KONFERENCJA NAUKOWA

advertisement
KONFERENCJA NAUKOWA
„RYSZARD BOLESŁAWSKI, JEGO TWÓRCZOŚĆ I JEGO CZASY”
Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w dniach
19 - 21 maja 2016 organizuje konferencję poświęconą twórczości Ryszarda Bolesławskiego, reżysera
teatralnego i filmowego, aktora, pedagoga, pisarza.
Dotychczasowe badania naukowe sprawiły, że droga artystyczna Bolesławskiego została w pewnym
stopniu rozpoznana, ale domaga się ona pogłębionej dyskusji oraz nowych opinii referentów. Oto kilka
przykładowych haseł związanych z biografią twórcy:
1. akompaniując obchodom 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce oczekujemy referatów
oceniających własne prace reżyserskie Bolesławskiego w ojczyźnie – w Teatrze Polskim, Teatrze
Wielkim w Poznaniu, Teatrze Małym, a także jego zabiegi o dyrekcję teatrów w Łodzi i we
Lwowie
2. ważna jest naukowa refleksja nad wpływem Bolesławskiego na późniejsze kariery Stefana
Jaracza i Leona Schillera, wpływem mieszczącym się pod Schillerowskim hasłem „sprawa
Bolesławskiego”, wpływem energicznie przez teatrologów i nie-teatrologów dyskutowanym
3. analizy porównawczej domaga się twórczość inscenizacyjna I aktorska Bolesławskiego na
scenach Rosji (MChT, I Studio, Piotrogród), Francji, Niemiec, Ameryki, Anglii, z Grupą Kaczałowa
4. istotna jest ocena rozległej działalności pedagogicznej Bolesławskiego, szczególnie jako
pierwszego propagatora i zarazem modyfikatora metody Stanisławskiego
5. doniesienia o służbie oficerskiej Bolesławskiego w armii carskiej, o kursach oficerskich w
Twerskiej Szkole Kawaleryjskiej, o udziale w kampanii Pułku Ułanów Polskich przed r. 1917, a w
l. 1920-1921 w konfrontacji z inwazją Tuchaczewskiego
6. dzieje długoletniej i zaskakującej artystycznie współpracy Bolesławskiego z Gordonem Craigiem
7. prace ekranowe Bolesławskiego w epoce kina niemego polskiego, rosyjskiego I
zachodnioeuropejskiego
8. nowe badania tzw. złotej epoki Hollywoodu przynoszą istotne uzupełnienia na temat filmowej
kariery reżysera, w tym kandydatur jego filmów do Oscara
9. niewątpliwie ciekawa badawczo jest także puścizna pisarska Bolesławskiego (nie tylko jego
prace o sztukach widowiskowych, ale i niezmiernie w swoim czasie popularne pozycje
beletrystyczne - praktycznie dotąd nie poddane krytycznemu badaniu).
Dalej: Ryszard Bolesławski był płodnym współudziałowcem wielu procesów kształtujących sztuki
widowiskowe XX wieku. Oto przykłady kilku z nich:
a. migracja systemu Stanisławskiego, jej modyfikacje i aplikacje - od Moskwy przez Petersburg,
Warszawę, nowojorski ALT i Actors Studio Lee Strasberga po światową praktykę dnia
dzisiejszego
b. rewolucja dźwiękowa w filmie lat 20/30 XX wieku
c. tajna historia I Studia MChAT
d. amerykańska przygoda europejskiego teatru repertuarowego vs. broadwayowskie mechanizmy
przemysłu teatralnego USA
e. Teatr Polski Arnolda Szyfmana w ogniu permanentnej batalii: porażki i sukcesy managerskie w
początkach drugiej dekady XX w.
f.
narzędzia zarządcze amerykańskiego przemysłu filmowego
g. modelowanie finansowe instytucji teatralnych: MChT, Teatr Polski, ALT, Neighborhood,
Broadway
h. polscy artyści w oficerskich szlifach carskiej Rosji
i.
kształtowanie się Amerykańskiej Akademii Filmowej: Przedsiębiorstwo Oscar
j.
sztuka na obczyźnie/sztuka emigrantów; (też: strategie przeżycia emigracyjnej kultury rosyjskiej
po 1917 roku - Grupa Kaczałowa, ruch wydawniczy, Uspienska, Lebiediew, Baliew, Tamirow i
inni)
k. rewolucja kinematografii barwnej
l.
i inne, które mogą stanowić tematy referatów lub wnieść wkład w sesję posterową.
Oczywiście serdecznie zapraszamy do udziału w obradach oraz do owocnej dyskusji także badaczy,
którzy nie planują referatu czy prezentacji posterowej. Oczekujemy zgłoszeń do dnia 1 kwietnia
2016.
Zapraszamy do składania projektów referatów do dnia 1 marca 2016, a szkicu tematyki posterów do
dnia 1 kwietnia 2016. Czas referatu nie powinien przekraczać 20 minut.
Przewidywany format posterów: maksymalnie B0, nie mniej niż A0, orientacja wertykalna (w zgłoszeniu
tematu prosimy o podanie formatu). Najlepsze postery zostaną wyróżnione przez specjalne jury.
Zgłoszenia udziału (i projekty/szkice j.w.) prosimy przesyłać na adres pocztowy Akademii:
Akademia Teatralna im.Aleksandra Zelwerowicza, ul.Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
lub na adres email: [email protected]
Udział w Konferencji wynosi 150 PLN; nr konta 4311401010 0000 2659 4500 1002 (m-Bank Odział
Korporacyjny , Warszawa).
Ostateczny termin wpłat po potwierdzeniu przyjęcia tematów przez organizatorów - 15 kwietnia 2016
r.
Download