Warszawa, 20 - Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa

advertisement
Oddział Mazowiecki
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
i
SOLVAY PHARMA
serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się w dniu
4 kwietnia 2009 roku
o godz. 09.00
w auli Polskiej Akademii Nauk
ul. Trojdena 4 (wejście od ul. Pawińskiego)
PROGRAM
Temat „Ostry dyżur laryngologiczny”
1.Zakażenia głębokich przestrzeni szyi zilustrowane przypadkami z ostrych dyżurów w
Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym
Justyna Sołtys, Tomasz Rowicki, Mirosława Pietniczka
2.Analiza zgłaszających się chorych na ostry dyżur laryngologiczny w SP CSK WUM
Rafał Chmielewski, Jarosław Balcerzak, Ewelina Chmielewska
3. Krwawienia z nosa – postępowanie w warunkach ostrego dyżuru laryngologicznego
Ireneusz Bąk, Rafał Brzeziński, Antoni Bruzgielewicz
4. Guzy szyi w 2-letnim materiale Oddziału Otolaryngologii Międzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego
Tomasz Rowicki, Mirosława Pietniczka
5. Nerw twarzowy – jak zachować jego funkcję i jak ją odtworzyć? Próba odpowiedzi na
pytanie na podstawie 2-letniego materiału Oddziału Otolaryngologii Międzyleskiego
Szpitala Specjalistycznego
Justyna Bień, Mirosława Pietniczka
6. Wystąpienie firmy SALVAY PHARMA
7. Sprawy organizacyjne
Przewodnicząca: Dr hab. med. prof. nadzw. WUM Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Sekretarz: dr n. med. Antoni Bruzgielewicz
Przypominamy, że obecność osób specjalizujących się w otorynolaryngologii jest
obowiązkowa
Zarząd oddziału
Adres Zarządu oddziału
Przewodnicząca
Dr hab. med. prof. nadzw. WUM E. Osuch-Wójcikiewicz
Wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. med. D. Jurkiewicz
Sekretarz
Dr n. med. A. Bruzgielewicz
Skarbnik
Dr P. Szwedowicz
Członek Zarządu
Dr n. med. P. Dobrzyński
Katedra i Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 599 25 21
fax. 599 25 23
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ompto.pl
PKO BP V/O W-wa
Nr R-ku:
22 10201055 0000960200157289
Download