pornografia

advertisement
PORNOGRAFIA
-CZYM JEST?
Warto więc zwrócić uwagę na znacznie tego
terminu.
Otóż pornografia ukazuje nagość i
ludzkie zachowania seksualne za
pomocą rozpusty i perwersji. Jej
celem jest pobudzenie seksualne
odbiorcy, lecz odmienne od erotyki.
PORNOGRAFIA rozpowszechnia się coraz
szybciej na całym świecie, rozwija się przez
udoskonalenia, a co najważniejsze- uzależnia.
Występuje pod wieloma postaciami:
• Słowo pisane
• Słowo mówione
• Rzeźby
• Zdjęcia
• Rysunki
• Filmy
• Animacje
• Dźwięki
Przyczyny rozpowszechniania
pornografii.!
Brak poczucia wstydu, będącego
„strażnikiem” ludzkiej intymności
Kolosalne zyski(wzbogacanie się)
Źle ujęte prawo wolności, zakładające
tolerancję dla tych,którzy „potrzebują” tego
rodzaju treści
Nieuświadamiane normy prawne
Wpływ pornografii.
Od wielu lat pornografia i jej wpływ na
odbiorcę wywołują wiele burzliwych
dyskusji. To zjawisko posiada zarówno
zwolenników, jak i przeciwników.
Filozofowie analizują tą sprawę, a
naukowcy przeprowadzają badania.
-Jaki wpływa ma nas pornografia?
-Czy jest niebezpieczna, uzależniająca?
SKUTKI
wulgaryzacja i
odczłowieczenie sfery
intymnej
niszczenie poglądów
na piękno, dobro,
miłość, prawdę
zwyrodnienie
wizerunku kobiety i
odczuwania przez nią
uczuć
utrudnienie
prawidłowego rozwoju
moralnego
nawyk korzystania z
pornografii w celu
wywołania gotowości
seksualnej, fantazji
seksualnych itp.
wzrost zachowań
przestępczych i
antyspołecznych
negatywne wzory
popędu seksualnego i
oderwanie go
kreowania życia
lansowanie życia
opartego na popędzie
seksualnym
wewnętrzne napięcia i
konflikty,
wprowadzenie
człowieka w stan
dysonansu
poznawczego
formowanie się
wadliwego,
niepełnego obrazu
człowieka jedynie w
wymiarze
seksualnym: "homo
eroticus"
rozwijanie postaw
egoistycznych i
egocentrycznych
związanych z
powiększaniem
przyjemności
seksualnych
Etapy uzależnienia
I Nałóg - Inicjacja, fascynacja, przymus do
korzystania
II Utrata wrażliwości na obscenicznośćpo początkowym zakłopotaniu materiały
zaczynają się podobać
III Eskalacja- nagość przestaje wystarczać,
potrzeba oglądania aktów we wszystkich
odmianach. Z początku zwykłych, potem coraz
bardziej dewiacyjnych, z elementami przemocy
IV Stosowanie fantazji w życiu - molestowanie
dzieci, rodzeństwa, kontakty z prostytutkami,
gwałty ...
Paulina Paszkowska V LO
Gdańsk
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards