SINEAX A230 / A200s Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z

advertisement
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Dane techniczne
Zalety
● Analiza przy pomocy harmonicznych, THD, asymetrii, wartości
średnich, minimalnych i maksymalnych
● Wysoka funkcjonalność, płaska obudowa (głębokość 46
mm),korzystna cena, uniwersalność
● Czteropozycyjny, o wysokości 14mm, wyświetlacz LED dobrze
czytelny - nawet z daleka, specjalnie przystosowane do słabo
oświetlonych pomieszczeń
● Wyświetlacze konfigurowane przez użytkownika ułatwiają pracę
Właściwości
● Dokładność wielkości mierzonych dla U, I: 0,2% P,Q,S, współczynnik
mocy, miernik: 0,5 %, F: 0,02 Hz
● Pomiar wszystkich wartości przemiennych w czterech ćwiartkach
● Dołączany dodatkowy moduł rejestrujący wartości średnie i profile
●
●
●
●
●
●
obciążenia, zawierający interfejs RS232/485 (protokół transmisji
MODBUS), wejście synchronizujące, przełącznik taryfy.
Separacja galwaniczna pomiędzy wszystkimi obwodami
2 wyjścia (SO) dla wyprowadzania impulsów lub wartości granicznych
4 liczniki dla energii czynnej: pobór/ oddawanie przy wysokiej lub
niskiej taryfie*
4 liczniki dla energii biernej: indukcyjna / pojemnościowa, pobór/
oddawanie przy wysokiej lub niskiej taryfie*
Wszystkie wartości licznika, wartości zapisane i ustawienia są
zapamiętywane po zaniku zasilania
System/ aplikacja: jedna faza 3L symetryczna/ niesymetryczna
(pomiar w układzie Arona, pełen pomiar), 4L (z przewodem
neutralnym) symetryczna/ niesymetryczna (pomiar w układzie
otwartym – Y, pełen pomiar)
*zmiana taryfy poprzez dodatkowy moduł
Zastosowanie
Przyrząd pomiarowy A230 o wymiarach 144 x 144 x 46 mm i A230s o
wymiarach 96 x 96 mm, jest przeznaczony do pracy w szafach
rozdzielczych. Pomiar w czterech ćwiartkach umożliwia analizę jedno- i
wielofazowych sygnałów przemiennych.
Miernik A230/A230s został zaprojektowany do pomiarów w systemach
wysokich, średnich i niskich napięć. Przy przeprowadzaniu pomiarów są
również uwzględniane transformatory prądowe i napięciowe.
Wyświetlacz
Wielkości pomiarowe wyświetlane są na trzech wysokokontrastowych
wyświetlaczach LED, na każdym z nich pokazywane są cztery cyfry i
znak (wysokość cyfr 14 mm). Użytkownik może ustawić dowolny tryb oraz
kontrast wg swoich wymagań. Ustawienia te są zapamiętywane przez PC
i mogą być wykorzystywane przy kolejnych użyciach. Wybór trybu może
być zablokowany, by zapobiec nieprawidłowemu działaniu.
W trybie FULL wielkości mierzone są wyświetlane bez ograniczenia, co
ułatwia ocenę prądu sieci.
Liczba okienek na wyświetlaczu w trybie USER może być zredukowana
według indywidualnych wymagań poprzez konfigurację.
Tryb USER ułatwia bezpośrednią obsługę przyrządu pomiarowego. W
trybie LOOP skonfigurowane na wyświetlaczu okienka zmieniają się
automatycznie w ten sposób, że np. trzy wartości napięć i trzy wartości
prądów mogą być wyświetlane naprzemiennie.
Przy dalszych zastosowaniach pozostają wybrane ustawienia. Wszystkie
okienka na wyświetlaczu mogą być wybierane tak, jak w trybie FULL. Po
skonfigurowanym odstępie czasowym na wyświetlaczu automatycznie
pokazuje się wybrana wielkość pomiarowa lub ustawia się tryb LOOP.
