Pornografia niszczy milosc

advertisement
Pornografia niszczy miłość
1. Pornografia - fala deprawacji:
Naukowcy na podstawie badań podają następujące motywy, skłaniające mężczyzn do sięgania po pornografię:
1. uzyskanie odpowiedniego poziomu podniecenia seksualnego czyli stymulacja siebie i innych;
2. poznanie nowych technik stymulacji seksualnej;
3. potrzeba rozrywki, relaksu, oderwania się od rzeczywistości;
4. uzyskanie bodźców do własnych fantazji seksualnych;
5. „podkład” do masturbacji, czyli rozładowania podniecenia seksualnego.
Przekładając wyniki badań na zwyczajny język można powiedzieć tak: natura, chcąc zagwarantować
ciągłość i trwałość gatunku, postanowiła zrekompensować nam trud związany z przekazaniem życia potomstwu
niewyobrażalną przyjemnością, której przy tym doświadcza-my. Dlatego wszystkie doznania seksualne
sprzężone są zawsze z odczuciem przyjemności, nawet jeżeli zdarza się, że towarzyszą mu emocje negatywne
(np. poczucie winy czy grzechu), albo wstrząsy tak traumatyczne, jak przeżycie gwałtu. W sensie biologicznym
nie ma innego, równie silnego źródła przyjemności, jak przeżycie seksualne. Zatem, nawet jeżeli korzystanie
z pornografii wzbudza poczucie winy, wyrzuty sumienia, powoduje lęk przed karą, obciąża finansowo, grozi
znacznymi konsekwencjami – to jednak dostarcza przyjemności. Jeżeli w dodatku jest jedną z nielicznych
przyjemności, jakie człowiek ma; jeżeli pozwala wyrazić bunt, daje poczucie wolności, bo oto nareszcie sam
decyduje; jeżeli można się w ten sposób zemścić za wszelkie frustracje, których doznaje; jeżeli agresja nareszcie
znajduje uj-ście – to wtedy korzysta – i nie da sobie odebrać.
2. Patrick F. Fagan - Wpływ pornografii na małżeństwo i rodzinę:
Dla oglądających pornografię istotniejsze stają się relacje seksualne, pozbawione emocjonalnego
zaangażowania; w rezultacie żony odczuwają ze strony mężów obniżenie poziomu intymności. Dystans
emocjonalny, który jest skutkiem korzystania z pornografii i cyberseksu, często jest tak szkodliwy dla związku
jak prawdziwa niewierność, a zarówno kobiety jak i mężczyźni (chociaż mężczyźni w mniejszym stopniu)
kwalifikują aktywność seksualną online tak samo jak romans realny. Kiedy oglądanie pornografii staje się
uzależnieniem, 40% osób uzależnionych traci małżonka, 58% cierpi z powodu znacznych strat finansowych, a
mniej więcej trzecia część traci pracę. Długotrwałe korzystanie z pornografii sprzyja także utracie satysfakcji a
1
nawet niechęci wobec uczucia małżonka. Zaczynają narastać cyniczne postawy względem miłości, oraz
przekonanie, że można osiągnąć przyjemność seksualną bez uczuć wobec partnerów. Dotyczy to zarówno
mężczyzn jak i kobiet, którzy długotrwale korzystali z pornografii. Jednocześnie prowadziło to do spadku
satysfakcji z przeżyć seksualnych wobec normalnych zachowań seksualnych małżonka. Wreszcie, ludzie
korzystający z pornografii coraz bardziej postrzegają małżeństwo jako czynnik ograniczający wolność
seksualną, mniej cenią wierność małżeńską, kwestionują wartość małżeństwa jako podstawowej instytucji
społecznej oraz mają niskie przekonanie na temat zdolności przetrwania małżeństwa. Wszystko to powoduje, że
obniża się ocena wartości dobrych relacji we własnej rodzinie i tym samym zmniejsza się pragnienie posiadania
takich relacji.
3. ks. Ireneusz Rogulski - Czystość „wyssana” z mlekiem matki...:
Jeśli dziecko od najmłodszych lat doświadcza w domu ciepła, oparcia i miłości, wówczas nie szuka
szczęścia „na skróty”, poprzez doraźne przyjemności. Rodzice najlepiej wychowują dzieci do czystości, jeśli je
po prostu kochają. Ucząc w szkole jako katecheta, zauważyłem, że dzieci pochodzące z domów, w których
panuje harmonia, zgoda, a rodzice otaczają je szacunkiem i troską, nie ubierają sie w sposób wyzywający, nie
skupiają swojej uwagi jedynie na cielesności. Nastolatki zaś pochodzące z rodzin rozbitych, bądź pozbawione
należnej im miłości i ciepła ze strony najbliższych domowników niestety nierzadko „wołały” o miłość swoim
skąpym ubiorem i budzącym niepokój zachowaniem. Miłość wyrażona czułą obecnością, ciepłem, dialogiem i
pragnieniem dobra dla dziecka jest najlepszą nauczycielką czystości.
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards