MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

advertisement
27 MARCA
Oprac.: KatarzynaSemla
 TEATR – dziedzina sztuki widowiskowej
polegająca na przedstawieniu
scenicznym utworów literackich,
obejmująca: dramat, komedię, tragedię.
 Widowisko odgrywane na żywo,
przygotowane przez reżysera i aktorów.
 FILM - sekwencja następujących po
sobie obrazów, ruchomych obiektów
sfotografowanych kamerą, dających
podczas wyświetlania na ekranie
złudzenie ruchu.
 ŹRÓDŁA INFORMACJI – materiały, z
których czerpane są informacje
zaspakajające określone potrzeby
informacyjne.
 O TEATRZE DOWIEMY SIĘ: z prasy,
Internetu, radia, telewizji, książek,
archiwów teatralnych, od nauczycieli,
rodziców, znajomych.
 SCENARIUSZ – tekst literacki
rozpisany na dialogi, który jest
podstawą dzieła filmowego,
przedstawienia scenicznego, lub
spektaklu telewizyjnego. Zawiera rys
fabuły utworu, uwagi dotyczące
charakterystyki postaci, scenerii i
wydarzeń.
 REŻYSER - osoba opracowująca
koncepcję artystyczną sztuki teatralnej,
widowiska lub filmu.
 DIDASKALIA ( tekst poboczny) - tekst
dramatu niewygłaszany na scenie, lecz
zapisywany obok dialogów. Zawiera
wskazówki autora dla reżysera i aktorów.
 SCENOGRAFIA - całościowe
opracowanie plastyczne
przedstawienia teatralnego,
obejmujące wszystkie elementy
wprowadzone przez scenografa
(dekoracje, wnętrza, kostiumy,
rekwizyty, charakteryzacje aktorów).
 AKTOR - artysta odgrywający
rolę na scenie teatralnej
 ROLA - postać z utworu
scenicznego lub filmu,
odtwarzana przez aktora
 SUFLER - osoba
podpowiadająca w teatrze
aktorom tekst roli podczas
przedstawień, ukryta zwykle w
budce na scenie, lub za
kulisami.
 SPEKTAKL (sztuka)– przedstawienie
sceniczne, teatralne, operowe, baletowe,
wystawiane przez aktorów wobec
specjalnie zgromadzonej publiczności.
 SCENA- jednostka kompozycyjna w
przedstawieniu scenicznym,
wyróżniona ze względu na
występowanie w niej określonego
zespołu osób.
 Miejsce odbywania przedstawień,
zwykle podwyższone, oddzielone od
widowni kurtyną.
 WIDOWNIA- część sali widowiskowej z
miejscami dla widzów; publiczność
zebrana na przedstawieniu
 KURTYNA- ruchoma zasłona
oddzielająca scenę od widowni
 REKWIZYTY- przedmioty potrzebne w
danym przedstawieniu teatralnym
 AKT - część utworu dramatycznego
wyodrębniona konstrukcyjnie i
kompozycyjnie.
 TEATRALIA - akcesoria, wydawnictwa
dotyczące teatru (recenzje, wywiady,
plakaty, ulotki itp.)
 REPERTUAR - ogół utworów granych np.
w teatrze w określonym czasie; wykaz
tych utworów umieszczony na afiszach,
w programach itp.
 BIBLIOGRAFIA:
 Słownik Języka Polskiego
 www.google/search=grafiki
Download