Funkcje pomiarowe przyrządu podstawowego
Przyrząd z licznikiem energii czynnej i biernej. Wyjścia cyfrowe
konfigurowane jako wyjścia liczników impulsów lub wskaźniki wartości
granicznej. Funkcje wartości: średnich, minimalnych i maksymalnych.
Analiza harmonicznych i pomiar współczynnika THD. Wyznaczenie prądu
przewodu zerowego, współczynnika asymetrii i zmiany napięcia w punkcie
neutralnym.
Zewnętrzne moduły
Zewnętrzne moduły zwiększają funkcjonalność mierników. Moduł
EMMOD201 posiada interfejs RS485 z protokołem transmisji Modbus
RTU i RS232. Pamięć i wejście cyfrowe (służące do przełączenia między
taryfą niską i wysoką lub do zewnętrznej synchronizacji pomiarów ) służą
do monitorowania lub rejestracji wartości średniej i profilu obciążenia.
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie A200plus służy do ustawiania
parametrów i odczytywania wartości średnich.
EMMOD202 posiada dwa galwanicznie odizolowane wyjścia analogowe.
Każde z wyjść może być ustawione na zakres 0...20 mA lub 20...0 mA,
istnieje również możliwość odwrócenia charakterystyki wyj ściowej.
EMMOD203 umożliwia komunikację poprzez Ethernet i Internet używając
protokołu Modbus TCP/IP i HTTP. Dodatkowo moduł jest wyposażony o
obszerną pamięć dającą możliwość rejestracji aż do 1 roku. Dane są
rejestrowane z dokładnym czasem dzięki wbudowanej beterii, która zasila
zegar czasu rzeczywistego.
Wszystkie moduły mogą być w prosty sposób zamontowane dzięki
wtykanym zatrzaską bez potrzeby odłączania miernika od zasilania.
Moduły nie wymagają zewnętrznego zasilania.
Oprogramowanie A200plus do komputera PC
Wygodne oprogramowanie do konfiguracji i kontroli przyrządu. Analiza
graficzna, przesyłanie wielkości mierzonych przez interfejs RS 232 lub RS
485 (protokół transmisji MODBUS RTU) z zewnętrznego modułu
EMMOD210 lub EMMOD203 do komputera
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Warianty
Wejście
Zasilanie
Właściwość
z EMMOD201
Numer produktu
A 230
A 230s
152968
---
152942
154782
152950
154790
152926
154766
152934
154774
152900
154740
152918
154758
152885
154724
500 V, 5 A
85 - 253 V
500 V, 5 A
85 - 253 V
500 V, 5 A
85 - 253 V
500 V, 5 A
20 - 70 V
500 V, 5 A
20 - 70 V
500 V, 1 A
85 - 253 V
500 V, 1 A
85 - 253 V
500 V, 1 A
20 - 70 V
500 V, 1 A
20 - 70 V
z protokołem
pomiarowym
152893
154732
500 V, 5 A
85 - 253 V
z EMMOD203
155649
152657
z protokołem
pomiarowym
z protokołem
pomiarowym
z protokołem
pomiarowym
pojedynczymi prądami i napięciami. Z tych pomiarów zostają
obliczone wszystkie inne wartości elektryczne. Pomiar następuje
wewnętrznie za pomocą wbudowanych przekładników prądowych.
Dlatego też przyłączenie bez przekładników prądowych jest
dopuszczalne. Każda wielkość pomiarowa jest próbkowana 32 razy na
cykl. W ten sposób można mierzyć wielkości pomiarowe do 15harmonicznej.
Obliczenia wielkości pomiarowych są zgodne z normą DIN 40110 część 1
i część 2, liczone w 4 ćwiartkach okresu (od -180°
do +180°).
Funkcje
Miernik parametrów sieci A230 mierzy prądy I1, I2, I3 i napięcia
U1, U2, U3, częstotliwość i przesunięcie faz pomiędzy
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
DIN 43 864
Dane techniczne
Wartości programowalne (bez modułów zewnętrznych)
Rodzaj podłączeń:
Przekładnik napięciowy:
Przekładnik prądowy
Moc bierna:
Wyjście cyfrowe:
Wskaźnik wartości
granicznej:
Liczniki impulsowe:
Interwał synchronizacji:
Wyświetlacz:
Sieć czteroprzewodowa
obciążona symetrycznie i
niesymetrycznie
(pomiar w układzie otwartym Y
i pełen pomiar).
Sieć trójprzewodowa obciążona
symetrycznie i niesymetrycznie
(pomiar w układzie Arona i pełen
pomiar),
Jednofazowa
100 V – 999 kV/ 100 V – 999 V
1.00 A – 999 kA/ 1.00 A – 9.99 A
Indukcyjna/ pojemnościowa,
pobór/ oddawanie
Zablokowane, liczniki impulsów,
wskaźniki wartości granicznej
Wielkość pomiarowa, załączanie i
wyłączanie
Wielkości pomiarowe, zliczanie
impulsów
1 do 30 min.
Załączanie/ wyłączanie, odstęp
czasowy w trybie LOOP 2....32 s,
wyświetlanie zawartości w trybie
LOOP i USER
DIN 40 110
IEC/EN61326-1,
IEC/EN61326/A1
EN 60 688
IEC 68-2-1/-2/-3/-6/-27
względnie
EN 60068-2-1/-2/-3/-6/-2
prądowy interfejs dla przekazania
impulsów synchronizacyjnych
pomiędzy impulsatorem i
urządzeniem taryfowym (wyjście
SO)
pomiar wielkości elektrycznych
elektryczne produkty dla
pomiarów, sterowania i
zastosowań laboratoryjnych, EMC
– wymagania, emisja,
promieniowanie zakłóceń
przetworniki pomiarowe
przetwarzające sygnały prądu
zmiennego na sygnały analogowe
i dwustanowe
badania środowiskowe:
1 – zimno, 2 - suche ciepło,
3 – wilgotne ciepło,
6 – drgania, 27 – uderzenia
(szok)
Wejście pomiarowe
Częstotliwość znamionowa:
Znamionowe napięcie
wejścia:
Znamionowy prąd wejścia:
Krzywa:
Zużycie własne:
Blokada konfiguracji (Blokada zworką)
50, 60 Hz
faza - faza: 500V
faza – N: 290V
5A lub 1A
sinus
obwód prądowy ≤ I2 x 0,01 Ω
obwód napięciowy ≤ U2LN /
300kW
Konfiguracja może być zablokowana za pomocą zworki, która
znajduje się w tylnej części przyrządu (także blokada zerowania
liczników). Niezależnie od tego wartości graniczne mogą
pozostać nastawione.
Dopuszczalne trwałe przeciążenie – wielkości wejściowe
Nastawienia fabryczne
Dopuszczalne krótkotrwałe przeciążenie wartości
Zworka:
Rodzaj sieci:
Wartość przekładni
przekładników:
Moc bierna:
Wartość graniczna / S01:
Wartość graniczna / S02:
Okres synchronizacji:
Tryb wyświetlania:
Jasność:
NIE w pozycji LOCK (zamknięta)
3-fazowa, 4-przewodowa,
obciążona niesymetrycznie
1:1
indukcyjna/ pojemnościowa
off (wyłączona
off (wyłączona)
15 min
pełen, blokada zmiany
(średnia wartość)
Kasowanie wartości max/ min i stanu licznika
Zarówno stan licznika energii jak i wartości max / min mogą być
kasowanie przez podwójne naciśnięcie przycisku. Kasowanie
stanu licznika może być uniemożliwione przez blokadę zworką
(także blokada konfiguracji)
Ochrona danych podczas zaniku napięcia zasilającego
Wszystkie wartości liczników, wielkości zarejestrowanych i
ustawień są zapamiętywane podczas zaniku napięcia
zasilającego
Normy spełniane przez licznik:
IEC 1010 względnie
PN - EN61010
EN 60 529
10A przy 346V w sieci jednofazowej AC
10A przy 600V w sieci trzyfazowej
Podwyższone Ilość
Czas trwania Czas pomiędzy
wartości
przeciążeń przeciążeń
dwoma kolejnymi
wejściowe
przeciążeniami
557 V LN
10
1s
10 s
100 A
10
1s
100 s
100 A
5
3s
5 min.
Zakresy pomiarowe
U, I, S:
P, Q:
F:
cos j
Wskaźnik przeciążenia:
≤ 120 % wartości nominalnej
≤ ± 120 % wartości nominalnej
45 Hz ¸ 65 Hz
±1
oL
Możliwe pomiary
Preferowane warunki zgodne z IEC 688 względnie EN 60 688
Sinusoida 50 – 60 Hz, 15 - 30ºC, grupa aplikacji II
Zasilanie 230 V AC/DC względnie 24 V AC/ DC
Obliczanie wielkości mierzonych jest zgodne z DIN 40 110 przy
pomiarze czterokwadrantowym.
wymagania bezpieczeństwa dla
elektrycznych urządzeń
pomiarowych, sterujących i
laboratoryjnych
rodzaj ochrony obudowy
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Wielkości pomiarowe
Sposób
pomiaru
Napięcie
1)
Max
Min
1N, 2N, 3N
●
●
0,2 %
Napięcie
12, 23, 31
●
●
0,2 %
Napięcie średnie
Σ
●
0,2 %
Napięcie
N-E
●
0,2 %
Prąd
1, 2, 3
●
0,2 %
Prąd Iśr (bimetal – 15 min)
1, 2, 3
●
0,2 %
Wartość średnia prądu
Σ
●
0,2 %
Prąd (przewód 0)
N
●
0,5 %
Moc czynna
1, 2, 3, Σ
●
0,5 %
Moc bierna
1, 2, 3, Σ
●
0,5 %
Moc pozorna
1, 2, 3, Σ
●
0,5 %
Współczynnik mocy (cos φ w czterech 1, 2, 3, Σ
ćwiartkach)
Błąd
Wyjście cyfrowe
Zależnie od wybranej funkcji, mogą być używane dwa wyjścia
cyfrowe – jako wyjście impulsów dla energii czynnej i biernej lub
jako wyjścia wartości granicznych.
Wyjścia są bierne i separowane galwanicznie od innych obwodów
poprzez transoptory. Umożliwiają one sterowanie taryfami (SOstandard DIN 43 864) lub przekaźnikami na 24VDC.
Uext
IL
≤ 40 V DC
≤ 150 mA
(OFF: prąd upływu ≤ 0,1 mA)
(ON: zacisk napięciowy ≤ 1,2 V)
0,5 %
Współczynnik mocy pobranej
indukcyjnej (wartość min.)
1, 2, 3
●
0,5 %
Współczynnik mocy pobranej
pojemnościowej (wartość min.)
1, 2, 3
●
0,5 %
Współczynnik mocy oddanej
indukcyjnej (wartość min.)
1, 2, 3
●
0,5 %
Współczynnik mocy oddanej
pojemnościowej (wartość min.)
1, 2, 3
●
0,5 %
Częstotliwość
U, I
●
0,02 Hz
Moc czynna pobrana / oddana
(taryfa wysoka/ niska)
Σ
0,5 %
Moc bierna pobór / oddawanie (taryfa Σ
wysoka i niska)
0,5 %
Moc bierna indukcyjna /
pojemnościowa (taryfa wysoka i
niska)
Σ
0,5 %
5 interwałów mocy czynnej, dla
każdego pobór /oddawanie (+trend)
Σ
●
●
0,5 %
5 interwałów mocy biernej, dla
każdego pobór /oddawanie (+trend)
Σ
●
●
0,5 %
5 interwałów mocy biernej, dla
każdego ind / poj (+trend)
Σ
●
●
0,5 %
5 interwałów mocy pozornej (+trend) Σ
●
●
0,5 %
●
Wart.
mierz.
●
Alarm
Wartości graniczne mogą być dopasowane do wszystkich
pomiarów, z wyjątkiem zawartości harmonicznych.
Wyjścia alarmowe są wysterowywane w następujący sposób:
Przekroczenie wartości granicznej choćby przez jeden z sygnałów
podłączonych do danego wyjścia powoduje przełączenie styku,
powrót do stanu spoczynkowego następuje w przypadku braku
przekroczenia wartości granicznej na wszystkich podłączonych do
danego wyjścia zmiennych.
3-przewodowe, niesymetryczne obciążenie
Trendy dla średnich dowolnie
wybranych 9 pomiarów
Wartość
mierzona
●
Napięcie asymetrii
Σ
●
0,5 %
Współczynnik odkształcenia napięcia
1N, 2N, 3N
●
1%
Współczynnik odkształcenia napięcia
12, 23, 31
●
1%
Współczynnik odkształcenia prądu
1, 2, 3
●
1%
2 – 15 harmonicznej napięcia
1N, 2N, 3N
●
1%
2 – 15 harmonicznej napięcia
12, 23, 31
●
1%
1, 2, ,3
●
1) w odniesieniu do wartości znamionowej Σ – dla 3 faz
2 – 15 harmonicznej prądu
być w zakresie od 10 sekund do 90 minut.
1%
U12/U23/U31 I1/I2/I3
śr1/Iśr2/Iśr3
THD.U12/THD.U23/THD.U31
THD.I1/THD.I2/THD.I3
4-przewodowe, niesymetryczne obciążenie
U1/U2/U3
I1/I2/I3
U12/U23/U31 Iśr1/Iśr2/Iśr3
P1/P2/P3
Q1/Q2/Q3
PF1/PF2/PF3
THD.U1N/THD.U2N/THD.U3N
THD.I1/THD.I2/THD.I3
S1/S2/S3
Przykład 1 (przełączanie styku wyjściowego powyżej wartości
granicznej)
Wyjście zwarte: natychmiast, gdy prąd jednej z faz przekracza
wartość graniczną
Wyjście
gdy wartości prądów wszystkich faz znajdują
rozwarte:
się poniżej wartości granicznej
Przykład 2 (przełączanie styku wyjściowego poniżej wartości
granicznej)
Wyjście zwarte: natychmiast, gdy prąd jednej z trzech faz
obniżył się poniżej wartości granicznej
Wyjście
gdy wartości prądów wszystkich faz znajdują
rozwarte:
się powyżej wartości granicznej.
Opóźnienie
1 s (nie może być przeprogramowane)
Wyjścia impulsowe
Uwaga
Okres sygnału synchronizującego (z modułu zewnętrznego) musi
Wyjścia impulsowe mogą sterować licznikami
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
(elektromechanicznymi lub elektronicznymi) energii czynnej i
biernej za pomocą znormalizowanych impulsów. Korzystając z
zewnętrznych przekładników impulsy odnoszą się do danych
uzwojeń pierwotnych.
