Zestawienie wydatków poniesionych na opiekę nad grobami

advertisement
Zestawienie wydatków poniesionych na opiekę nad grobami wojennymi w latach 2009-2014
Rok
2009
Rodzaj prac
Zródło finansowania
Wymiana ogrodzenia mogił zbiorowych Żydów przy
ul. Kawiej
64.233 zł
30.000 zł dotacja UW
34.233 zł środki gminy
Pielęgnacja zieleni, prace porządkowe
30.340 zł
środki gminy
7.737 zł
środki gminy
Dekoracja grobów na 1.XI
2010
Wartość prac
Naprawa i oczyszczenie płyt i ram betonowych,
wymiana 15 płyt betonowych, odnowienie napisów,
pomalowanie pomników
Cmentarz Kule (kw. 83,84, kwatera żołnierzy
radzieckich)
Cmentarz Św. Rocha (kw 17, 33a, 51,54)
Cmentarz na Rakowie (kw. 2,4)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
renowacji Pomnika Wdzięczności w kwaterze żołnierzy
radzieckich (Cm. Kule) z wykorzystaniem środków firmy
REMMERS
28.255,88 zł
dotacja UW
4.392,00 zł
dotacja UW
Ekshumacja szczątków z terenu PKP CzęstochowaStradom oraz pochowanie ich na Cmentarzu
Komunalnym)
64.089,48 zł
3.707,88 zł dotacja UW
29.481,60 dotacja ROPWiM
30.900 zł środki gminy
Pielęgnacja zieleni – zagospodarowanie zielenią terenu
cmentarza żydowskiego przy ul. Kawiej oraz nasadzenia
irgi w kwaterze żołnierzy radzieckich (Cm. Kule)
13.643,12 zl
dotacja UW
33.366,17 zl
środki gminy
5.631,00 zl
środki gminy
Pielęgnacja zieleni, prace porządkowe
Dekoracja grobów na 1.XI
2011
Prace remontowe na Cmentarzu Kule: wykonanie i
zamontowanie 6 tablic indywidualnych i 1 zbiorowej,
wykonanie obrzeży rabat i wypełnienie ich żwirem)
kwatery 50,83,84, kwatera żołnierzy radzieckich)
Pielęgnacja zieleni, prace porządkowe
Dekoracja grobów na 1.XI
2012
dotacja UW
22.236,00 zł
środki gminy
6.725,00 zł
środki gminy
Remont kapitalny mogiły zbiorowej ofiar II wojny
światowej na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej
63.845,17 zł
28.845,17 zł dotacja UW
35.000,00 zł ROPWiM
Pielęgnacja zieleni, prace porządkowe
38.701,28 zł
środki gminy
6.053,72 zł
środki gminy
22.762,33
dotacja UW
2.709,46 zł
dotacja UW
2.786,89 zł
dotacja UW
Dekoracja grobów na 1.XI
2013
30.000 zł
Remont kwatery niemiecko-austriacko-rosyjskiej
z I wojny św.: Cmentarz Św. Rocha: naprawa i
konserwacja drewnianych bramek i trejaża, przełożenie
krawężników, podniesienie nawierzchni z płyt
betonowych, wypełnienie przestrzeni między
płytkami za krawężnikami kostką granitową,
renowacja 149 tablic żeliwnych, oczyszczenie
pomnika z piaskowca
Wykonanie i montaż 2 płyt nazwiskami
J.P. Sidorienko, M.P. Potaszow (groby indywidualne),
dopisanie 2 nazwisk jeńców Cz. Unkow, W.P.
Miroszniczenko na tablicy betonowej (mogiła zbiorowa),
wymiana zniszczonej ramy, pomnika i krzyża z betonu
(groby indywidualne) w kwaterze żołnierzy radzieckich
na Cmentarzu Kule
Prace remontowe grobów w kwaterze 50 (Cm. Kule):
wyprostowanie pochylonych krzyży, oczyszczenie 3 płyt
z lastrico, odnowienie nieczytelnych napisów - nazwisk
żołnierzy poległych w 1939 r.
Remont grobu braci Remigiusza i Stefana Niekraszów w
kw. 24 (Cm. Kule)- wymiana spękanej ramy betonowej,
korekta napisu - błędnej daty śmierci.
Oczyszczenie betonowych krzyży, pomnika i słupków
ogrodzenia kwatery Powstańców Śląskich
zanieczyszczonych czerwoną farbą
dotacja UW
2.460,00 zł
środki gminy
Remont kapitalny 2 grobów Powstańców Styczniowych
K. Wołowskiego i S. Rogacza w kw. 16 na Cmentarzu Ś.
Rocha
29.365,97 zł
dotacja ROPWiM
Pielęgnacja zieleni, prace porządkowe
19.939,03 zł
środki gminy
7.637,64 zł
środki gminy
Dekoracja grobów na 1.XI
2014
1.741,32 zł
Remont 5 indywidualnych i 2 zbiorowych mogił
wojennych oraz wykonanie tablicy S. Troniaka na
Cmentarzu Kule (kw. 49 i 50)
13.285,00 zł
dotacja UW
Wykonanie ogrodzenia odgradzającego mogiłę
zbiorową Żydów z okresu II wojny światowej przy ul.
Kawiej po wyburzeniu zabudowań sąsiadującej posesji
16.714,17 zł
dotacja UW
Uporzadkowanie zieleni i wykonanie obrzeży rabat na
mogiłach zbiorowych w kw 50
13.160.56 zł
środki gminy
Pielęgnacja zieleni, prace porządkowe
16.011,22 zł
środki gminy
7.077,61 zł
środki gminy
Dekoracja grobów na 1.XI
Download