W stronę socjologii mediów

advertisement
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
Wydział Nauk Społecznych
KATEDRA SOCJOLOGII
Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów
10-007 Olsztyn, ul. ks. F. Szrajbera 11
tel. (0-89) 533-83-90
fax (0-89) 533-83-91
KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
W stronę socjologii mediów. Tematy (nie) obecne
10-11.05.2017 r.
1. N AZWISKO I I MIĘ
2.
3.
4.
5.
6.
………………………………………………………………………………………………………
T YTUŁ I STOPIEŃ NAUKOWY
………………………………………………………………………………………………………
T YTUŁ REFERATU / WYSTĄPIENIA
………………………………………………………………………………………………………
M IEJSCE PRACY (z dokładnym adresem pocztowym)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
F ORMY KONTAKTU
a) e –mail: ………………………………………………………………………………………
b) tel. komórkowy ……………………………………………………………………………
c) tel/fax(stacjonarny) ……………………………………………………………………………
UCZESTNICTWO W PRACACH SEKCJI (proszę zaznaczyć właściwą)
I.
II.
III.
IV.
V.
Obieg informacji w czasach interregnum. Post-prawda czy manipulacja medialna?
Media w obliczu wyzwań współczesnego świata. Teoria i praktyka
Facebook i fałszywe newsy (fake news)
Twitterowa dyplomacja. Nowe media w służbie polityki
Sharing economy – osobno, ale razem? Chwilowa moda czy trwały nowomedialny
trend w spędzaniu wolnego czasu?
VI.
Nowe (?) wymiary rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR), czyli nie tylko „Pokemon
Go”
VII.
Wojna postu z karnawałem? Snapchat versus Facebook
VIII.
Big data. W stronę analizy zachowań konsumenckich użytkowników nowych mediów
IX.
Granice etyczne w mediach. Pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści
X.
Wpływ mediów na radykalizację nastrojów społecznych (nacjonalizm, ksenofobia,
antysemityzm, islamofobia)
Pogoń za sensacją czy stereotypizacja inności? Medialne kreowanie wizerunku grup
mniejszościowych i marginalizowanych
XII.
Socjologia mediów w Polsce – tradycje, szkoły, nurty
XIII.
Mediatyzacja społeczeństwa. W poszukiwaniu nowego języka opisu rzeczywistości
społecznej
XI.
7. FORMA UDZIAŁU W KONFERENCJI
a) prezentacja referatu
b) komunikat
c) doniesienie z badań
d) uczestnictwo bez prezentacji
8.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) komputer + wideoprojektor
b) rzutnik pisma
c) magnetowid
9.
PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY
Nazwa instytucji
…………...................................................................................................……….……………
…………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………………………..
......................…………………………………………………………………………………
…....……………………………………………………………………………………………
NIP……………………………………………………………………………………………...
Dziękujemy za wypełnienie karty zgłoszenia
* dalsze informacje o Konferencji znajdą się w komunikacie nr 2
Download