Zasilanie, wyjścia
Częstotliwość impulsów :
Czas trwania impulsu:
1...5000imp. / Wh...GWh
1...5000imp. / varh...Gvarh
≥ 100ms (nie jest programowalny)
przekroje jednodrutowe:
0,5 ... 2,5 mm2
przekroje wielodrutowe:
0,5 ... 1,5 mm2
zaciski sprężynowe
przekroje jedno- lub wielodrutowe:
0,5 ... 1,5 mm2
Środowisko pracy
Zasilanie sieciowe
Zasilanie z sieci DC, AC, 45 do 400 Hz
85 –253 V AC/DC lub 20-70 V AC/DC
Pobór mocy :
< 3 VA (bez modułu zewnętrznego)
Wyświetlacz
Temperatura pracy:
Temperatura
magazynowania:
Wilgotność względna:
Wzniesienie:
-10 0C do + 55 0C
-25 0C do + 70 0C
≤ 75%
max do 2000 m
Konserwacja
Wyświetlacz cyfrowy LED :
Wyświetlacz symboli LED:
Jasność:
Wielkości pomiarowe:
Liczniki energii:
wysokość 14 mm, czerwony
wysokość 5 mm, czerwony
nastawialna
4 cyfry plus znak
8 cyfr (wyświetlacz górny i środkowy)
Przyrząd nie wymaga konserwacji
Tłumienie wartości zerowej
Współczynnik mocy (cosφ): Wyświetlacz ---, jeśli Sx<1,0% SN
Prądy:
Wyświetlacz 0, jeśli Ix<1,0% IN
Napięcie niesymetryczne: Wyświetlacz 0, jeśli U<5% UN
Bezpieczeństwo
Klasa ochrony:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Napięcie pomiarowe:
Napięcie testowe:
Połączenia modułowe
Stopień ochrony:
II
III
2
300 V
Pomiędzy wejściami prądowymi,
zasilaniem, wyjściami cyfrowymi,
złączami: 3700 V / 50 Hz / 1 min
Wejścia napięciowe
4.25 kV 1.2/50µs
Złącze do modułów jest z tyłu
podłączone do wejść napięciowych
przez odpowiednie zabezpieczenie.
Tylko właściwe moduły mogą być
podłączane
Przód IP 66, część zatablicowa IP 20
Wejścia, wyjścia i zasilanie są elektrycznie odizolowane. Wejścia
prądowe są odizolowane między sobą .
Obudowa
Wymiary
A230:
A230s:
Materiał obodowy
Waga:
Montaż
144 x 144 x 46 mm
rozmiary otworu montażowego
138+1 x 138+1 mm
96 x 96 x 46 mm
rozmiary otworu montażowego
92+0.8 x 92+0.8 mm
ABS
klasa palności V-0 zgodne z UL94,
samogaszący, nie kapiący, nie
zawiera związku halogenu
300 g (A230)
250 g (A230s)
do montażu np. w drzwiach
rozdzielnic
Przyłącza
Wejścia
Wyświetlane możliwości dla połączenia czteroprzewodow
zaciski śrubowe
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Zmierzone wartości mocy biernej zaznaczono kursywą, w zależności od tego czy wyświetlana jest pobierana / oddawana moc bierna
czy indukcyjna / pojemnościowa moc bierna
wartość maksymalna
wartość minimalna
Rodzaje połączeń
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Elektryczne połączenia
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Oprogramowanie A200plus* )
Podłączenie poprzez moduł zewnętrzny. Wygodne
oprogramowanie dla komputera klasy PC umożliwiające
konfigurację, sterowanie i graficzne wyświetlanie mierzonych
wartości, rejestrację pomiarów, analizę zarejestrowanych w
pamięci pomiarów.
