Nysa Łużycka bez bakterii z nieszczelnych szamb

advertisement
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
INFORMACJA PRASOWA 14.03.2013 r.
Nysa Łużycka bez bakterii z nieszczelnych szamb
Ścieki z szamb w gminach Sulików i Platerówka przestaną zanieczyszczać
przygraniczną Nysę Łużycką. Dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i
Środowisko i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
powstała tam nowoczesna oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna.
W wodach Nysy Łużyckiej, rzeki granicznej z naszymi zachodnimi sąsiadami, są
bakterie fekalne z nieszczelnych szamb w przygranicznych gminach wiejskich, m.in.
Platerówce i Sulikowie.
- Ścieki praktycznie bez oczyszczenia trafiały tam do gleby lub wprost do Czerwonej
Wody, dopływu Nysy Łużyckiej - mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- Skutek jest taki, że zagrożone były m.in. ujęcia wody pitnej dla Zgorzelca i Goerlitz
oraz kąpieliska po obu stronach granicy.
Teraz dzięki nowym inwestycjom w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
stan środowiska i czystości wód ulega znaczącej poprawie.
Nowa oczyszczalnia ścieków pozwala na bezpieczne przetworzenie 20 m3
nieczystości na godzinę. W gminie Sulików wybudowano blisko 25 kilometrów
kanalizacji sanitarnej. W gminach Platerówka i Zgorzelec długości te wyniosły ponad
15 kilometrów. Do obsługi tak rozległej sieci konieczne było wybudowanie 32 nowych
przepompowni, które pozwalają na jej sprawne funkcjonowanie.
- Po zakończeniu prac dostęp do sieci kanalizacyjnej zyska 4,5 tysiąca osób.
Realizacja projektu kosztowała prawie 48 milionów złotych - mówi Marek Mielczarek,
prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
28,63 milinów złotych pochodzi z funduszy unijnych, 10,9 milionów złotych to nisko
oprocentowana pożyczka, jaka została udzielona spółce Suplaz przez WFOŚiGW we
Wrocławiu.
Download