ROLA MEDIÓW W *YCIU SPO*ECZNYM

advertisement
Prezentację przygotowała Alicja Zaremba
Spis treści:








Progresywny wpływ mediów
Środki masowego przekazu
Rola mediów we wszystkich dziedzinach życia
Sfery oddziaływania środków masowego przekazu
Pornografia w mediach – wpływ na odbiorcę
Manipulacyjna funkcja mediów
Perswazja ukryta
Efekt trzeciej osoby

Podawanie informacji niesprawdzonych
i nieprawdziwych

Rola mediów w edukacji
Podsumowanie

Progresywny wpływ mediów
Dzięki różnorodnym wynalazkom (anteny satelitarne,
telewizja, modem) szybkość przepływu informacji
zwiększa się w zadziwiającym tempie. Bez wątpienia
ma to wpływ na życie kulturalne, społeczne,
polityczne i rodzinne każdego z nas.
Środki masowego przekazu
Środki masowego przekazu (mass media,
publikatory) – środki społecznego komunikowania o
szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja,
Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film,
plakat, kino. Środki masowego przekazu to element
kultury masowej.
W mediach zawarte są:



komunikaty - (przekaz, wiadomość)
nośnik komunikatu - podłoże, na którym zostały
zapisane informacje
urządzenia (aparatu) - umożliwiającego
przekazywanie komunikatu do odbiorcy,
Media odgrywają wielką rolę we wszystkich
dziedzinach życia:







kreują politykę
kształtują obraz społeczeństwa
pośredniczą w wymianie informacji oraz dóbr kultury
i nauki
kreują naszych idoli, ukazują autorytety i wzory do
naśladowania
współtworzą system wartości, dzięki swej
niewyobrażalnej sile sugestii kształtują życiowe
aspiracje ludzi, nierzadko mają wpływ na
podejmowane prze nich decyzje życiowe
wpływają na życie rodziny; są jakby uczestnikiem
życia codziennego
wpływają na emocje człowieka, na jego
światopogląd, sposób wypowiadania się
Sfery oddziaływania środków masowego
przekazu:



na poczucie czasu
na postrzeganie przestrzeni
na postrzeganie rzeczywistości
Pornografia w mediach – wpływ na
odbiorcę
Zjawiskiem o charakterze medialnym jest
pornografia, która przeniknęła już do wszystkich
mediów.
Współczesne przekazy medialne są przesycone
treściami seksualnymi i przeciętny widz nie ma
szans, by przed nimi skutecznie się bronić.
Manipulacyjna funkcja mediów





Perswazja ukryta
Efekt trzeciej osoby
Rzeczywistość podwójnego dna
Podawanie informacji niesprawdzonych
i nieprawdziwych
Manipulacja tytułami artykułów
Perswazja ukryta:




Oceny i opinie określonej grupy interesów
przedstawia się jako prawdę o rzeczywistości
Operowanie pojęciami niejasnymi tak, by
odbiorca sądził, że mają taki sens, jaki
nadaje im nadawca
Odbiorca wstydzi się, że nie rozumie i dlatego ufa
nadawcy
Wysoka skuteczność w społeczeństwach
niedouczonych
Efekt trzeciej osoby




Ludzie na ogół przesadnie oceniają wpływ
mediów na innych
Nie doceniają wpływu mediów na siebie
Łatwiej wpływać na tych, którzy nie spodziewają
się takiego wpływu i lekceważą manipulacje
medialne
Efektem jest zwiększenie wpływu mediów na
jednostki – pozornie na ten wpływ odporne
Podawanie informacji niesprawdzonych
i nieprawdziwych
Artykuły pisane są nie zawsze zgodnie z prawdą:
 „Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie…”
 „Mówi się powszechnie, iż…”
 „dowiedzieliśmy się, że…”
Przyczyny:
 – Zaplanowane działanie
 – Przypadek
 – Pomyłka
Rola mediów w edukacji
Role mediów we współczesnej edukacji trzeba
widzieć nie tylko w aspekcie niesamowitych
możliwości i stwarzania ogromnych szans, ale
również w aspekcie niebezpieczeństw, zwłaszcza
wychowawczych i społecznych.
Należy we właściwy i krytyczny sposób odbierać
komunikaty medialne i ich treści.
Podsumowanie!
Dziś mass media stały się
nieodłączną częścią
rzeczywistości.
Ta wszechobecność ma wpływ
na jednostki i określone
społeczności, nie tylko
organizując życie, ale prowadząc
też do powstawania zmian w
sferze intelektualnej, emocjonalnej
i społecznej.
Bibliografia:
•
•
•
•
•
J. Izdebska – „Rodzina, dziecko i telewizja”
Białystok 1996
Patrick Barwise, Kathy Hammond - “Media”
- K. Czuba - „Media i władza”; Warszawa 1995
http://otworzksiazke.pl/ksiazka/oddzialywanie_mas
s_mediow/rozdzial/5/
http://www.profesor.pl/publikacja,5543,Artykuly,Rol
a-mediow-we-wspolczesnym-swiecie-i-ich-wplywna-rozwoj-mlodego-czlowieka
Download