konkursCMO

advertisement
Centrum Mediów Obywatelskich
KONKURS
Organizacje sterujące:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Lubelski Ośrodek Samopomocy LOS
ogłaszają konkurs na stanowisko
Dyrektora Centrum Mediów Obywatelskich w Lublinie
Centrum Mediów Obywatelskich zajmuje się promocją idei społeczeństwa opartego na
wiedzy. Realizuje międzynarodowe projekty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
multimedialnych, techniki e-learningu i interaktywnej telewizji internetowej.
Główne zadanie:
Zarządzanie bieżące i planowanie strategiczne Centrum Mediów Obywatelskich
Zakres obowiązków:
Koordynacja pracy i przygotowanie programu Centrum Mediów Obywatelskich,
Reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
Zatrudnianie i zarządzanie personelem Centrum,
Oczekiwania od kandydatów:
Doświadczenie w pracy organizacji pozarządowej,
Praktyka w organizacji pracy grup kreacji,
Umiejętność kierowania zespołem.
Oferujemy:
Pracę w nowoczesnym i rozwijającym się obszarze inicjatyw społecznych
Możliwość realizacji własnych pomysłów
Kierowanie krajowymi i międzynarodowymi projektami medialnymi
Zgłoszenia:
CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać pocztą na adres: Europejski Dom Spotkań –
Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/3A, 20-078 Lublin do 27 lutego 2006r. W zgłoszeniu
prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacji przez
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w Lublinie (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).
Download