inteligentny licznik

advertisement
POZNAJ INTELIGENTNY LICZNIK
Wskazania licznika inteligentnego odczytuje się z wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Wyświetlacz cyklicznie
prezentuje kolejne stany liczydeł zarejestrowane w pamięci licznika. Możliwe jest również przełączanie prezentowanych wielkości przyciskiem.
CYKL WYŚWIETLANIA
OPIS KODÓW OBIS WYŚWIETLANYCH PRZEZ
LICZNIK INTELIGENTNY
0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss – godzina, minuta,
sekunda)
0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd- rok, miesiąc, dzień)
2.2 Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany
jest licznik
1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma)
w taryfie np. G11
1.8.x Energia czynna pobrana w strefie „x” – x=„1” strefa
dzienna, x=„2” strefa nocna, w taryfie np. G12
1.6. moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym
miesiącu
2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma)
5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma)
8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma)
STAN ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Stan zasilania w energię elektryczną sygnalizowany jest optycznie. W normalnym stanie pracy, gdy lokal zasilany
jest energią elektryczną, dioda nie świeci. Wyłączenie zasilania w energię elektryczną sygnalizowane jest świeceniem stałym lub pulsującym w kolorze niebieskim.
INTELIGENTNY
LICZNIK
NASZE WDROŻENIE
System inteligentnego opomiarowania AMI
w Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. został wdrożony
na osiedlu Marina Mokotów
KORZYŚCI Z MONTAŻU INTELIGENTNEGO
LICZNIKA
Szybciej usuniemy awarię
Za pomocą danych zawartych w systemie szybciej
zlokalizujemy miejsce uszkodzenia i usuniemy awarię.
Zdalnie odczytamy wskazania licznika
WAŻNE
• Wymiana licznika jest bezpłatna.
• Wymiany licznika dokonuje POLENERGIA
Dystrybucja Sp. z o.o.
• Wymiana licznika nie wpływa na warunki umowy
i nie wymaga podpisania aneksu do niej.
Odczyt licznika będzie odbywał się automatycznie,
bez konieczności wizyt pracownika POLENERGIA Dystrybucja
Sp. z o.o.
Ochrona przed oszustami
Wymiana licznika chroni Cię przed oszustwami „na inkasenta”
– nie będziesz narażony na nieuczciwe zachowania osób
Wejdź na:
www.polenergia.pl
i dowiedz się więcej
podszywających się pod pracowników firmy energetycznej.
Zapłacisz za tyle, ile zużyjesz
AMI daje możliwość płacenia za taką ilość energii, jaką rzeczywiście zużyłeś w danym miesiącu (bez prognozowania zużycia
energii).
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
Tel.: +48 (22) 522 39 28
Faks: +48 (22) 522 39 97
www.polenergia.pl
Download