Czym jest wykorzystywanie seksualne?

advertisement
Polski – Polish
Czym jest wykorzystywanie seksualne?
(What is sexual assault?)
Zrozumienie, czym jest wykorzystywanie seksualne pomaga w podjęciu odpowiedniej reakcji.
Wykorzystywanie seksualne to każdy akt seksualny lub o podłożu seksualnym, przez który
druga osoba czuje się niekomfortowo, zmuszana lub zastraszana. To zachowanie, do którego
druga osoba nie zachęciła ani nie wybrała.
Wykorzystywanie seksualne jest pogwałceniem zaufania drugiej osoby i zanegowaniem jej prawa do
decydowania o tym, co dzieje się z jej ciałem. Wykorzystywanie seksualne jest nadużyciem
uprawnień i władzy.
Wykorzystywanie seksualne może dotknąć dorosłych i dzieci, kobiet i mężczyzn, a także ludzi z
dowolnego środowiska.
Wykorzystywanie seksualne może być również określane mianem napaści seksualnej lub przemocy
seksualnej. Terminy służące do opisania wykorzystywania seksualnego, takie jak gwałt i napaść
seksualna, to zwroty o znaczeniu ogólnym w kontekście codziennej rozmowy oraz o znaczeniu
szczegółowym, gdy są używane do opisania konkretnych przestępstw na tle seksualnym. Na tej
stronie internetowej używamy tych słów w ogólnym znaczeniu i zapewniamy jedynie ogólne
informacje.
Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą przestępstwa na tle seksualnym i chcesz to zgłosić, możesz chcieć
zasięgnąć dalszej porady. Możesz tego dokonać poprzez kontakt z lokalnymi służbami ds.
wykorzystywania seksualnego [w języku angielskim], policją, lekarzem lub swoim prawnikiem. Czas
może odgrywać kluczową rolę, a wymienione wyżej służby mogą udzielić informacji na temat twoich
praw i możliwych działań.
Wykorzystywanie seksualne przybiera różne formy
Zrozumienie tego, czym jest wykorzystywanie seksualne, pomoże nam w podjęciu odpowiedniej
reakcji w sytuacji, gdy przyjaciółka/przyjaciel, członek rodziny lub klient wyjawi, iż jest ofiarą napaści.
Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystywania seksualnego:

Molestowanie seksualne.

Niechciane dotykanie lub całowanie.

Wymuszone czynności seksualne lub o podłożu seksualnym, wliczając w to czynności
obejmujące przemoc lub ból.

Obnażanie genitaliów, np. „ekshibicjonizm”.

Prześladowanie.

Bycie obserwowanym/obserwowaną bez zgody, gdy jest się nagim lub w trakcie
wykonywania czynności seksualnych.

Zamieszczanie w Internecie materiałów o charakterze seksualnym bez czyjejś zgody.

Zmuszanie do oglądania lub uczestnictwa w pornografii.

Dodawanie środków odurzających do napojów, używanie narkotyków lub alkoholu w celu
zaburzenia zdolności drugiej osoby do podejmowania decyzji dotyczących seksu lub
zachowań seksualnych.

Uprawianie seksu z osobą śpiącą, będącą pod wpływem alkoholu i/lub innych środków
odurzających.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod numer 000, aby uzyskać pomoc policji.
Aby wykonywać połączenia przy użyciu TTY lub Krajowej Usługi Przekazu (National Relay Service), zobacz
http://relayservice.gov.au/making-a-call/emergency-calls/

Opowiadanie sprośnych lub sugestywnych dowcipów, historii lub pokazywanie zdjęć
nacechowanych seksualnie jako część wymuszającego, zastraszającego lub
wykorzystującego zachowania.

Gwałt (penetracja któregokolwiek z otworów w ciele człowieka przy użyciu dowolnego
przedmiotu).

„Nagabywanie” dziecka lub bezbronnej osoby do odbywania wszelkiego rodzaju stosunków
seksualnych.

Jakikolwiek stosunek seksualny z dzieckiem.
Nie należy mylić wykorzystywania seksualnego z wyrażaniem własnej seksualności.
Wykorzystywanie seksualne jest niepożądanym zachowaniem lub działaniem, które wykorzystuje
zastraszanie, przymuszanie lub przemoc do uzyskania władzy nad drugą osobą lub odmówienia jej
prawa do dokonania wyboru. Wykorzystanie i napaść seksualna mogą być jednorazowymi
zachowaniami lub mogą być częścią schematu zachowań nacechowanych przemocą. Prowadzą one
do szeregu skutków fizycznych, emocjonalnych i psychologicznych.
Fakty dotyczące wykorzystywania seksualnego
Poniżej przedstawiono kilka faktów na temat wykorzystywania seksualnego:

W większości przypadków napaści seksualnej popełniają mężczyźni w stosunku do kobiet i
dzieci.

Mężczyźni również są ofiarami wykorzystywania seksualnego, szczególnie ze strony innych
mężczyzn.

Większość osób, które doświadczyły napaści seksualnej zna napastnika lub poznała go
niedługo przed atakiem.

Niektóre akty wykorzystywania seksualnego są również przestępstwami.

Zgłoszenie napaści na policję może być trudną decyzją. Ograniczenia naszego systemu
sprawiedliwości oraz sposób gromadzenia dowodów może prowadzić do konfrontacji.

Osoby, które były wykorzystane seksualnie reagują w różny sposób, czasami bardzo
emocjonalnie, a czasami zamykają się w sobie. Zrozumienie dramatu stojącego za przemocą
wymierzoną w ludzi pomaga nam w odpowiednim zareagowaniu.

Wykorzystywanie seksualne jest nadużyciem nierówności władzy, które istnieją w
społeczeństwie.

Większość przypadków wykorzystania seksualnego nie jest zgłaszana na policję.
Skutki wykorzystywania seksualnego
Przemoc wymierzona w ludzi, taka jak wykorzystywanie seksualne, jest jednym z najbardziej
traumatycznych zdarzeń, których ludzie mogą doświadczyć. Reagowanie na natychmiastowe
potrzeby ofiar/osób, które przetrwały poprzez uwierzenie im i potraktowanie ich poważnie może
pomóc w zahamowaniu dalszej krzywdy. Wspieranie osób w ich procesie dochodzenia do siebie, w
sposób i w czasie odpowiednim dla nich, jest również ważne.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat udzielania wsparcia ofierze/osobie, która przetrwała,
zobacz stronę: Jak zapewnić wsparcia ofierze wykorzystywania seksualnego.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod numer 000, aby uzyskać pomoc policji.
Aby wykonywać połączenia przy użyciu TTY lub Krajowej Usługi Przekazu (National Relay Service), zobacz
http://relayservice.gov.au/making-a-call/emergency-calls/
Download