Wykorzystywanie seksualne dzieci

advertisement
Koło Naukowe Kryminologii
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
KONSPEKT WYKŁADU
WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI
1.
Wykorzystanie seksualne małoletniego (art. 200 k.k.)
 definicje wykorzystania seksualnego małoletniego oraz innej czynności seksualnej,
 analiza statystyk;
2.
Child grooming (art. 200a k.k.):
 definicja,
 analiza statystyk;
3.
Propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim (art. 200b):
 definicja,
 analiza statystyk;
4.
Wykorzystanie seksualne dzieci
 definicja wg WHO,
 skala zjawiska w Polsce i na świecie,
 ofiary,
 sprawcy,
 formy – analiza statystyk,
 czynniki ryzyka,
 następstwa u ofiar;
5.
Wykorzystanie seksualne dzieci do celów komercyjnych
 prostytucja dziecięca,
 handel dziećmi w celach seksualnych,
 seksturystyka,
 osoby korzystające z takich form wykorzystania seksualnego dzieci;
6.
Pedofilia:
 definicja,
 przyczyny pedofilii według Salter oraz według Kernberga,
 4-czynnikowy model pedofilii Finkelhor’a i Araji,
 klasyfikacje pedofilów według koncepcji Weinberga, Grotha oraz Eldrige’a i Stille’a,
 cykl dewiacyjny Salter;
7.
Skuteczność różnych rozwiązań stosowanych wobec sprawców przestępstw seksualnych:
 zwiększenie długości odbywania kary pozbawienia wolności,
 nadzór/kuratela,
 nadzór elektroniczny,
 orchidektomia i farmakoterapia.
Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
[email protected]
Download