PQI-DA Smart PQ-Box 200 - Jakość Energii Elektrycznej

advertisement
Analizatory jakości energii elektrycznej
firmy A-Eberle dedykowane do pomiarów energii
wytworzonej przez odnawialne źródła energii
PQI-DA Smart
– stacjonarny analizator jakości
energii elektrycznej
Parametr IEC61000-4-30
klasa
Częstotliwość napięcia
A
Wartość napięcia zasilania
A
Migotanie/Flicker
A
Wzrosty i zapady napięcia
A
Przerwy napięcia
A
Asymetria napięć
A
Harmoniczne w napięciu
A
Interharmoniczne w napięciu
A
Podstawowy sygnał napięcia
A
Odchylenia w dół / górę
A
Interwały czasowe
A
Synchronizacja czasu
A
Flagowanie
A
Wpływ sygnałów zakłóceniowych
A
PQ-Box 200
– mobilny analizator jakości
energii elektrycznej
Analizatory posiadają certyfikat zgodności z normą IEC
61000-4-30 dla mierników klasy-A, wystawiony przez
niezależne, akredytowane laboratorium - Power Standards Lab w Californi.
Zarejestrowane pomiary stanowią podstawę do
oceny jakości zasilania zgodnie z obowiązującymi normami PN EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.
Analizatory dedykowane są do pomiarów wytworzonej energii elektrycznej przez OZE, ze względu na
rozbudowane możliwości pomiarowe, takie jak: wykonanie analizy widmowej w paśmie 2…9 kHz, rejestracja
stanów nieustalonych z częstotliwością próbkowania do
2 MHz oraz częstotliwością 40,96 kHz wszystkich parametrów mierzonych. PQ-Box 200 posiada zewnętrzne
wejście umożliwiające podłączenie sensorów parametrów środowiskowych (prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego).
Urządzenia rejestrują dane na wbudowanych
kartach pamięci. PQI-DA Smart może pracować również
w systemie z innymi analizatorami, których zarejestrowane dane mogą być zapisywane na serwerze. Zdalny dostęp do danych poprzez połaczenie TCP/IP realizowane
za pomocą złącza RJ 45.
ASTAT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, tel.: 61 848 88 71, fax: 61 848 82 76, www.astat.com.pl, e-mail: [email protected]
Download