Akcesoria
Opis
Nr produktu
*
Rysunek z wymiarami
SINEAX A230
Instrukcja obsługi ) po niemiecku
152851
Instrukcja obsługi * ) po francusku
154815
Instrukcja obsługi * ) po angielsku
154807
Adapter na szynę DIN
154055
Zatrzaski (4 sztuki) do montażu
zewnętrznego modułu na szynie DIN
154394
Moduł zewnętrzny EMMOD201 interfejs
RS232 / RS485 / MODBUS RTU /
rejestrator
150285
Moduł zewnętrzny EMMOD202
2 wyjścia analogowe
155574
Moduł zewnętrzny EMMOD203
Ethernet, 2MB pamięci, zegar czasu
rzeczywistego
155582
Moduł zewnętrzny EMMOD201
Komunikacja
Interfejs
RS232/RS485 przełączalny
Protokół
MODBUS RTU dla SCADA
Wejście cyfrowe
Synchronizacja sygnału dla średnich
wartości mocy lub jako przełącznik
taryf niska / wysoka dla liczników
energii
* ) Dostępne za darmo na stronie internetowej www.astat.com.pl
Adresy magistrali:
1 do 247
SINEAX A230s
Prędkość transmisji:
1200, 2400, 4800, 9600 i 19,2 K
Sprawdzanie parzystości: brak, parzysty, nieparzysty, space
Rejestracja wartości średniej mocy
Wielkości które mogą być Moc czynna pobierana / oddawana,
rejestrowane:
moc bierna indukcyjna /
pojemnościowa, moc pozorna i 9
dowolnie programowalnych
wielkości średnich (co daje w sumie
14 wielkości)
Wielkość pamięci:
1 zmienna = 166 dni, dla 15
minutowych odstępów czasowych
2 zmienne = 83 dni, dla 15
minutowych odstępów czasowych
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Akcesoria dla EMMOD201
Moduł zewnętrzny EMMOD203
Opis
Numer produktu
*
Oprogramowanie A200plus )
146557
Złącze RS232 z kablem
152603
Przedłużacz RS232, 2m
980179
Protokół:
MODBUS poprzez TCP/IP, HTTP
Zegar czasu
rzeczywistego:
Zasilanie baterią, synchronizacja
przez LAN lub zewnętrzna (np. 230
V, 50 Hz)
Pamięć:
aż do 1 roku z opisem czasu
Rysunek z wymiarami
Połączenia
Złącze Ethernet RJ45:
10/100 base TX
Przełącznik taryfy:
złącze śrubowe
Wejście synchronizujące: złącze śrubowe
Wejście synchronizujące: 5 V – 300 V AC, 1-500 Hz
Przełączenie taryfy
5 V – 300 V AC/DC
Rysunek z wymiarami
Moduł zewnętrzny EMMOD202
Wejście:
U, I, Iśr, In, P, Q, S, F, cosφ
Wyjście:
0...20 mA, 4...20 mA, odwrócony
sygnał
Ograniczenia:
0/3,7 mA...21 mA
Obciążenie napięciem:
8V
Dokładność:
0,1 % (bez A2..)
Liczba kanałów
2 (elektrycznie izolowane)
Akcesoria dla EMMOD203
Opis
Numer produktu
*
Oprogramowanie A200plus )
* ) Dostępne za darmo na stronie internetowej www.astat.com.pl
Rysunek z wymiarami
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
146557
SINEAX A230 / A200s
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z systemem analizy danych
Moduł zewnętrzny EMMOD204
Profibus DP
9-pinowe złącze D-sub
Standard EIA RS485
Ochrona 15 kV ESD
Szybkość transmisji Automatyczne rozpoznanie
9600 bit/s … 12 Mbit/s
Typ:
DPV0, SPC4-2
Repeater_Ctrl_Sig (TTL)
Adresy
126 (0-125)
Set_Slave_Add_Supp
Moduł zewnętrzny EMMOD206
Interfejs:
Interfejs
Protokół:
Prędkość:
Połączenia
Magistrala
Wejście cyfrowe
M-Bus
M-Bus
300…38100 bodów
Zaciski śrubowe
Zaciski śrubowe dla synchronizacji
wartości średnich lub to przełączenia
taryfy
Rysunek z wymiarami
Rysunek z wymiarami
Pliki GSD dostępne do pobrania na stronie
www.camillebauer.com
Moduł zewnętrzny EMMOD205
Interfejs
Protokół:
Nośnik
Transmisja:
Połączenia:
Magistrala
Złącze I/O
LON
LONTALK
Echelon FTT-10A nadawanie –
odbieranie
Sprzężony transformator, odwrócona
polaryzacja
Skrętka dwuprzewodowa
78 kBit/s
Zaciski śrubowe
Cyfrowe wejście synchronizujące lub
cyfrowe wyjście 125 V DC
Rysunek z wymiarami
ASTAT Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, http://www.astat.com.pl
Download