Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej dzieci z syndromem

advertisement
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej dzieci
z syndromem kruchego chromosomu X
opr.
Zbigniew Przyrowski
Jeszcze do niedawna syndrom kruchego chromosomu X był tajemniczym
zaburzeniem genetycznym mało znanym nie tylko psychologom i terapeutom,
ale również lekarzom. Dziś jest najbardziej znaną dziedziczną przyczyną
zaburzeń rozwoju umysłowego. Występuje u 1 na 4000 mężczyzn i 1 na 8000
kobiet. Spektrum tego syndromu rozciąga się od subtelnych dysfunkcji
wpływających na trudności w uczeniu się po ciężkie upośledzenia umysłowe i
autyzm. Syndrom kruchego chromosomu X charakteryzuje się nie tylko
problemami w rozwoju intelektualnym ale również w rozwoju fizycznym,
mowy i zachowania. W zespole kruchego chromosomu X obserwuje się również
zaburzenia integracji sensorycznej.
Przyczyny syndromu kruchego chromosomu X
W 1991 roku odkryto gen odpowiedzialny za kruchość chromosomu X. Nazywa
się FMR1 i odgrywa istotną rolę w prawidłowym rozwoju mózgu u wszystkich
ludzi. Każdy z nas ma przynajmniej jeden taki gen. Kobiety mają dwa
chromosomy X , a więc mają dwie kopie genu FMR1. Mężczyźni mają jeden
chromosom X , jedną kopię genu FRM1. Syndrom kruchości chromosomu X
jest powodowany przez mutację genu FRM1 dokonującą się w ciągu wielu
pokoleń. Mutacja FRM1 skutkuje u prawie wszystkich mężczyzn zaburzeniami
zachowania i upośledzeniem umysłowym. Dziewczęta i kobiety mające ten
syndrom często nie mają tych zaburzeń bo ich drugi chromosom X działa
prawidłowo.
Diagnoza
W początku lat 90-tych opracowano testy nazwane badaniami wiązań DNA.
Badanie to wymaga analizy krwi wielu członków rodziny, jest kosztowne i
pracochłonne ale daje 99% pewności diagnozy. Używając tej metody analizuje
się określone części DNA w skład którego wchodzą geny FRM1. Gen ten ma
powtarzający się kod CGG / C- cytozyna G- guanina G- Guanina/ o różnej
długości u poszczególnych jednostek. To pozwala odróżnić ludzi mających
syndrom kruchości chromosomu X od tych którzy go nie mają. Badanie to
pozwala również zróżnicować stopień metylacji genetycznej. Jeśli gen FRM1
jest aktywny to produkuje białko FRMP które jest niezbędne do prawidłowego
rozwoju , jeśli nie jest aktywny nie produkuje FRMP. Podczas analizy DNA
liczona jest ilość powtórzeń genu FMR1 i stopień metylacji. U osób ,które nie
mają kruchości chromosomu X ilość powtórzeń kodu CGG jest mniejsza niż 45
i ten obszar DNA nie jest zmetylowany. U osób z kruchością chromosomu X
ilość powtórzeń jest większa niż 200 i w tym obszarze DNA mamy do czynienia
z metylacją co powoduje, że nie jest produkowane białko FMRP co daje
kliniczne objawy kruchości chromosomu X.
Badania w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej u tej grupy dzieci
powinni
przeprowadzać
jedynie
doświadczeni
terapeuci
integracji
sensorycznej.
Ponieważ większość dzieci z tej populacji charakteryzuje się trudnościami w
samoregulacji zachowania i trudnościami w uwadze to badanie zaburzeń
integracji sensorycznej nie może opierać się jedynie na standardowej
procedurze. Większość informacji o przebiegu procesów integracji sensorycznej
terapeuta zdobywa z wywiadu, obserwacji klinicznej i wybranych zadań
Południowo- Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej J. Ayres.
Doświadczeni terapeuci podczas obserwacji zachowania dziecka starają się
znaleźć
krytyczny
punkt
lub
krytyczne
punkty
dysfunkcji
integracji
sensorycznej i w oparciu o nie formułują diagnozę i program terapii. Nie zawsze
bowiem możemy sprawdzić wszystkie możliwe zaburzenia. Często w
początkach diagnozy nie dążymy do pełnego opisu wszystkich zjawisk
sensorycznych ale poszukujemy osiowych zaburzeń leżących u podstaw
dezorganizacji zachowania. Diagnozę uzupełniamy podczas kolejnych sesji
terapeutycznych.
Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z kruchością chromosomu X
Najczęściej widoczny typ zaburzeń integracji sensorycznej u tej grupy dzieci to
zaburzenia modulacji sensorycznej
1. Nadwrażliwość sensoryczna
- nadwrażliwość dotykowa występuje u większości dzieci z tym
syndromem / 90% chłopców z kruchym X jest nadwrażliwych dotykowo
nieco mniej dziewcząt/
-
nadwrażliwość wzrokowa /według Hagermana i Silvermana przejawia się
między innymi awersją /niechęcią/ do patrzenia w oczy /utrzymywania
kontaktu wzrokowego/ moje doświadczenia pokazują ze dzieci te z
nadwrażliwością wzrokową prezentują takie reakcje obronne jak
mrużenie oczu przy prezentacji nowych bodźców wzrokowych, mrużenie
oczu, cofanie głowy czy ucieczka przy prezentacji niektórych bodźców
świetlnych o przeciętnym natężeniu światła
-
nadwrażliwość słuchowa
-
nadwrażliwość węchowa
-
czasem nadwrażliwość na pewne rodzaje ruchu /szczególnie ruchu w
pozycji na plecach/
Już we wczesnym dzieciństwie rodzice zauważają niemowlęcą hiperwrażliwość
na dźwięk, światło, dotyk. Wiele niemowląt z tego powodu ma problemy ze
snem . Często małe dzieci są przestymulowane wzrokowo poprzez światło i
ruch, zachowują się więc niespokojnie w zatłoczonym otoczeniu, gdzie jest dużo
świateł, dźwięków. Nadwrażliwość na bodźce wzrokowe często współwystępuje
z lękiem przed
nowymi nieznanymi miejscami i sytuacjami. Również
opisywanym objawem kojarzonym z nadwrażliwością wzrokową jest unikanie
utrzymywania kontaktu wzrokowego. Dzieci z kruchością chromosomu X mogą
prezentować lęk w sytuacjach związanych ze zbyt dużą ilością dźwięków.
Ponieważ ich wewnętrzny mechanizm filtracji dźwięków zwykle jest zaburzony
często w reakcji na jakieś dźwięki wydają własne głośne dźwięki /czasem
przypominające skowyt/ by zagłuszyć te nieprzyjemne dla nich. Nadwrażliwość
na dotyk szczególnie ten powierzchniowy /delikatny/ skutkuje nadmierną
wrażliwością na
niektóre materiały z jakich zrobione są ubrania, dzieci te
również nie lubią obcinania lub czesania włosów, niechętnie chodzą boso po
nowych nieznanych powierzchniach, niechętnie bawią się pluszowymi
zabawkami, nie lubią smarowania kremami szczególnie na twarzy, czy wreszcie
nie lubią być dotykani.
2. Zaburzenia samoregulacji zachowania najczęściej będące wynikiem zaburzeń
modulacji sensorycznej
Obejmuje dezorganizację cyklów spanie-czuwanie, trudności w wyrażaniu
emocji i dostosowaniu ich siły do bodźca sensorycznego, zaburzenia uwagi i
wreszcie zdolności dostosowania właściwego poziomu pobudzenia do sytuacji.
Znaczna część dzieci z kruchym chromosomem X z nadmierną siłą reaguje na
wiele bodźców sensorycznych postrzeganych przeciętnie jako obojętne lub
niegroźne.
