750-404, Licznik góra/dół 24 V DC, 100 kHz

advertisement
750-404 / 753-404
1
Licznik góra/dół 24 V DC, 100 kHz
264
status
U/D
DO 1
13 14
status
CLOCK
DO 2
A
C
B
D
U/D CLK
magistrala systemowa
U/D
CLOCK
+
5V
5
1
U/D
CLOCK
U/D
270pF
+
CLOCK
6
2
270pF
24 V
24 V
24 V
—
—
10nF
U/D
logika
7
3
0V
0V
0V
10nF
CLOCK
A1 A2
270pF
8
4
DO 2
DO 1
DO 2
DO 1
DO
DO
750-404
750-404
magistrala obiektowa
wymiary i dane ogólne patrz str. 24 / dostawa bez oznaczników Mini-WSB /
oznaczenia i obsługa modułów z serii 750 (753) patrz str. 10 ... 11 / 12 ... 13
Moduł zlicza impulsy binarne o napięciu 24 V i udostępnia stan licznika w sieci
obiektowej.
Poprzez wejście U/D (Up/Down) przełącza się kierunek zliczania w górę lub
w dół.
Wyjścia dwustanowe DO 1 i DO 2 ustawiane są za pośrednictwem bajtu
sterującego.
Dane specyficzne dla modułu 750-404/000-003:
• błąd pomiaru < ± 0,2 % (zakres pomiarowy 0,1 Hz ... 10 kHz)
• błąd pomiaru < ± 1,5 % (zakres pomiarowy 0,1 Hz ... 100 kHz)
Dane specyficzne dla modułu 750-404/000-005:
• maks. częstotliwość łączeniowa: 5 kHz
• dł. rejestru: 2 x 16 bitów
• reprezentacja w obrazie procesu: 2 x 16 bitów dane
Licznik ustawiany i kasowany jest przy pomocy bajtu sterującego.
Możliwe jest również zablokowanie licznika.
szt./
opak.
Dane techniczne
licznik góra/dół/ 100kHz
750-404
licznik góra / wejście bramkujące
750-404/000-001
licznik z wejściem bramkującym, wejście U/D służy jako bramka
licznik bramkowany czasowo
750-404/000-002
licznik częstotliwości 0,1 Hz - 100 kHz
750-404/000-003
pomiar częstotliwości, wejście U/D służy jako bramka
licznik góra/dół / wyjście sterowane
750-404/000-004
licznik z wyjściami dwustanowymi sterowanymi stanem licznika
2 liczniki góra / 16 bitów / 5 kHz
750-404/000-005
wejście U/D jest wejściem Clock dla 2. licznika
licznik góra/dół, 100kHz (bez wtyczki)
753-404
licznik częstotliwości 0,1 Hz - 100 kHz
753-404/000-003
(bez wtyczki)
pomiar częstotliwości, wejście U/D służy jako bramka
1
1
1
1
liczba wyjść
liczba liczników
wewnętrzny pobór prądu
napięcie magistrali obiektowej
prąd wyjściowy
napięcie sygnałowe (0)
napięcie sygnałowe (1)
maks. częstotliwość łączeniowa
prąd wejściowy typ.
długość rejestru
izolacja
reprezentacja w obrazie procesu
Akcesoria
nr katalogowy
szt./
opak.
technika podłączania przewodu
przekrój przewodu
dł. odizolowania przewodu seria 750 / 753
wtyczka seria 753
elementy kodujące
753-110
753-150
25
100
oznaczniki Mini-WSB
bez nadruku
z nadrukiem
248-501
patrz str. 352 ... 353
5
Opis
nr katalogowy
1
1
1
1
Aprobaty
patrz również przegląd aprobat rozdział 1
znak zgodności
przemysł morski (warianty na
zapytanie)
r UL 508
r ANSI/ISA 12.12.01
4 EN 60079-0, -15
EN 61241-0, -1
1
ABS, BV, DNV, GL, KR, LR*, NKK*, PRS*, RINA*
*seria 753 w przygotowaniu
szerokość modułu
ciężar
EMC: 1 - odporność na zakłócenia
EMC: 1 - emisja zakłóceń
EMC przemysł morski - odporność na
zakłócenia
EMC przemysł morski - emisja zakłóceń
2
1
70 mA
24 V DC (-15 % ... +20 %)
0,5 A, odporność na zwarcie
-3 V ... +5 V DC
15 V ... 30 V DC
100 kHz
5 mA
32 bity
500 V system / zasilanie
32 bity dane
8 bitów sterowanie/status
CAGE CLAMP®
0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
8 ... 9 mm / 0.33 in
9 ... 10 mm / 0.37 in
12 mm
60 g
zgodnie z EN 61000-6-2 (2005)
zgodnie z EN 61000-6-4 (2007)
zgodnie z Germanischer Lloyd (2003)
zgodnie z Germanischer Lloyd (2003)
Class I Div2 ABCD T4
I M2 / II 3 GD Ex nA IIC T4
:$*2.RQWDNWWHFKQLN*PE+&R.*
:$*2(/:$*VS]RR
=DVWU]HJDVLĊSUDZRGR]PLDQWHFKQLF]Q\FK
XO3LĊNQDD:URFáDZ
WHO
ZZZZDJRFRP
Download