Beata Wapińska

advertisement
OFERTA MUZYCZNYCH WARSZTATÓW DOSKONALĄCYCH DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, INSTRUKTORÓW TAŃCA,
PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC, STUDENTÓW PEDAGOGIKI
Mała orkiestra
Autorstwo, organizacja i prowadzenie:
Beata Wapińska – magister edukacji artystycznej w zakresie
sztuki muzycznej, muzykoterapeuta, prowadzi działalność
muzyczną w zakresie nauczania muzyki, rytmiki, muzykoterapii,
kieruje amatorskimi zespołami wokalnymi, tanecznymi
i instrumentalnymi. Od 1994 organizuje autorskie szkolenia
w zakresie edukacji muzycznej dla nauczycieli na terenie kraju
i zagranicą.
Celem warsztatów jest nauka piosenek i utworów z towarzyszeniem
instrumentów zestawu Orffa, zapoznanie z podstawami metodyki nauki i
techniką gry na instrumentach perkusyjnych, ukazanie terapeutycznej,
kształcącej i wychowawczej roli muzykowania w pracy pedagogicznej.
W czasie szkolenia uczestnicy poznają 12 utworów muzycznych
z opracowaniami tanecznymi, instrumentalnymi wg metody Batii Strauss
i pewnymi formami fabularyzacji (scenariusz występu z okazji Dnia Mamy
i Taty). Tytuły i tematyka piosenek pozwala na wykorzystanie ich w ciągu
całego roku szkolnego, jak również podczas konkretnych uroczystości (Dzień
Babci i Dziadka).
Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne (CD i broszurę z zapisem
nutowym utworów i opracowaniami), potwierdzenie udziału.
Czas trwania szkolenia: 5 h dydaktycznych.
Download