Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp

advertisement
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIANIA KRYZYSOWEGO
Gorzów Wlkp., dnia 19.12.2014 r.
RAPORT Z DYŻURU
za okres od godz.00:00 do godz. 24:00 dnia 19.12.2014 r.
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY LUBUSKIEGO
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
I. ZAGROŻENIA NATURALNE i CYWILIZACYJNE
ZAGROŻENIA NATURALNE:
nie wystąpiły.
ZAGROŻENIA POWODOWANE ANAMALIAMI POGODOWYMI:
nie wystąpiły.
SYTUACJA NA DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH:
drogi krajowe – nawierzchnia czarna, mokra,
drogi wojewódzkie – nawierzchnia czarna, mokra.
ZAGROŻENIA TECHNOLOGICZNE:
nie wystąpiły.
ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNE:
nie wystąpiły.
ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE:
nie wystąpiły.
NARUSZENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO:
nie wystąpiło.
INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:
1. W dniu 18.12.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie otrzymał
informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie, że istnieje podejrzenie zatrucia
ludzi włośnicą. Przeprowadzone badania próbki mięsa z dzika upolowanego na obszarze Obwodu
Łowieckiego 92 Koło Łowieckie „Lis” Łagów w dniu 18.12.2014 r., wykazały obecność włośnicy.
Stwierdzono, że część mięsa została przetworzona na użytek własny i spożyta przez rodzinę w dniu
17.12.2014 r. Po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji przeprowadzono dochodzenie w zakresie
epidemiologii i bezpieczeństwa żywności. Przeprowadzono wywiad z 6 osobami, które spożywały
przygotowane w domu wyroby z dzika.
W dniu 18.12.2014 r. przeprowadzono dochodzenie w celu ustalenia dystrybucji skażonego mięsa.
Ustalono, że większość została przeznaczona do użytku domowego, część została przekazana osobie
spoza rodziny. W dniu 18.12.2014 r. oraz 19.12.2014 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie
w obecności pracowników PSSE w Świebodzinie dokonał zabezpieczenia skażonego mięsa i
wyrobów. Wszyscy potencjalnie mający kontakt z mięsem zostali poinstruowani o konieczności
utylizacji mięsa, dezynfekcji sprzętu i wyposażenia oraz konieczności poddania się leczeniu.
Wszystkie osoby, które spożyły mięso skażone poddane zostaną pełnej terapii. Nie wykonano badań
laboratoryjnych u ludzi ze względu na brak objawów klinicznych zakażenia. Mięso zabezpieczone
przez Inspekcję Weterynaryjną zostanie zutylizowane. Dalsze działania będą uzależnione od
dochodzenia przeprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną. Kontynuowany będzie nadzór
epidemiologiczny nad osobami, które spożyły skażone mięso.
2. Dnia 19.12.2014 r. około godz. 14:00 w powiecie słubickim w miejscowości Ługi Górzyckie, miał
miejsce pożar kuchni w budynku wielorodzinnym. Bez poszkodowanych.
3. Dnia 19.12.2014 r. około godz. 17:00 w powiecie krośnieńskim w miejscowości Budachów miał
miejsce pożar stodoły. Bez poszkodowanych.
4. 19.12.2014 r. o godz. 19:44 na S-3, 301 km na wysokości Niedoradza w pow. nowosolskim doszło do
kolizji trzech samochodów osobowych i ciągnika siodłowego. Bez poszkodowanych. Na czas
utrudnień wprowadzony był ruch wahadłowy.
5. Dnia 20.12.2014 r. około godz. 5:15 wypadek na autostradzie A-2, 81 km na wysokości Chociszewa
w pow. międzyrzeckim. Dwie osoby przewiezione do szpitala celem przeprowadzenia badań
lekarskich. Trasa w kierunku na Berlin zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez węzeł Trzciel,
następnie drogą krajową 92.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ NA NUMER ALARMOWY „112”
Rok 2014
Zdarzenia przekazane do służb
Zgłoszenia alarmowe
112
fałszywe
łącznie
PRM
PSP
Policja
inne
razem
1
2
3
4
5
6
7
8
średnia dobowa
za 2014
85
15
133
8
240
837
1 078
za 19-12-2014
97
40,8%
11
4,6%
125
52,5%
5
2,1%
238
100,0%
1 074
81,9%
1 312
100,0%
trend
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
narastająco od
1-01-2014
30 006
5 130
46 702
2 744
84 582
294 784
379 366
35,5%
6,1%
55,2%
3,2%
100,0%
77,7%
100,0%
II. INNE ZAGROŻENIA, ZDARZENIA i INFORMACJE:
POLICJA LUBUSKA
Policja odnotowała:
Ilość
Zdarzenie
Trend
stan za
dobę
I-XI.
2013 r.
I-XI.
2014 r.
Zabójstwa
0
20
13
↓
samobójstwo
zgwałcenia
odnalezienia zwłok
utonięcia
rozboje
włamania
kradzieże
kradzieże samochodów
przestępstwa gospodarcze
wypadki drogowe:
- ranni
- ofiary śmiertelne
nietrzeźwi kierujący pojazdami
tymczasowo aresztowani
1
172
148
↓
0
60
516
19
168
2301
3256
343
250
573
487
70
3628
478
↑
↓
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
3
55
520
8
203
2568
4548
426
316
686
614
111
4679
899
zatrzymani na gorącym uczynku
13
8372
7118
↓
zgony z powodu wychłodzenia
0
-
1
↑
śmierć w wyniku zaczadzenia
0
2
↑
inne zdarzenia
0
1 wypadek
kolejowy, 1
ofiara
śmiertelna
0
↓
2
0
1
8
10
0
2
1
1
0
3
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
Straż Pożarna interweniowała w 25 zdarzeniach: jeden alarm fałszywy, gaszenie pożarów, usuwanie
skutków wypadków i kolizji drogowych, inne interwencje.
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
- zatrzymał 13 osób: 5 ob. Ukrainy, 2 ob. RP, 1 ob. Białorusi, 5 ob. Rosji.
INSPEKCJA NADZORU BUDOWLANEGO
- nie odnotowano zdarzeń istotnych dla bezpieczeństwa publicznego.
Download