Niezależne media 11 - Fundacja Solidarności Polsko

advertisement
Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji
Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
Niezależne źródła informacji, szczególnie podziemne wydawnictwa (samizdaty) odegrały ważną rolę w upadku komunizmu w
bloku sowieckim. Również w okresie transformacji ustrojowej niezależne media mają ważną misję do spełnienia w promocji
demokracji i wolnego rynku, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Niezależne gazety, radio, telewizja, serwisy
internetowe i wydawnictwa powinny przekazywać obiektywne informacje, wyjaśniać zachodzące procesy polityczne i
gospodarcze, mobilizować opinię publiczną do wspierania przejrzystych i sprawnych rządów. Niestety w krajach
posowieckich większość mediów ciągle jest słaba, szczególnie na prowincji. W ostatnich latach nie ma również w tych
krajach klimatu politycznego dla rozwoju wolnych mediów.
Spośród krajów postkomunistycznych Polska ma największe doświadczenia związane zarówno z tworzeniem niezależnych
środków masowego przekazu w czasach dyktatury, jak również z ich rozwojem w okresie demokratycznych przemian.
Obecnie w Polsce funkcjonuje duży sektor konkurujących ze sobą mediów publicznych (przede wszystkim elektronicznych),
jak również prywatnych. Sprzyja to rozwojowi obiektywnego dziennikarstwa. Jednocześnie powstało dużo mediów lokalnych,
które z powodzeniem uzupełniają wielkie media o zasięgu krajowym. Działalność mediów wiąże się nie tylko z
profesjonalnym dziennikarstwem, ale również fachowym zarządzaniem, przygotowaniem technicznym i dystrybucją. Ważnym
elementem jest również funkcjonowanie przepisów chroniących wolność informowania i prawa do informacji, jak też
organizacji broniących praw dziennikarzy, dbających o poziom etyki wykonywania tego zawodu. Doświadczenia polskie
mogą być wykorzystane w krajach posowieckich.
Od 1996 roku Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej realizuje program „Niezależne media” – staży i wizyt
studyjnych dla dziennikarzy i redaktorów mediów drukowanych oraz elektronicznych. Do tej pory w dwu- i trzytygodniowych
stażach wzięło udział ponad 410 osób reprezentujących wszystkie kraje posowieckie.
W tym roku planowana jest edycja projektu „Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji”. Do Polski zostanie
zaproszonych 25 dziennikarzy z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Podczas wizyt
studyjnych będą oni mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali
internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznają pracę i doświadczenia polskich kolegów. Plan pobytu gości zostanie
dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji. Dodatkowo planowane są seminaria i wykłady na następujące
tematy: transformacja w polskich mediach po 1989 roku, prawa regulujące publiczne i prywatne media, dziennikarstwo
śledcze, etyka mediów, organizacje dziennikarzy, reklama a media, problem konkurencji mediów, lobbing polityczny i
niezależność mediów. Podsumowaniem projektu będą seminaria w Kirgistanie i Tadżykistanie prezentujące polskie
doświadczenie w dziedzinie mediów.
Projekt jest współfinansowany przez National Endowment for Democracy (USA) oraz w ramach programu polskiej współpracy
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Program „Wsparcie Demokracji”. Partnerami w realizacji projektu
są International Center Interbilim” (Kirgistan) oraz Media Group & Mercy (Tadżykistan).
Wybór uczestników będzie dokonany w konkursie otwartym przez społeczną Radę Projektu, w skład której wchodzą:
 Roman Imielski (dziennik Gazeta Wyborcza),
 Grzegorz Miecugow (telewizja TVN)
 Michał Kacewicz (tygodnik Newsweek Poland),
 Izabela Kraj (dziennik Rzeczpospolita),
 Jarosław Szostakowski (Fundacja SPCzS),
 Bartosz Węglarczyk (magazyn „Sukces”).
Rada dokona również oceny realizacji Projektu.
Szczegółowe informacje o projekcie wraz z drukami aplikacji można uzyskać w biurze Fundacji.
Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
ul. Szpitalna 5, m 5, III p. 00-031 Warszawa, Polska
tel. (+48-22) 828 9128 w. 141, 826 35 98, fax (+48-22) 828 9129
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.spczs.engo.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards