Warszawa, 01

advertisement
Gazeta Prawna Nr 69 (2191) wtorek, 8 kwietnia 2008 r. > Wolny rynek
PRAWO AUTORSKIE |Stawki opłat za korzystanie z utworów
Publiczne odtwarzanie muzyki kosztuje

ZAiKS opublikował nowe stawki opłat licencyjnych za korzystanie z utworów

Przedsiębiorcy odtwarzający publicznie utwory muszą uiszczać opłaty do ZAiKS

O uiszczanie opłat mogą upomnieć się także inne organizacje
Każdy przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności odtwarza publicznie utwory
np. muzyczne, powinien za to płacić. Może się do niego z takim roszczeniem zwrócić
organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jaką jest np. ZAiKS. Z początkiem
kwietnia ZAiKS opublikował nowe stawki opłat licencyjnych. Ich wysokość zależy od
rodzaju prowadzonej działalności. Inne są dla hoteli, inne dla restauracji czy sklepów.
Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że w Polsce funkcjonują również inne organizacje,
które zajmują się pobieraniem opłat za korzystanie z praw pokrewnych. Chronią one nie
autorów dzieła, ale samych wykonawców utworu.
Obecne stawki ZAiKS
Wiele osób nie wyobraża sobie kolacji w restauracji bez muzyki w tle. Przedsiębiorcy
prowadzący działalność gastronomiczną powinni uiszczać opłaty ZAiKS-owi, które w ich
przypadku zależą od liczby miejsc w lokalu i wielkości miasta.
Jeżeli ktoś prowadzi kawiarnię, pub lub restaurację, w których jest 20 miejsc siedzących, to
stawka miesięczna wyniesie 61,50 zł. Przy 30 miejscach będzie to już 71,75 zł, a za każde
następne przedsiębiorca musi płacić 1,03 zł więcej.
Stawki te są wyższe, jeżeli lokal znajduje się w hotelu. Wówczas opłaty zależą nie tylko od
liczby miejsc, ale także od kategorii hotelu i miasta, w którym się znajduje. Najwięcej zapłacą
osoby prowadzące restaurację w pięciogwiazdkowym hotelu w Warszawie. Za 30 miejsc
ZAiKS policzy im aż 100,45 zł miesięcznie.
ZAiKS informuje również, że stawka może zostać podniesiona o 50 proc. w przypadku tych
lokali, które dodatkowo usytuowane są w rejonie atrakcyjnym turystycznie. Przykładowo
mały lokal w Zakopanem, który ma 20 miejsc siedzących, powinien miesięcznie płacić 72,57
zł. Jednak z uwagi na atrakcyjne położenie stawka ta może przekroczyć 100 zł.
Ile płaci hotel
W przypadku hoteli stawka miesięcznej opłaty zależy od liczby miejsc i kategorii. Nie ma tu
już kryterium wielkości miasta, ale podobnie jak w przypadku restauracji opłaty mogą być
podwyższone maksymalnie o 50 proc., jeżeli hotel jest w położony w atrakcyjnej turystycznie
miejscowości. Generalnie hotel pięciogwiazdkowy musi zapłacić 85 zł miesięcznie, jeżeli ma
do 50 miejsc noclegowych. Za każde następne dopłaca 85 groszy. Natomiast hotele, które nie
mają żadnej kategorii, mają płacić 45 zł miesięcznie i 45 groszy za każde następne miejsce.
Kiedy przedsiębiorca nie płaci
Teoretycznie każdy, kto w miejscu publicznym odtwarza muzykę, musi uiszczać opłaty do
ZAiKS-u. Dotyczy to także sklepów czy zakładów usługowych, np. fryzjerów, kosmetyczek.
W związku z tym słuchanie radia w miejscu pracy, gdzie mogą przebywać inne osoby, wiąże
się z opłatami. Jednak są przypadki, gdy nie będzie to konieczne.
Zgodnie z art. 24 prawa autorskiego publiczne odtwarzanie utworów w miejscu pracy jest
dozwolone. Jednak warunkiem jest to, iż nie wiąże się bezpośrednio z osiąganiem korzyści
majątkowych za korzystanie z utworów.
Przykładowo muzyki mogą słuchać pracownicy małego sklepu czy zakładu fryzjerskiego,
gdyż nie przekłada się to na zyski lub większą liczbę klientów. W takiej sytuacji nie trzeba
mieć wykupionej licencji w ZAiKS-ie. Jednak jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania
upomni się o podpisanie umowy licencyjnej, trzeba wykazać przed sądem, że odtwarzanie
utworów nie wiąże się z czerpaniem korzyści.
Kto upomina się o opłaty
ZAiKS chroni prawa autorskie twórców, ale są też organizacje, które z kolei inkasują opłaty
za korzystanie z praw wykonawców utworów. Dlatego często może okazać się, że do
przedsiębiorcy prowadzącego np. hotel lub restaurację zwróci się także organizacja
zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi.
Za korzystanie z praw wykonawców opłaty pobiera Związek Artystów Wykonawców
(STOART) lub Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i SłownoMuzycznych (SAWP). Jednak nie mogą one pobierać opłat za korzystanie z utworów tego
samego wykonawcy. Może się zatem okazać, że trzeba podpisać umowę nie z jedną
organizacją, ale z dwiema.
ŁUKASZ KULIGOWSKI
[email protected]
OPINIA
DAMIAN FLISAK
specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej Kancelaria Gessel
Dla wielu jest irytujące i niezrozumiałe, że kilka organizacji może zgłaszać roszczenia z
tytułu korzystania z tego samego dzieła. Dzieje się tak, ponieważ z punktu widzenia prawa
autorskiego łączą one w sobie cechy utworu, fonogramów czy wideogramów oraz stanowią
właśnie artystyczne wykonania, czyli stanowią konglomerat uprawnień różnych środowisk
artystycznych. Siłą rzeczy uczestniczenie w tych opłatach należy się: autorom dzieła
(piosenki), producentom czy zespołowi muzycznemu. Dlatego też w naszym kraju różne
organizacje posiadają legitymację do pobierania opłat: ZAiKS (autorzy), ZPAV (producenci),
SAWP czy STOART, przy czym akurat te dwie ostatnie konkurują ze sobą z racji podobnej
grupy twórców, dla których pobierają tantiemy. Oczywiście nie jest możliwe, aby obydwie
żądały zapłaty na rzecz tego samego artysty.
Download