Obradujący na Jasnej Górze biskupi deklarują, że środki

advertisement
VI Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
„Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce”
Organizator: Instytut Współpracy z Biznesem
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
24-25 listopada 2014, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, Wrocław
Program Konferencji
Dzień I – 24.11.2014:
09.00 – 09.30
Rejestracja uczestników, kawa
09.30 – 09.45
Uroczyste otwarcie: prof. zw. dr hab. Czesław Zając – Przewodniczący Rady NaukowoProgramowej Konferencji, prof. zw. dr hab. Marian Noga – Dyrektor Instytutu Współpracy z
Biznesem WSB we Wrocławiu, powitanie gości: Przedstawiciel Władz WSB we Wrocławiu
09.45 – 10.45
I sesja referatowa, przewodniczący prof. zw. dr hab. Czesław Zając
Orientacje menedżerów na ludzi vs. zadania a ich style reagowania na feedback podwładnych,
dr Agnieszka Fornalczyk, Uniwersytet Wrocławski
Organizacja aspekty procesu doboru pracowników w grupach kapitałowych - studium
przypadku, dr inż. Dominika Bąk-Grabowska, mgr Kamila Szkwarek, Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Kultura organizacyjna jako czynniki przyciągający najzdolniejszych kandydatów w świetle
wyników badań, prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Michał Chmielecki, Społeczna Akademia
Nauk w Łodzi
Działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju pracowników jako podstawa motywowania osób
utalentowanych, dr Agnieszka Springer, dr Alicja Rytelewska, Wyższa Szkoła Bankowa w
Poznaniu
10.45 – 11.30
Dyskusja
11.30 – 11.45
Przerwa kawowa
11.45 – 12.30
II sesja referatowa, przewodniczący prof. zw. dr hab. Marian Noga
Warunki organizacyjne a zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, mgr Dorota Łochnicka,
Uniwersytet Łódzki
1
Pracownicy 50+ w perspektywie 360° na przykładzie oceny pielęgniarek,
dr Jagoda Stompór-Świderska, Uniwersytet Wrocławski
Motywacja służby publicznej jako czynnik efektywności funkcjonowania ośrodków pomocy
społecznej, dr Izabela Marzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
12.30 – 13.00
Dyskusja
13.00 – 13.45
Obiad
13.45 – 16.45
Warsztat: Trener Sylwia Kłyczek
Temat: Zarządzanie zmianą
16.45-19.00
Czas wolny
19.00
Uroczysta kolacja – Sala Restauracyjna Hotelu Diament
Dzień II -25.11.2014:
09.00-09.45
III sesja referatowa, przewodnicząca dr Katarzyna Kulig-Moskwa
Poczucie osiągnięć osobistych a wypalenia zawodowego u pracowników o nietradycyjnych
formach zatrudnienia, dr Magdalena Ślazyk-Sobol, Uniwersytet Wrocławki, dr hab. Małgorzata
Dobrowolska, Uniwersytet Śląski
Opisy stanowisk organizacyjnych i możliwości ich wykorzystania w rekrutacji pracowników, dr
Włodzimierz Wudarzewski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bezpieczeństwo pracy z perspektywy wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa,
prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu
09.45-10.15
Dyskusja
10.15-10.30
Przerwa kawowa
10.30-12.30
Panel ekspercki, dyskusja: Prowadzący Joanna Ukleja, Specjalista ds. HR, Wyższa Szkoła
Bankowa we Wrocławiu
Temat: Efektywność z „ludzką twarzą” – jak wymagać jednocześnie dbając o pracowników?
12.30 – 12-45
Uczestnicy:
Beata Kuler – Dyrektor Personalny w IKEA
Sylwia Kłyczek – niezależny trener, wcześniej zarządzała: Altkom Akademia oraz Randstadem
/w obu przypadkach – oddziałami wrocławskimi/
Michał Marcinkiewicz – Partner w firmie LMI Leadership Management
dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk – wykładowca WSB we Wrocławiu oraz Partner w firmie
ProLearning;
dr Katarzyna Kulig- Moskwa – Kierownik Zespołu Dydaktycznego Zarządzania Zasobami
Ludzkimi; Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu
Podsumowanie i zakończenie konferencji: prof. zw. dr hab. Czesław Zając– Przewodniczący
Rady Naukowo-Programowej Konferencji
12.45
Obiad
2
Download