Rzadziej występujący typ zaburzeń to zaburzenia ruchowe o bazie sensorycznej
najczęściej – Dyspraksja
Zaburzenia
planowania
i
wykonywania
w
prawidłowej
niewyuczonych, nieuwewnętrznionych zachowań motorycznych.
sekwencji
Nasz mózg potrzebuje wielu informacji do planowania ruchu, tak by najpierw
powstał pomysł - idea zadania, następnie sposób osiągnięcia celu i wreszcie
wykonanie zadania. Wszystkie z tych procesów mogą ulec zaburzeniu u dzieci z
kruchością chromosomu X. Dzieci te muszą ciągle myśleć jak zaplanować jakiś
ruch, co ogranicza ich sprawność i tempo uczenia się nowych zadań oraz
precyzyjne ich wykonanie. Obserwujemy u nich duże opóźnienia w zakresie
samoobsługi, takie jak trudności z nauką zapinania i odpinania guzików,
suwaków, wiązania sznurowadeł, ubierania i rozbierania się, posługiwania się
sztućcami i innych. U dzieci z kruchością chromosomu X można również
obserwować różne zaburzenia artykulacji będące wynikiem zaburzeń w
planowaniu motorycznym.
Obserwowane zaburzenia integracji sensorycznej maja wpływ na rozwój
percepcyjny i zachowanie tej grupy dzieci. Zachowanie związane z
zaburzeniami
integracji
sensorycznej
agresywności,
trudności
w
charakteryzuje
komunikacji
z
się
jednoczesnym
reakcjami
łatwym
zapamiętywaniem dialogów z reklam czy filmów. Dziewczynki częściej niż
chłopcy są lękliwe, depresyjne i mają trudności w kontaktach społecznych, nie
potrafią dokonywać właściwej oceny sytuacji społecznych. Dlatego u części z
tych dzieci dopatruje się cech autyzmu jednak większość z tych ,które maja
problemy w kontaktach społecznych maja głównie kłopoty z komunikacją
wzrokową, czy zdolnością oceny danej sytuacji, czasem pojawiają się też
stereotypie ruchowe takie jak trzepotanie rękami ale nie maja raczej trudności w
nawiązywaniu kontaktu z innymi dziećmi. U 80%-90% chłopców obserwuje się
zachowania charakterystyczne dla ADHD, które przejawiają się nadmierną
potrzebą ruchu, impulsywnością w zachowaniu i kłopotami w koncentracji
uwagi. Chłopcy częściej niż dziewczynki mają również trudności w zasypianiu,
często się budzą w nocy, lub bardzo wcześnie wstają. Część dzieci z tej grupy je
bardzo niechlujnie, nie lubi używać sztućców i wszystko najchętniej je rękami.
Wkładają jednorazowo do ust zbyt dużo pokarmu, nie żują ani nie przełykają aż
do wzbudzenia odruchu wymiotnego. W sytuacjach pobudzenia emocjonalnego
często obserwuje się trzepotanie rękami. U znacznej grupy dzieci z kruchością
chromosomu X obserwuje się niechęć do noszenia pewnych ubrań ze względu
na fakturę materiału, chcą by obcinać metki, nie lubią podwiniętych rękawów,
nie lubią ubrań wełnianych.
Literatura
1. Balley DB, Nelson D /1995/ The nature and consequences of fragile X syndrome . Ment
Retard Develop Disabil Res Rev. 1 : 238-244
2.
Baranek G., Chin Y., Greiss-Hess L. Yankee J., Hatton D., Hooper S. /2002/ Sensory
Processing Correlates of Occupational Performance I Children With Fragile X Syndrome :
Preliminary Findings. American Journal of Occupational Therapy Vol. 56.Nr 5
3.
Blanche E.I., Botticelli T.M. , Hallway M.K. /1995/ - Combing Neuro-Developmental
Treatment and Sensory Integration Principles. Therapy Skill Builders . San Antonio.
4. Crepeau-Hobson F , O’Connor A red /1996/ Fragile X Syndrome : Diagnosis , Treatment
& Research . Johnsons Hopkins University Press . Baltimore, Maryland.
5.
Finucane B, McConkie – Rosell A, Cronister A /2002/ Fragile X Syndrome . A
Handbook for Families and Professionals.
6. Schopmayer, BB & Lowe F /1992/ The Fragile X child . San Diego : Singular Publishing
Co.
7.
Weber J. D. /2000/- Children with Fragile X Syndrome. A Parents Guide. USA
Woodbine House Bethesda
Download