Zagrożenia w sieci

advertisement
BEZPIECZEŃSTW
O
W SIECI
Korzyści i zagrożenia
SPIS TREŚCI
Czym jest internet i do czego ma służyć?
 Najczęściej używamy Internetu do…
 Zagrożenia czekające na nas w Internecie,
 Hakerstwo,
 Pedofilia,
 Pornografia,
 SPAM,
 ZŁOTE ZASADY,
 Najpopularniejsze strony internetowe wśród
nastolatków.

CZYM JEST INTERNET I DO CZEGO
MA SŁUŻYĆ?
Internet (skrótowiec od ang. inter-network,
dosłownie „między-sieć”) – ogólnoświatowa sieć
komputerowa, określana również jako sieć
sieci. W sensie logicznym, Internet to
przestrzeń
adresowa
zrealizowana
przy
wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego IP,
działająca w oparciu o specjalistyczny sprzęt
sieciowy oraz istniejącą już infrastrukturę
telekomunikacyjną.
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWAMY
INTERNETU DO:







komunikacji na odległość, np. przez portale
społecznościowe typu Facebook lub Twitter lub
komunikatory internetowe takie jak GG albo Tlen.
wyszukiwania potrzebnych informacji,
publikowania, np. blogów, informacji na jakiś temat.
oglądania różnych opublikowanych filmów lub
słuchania muzyki, grania w gry,
robienia zakupów przez Internet,
do nawiązywania nowych znajomości i szukania
odpowiedzi na nurtujące nas pytania,
Do pomocy w nauce i bycia „na bieżąco” w świecie.
ZAGROŻENIA CZEKAJĄCE NA NAS
W INTERNECIE
Głównymi zagrożeniami jakie czyhają na nas
w Internecie, są:
hakerstwo,
 pedofilia,
 pornografia,
 SPAM,
 wirusy,

HAKERSTWO
Haker (ang. hacker) – osoba, która wyszukuje
i ewentualnie wykorzystuje dziury bezpieczeństwa
w oprogramowaniu komputerowym. Może też dzięki nim
uzyskiwać dostęp do zabezpieczonych zasobów. W 2011
roku hakerzy poznali 174 mln rekordów w 855 atakach.
Osoby łamiące zabezpieczenia nazywa się też crackerami.
Hakerzy skupieni w społeczności hakerskiej używają
terminu cracker dla odróżnienia od siebie przestępców,
z kolei crackerzy terminu haker używają na określenie
włamywaczy sieciowych.
PEDOFILIA
Pedofilia – rodzaj parafilii seksualnej: stan, w którym jedynym
lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest
kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej
fazie pokwitania. W świetle powyższej definicji należy rozróżnić
pedofilię od czynów pedofilnych, których dokonywanie nie musi
być przejawem właściwej pedofilii; wbrew potocznemu znaczeniu
słowa pedofil, przestępca dopuszczający się czynu pedofilnego nie
musi być dotknięty pedofilią w znaczeniu medycznym.
Jak donoszą statystyki policyjne oraz badania psychologiczne ok.
99% przypadków czynnej pedofilii dotyczy mężczyzn, a ok. 1%
przypadków dotyczy kobiet], choć te proporcje mogą być
niedoszacowane.
PORNOGRAFIA
Pornografia (gr. πορνογραφια – pismo lub rysunek o nierządnicy)
– przedstawienie ludzkich zachowań seksualnych i nagości
w sposób rozpustny lub perwersyjny, odmienne od erotyki którego
celem jest wywołanie u odbiorcy pobudzenia seksualnego.
Pornografia
używa
wielu
mediów:
słowa
pisanego
i mówionego, zdjęć, rzeźb, rysunków, filmów, animacji
i dźwięków. Filmy pornograficzne są połączeniem ruchomych
obrazów ze słowami lub z innymi dźwiękami o charakterze
erotycznym, natomiast magazyny często łączą fotografie i tekst
pisany. Opowiadania i krótkie historyjki także mogą przekazywać
treści pornograficzne, czasami z odpowiednimi ilustracjami.
Niektóre pokazy na żywo mogą być uznawane za pornograficzne.
SPAM
Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne.
Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz w Usenecie. Część użytkowników doświadcza
także spamu w komunikatorach (np. ICQI czy Gadu-Gadu).
Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.
Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej
treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść
tych wiadomości. Aby określić wiadomość mianem spamu, musi
ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie:



Treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy.
Odbiorca nie wyraził uprzedniej,
otrzymanie tej wiadomości.
zamierzonej
zgody
na
Treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca
wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne
w stosunku do korzyści odbiorcy.
ZŁOTE ZASADY
NAJPOPULARNIEJSZE STRONY
INTERNETOWE WŚRÓD
NASTOLATKÓW
o Facebook
o komixxy
o NK
o YouTube
o Twitter
o BESTY
o kwejk
PREZENTACJĘ
WYKONAŁA
Aleksandra Kubiak
Download