ZEstaw EDUkacyjny ED1 - Polon-Alfa

advertisement
KK-R116/12.2016
ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009
Zestaw Edukacyjny ED1
Zestaw Edukacyjny ED1 jest przeznaczony dla uczelni/szkół do nauki zagadnień związanych z działaniem liczników Geigera - Mullera
(G-M). Urządzenie składa się z przełączanych zworą: licznika G-M
wrażliwego na promieniowanie gamma oraz licznika G-M do pomiaru promieniowania alfa, beta, gamma z przezroczystym okienkiem. Zestawu można używać samodzielnie, z oscyloskopem lub
Radiometrem RUM-2 (rozszerzając tym samym funkcjonalność
zestawu).
CECHY PRODUKTU
Urządzenie w zestawie bez Radiometru RUM-2 umożliwia:
• organoleptyczne zapoznanie się z detektorami G-M;
• zapoznanie się ze schematem stosowania;
• zapoznanie się z oscylogramami na liczniku zarówno na anodzie
jak i katodzie;
• zastosowanie w prostej aplikacji szkoleniowej z wykorzystaniem
zasilacza wysokiego napięcia, bez zliczania impulsów, wówczas,
gdy użytkownik jest zainteresowany wyłącznie analizą oscylogramów w funkcji napięcia;
• bezpośrednią pracę z wbudowanego zasilacza, gdy użytkownik chce obserwować aktywację sygnalizacji akustycznooptycznej wraz z wykryciem promieniowania;
• obserwacji miejsca przebicia lawiny (łuku) w okienkowym liczniku G-M z przezroczystym okienkiem;
natomiast w kompletacji z Radiometrem RUM-2 pozwala na:
• wykonanie analizy zliczeń (np. w funkcji napięcia);
• wykonanie pomiarów rodzaju promieniowania przy pomocy:
- selekcji alfa-beta-gamma osłonami:
• pleksa (gamma);
• folia (beta+gamma);
• bez osłon (alfa+beta+gamma);
- pomiaru zdolności penetracji przy pomocy zestawu
dołączonych blach (gamma) lub osłon z pleksy (beta).
ZASTOSOWANIE
• poznanie zasady działania licznika Geigera-Mullera
• dydaktyka pomiarów promieniowania jonizującego dla uczniów,
studentów i stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej)
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
SCHEMAT MECHANICZNY
Urządzenie składa się z następujących elementów:
• przełączanych zworą/przełącznikiem:
- licznika GM wrażliwego na promieniowanie gamma;
- licznika GM wrażliwego na promieniowanie alfa, beta, gamma,
z przezroczystym okienkiem;
• wykonanej z blachy lub sklejki, lakierowanej płyty nośnej rozmiarów w przybliżeniu kartki A5 wyposażonej w otwieraną pokrywę, w której to znajduje się pokryty siatką z tworzywa sztucznego otwór nad licznikiem alfa-beta-gamma;
• układu pasywnych elementów dopasowujących liczniki do
wejść/wyjść Radiometru RUM-2 wraz z umieszczonym dokładnym schematem i opisem elementów tak, by użytkownik widział
co i gdzie jest podłączone, wraz z wyprowadzonymi punktami
testowymi do pomiarów oscylogramów;
• układu nieregulowanego zasilacza wysokiego napięcia z gniazdem baterii 9 V;
• układu buzzera i lampki zasilanego z baterii;
• zwory pozwalającej na re-aranżację obwodu;
• gniazda BNC-50 wyprowadzającego sygnały niskonapięciowe
z katody licznika;
• gniazda MHV wprowadzającego wysokie napięcie na anodę licznika i wyprowadzającego sygnał z licznika;
• przewodu MHV - BNC-2,5 do łączenia z Radiometrem RUM-2
w układzie: „pomiar impulsów na anodzie”;
• przewodu MHV - C-5 do łączenia z Radiometrem RUM-2 w układzie: „pomiar impulsów na katodzie”;
• instrukcji obsługi;
• podręcznika pokazującego przykładowe pomiary z wykorzystaniem Radiometru RUM-2;
• arkuszy prostokątnych w rozmiarze pozwalającym na zakrycie
obu liczników:
• blachy o grubości 3mm, każdego rodzaju:
- blachy stalowej cynkowanej,
- blachy ołowianej;
- folii plastikowej o grubości około 0,1 mm;
- pleksy lub podobnego tworzywa, niekoniecznie
przezroczystego o grubości 1 mm;
1 – licznik gamma
2 – pokrywa na zawiasach
3 – siatka z tworzywa sztucznego
4 – licznik okienkowy alfa-beta-gamma
5 – płytka z elementami od spodu; od zewnątrz naniesiony
schemat i umieszczone zwory
6 – miejsce na baterię
7 – wejście zasilania wysokim napięciem z RUM-2 oraz wyjście sygnałowe „z anody”;
8 – wyjście sygnałowe przy pomiarach „z katody”
9 – zwory do ustawiania i punkty testowe
wyposażenie opcjonalne
PRODUKT
NAZWA/TYP
OPIS
Radiometr uniwersalny RUM-2
Radiometr RUM-2 jest uniwersalnym urządzeniem pomiarowym umożliwiającym podłączenie do komputera i zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych produkcji Polon-Alfa
oraz innych źródeł sygnałów impulsowych. Urządzenie umożliwia szeroką analizę badanych izotopów dzięki wbudowanym
funkcjom analizy spektrometrycznej oraz licznika zliczeń.
Oscyloskop
Umożliwia zapoznanie się z oscylogramami na liczniku (zarówno
na anodzie jak i katodzie), analizę oscylogramów w funkcji napięcia oraz obserwację miejsca przebicia lawiny (łuku) w okienkowym liczniku G-M.
Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155, tel. 52 36 39 273, fax 52 36 39 264
www.polon-alfa.pl, [email protected]
Download