Piosenka w edukacji dziecka

advertisement
PROPOZYCJA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO
2016/2017
Prowadzący: mgr Natalia Kłysz-Sokalska
Tytuł fakultetu: Piosenka w edukacji dziecka
Propozycja dla studentów: II stopnia pedagogiki i pedagogiki specjalnej
Tematyka:
- edukacja muzyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- formy aktywności muzycznej – śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce
- korelacja muzyki z innymi dziedzinami sztuki
- śpiew jako podstawowa forma kształcenia muzycznego dziecka
- piosenka jako element muzykoterapii u dziecka
Program zajęć:
1. A czy wy tak potraficie? - Skala głosu dziecka na danym etapie rozwojowym.
2. Formy aktywności muzycznej.
3. Piosenka – najprostsza i najbliższa dziecku forma muzyczna.
4. Aranżacje instrumentalno-wokalne piosenek.
5. Dźwiękogesty – podstawowy instrument muzyczny.
6. Piosenka i taniec – współpraca i korelacja.
7. Materiały plastyczne w pracy z piosenką.
8. Improwizacja wokalna.
9. Korelacja edukacji muzycznej z innymi dziedzinami sztuki (teatr, plastyka).
10. Kalendarz muzyczny w przedszkolu i w szkole
Proponowana literatura:
Kaczurbina M., Ludwikiewiczowa A., Miklaszewski L., Piosenki i zabawy rytmiczne,
PWM, Kraków 2002
Kłysz-Sokalska N., Zaczarowany świat muzyki – piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne
dla dzieci, Harmonia, Gdańsk 2015
Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP,
Warszawa 1991
Ławrowska R., Śpiew, muzyka, taniec w edukacji, ZamKor, Kraków 2005
Smoczyńska U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Pani Twardowska, Warszawa 2012
Wieman M., A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa 1988
Download