KONFERENCJA – „Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i

advertisement
–
KONFERENCJA
zdrowia
psychicznego
przeznaczona
dla
dzieci
Dyrektorów
„Zaburzenia
i
młodzieży’
Gimnazjów
i Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania oraz
powiatów ościennych.
W dniu 24 września 2013 r. odbyła się konferencja
dotycząca
„Zaburzeń
zdrowia
psychicznego
u dzieci i młodzieży w rzeczywistości szkolnej”
zorganizowana przez Panią Beatę Pawłowicz –
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy
z Panią dr Haliną Flisiak-Antonijczuk – dyrektora
Centrum
Neuropsychiatrii
,,Neuromed”
we
Wrocławiu.
Celem
konferencji
dotyczącej
potrzeb
było
przekazanie
edukacyjnych
wiedzy
dzieci
i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz form i metod pracy z nimi, w tym skutecznej
komunikacji. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów-pacjentów
z Zespołu Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.
Konferencję w Gimnazjum nr 1 w Lubaniu otworzyła Pani Maria Kramarczyk – Dyrektor Wydziału
Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Pan Mariusz Tomiczek zastępca Burmistrza
miasta Lubań.
Zaproszeni specjaliści, którzy zajmują się tą tematyką przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące
zaburzeń psychicznych w ujęciu medycznym:
Pani dr n. med. Monika Szewczuk – Bogusławska pracownik naukowy Katedry i Kliniki Psychiatrii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Centrum Neuromed we Wrocławiu przedstawiła wykład
„Zaburzenia lękowe – objawy i konsekwencje szkolne, leczenie”.
Pani Małgorzata Kaczmarek psycholog zatrudniony w Centrum Neuromed we Wrocławiu
przedstawiła „ Formy i rodzaje oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych u dzieci i młodzieży”
w Centrum.
Pani dr Halina Flisiak Antonijczuk, Dyrektor Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”
we Wrocławiu przedstawiła wykład „Aspekty medyczne funkcji poznawczych w zaburzeniach
psychicznych dzieci i młodzieży”
Pani Danuta Grabowska psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu
przedstawiła wykład „Występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z praktyki poradni
psychologiczno-pedagogicznej” – skala problemu”.
Pani Anna Zagórska, koordynator szkoleń w Zespole Szkół Nr 12 we Wrocławiu. przygotowała
„Wykaz placówek zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży we Wrocławiu
i w Lubaniu.
Podczas przerwy nauczyciele zapoznali się z eksponowanymi pracami wykonanymi przez
uczniów- pacjentów z Zespołu szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we
Wrocławiu. W dalszej części zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące zaburzeń psychicznych
w rzeczywistości szkolnej:
Pani Krystyna Pustkowska – Chytła pedagog z Zespołu Szkół nr 12 we Wrocławiu przedstawiła
„Zaburzenia
lękowe i depresyjne
w ujęciu pedagogicznym”– udzielając cennych wskazówek jak
pracować z takim i uczniami.
Konferencję zakończyła Pani
Maria Kramarczyk – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Oświaty we Wrocławiu.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w
Jaworskiej Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
organizację konferencji.
i wszystkim Pracownikom Szkoły,
Irzyk i Całemu Zespołowi Nauczycieli Zespołu Szkół Nr 12 we Wrocławiu
w organizację tej konferencji.
Pani
Beacie
Pani Joannie
zaangażowanych
Download