonych oraz na obecność włośni
–lek.wet.Stanisław Romaniak
21-404 Trzebieszów,Trzebieszów 65
5. Punkt badania mięsa w Adamowie.
-wyznaczony do badania poubojowego mięsa świń poddanych ubojowi na własne
potrzeby i mięsa dzików odstrzelonych oraz na obecność włośni
-Lek.wet.Robert Golba
21-412 Adamów,ul Cmentarna 39
§2
Zasady uboju zwierząt na własne potrzeby i ich badania określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. „w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny”(tekst
jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.392, poz.1271).
§3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2017 r.
§4
Z dniem obowiązywania niniejszego zarządzenia uchyla się zarzadzenie z dnia
02.06.2015 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łukowie
Leszek Mioduski
Download