Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

advertisement
Komunikat 1
IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia
„Jakość opieki geriatrycznej w Polsce
– aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne”.
Wrocław, 21 kwietnia 2015 r.
Pod patronatem honorowym:
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. Marka Ziętka
JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Marka Bojarskiego
Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
lek. med. Piotra Pobrotyna
Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
Miejsce obrad:
Sala wykładowa im. Leonarda Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego UM
ul. Borowska 211 we Wrocławiu
Komitet naukowy
Przewodniczący: dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw.
prof. dr hab. Bernard Panaszek
dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Rosińczuk prof. nadzw.
dr n. ekon. Izabela Witczak
dr Piotr Karniej
dr n. med. Anna Felińczak
dr n. med. Ewa Kuriata
dr n. med. Dominik Krzyżanowski
Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr n. ekon. Izabela Witczak
Sekretarz: dr n. med. Ewa Kuriata
dr Jolanta Grzebieluch
mgr inż. Dorota Kiedik
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska
mgr Agnieszka Sieńko
mgr Magdalena Matuszewska
Moderatorzy:
Mgr Łukasz Rypicz
Mgr Leszek Kozinoga
Organizatorzy:
Katedra Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Konsorcjum Naukowo – Badawcze Uniwersytetów Wrocławskich
Zgłoszenia:
Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Państwa zgłoszenia będą przyjmowane
na adres: [email protected]
za pomocą formularza rejestracyjnego, który zostanie udostępniony w
Komunikacie nr 2.
Program konferencji:
21 kwietnia 2015 r.
Godz. 8.45 – 9.30 – rejestracja uczestników
Godz. 9.30 – uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości:

dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw. NIZP, Prezes ZG PTZP

dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

dr hab. Joanna Rosińczuk prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

dr Piotr Karniej – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

lek. med. Piotr Pobrotyn – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.
Godz. 10.00 – 11.40
I. Sesja organizacyjno-prawna – prowadzący: prof. Tadeusz Kocowski, dr Izabela
Witczak
1. Dr hab. A.M. Fal prof. nadzw.: Demografia - wyzwania organizacyjno-ekonomiczne
2. Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski: Odpowiedzialność Państwa za opiekę nad ludźmi
starszymi - regulacje prawne.
3. Mgr Magdalena Matuszewska: Wskaźniki opieki geriatrycznej w Polsce na tle
Europy.
4. Dr Ewa Kuriata: Współczesne rozwiązania w zakresie opieki geriatrycznej.
5. Mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska: Źródła finansowania opieki geriatrycznej w
Polsce.
Godz. 11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
II. Sesja medyczna – prowadzący: prof. dr hab. Bernard Panaszek, dr Krystyna Misiak
Godz. 12.00 – 13.20
1. Prof. dr hab. Bernard Panaszek: Odrębności geriatryczne w pulmonologii.
2. Dr Wioleta Szczepaniak: "Priorytety w opiece geriatrycznej. Zespoły starczej
niesprawności."
3. Dr Izabela Witczak: Standardy jakości w opiece geriatrycznej w Polsce.
4. Dr Barbara Korzeniowska: Starość bez bólu.
Godz.13.20 – 13.50 lunch
………………………………………………………………………………………………
III – Sesja psycho-społeczna i etyczna – prowadzący: dr Dominik Krzyżanowski, dr
Monika Wójta-Kempa
Godz. 13.50 – 15.30
1. Dr Magdalena Gruza (Konwent Bonifratrów Hospicjum Bonifratrów Św. Jana
Bożego) „Niewidoczni bohaterowie” - o potrzebach i możliwościach pomocy osobom
pomagającym.
2. Mgr Agnieszka Sieńko: Wsparcie w opiece senioralnej - narzędzia prawne.
3. Dr Monika Wójta-Kempa: Ból społeczny u osób starszych – czy samotność boli?
4. Dr Agnieszka Turkiewicz-Maligranda: Zwiększona podatność na depresję u osób
starszych w związku z doświadczaniem utrat związanych z procesem starzenia się.
5. Mgr Arkadiusz Drukier: Leczenie czy opieka? Wiek jako kryterium limitujące dostęp
do świadczeń zdrowotnych - refleksje etyczne.
Godz. 15.30 Podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji
Download