Informacje o prowadzących Teatr z dziećmi

advertisement
PROWADZĄCY:
Simon BLASCHKO – pedagog teatralny, aktor, absolwent University of Applied
Science Osnabrück. Współproducent spektaklu „Teren Prywatny” realizowanego z
młodzieżą w teatrze Stara Prochownia w Warszawie, w ramach projektu Stołecznego
Centrum Edukacji Kulturalnej.
Trener grupy improwizacyjnej „Lubieto“, „Jukka-Pekka” i „Paranoja”. Organizator
spektakli mecz impro . Wiceprezes zarządu Fundacji Graj, dyrektor artystyczny,
odpowiedzialny za wdrażanie nowoczesnych metod edukacji teatralnej.
Jako członek AITA/IATA International Amateur Theatre Association oddelegowany
do rozwoju infrastruktury teatru amatorskiego w Polsce.
Współorganizator i moderator na otwartej scenie na XI. World Children’s Theatre
Festival.
Autor publikacji „Theatertäter – Spielräume im Knast“ Kraus, Tom / Vohl, Julia /
Hanraets, Nils / Blaschko, Simon (wyd.). Schibri Verlag Berlin. Lingen. 2010.
Piotr KOSTUCHOWSKI – filozof, nauczyciel, animator, koordynator projektów
edukacyjnych i artystycznych w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr
Grodzki”, z którym jest od wielu lat związany.
Współautor znakomitej publikacji „Warsztat instruktora teatralnego”. Tworzył i brał
udział w wielu projektach międzynarodowych i krajowych m.in. „Paszport do
edukacji”. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi i prowadzi grupy integracyjne.
Współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
m.in. Instytutem Teatralnym w Warszawie
Viola ŁABANOW - klawesynistka, muzykolog, animatorka, założycielka i prezes
Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”, członek Zarządu Polskiej Rady Muzycznej.
Absolwentka Wydziału Instrumentalnego (klawesyn) oraz Wydziału Wychowania
Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od wielu lat
związana z Warszawską Operą Kameralna.
Czynnie działa na rzecz upowszechniania i rozwoju edukacji muzycznej w Polsce.
Organizatorka konferencji „Powszechna edukacja muzyczna – obowiązek czy
szansa?” (2006) , współtwórczyni Zespołu Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej.
Kierowana przez nią fundacja opublikowała cykl „Nowa edukacja kulturalna”,
zorganizowała cieszące się znakomitą frekwencją Rodzinne Happeningi na UMFC w
Warszawie, Akcję Labirynt 2010 w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, a ostatnio
niezwykle popularną „Smykofonię” czyli sezon koncertowy dla dzieci w wieku 0-5 lat.
Barbara SONGIN - wokalistka, performerka, muzyk. Stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Założycielka Fundacji FURU , gdzie realizuje projekty artystyczne i kulturalnoedukacyjne oraz FURU Kolektywu Artystycznego (spektakle: "Księżyc księżyc
umieranie. Inicjatorka powstania kapeli SUTARI – folk awangarda kuchenna na trzy
kobiece głosy. Współtworzy Grupę Artystyczną BAJARKI. Absolwentka Akademii
Praktyk Teatralnych przy OPT Gardzienice. Studiuje choreografię i techniki tańca na
Akademii Muzycznej w Łodzi.
Współpracowała m. in. z neTTheatre, OPT Gardzienice, Instytutem Teatralnym.
Zajmuje się teatrem fizycznym i ruchu, improwizacją, oraz muzyką tradycyjną i jej
współczesnymi interpretacjami. Realizuje autorskie projekty artystyczne. Komponuje i
wykonuje muzykę do spektakli
Bogumiła STACHURSKA - reżyser, pedagog teatralny, filolog. Absolwentka
Instytutu Romanistyki na UW, Instytutu Studiów Teatralnych na Sorbonie Paris III,
stypendystka rządu francuskiego w Międzynarodowej Szkoły Teatralnej Jacques
Lecoq w Paryżu. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i
Młodzieży ASSITEJ.
W swojej pracy reżyserskiej i pedagogicznej kontynuuje metodę „dramy” Gisele
Barret oraz metodę pracy aktorskiej Jacques Lecoq. Specjalizuje się w dynamice
przestrzeni scenicznej.
Od wielu lat prowadzi zajęcia i tworzy spektakle teatralne z dziećmi i młodzieżą.
Założycielka zespołów „Teatr Poszukujący” i „Mały Teatr Poszukujący” przy OK. w
Wesołej. Autorka i koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych m.in
Warsztatów Teatralnych dla Nauczycieli „Teatr z dziećmi - Jak to robić?” w ramach
Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK.
Współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi i pozarządowymi jako konsultant
metodyczny i reżyser przy realizacji projektów edukacyjnych i warsztatów
artystycznych, m.in. Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Instytutem Teatralnym,
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Renata STRUZIK – nauczyciel muzyki , pedagog, nauczyciel rytmiki w
placówkach przedszkolnych, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie oraz Podyplomowego Studium im. Carla Orfa w Warszawie.
Twórczyni i założycielka szkolnego zespołu wokalnego STUDIO 2I i STUDIO ART,
z którymi odniosła wiele sukcesów artystycznych (40 nagród na ogólnopolskich i
dzielnicowych przeglądach artystycznych) Kierownik muzyczny, producent płyt i
dziecięcych nagrań dźwiękowych. Zrealizowała wiele projektów płytowych m.in.
„Kolędy czas”, „Dziura w desce”, „Przedszkole pod Topolą”, „Zagrajcie-zaśpiewamy”,
‘Robusie to my”. Współpracuje z TVP, TV Polsat oraz wydawnictwami
pedagogicznymi m.in. Nowa Era i WSiP
Adam WALNY – lalkarz, aktor, reżyser, scenograf, performer. Absolwent
wydziału Reżyserii Teatru Lalek Akademii Teatralnej w Warszawie. Twórca
autorskiego teatru lalek i animator niezależnego ruchu teatralnego. Autor wielu
spektakli lalkowych, których niejednokrotnie jest autorem, reżyserem i wykonawcą
m.in. „Dyktator”„ Hamlet”, „Dziadek”, „Motyl”, „Genesis”,, „Kuglarz i Śmierć”..
Założyciel Pracowni Teatru Przedmiotu przy Staromiejskim Domu Kultury w
Warszawie oraz firmy artystycznej „Walny Teatr”. Współtwórca programów terapii
poprzez sztukę. Wielokrotnie nagradzany na prestiżowych festiwalach w kraju i
zagranicą m.in. w Niemczech, w Łodzi na Festiwalu Solistów, na Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards