Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego przy Zespole

advertisement
ARTUR WRÓBEL – ŻYCIORYS ARTYSTYCZNY
W 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Edukacji Muzycznej w
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w specjalności Prowadzenie
Zespołów Wokalnych i Instrumentalnych, w klasie dyrygowania dr hab. Alana Urbanka, a
obecnie pogłębia swoje wykształcenie, studiując na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury,
Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności Dyrygentura, w klasie Prof. Marka
Pijarowskiego we wrocławskiej Akademii Muzycznej.
W kwietniu 2002 roku był uczestnikiem IX Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów
Chóralnych w Poznaniu, po którym to otrzymał propozycję objęcia stanowiska asystenta
dyrygenta w Akademickim Chórze Politechniki Wrocławskiej, z którym współpracował do
2005 roku. W tym czasie podjął również współpracę artystyczną jako dyrygent gościnny z
Orkiestrą Symfoniczną Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu
oraz z wieloma akademickimi chórami wrocławskimi.
Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki na rok akademicki 2003/2004 oraz
laureatem X Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu w 2004 roku, gdzie otrzymał
wyróżnienie. W roku akademickim 2003/2004 odbył dziesięciomiesięczny staż asystencki w
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Edukacji Muzycznej.
Uczestniczył również w wielu kursach interpretacyjnych, dotyczących muzyki
chóralnej i symfonicznej prowadzonych przez takich dyrygentów jak Maestro Kurt Masur, ks.
Kazimierz Szymonik czy prof. Ryszard Zimak.
Z ciekawszych projektów artystycznych dyrygenta można również wymienić
dwukrotne poprowadzenie uroczystego wykonania hymnu studenckiego Gaudeamus igitur na
wrocławskim Rynku z okazji inauguracji roku akademickiego 2004/2005 i 2005/2006. To
ostatnie wydarzenie zostało wyemitowane „na żywo” w TVP 2.
Dyrygował również na uroczystym koncercie z okazji V Dnia Papieskiego na Rynku
wrocławskim, gdzie wspólnie z Wrocławską Orkiestrą Kameralną, wrocławskimi chórami
akademickimi i Zespołem New Live M zostały zaprezentowane pieśni religijne w
opracowaniach Marcina Pospieszalskiego.
W swoim dorobku artystycznym dyrygent posiada również dwa nagrania płyt CD, z
których pierwsze stanowi zapis Koncertu Kolęd pt.: Christus natus est nobis (XII 2005), gdzie
wspólnie z Orkiestrą Kameralną i Chórem PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we
Wrocławiu oraz Chórem Kameralnym Politechniki Wrocławskiej Consonanza zostały
wykonane najpiękniejsze kolędy i pastorałki, drugie natomiast jest nagraniem studyjnym,
gdzie z wspomnianymi powyżej zespołami zostało nagrane dzieło Stabat Mater Josepha
Haydna.
Od roku 2004/2005 Artur Wróbel jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym na
stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale
Edukacji Muzycznej. Jest również dyrygentem i kierownikiem muzycznym Orkiestry
Kameralnej, Chóru oraz Zespołu Wokalnego w Państwowej Szkole Muzycznej II-go stopnia
im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.
W sezonie artystycznym 2005/2006 sprawował obowiązki kierownika chóru w Teatrze
Muzycznym Capitol we Wrocławiu, a także współpracował z Prof. Markiem Traczem i
zespołem Silesian Singers and Players, przygotowując chór do koncertowego wykonania
opery Orfeusz i Eurydyka Ch. W. Glucka.
Od maja 2006 Artur Wróbel jest zatrudniony w Operze Wrocławskiej na stanowisku
asystenta dyrygenta.
Download